Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

P harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

platysma
n. Boyun deri kası, platizma, ...

platyspondylia
n. Omur gövdelerinin doğuştan ...

pledget
n. Yara tiftiği vea sargısı ...

plegaphonia
n. Larenks veya trakea'ya perk ...

plegia
suf. Felç anlamına sonek. ...

pleio
pref. See: Pleo. ...

pleiochloruria
n. İdrarda azla miktarda klori ...

pleiochromia
n. Renk koyuluğu, pleyokromi ( ...

pleo
pref. Daha fazla, daha çok anl ...

pleochroic
a. Değişik yönlerden bakıldığı ...

pleochroism
n. Bazı cisimlerin, değişik yö ...

pleochromatic
a. Çeşitil şartlarda değişik r ...

pleochromatism
n. See. pleochroism. ...

pleochromocytoma
n. Çeşitil renklerde dokular i ...

pleocytosis
n. Serebrospinal sıvıda lenfos ...

pleomastia
n. Fazla sayıda meme bulunması ...

pleomorphic
a. Birçok değişik şekiller arz ...

pleomorphism
n. 1. Bir maddenin çeşitli şek ...

pleonasm
n. 1. Sayı bakımından fazlalık ...

pleonectic
a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgi ...

pleonemia
n. Vücudun bir kısmında kan ha ...

pleonexia
n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut ...

plerosis
n. Doku onarımı, harabiyet gös ...

plessesthesia
n. Palpasyon vasıtasiyle yapıl ...

plessor
n. See: Plexor. ...

plethora
n. 1. Doluluk hali; 2. Kan faz ...

plethoric
a. 1. Pletor hali ile ilgili; ...

plethysmogram
n. Pletismograf ile elde edile ...

plethysmograph
n. Bir vücut kısmının hacmini ...

plethysmography
n. Pletizmograf vasıtasiyle bi ...

pleur(o)
pref. 1. Plevra (ile ilgili); ...

pleura
n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, p ...

pleural
a. Plevraya ait, plevral. ...

pleuralgia
n. Plevra ağrısı. ...

pleurapophysis
n. Kaburga veya müşabihi. ...

pleurectomy
n. Plevranın bir parçasını çık ...

pleurisy
n. Plevra iltihabı, plörezi (p ...

pleuritic
a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. P ...

pleurobronchitis
n. Bronş ve plevranın benzer i ...

pleurocele
n. 1. Bir kısım akciğer dokusu ...

pleurocentesis
n. İğne ile plevra boşluğuna g ...

pleurocentrum
n. 1. Omur merkezinde yan elem ...

pleurocholecystitis
n. Plevra ve safra kesesi ilti ...

pleuroclysis
n. Plevra boşluğuna sıvı zerke ...

pleurocollesis
n. Plevra'nın viseral ve parye ...

pleurodesis
n. İki plevra yaprağı arasında ...

pleurodynia
n. 1. Plevra üzerinde hissedil ...

pleurogenic
a. Plevradan kaynaklanan. ...

pleurography
n. Akciğer radyografisi, akciğ ...

pleurohepatitis
n. Karaciğere yakın plevra ilt ...

pleurolith
n. Plevra taşı. ...

pleurolysis
n. see: Pneumonlysis. ...

pleuroparietopexy
n. İki plevra yaprağını birbir ...

pleuropericarditis
n. Plevra ve plevra iltihabı ( ...

pleuroperitoneal
a. Plevra ve periton'la ilgili ...

pleuroperitonitis
n. Plevra ve periton'un birara ...

pleuropneumonia
n. Plörezi ile beraber seyrede ...

pleuropneumonolysis
n. Akciğer tüberkülozunda bir ...

pleuropulmonary
n. Akciğerlere ve kaburgalara ...

pleurororrhea
n. Plevra boşluğunda sıvı bulu ...

pleurorrhea
n. Plevra boşluğunda seröz sıv ...

pleuroscopy
n. Göğüs duvarının kesilmesi i ...

pleurosommia
a. Kol gelişiminde bir taraf b ...

pleurothotonos
n. Vücudun tetanik kasılmalar ...

pleurothotonos.
n. Kasların, vücudun sağ ve so ...

pleurotomy
n. Plevra ameliyatı. ...

pleurotomy.
n. Plevra'ya kesit yapmak, kes ...

