Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

O harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

oxalemia
n. Kanda oksalat çoğalması, ok ...

oxalic acid
n. biochem. Oksalik asit (HOOC ...

oxalism
n. Oksalik asit veya oksalatla ...

oxaluria
n. İdrarda bol miktarda oksala ...

oxazepam
n. Orta etkili bir trankilizan ...

oxidability
n. biochem. Oksijen ile terkip ...

oxidase
n. Oksidasyonun meydana gelmes ...

oxidate
v. biochem. See: oxidize. ...

oxidation
n. Oksitlenme, paslanma, oksij ...

oxide
n. Oksid, humuz, oxidum. ...

oxidize
v. Oksijen ile terkip etmek, o ...

oxidizing
a. Oksitleyici. ...

oxidosis
n. See: Acidosis. ...

oxime
n. biochem. Hidroksilaminin bi ...

oximeter
n. Alınan kan numunesinde oksi ...

oximetry
n. Alınan kan numunesindeki ok ...

oxonomeia
n. See: Acetonemia. ...

oxonuria
n. See: Acetonuria. ...

oxophenarsine hydrochloride
biochem. Spiroket hastalıkları ...

oxy-
pref. Sivri, keskin anlamına ö ...

oxyacetylene
n. biochem. Oksijen ile asetil ...

oxyacid
n.biochem. Oksijen ihtiva eden ...

oxyacoia
n. İşitme duyusunun keskin olu ...

oxyblepsia
n. Göz keskinliği, keskin gözl ...

oxybromide
n. biochem. Oksijen ve brom ih ...

oxycalorimeter
n. Yanan oksijen miktarını ölç ...

oxycephalia, oxycephaly
n. Başın yüksekliği veya büyük ...

oxycephalic
a. Sivri kafalı. ...

oxychloride
n. biochem. Oksijen ve klorla ...

oxychromatin
n. biochem. Asit anilin boyala ...

oxycinesia
n. Hareket halinde duyulan ağr ...

oxyecoia
n. Marazi kulakkeskinliği, kes ...

oxyesthesia
n. Duyuların anormal veya mara ...

oxygen
n. biochem. Oksijen, O sembolü ...

oxygenase
n. biochem. Havadan oksijen al ...

oxygenate, oxygenize
v. biochem.Oksijen ile karıştı ...

oxygenated
n. Oksijenle yüklü, oksijenle ...

oxygenation
n. Oksijenleş(tir)me. ...

oxygenator
n. Kalb cerrahisinde kullanıla ...

oxygenic
n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oks ...

oxygenize
v. See: Oxidize. ...

oxygeusia
n. Tad alma duyusunun fevkalad ...

oxyhemoglobin
n. Oksijenlenmiş durumdaki hem ...

oxyhemoglobinometer
n. Kandaki oksijen miktarını ö ...

oxyhydrogen
n. biochem. Oksijen ile hidroj ...

oxyiodide
n. biochem.Oksijen ve iyotla b ...

oxylalia
n. Konuşma çabukluğu, çabuk ko ...

oxyntic
a. Asit madde salgılayan. ...

oxyopia
n.Göz keskinliği, gözlerin kes ...

oxyosmia
n. Koklama duyusunun aşırı kes ...

oxyosphresia
n. Koku alma keskinliği, keski ...

oxypathia
n. 1. Oksipati: Duygu keskinli ...

oxypathy
n. Asit zehirlenmesi. ...

oxyperitoneum
n. Karın boşluğuna oksijen zer ...

oxyphenbutazone
n.İltihapların ve artritlerin ...

oxyphil
a. biochem.Asit boya ile boyan ...

oxyphilic
n. Asit boyalarla kolayca boya ...

oxyphonia
n. Sesin anormal edrecede kesk ...

oxypurine
n.biochem.Oksijenli pürin. ...

oxyquinoline
n. biochem. Kinolinden türeyen ...

oxyrhine
a. Sivri burunlu. ...

oxysalt
n. biochem.Oksasit tuzu. ...

oxytetracycline
n.biochem.Antibiyotik ve antip ...

oxytocia
n.Çabuk odğum. ...

oxytocic
a.&n. Doğumu çabuklaştıran (il ...

oxytocin
n. Hipofzi arka lob hormonları ...

oxyuriasis
n. Kıl kurtlarının barsakta me ...

oxyuricide
n. Oksiyürleri yokeden ilaç. ...

oxyuride
n. Oxyuris cinsi herhangi birp ...

oxyurifuge
n. See: oxyuricide. ...

oxyuris
n. Barsakalrda bulunan ince ve ...

ozena
n. Burun mukozasının bir cins ...

ozenous
a. Ozenaya ait, ozenalı. ...

ozochrotia
n.Cildin ağır kokması. ...

ozochrotous
n.Cildi ağır kokan. ...

ozone
n.Elektriklenmiş ve hafif klor ...

ozonic ether
n. Hidrojen peroksidin eter iç ...

ozonize
v. biochem. a) Ozonlaştırmak. ...

ozonometer
n. Havadaki ozon miktarını ölç ...

ozostomia
n. Nefesin fena kokması, ozost ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z