Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

O harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

osteorrhaphy
n. Kırılmış kemiklerin birbiri ...

osteosarcoma
n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ...

osteosarcomatous
a. Osteosarkom türünden, kemik ...

osteosclerotic
a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2 ...

osteoscope
n. Önkol kemiklerinin kesafeti ...

osteoseptum
n. Burun bölmesinin kemik parç ...

osteosis
n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun ...

osteosteatoma
n. Yapısında yer yer kemik dok ...

osteostixis
n. Kemiğin cerrahi delinlmesi. ...

osteosuture
n. See: Osteorrhaphy. ...

osteosynthesis
n. Kırılmış kemki uçlarının am ...

osteotabes
n. Çocuklarda görülen ve hücre ...

osteothrombosis
n. Kemik venlerinin trombozu. ...

osteotome
n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah ...

osteotomy
n. Kemiği kesme veya bir parça ...

osteotrophy
n. Kemik beslenmesi. ...

osthexia, osthexy
n. Anormal kemikleşme. ...

ostial
a. Ostium'a ait. ...

ostiary
n. Ağız (orificium) a ait, ost ...

ostitis
n. See: Osteitis. ...

ostium
n. (pl. ostia). Delik, ağız, o ...

ostosternal
a. Kaburgalara ve sternuma ait ...

ostraceous
a. İstiridye akbuğu şeklinde. ...

ostreotoxismus
n. Temizlenmemiş istiridye ile ...

otacoustic
a. İşitmeye yardımcı olan. ...

otagra
n. Kulak ağrısı, otalji. ...

otalgia
n. Kulak ağrısı, otalji. ...

otalgic
a.&n. 1. Kulak ağrısına ait; 2 ...

otectomy
n. İç ve orta kulak dokularını ...

othelcosis
n. Kulak cerahatlanması. ...

othematoma
n. Dış kulak hematomu, kan otu ...

othemorrhagia
n. Kulaktan gelen kanama, kula ...

othemorrhea
n. Kulak kanaması. ...

othygroma
n. Kulakmemesinde su toplanmas ...

otiatric
a. Otiyatriye ait. ...

otiatrics
n. Kulak hastalıkları ilmi ve ...

otic
a. Kulağa ait,oticus. ...

otitis
n. Kulak iltihabı, otit. ...

oto-
pref. Kulakla ilgili. ...

otoantritis
n. Kulakta antrum iltihabı. ...

otoblennorrhea
n. Kulaktan mukoza akması, oto ...

otocatarrh
n. Kulak nezlesi. ...

otocephalus
n. Otosefali gösteren hilkat g ...

otocephaly
n. Fetüs başında alt çenenin g ...

otocerebritis
n. Orta kulak hastalığına bağl ...

otocleisis
n. Kulak yollarının tıkanması. ...

otoconia
n. Kulağın membranöz labirenti ...

otoconium
n. (pl. otoconia). Yüksek omur ...

otocranial
a. Otocranium'a ait. ...

otocranium
n. 1. Şakak kemiğinin kaya par ...

otocyst
n. Embriyonun kulak kabarcığı, ...

otodynia
n. See: Otalgia. ...

otoganglion
n. Kulak ganglioynu, Arnold dü ...

otogenic
n. Kulaktan doğan, kulaktan ge ...

otogenous
a. Kulaktan kaynaklanan, otoje ...

otography
n. 1. Kulağın anatomi ve fizyo ...

otolaryngology
n. Kulağın ve larinksin yapısı ...

otolith
n. 1. Orta kulakta oluşan taş; ...

otolithiasis
n. Kulak taşı, kulakta taş bul ...

otologic
a. Otolojiye ait. ...

otologist
n. Kulak uzmanı, otolojist, ot ...

otology
n. Kulak ve kulak hastalıkları ...

otomassage
n. Timpan boşluğunun masajı. ...

otomicroscope
n. Kulak mikroskopu. ...

otomy-
suff. Kesit yapma, kesit yapar ...

otomyasthenia
n. Sesin normal alınış ve büyü ...

otomycosis
n. Kulağın mantar hastalığı, o ...