pleurotyphoid
n. Tifo ile ihtilat yapmış ola ...

pleurovisceral
a. Plevra ve iç organlara ait. ...

pleurrhagia
n. Plevra'dan gelen kanama, pl ...

plexal
a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pl ...

plexectomy
n. Pleksus'un ameliyatla çıkar ...

plexiform
a. Damar veya sinir ağı şeklid ...

pleximeter
n. Perküsyon için kullanılan v ...

pleximetric
a. Göğüs muayenesi ait. ...

plexitis
n. Sinirağı iltihabı. ...

plexor
n. Perküsoyn çekici, pleksor. ...

plexus
n. (pl. plexuses). Örgü, ağ, ş ...

plica
n. (pl. Plicae). Plika; 1. Bük ...

plicate
a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatu ...

plication
n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma ...

pliers
n. Pens. ...

plioerection
n. Saçların vey aderi tüylerin ...

plug
n. Tıkaç. ...

plumbago
n. Karbon'un bir cnisi, grafit ...

plumbic
a. Kurşuna ait, kurşuni. ...

plumbism
n. Kurşun zehirlenmesi. ...

plumbum
n. Kurşun (işareti Pb). ...

plummmer-vinson syndrome
n. Aynı zamanda Kell-Patterson ...

pluri
pref. Çok, birçok. ...

pluriglandular
a. Birçok iç bezleri ilgilendi ...

plurigravida
n. See: Multigravida. ...

plurilocular
a. See: Multilocular. ...

plurimenorrhea
n. Adet kanamalarının sık meyd ...

pluripara
n. See: Multipara. ...

plutomania
n. Kişinin büyük servete sahip ...

plutonium
n. biochem. Pu sembolü ile bil ...

pnea
suff. Soluk alı pverme, solunu ...

pneodynamics
n. Solunum dinamiği. ...

pneogaster
n. Embriyo'nun solunum aygıtı. ...

pneograph
n. Solunum hareketlerini kayde ...

pneometer
n. see: Spirometer. ...

pneometry
n. Akciğerlerin hava kapasites ...

pneophore
n. Sun'i teneffüse yardımcı ol ...

pneoscope
n. See: Pneomograph. ...

pneum
ref. 1. Hava veya gaz anlamına ...

pneuma
pref. See: Pneum. ...

pneumarthosis
n. Eklemde gaz veya hava blunm ...

pneumat(o)
Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ack ...

pneumatic
a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2 ...

pneumatics
n. Hava v.s. gazların mihaniki ...

pneumatism
n. Solunum yoluyla giren havan ...

pneumatization
n. Dokuda, özellikle kemik dok ...

pneumato
pref. See: Pneum ...

pneumatocardia
n. Kalb'te hava (gaz) bulunuşu ...

pneumatocele
n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2 ...

pneumatodyspnea
n. Anfizemden ileri gelen nefe ...

pneumatogram
n. Pnömatograf tarafından kayd ...

pneumatograph
n. Göğüs duvarı hareketlerini ...

pneumatology
n. Gaz ve hava ve bunların ted ...

pneumatometer
n. See: Spirometer. ...

pneumatometry
n. Solunum hareketlerini ölçme ...

pneumatorrhachis
n. Omurga kanalında gaz bulunm ...

pneumatosis
n. Midede veya vücudun başka y ...

pneumatotherapy
n. Yüksek veya alçak basınçlı ...

pneumaturia
İdrarda gaz veya hava bulunmas ...

pneumo
pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akc ...

pneumoarthrography
n. Hava zerkedildikten sonra b ...

pneumocentesis
n. Toplanan sıvı veya cerahati ...

pneumocephalus
n. Beyin karıncığında hava bul ...

pneumococcal
a. 1. Pnömokok'la ilgili; 2. P ...

pneumococcemia
n. Kanda nömokok bulunması, pn ...

pneumococcidal
a. Pnömokokları yokeden. ...

pneumococcosis
n. Pnömokoklar sebebiyle meyda ...

pneumococcosuria
n. İdrarda pnömokok bulunması. ...

pneumococcus
n. (pl. pneumococci). Zatürrie ...

pneumoconiosis
n. Belirli tozların teneffüsü ...

pneumocranium
n. Dura matr altında hava bulu ...

pneumocystography
n. Hava zerkedildikten sonra m ...

