Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

polyovulatory
a. Birden fazla yumurtlama ile ...

polyp
n. Saplı mukoza uru, polip, po ...

polyparesis
n. Genel felç, poliparezi. ...

polypathia
n. Aynı zamanda bir çok hastal ...

polypectomy
n. Bir polipin cerrahi olarak ...

polypeptide
n. biochem. İki veya daha fazl ...

polypeptidemia
n. Kanda peptid'lerin bulunuşu ...

polyperiostitis
n. Çeşitli kemik periyost (dış ...

polyphagia
n. Pisboğazlık, oburluk. polif ...

polyphalangism
n. El veya ayak parmak kemkile ...

polypharmacy
n. Bir ilaç tertibinden fazla ...

polyphase
a. Bir kaç faz (devre) göstere ...

polyphasic
a. Çok safhalı. ...

polyphobia
n. Birçok şeylere karşı duyula ...

polyphrasia
n. Marazi çok ve çabuk konuşma ...

polyphyletic
a. Bir kaç kaynaktan gelen, de ...

polypiform
a. Polip'e benzer, polip şekli ...

polyplasmia
n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'n ...

polyplast
n. Gelişim sürecinde birbirind ...

polyplastic
a. 1.Çok hücreli, bir çok hücr ...

polyplegia
a. Çeşitli kasların felci. ...

polyploid
a.&n. 1. Poliploidi ile vasıfl ...

polyploidy
n. Polipe benzeme. ...

polypnea
n. 1. Sür'atli nees alma; 2. D ...

polypodia
n. Ayak adedinin normalden faz ...

polypoid
a. Polip şeklinde, polipsi. ...

polyporous
a. Üzerinde çok sayıda küçük d ...

polyposis
n. Çok sayılı polip oluşumu, p ...

polypotome
n. Polip'i sapından keserek çı ...

polypotrite
n. Polipleri ezmede kullanılan ...

polypous
a. 1. Polip'le ilgili; 2. Poli ...

polypragmasy
n. See: Polypharmacy. ...

polypus
n. (pl. polypi). See: polyp. ...

polysaccharide
n. biochem. Hidroliz olduğunda ...

polysarcia
n. Vücutta yağ dokusunun artış ...

polysarcous
a. Şişman, etli. ...

polyscelia
n. Bacak adedinin normal (iki) ...

polysensitivity
n. Aşırı duyarlık. ...

polyserositis
n. Seröz zarların genel iltiha ...

polysialia
n. Tükürük salgısının artışı. ...

polysinosinic-polycytidylic acid
n. Suni bir nükleik asid. ...

polysinusitis
n. Çeşitli sinusların iltihabı ...

polysomia
n. Birden fazla gövde veya vüc ...

polysomus
n. Bir başı ve birçok vücudu o ...

polyspermia, polyspermism
n. Çok tohumluluk, sperm bollu ...

polyspermy
n. Sperma sıvının aşırı salgıs ...

polystichia
n. Kirpiklerin iki veya daha f ...

polysynovitis
n. Birkaç sinovyal zarın berab ...

polytendinitis
n. Birkaç tendon (kiriş)'un be ...

polythelia
n. Memeucu adedinin normalden ...

polythene
n. Etilen izomerlerinden sente ...

polythiazide
n. Diüretik. ...

polytocous
a. Aynı zamanda çeşitli çocukl ...

polytrichia
n. See: Hypertrichiasis. ...

polytrichosis
n. See: Polytrichia. ...

polytrophi
n. See: Overnutrition. ...

polyunguia
n. El veya ayak parmaklarındak ...

polyuria
n. Bazı hastalıklarda görülen ...

polyvalent
a. See: Multivalent. ...

polyvinylprolidine
n. biochem. lazma hacmini takv ...

pomade
n. Merhem, pomat. ...

pomatum
n. See: Pomade. ...

pompholyx
n. Sulu kabarcıklarla belirli ...

pomphus
n. Sivilce, kabarcık. ...

pomum
n. (pl. poma). Elma. ...

ponophobia
n. 1. Ağrı duymaktan aşırı kor ...