otoncus
n. Kulak tümörü. ...

otonecrectomy
n. Kulaktan nekrozlu dokuların ...

otoneuralgia
n. Nevraljik kulak ağrısı. ...

otoneurasthenia
n. Kulak hastalığından doğan n ...

otopathy
n. Kulak hastalığı, otopati. ...

otopharyngeal
a. Kulak ve farenkse ait. ...

otopiesis
n. 1. Kulak zarının içe çökmes ...

otoplasty
n. Kulağın plastik tamiri, oto ...

otopolypus
n. Kulak polipi, otopolip. ...

otopyorrhea
n. Kulaktan cerahat akması, ot ...

otopyosis
n. Kulak cerahatlanması, kulağ ...

otor
a. Kulağa ait. ...

otorhinolaryngology
n. Kulak, burun ve boğazın ilt ...

otorhinology
n. Kulak-burun bilgisi, otorin ...

otorrhagia
n. Kulak kanaması, otoraji. ...

otorrhea
n. Kulak akıntısı, otore. ...

otosalpinx
n. Eustachi borusu. ...

otosclerosis
n. Labirent kapsülünün kemikle ...

otoscope
n. Kulak muayene aleti, otosko ...

otoscopy
n. Kulak muayenesi, otoskopi. ...

otosis
n. Başkaları tarafından meydan ...

otosteal
a. Kulak kemikciklerine ait. ...

otosteon
n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak ...

ototomy
n. Kulak disseksiyonu veya ana ...

ototoxic
a. Kulak üzerinde toksik etkis ...

ottitic
a. Otite ait. ...

oubain
n. Strophanthus gratus tohumla ...

oulitis
n. See: Ulitis. ...

oulonitis
n. See: Pulpitis. ...

oulorrhagia
n. See: Ulorrhagia. ...

ounce
n. 28,35 gram, ons, uncia. ...

outbreeding
n. Birbiriyle ilgisi olmayan i ...

outlay
n. Bir organın yüzeyine yapıla ...

outlet
n. Dışarı çıkacak yer, yol, ağ ...

outlimb
n. Kol veya bacağın uç kısmı. ...

outpatient
n. Ayakta tedavi edilen hasta. ...

output
n. Vücuddan çıkarılan madde. ...

ova
n. Kadın üreme hücresi. ...

oval
a. Yumurtamsı, yumurta şeklind ...

ovalbumin
n. biochem. Yumurta akından el ...

ovalis
a. Yumurta şeklinde, oval. ...

ovari-
pref. Yumurtalık (ovaryum) anl ...

ovarialgia
n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalj ...

ovarian
n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ...

ovariectomy
n. Yumurtalığın ameliyatal çık ...

ovarin
n. Desiduanın gelişiminisağlay ...

ovario-
pref. Yumurtalıkla ilgili. ...

ovariocele
n. Yumurtalık fıtığı, ovaryose ...

ovariocentesis
n. Yumurtalığın cerrahi delinl ...

ovariocyesis
n. Ovaryum gebeliği. ...

ovariodysneuria
n. Nevraljik yumurtalık ağrısı ...

ovariogenic
a. Yumurtalıktan kaynaklanan, ...

ovarioncus
n. Yumurtalık tümörü. ...

ovariopathy
n. Yumurtalık hastalığı. ...

ovariorrhexis
n. Yumurtalık yırtılması. ...

ovariosalpingectomy
n. Yumurtalık ve salpenksin am ...

ovariosalpingitis
n. Yumurtalık ve Fallop tübü'n ...

ovariosteresis
n. Yumurtalığın ameliyatla çık ...

ovariostomy
n. Yumurtalığın drenajla ameli ...

ovariotherapy
n. See: Ovotherapy. ...

ovariotomist
n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ...

ovariotomy
n. Yumurtalık veya yumurtalık ...

ovariotubal
a. Yumurtalık ve tubalara ait. ...

ovariprival
a. Yumurtalık kaybından doğan. ...

ovaritis
n. Yumurtalık iltihabı, overit ...

ovarium
n. (pl. ovaria). See: ovary. ...