pneumocyte
n. Akciğer hava keseciklerini ...

pneumoderma
n. Derialtı anfizemi. ...

pneumoencephalogram
n. Pnömoensefalografi ile elde ...

pneumoencephalography
n. Karıncıklara havay veya gaz ...

pneumogastric
a. Akciğer ve mideye ait, pnöm ...

pneumograpy
n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kon ...

pneumohemia
n. Kan damarlarında hava (gaz) ...

pneumohemopericardium
n. Perikardda hava ve kan bulu ...

pneumohemorrhagia
n. Akciğer kanaması. ...

pneumohemothorax
n. Plevra boşluğunda hava ve k ...

pneumohydrometra
n. Rahim (uterus) de gaz ve sı ...

pneumohydropericaridum
n. Perikard boşluğunda gaz ve ...

pneumohydrothorax
n. Plevrararası boşlukta gaz v ...

pneumohyoderma
n. Derialtı dokularında hava b ...

pneumolith
n. Akciğer taşı. ...

pneumolithiasis
n. Akciğerlerde taş bulunması. ...

pneumology
n. Nefes yolları hastalıkları ...

pneumolysis
n. Akciğerlerde kollaps meydan ...

pneumomalacia
n. Akciğer dokusunun anormal ş ...

pneumomassage
n. Eskiden sağırlık tedavisind ...

pneumomediastinogram
n. İçeriye hava sevkedildikten ...

pneumomediastinum
n. Mediyasten bağ dokusunda ha ...

pneumomelanosis
n. Devamlı solunum sonucu akci ...

pneumomycosis
n. Akciğerlerin mantar enfeksi ...

pneumomyelography
n. Hava veya gaz zerkedildikte ...

pneumonalgia
n. Akciğerde hissedilen ağrı, ...

pneumonectasia
n. See: Pulmonary emphysema. ...

pneumonectasis
n. Akciğer anfizemi, pnömonekt ...

pneumonectomy
n. Akciğer dokusunun bir parça ...

pneumonemia
n. Akciğer konjestiyonu, pnömo ...

pneumonia
n. Ekseriya pnömokokların yapt ...

pneumonic
a. Akciğerlere veya pnömoniye ...

pneumono
pref. Akciğer, akciğerle ilgil ...

pneumonocentesis
n. Teneffüs. ...

pneumonocirrhosis
n. Akciğer sirozu. ...

pneumonoconiosis
n. Tozu teneffüs etmekten meyd ...

pneumonograph
n. Akciğer radyogramı. ...

pneumonography
Akciğer radyografisi. ...

pneumonolysis
n. Plevranın göğüs duvarından ...

pneumonomycosis
n. Akciğerlerin mantarlı hasta ...

pneumonopathy
n. Akciğer hastalığı. ...

pneumonopexy
n. Akciğerin göğüs duvarına te ...

pneumonophthisis
n. Akciğer tüberkülozu. ...

pneumonorrhaphy
n. Akciğer dikilmesi. ...

pneumonosis
n. 1. Akciğer hastalığı; Alveo ...

pneumonotomy
n. Akciğer ameliyatı. ...

pneumopericardium
n. Perikard içinde hava veya g ...

pneumoperitoneum
n. Periton (karın) boşluğunda ...

pneumoperitonitis
n. Gaz oluşumundan ileri gelen ...

pneumophone
n. Orta kulak basıncını ölçme ...

pneumoplelography
n. Böbrek pelvisi içine oksije ...

pneumopleuritis
n. Akciğer plevra iltihabı. ...

pneumopyopericardium
n. Perikardda hava veya gaz ve ...

pneumopyothorax
n. Plevra boşluğunda hava veya ...

pneumoradiography
n. Hava zerkedildikten sonra b ...

pneumoresection
n. Akciğerin kısmen çıkarılmas ...

pneumoretroperitoneum
n. Periton arkası boşluğnuda h ...

pneumorrhagia
n. Akciğer kanaması, pnömoraji ...

pneumotherapy
n. 1. Akciğer hastalıkları ted ...

pneumothorax
n. 1. Plevra boşluğunda hava v ...

pneumotomy
n. 1.Akciğerlerin ameliyatla ç ...

pneumotorrhachis
n. Omurga kanalında gaz (hava) ...

Diğer Terimler : 12345678910111213141516171819
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z