ponos
n. Çocuk kala-azarı. ...

pons
n. (pl. pontes). Köprü. ...

pons-oblongata
n. Pons ve medulla oblongata'n ...

pontic
n.&a. 1. Hakiki dişin yerini a ...

ponticular
a. Köprücüğe ait. ...

ponticulus
n. (pl. ponticuli). Köprücük. ...

pontile
a. Köprü şeklindeki doku parça ...

pontine
a. Varol köprüsüne ait, pontin ...

pontocaine hydrochloride
n. biochem. Tetrakain'in ticar ...

pontocerebellar
a. Varol köprüsüne ve beyinciğ ...

pool
n. Kan toplanması, kan birikim ...

poples
n. Dizardı. ...

popliteal
a. Dizardına ait. ...

popliteus
n. Dizardı kası, musculus popl ...

poppy
n. Kurutulmuş tohumlarından op ...

population
n. Nüfus, ahali. C3 poplation, ...

poradenitis
n. Apsecikler oluşumu ile belr ...

pore
n. Küçücük delik, mesamat, ağı ...

porencephalia
n. See: Porencephaly. ...

porencephalitis
n. Boşluk oluşumu ile müterafı ...

porencephalous
a. Porensefali ile vasıflı. ...

porencephalus
n. Beyinde içi su dolu defektl ...

porencephaly
n. Beyni dokusunda anormal boş ...

porito
n. (pl. portiones). Parça, böl ...

pornographomania
n. Müstehçen yazı, resim v.b. ...

pornolagnia
n. Fahişelere karşı cinsel arz ...

porocele
n. Bir çeşti skrotum fıtığı, p ...

porocephaliasis
n. Dokularda prosefali bulunma ...

porokeratosis
n. Üstü boynuzsu doku ile örtü ...

poroma
n. İltihabi sertlik, iltihaba ...

porongraphy
n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı m ...

porosis
n. 1. İltihabi sertlik, proma; ...

porosity
n. 1. Üzerinde küçük delikler ...

porotgram
n. Portografiden elde edilen f ...

porotgraphy
n. Opak madde zerkederek yapıl ...

porous
a. 1.Üzerinde küçük delikler g ...

porphin
n. Porfirin'in esasını oluştur ...

porphyria
n. Porfirya, vücudda koproporf ...

porphyrin
n. Kırmızı boyalı madde olup k ...

porphyrinemia
n. Kanda porfirin bulunuşu, po ...

porphyrinuria
n. İçinde porfirin bulunan koy ...

porrigo
n. Saçlı deri hastalıkları ...

porta
n. (pl. portae). Kapı. ...

portacaval
a. Vena porta ve vena cava inf ...

portal
a. 1. Kapıya ait (karaciğredek ...

porter
n. Taşıyıcı, hasatlık etkenini ...

porus
n. (pl. pori). See: pore. ...

posiomania
n. Alkollü içkilere aşırı düşk ...

position
n. 1. Durum, vaziyet, şekil, y ...

positive
a. 1. Kat'i; 2. Müspet, poziti ...

posology
n. Bir ilacın değişik işler iç ...

posseting
n. Çocuklarda, az miktarda pıh ...

post cibum
a. See: Postcibal. ...

post myocardial infarction syndrome
n. Plevranın, akciğerin veya p ...

post partum
adv. Doğumdan sonra, meydana g ...

post prandial
a. Yemekten sonra, yemek sonu. ...

post-
pref. Sonra, arkasınad. ...

postabortal
a. Düşük sonu, düşük sonrası. ...

postanaesthetic
a. Anesteziden sonra, anestezi ...

postanal
a. Anusun arkasında yer alan. ...

postaxial
a. Eksen kemik araksı. ...

postbulbar
a. Medulla oblongata arkasında ...

postcava
n. Alt vena cava. ...

postcecal
a. Çekum arkasında. ...

postcentral
a. Merkez'in arkasında. ...

postcerebellar
a. Beyincik (cerebellum) arkas ...

postcerebral
a. Beyin arkasında. ...

postcibal
a. Yemekten sonra, yemek sonu. ...