ovarotherapy
n.See: ovotherapy. ...

ovary
n.Yumurtalık, over, ovarium. ...

ovate
a. See: oval. ...

overactivity
n. Aşırı çalışma, bir organın ...

overalimentation
n. Fazlabeslenme, vücutta yağ ...

overbite
n. Üst çene dişlerinin altçene ...

overcompensation
n. Aşırı derecede telafi. ...

overcorrection
n. Görme bozukluğunu düzeltmek ...

overdetermination
n. Lüzumundan fazla önem verme ...

overdosage
n. Herhangi bir ilacın veriliş ...

overdose
n. 1. Belrili miktarından fazl ...

overeating
n. Aşırı yeme, doymak bilmez ş ...

overextension
n. Kol veya bacağın normal sın ...

overflow
n. Ter, idrar, v.s.'nin durmad ...

overfunction
n. See: Overactivity. ...

overgrowth
n. Fazla büyüme, hipertrofi, h ...

overlapping
n. 1. Bir şeyin kenarının diğe ...

overlay
n. Artma, çoğalma, fazlalık. ...

overmasculinization
n. Kadında erkeğe has sekonder ...

overproduction
n. Normal miktarın üstünde olu ...

overproductivity
n. 1. Fazla yetiştirme, fazla ...

overresponse
n. Aşırı cevap. ...

override
v. Kırılmış bir kemiğin bir uc ...

overriding
n. 1. Kırık kemik uçlarının üs ...

overstain
v. Mikroskopta incelenecek dok ...

overstrain
n. Aşırı gerginlik veya yorgun ...

overstress
n. Fazla çalışmadan doğan aşır ...

overt
a. Açıkça görülen, çok belli. ...

overtoe
n. Başparmağın diğerlerinin üz ...

overventilation
n. See: Hyperventilation. ...

overweight
n. Şişmanlık, obezite. ...

ovi
n. Ovum'un genitifi. ...

ovicapsule
n. Graaf folikülünün iç tabaka ...

ovicide
n. 1. Yumurtaların yokolması; ...

oviducal
a. Tubalara ait. ...

oviduct
n. Yumurtayı yumurtalıktan ute ...

oviferous
a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı ...

ovification
n. Yumurtalıkta olgun ovum'un ...

oviform
a. See: Oval. ...

ovigenesis
n. See: Oogenesis. ...

ovigenetic, ovigenic, ovigenous
a. 1. See: oviferous; 2. Oojen ...

ovigerous
a.Yumurta yapan veya ihtiva ed ...

oviparity
n. Yumurtadan çıkma. ...

oviparous
n. Yumurtlayan, embriyonu anne ...

ovisac
n. Yumurtacık kesesi, Graaf fo ...

ovium
n. Olgun yumurta. ...

ovo- ovi-
pref. Yumurta ile ilgili. ...

ovoalbumin
n. Yumurta beyazında bulunan a ...

ovoflavin
n. Yumurtalardan elde edilen, ...

ovogenesis
n. See: Oogenesis. ...

ovoglobulin
n. Yumurta akı globülini. ...

ovoid
a. See: Oval. ...

ovolytic
a. Yumurta albüminini parçalay ...

ovomucin
n. Yumurta beyazında bulunan b ...

ovoplasm
n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum ...

ovotestis
n. Bir bölümü ovaryum bir bölü ...

ovotherapy
n. Yumurtalık ekstrelerinin te ...

ovular
a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'l ...

ovulation
n. 1. Olgun kadınlarda her ay ...

ovulatory
a. Ovülasyona ait. ...

ovule
n. Ovül; 2. Ovum, özellikle ça ...

ovulen
n. Gebeliği önleme amacıyla ka ...

ovulin
n. Yumurtalığın iç salgısı. ...

ovulum
n. (pl. ovula). See: ovule. ...

ovum
n. (pl. ova). Yumurta. ...

oxacid
n. biochem. Oksijenli asit. ...

oxalate
n. biochem. Oksalat, oksalik a ...

oxalation
n. Sodyum oksalatla yapılan te ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z