postclavicular
a. Klavikülardı, köprücük kemi ...

postclimacteric
a. Klemakteryum sonrası. ...

postcoidal
a. Cinsel birleşim'den sonra, ...

postcoitus
n. Cinsel birleşimden hemen so ...

postcommissure
n. Beynin arka birleşeği. ...

postconcussional syndrome
n. Kafa travmalarından sonra u ...

postcondylar
a. Kondil arkasında. ...

postcordial
a. Kalb arkasında. ...

postcornu
n. Yan karıncığın arka boynuzu ...

postdiastolic
a. Diyasotlden sonra. ...

postdicrotic
a. Nabzın dikrot dalgasından s ...

postdigestive
a. Sindirim sonu, sindirim son ...

postdiphtheritic
a. Difteri krizinden sonra mey ...

postencephalitic
a. Encephalitis lethargica'yı ...

postencephalitis
n. Ensefalti sonrası. ...

postepileptic
a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müte ...

posterior
a.&n. 1.Arka, arkada, geride; ...

postero-
pref. Arka, arkasında. ...

postero-external
a. Arka-dıxan. ...

posteroanterior
n. Arka-ön istikamette, arkada ...

posteroclusion
n. Diş kavislerinin çenenin ar ...

posteroinferior
n. Arka-alt kısımda. ...

posterolateral
a. See: Postero-external. ...

posteromedial
a. Arka kısmın ortasında. ...

posteromedian
a. Arka-içyan. ...

posterosuperior
a. Arka-üstyan. ...

postesophageal
a. Özofagus ardı. ...

postethmoid
a. Etmoid kemik ardı. ...

postfebrile
a. Ateşten sonra, ateş sonrası ...

postganglionic
a. Bir grup sinir hücresinden ...

postgastrectomy syndrome
n. Dumping sendromu, gastrekto ...

postgeminum
a. Arka corpora quadrigemina. ...

postgeniculatum
n. İç corpora gemina. ...

postglenoid
a. Glenoid çukur'un arkasında. ...

postgraduate
a. Üinversite mezuniyetinden s ...

postgrippal
a. Grip (influenza) sonu, grip ...

posthemiplegic
a. Hemipleji sonu, hemipleji s ...

posthemorrhage
a. 1. Bir kanamayı izleyen iki ...

posthemorrhagic
a. Kanama sonucu oluşan, kanam ...

posthepatic
a. Karaciğerni arkasında olan. ...

postherpetic
a. Zonadan sonra meydana gelen ...

posthetomy
n. Sünnet. ...

posthioplasty
n. Sünnet derisinin plastik ta ...

posthitis
n. Sünnet derisi iltihabı. ...

postholith
n. Glans penis ile sünnet deri ...

posthumeral
a. Humerus arkasında. ...

posthumous
a. Öldükten sonra olan. ...

posthyoid
a. Hyoid kemiği arkasında. ...

posthypnotic
a. Hipnotizma sonu, hipnotizma ...

posthypophysis
n. Hipofiz arka lobu. ...

posticus
a. Arka, arkada bulunan, arka ...

postinfarction
a. Bir infarktüsten sonra meyd ...

postinfluenzal
a. See: Postgrippal. ...

postmalarial
a. Sıtma sonrası, sıtma nöbeti ...

postmastectomy
n. Mastektomi sonrası, mastekt ...

postmastoid
a. Mastoid çıkıntı arkası, mas ...

postmature
n. Miad geçmesi, beklenen doğu ...

postmaturity
n. Büluğdan sonrası, ergenlik ...

postmedian
a. Orta-enine çizginin arkasın ...

postmediastinal
a. Mediastinum arkası, mediast ...

postmenopausal
a. Menopoz meydana geldikten s ...

postmenstrual
a. Adet sonu, adet sonrası. ...

postmesenteric
a. Mezenter arkası, mezenter'i ...

postminimus
n. Beşinci el veya ayak parmağ ...

postmortem
a.&n. 1. Ölümden sonra olan ve ...

postnasal
n. Burnun arkasında ve nasofar ...

postnatal
a. Doğumdan sonra meydana gele ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z