Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

O harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

optesthesia
n. Görme duyarlığı. ...

optic(al)
a. Görmeğe ait, görme ile ilgi ...

optician
n. Gözlükçü. ...

opticianry
a. Gözlük mercekleri ve göz ma ...

opticist
n. Optik uzmanı. ...

opticociliary
a. Görme ve kirpiksi sinirlere ...

opticokinetic
a. Göz hareketlerine ait. ...

opticopupillary
a. Görme siniri ve gözbebeğine ...

optics
n. Görme ve ışıkbilimi, optik. ...

optimal
a. 1. En iyisi, en ala; 2. En ...

optimism
n. İyimserilk. ...

optimum
n. Herhangi bir organizmanın b ...

optoblast
n. Retinanın büyük gangliyon h ...

optomeninx
n. Retina. ...

optometer
n. Görme kuvvetini ve alanını ...

optometrist
n. Optometri uzmanı. ...

optometry
n. Görme kuvvet ve alanını ölç ...

optomyometer
n. Gözün dış kaslarının gücünü ...

ora
n. (pl. orae). Kenar, çizgi, s ...

orad
a. Ağız tarafında, ağıza doğru ...

oral
a. Ağza ait, oralis. ...

oralogy
n. Ağız hastalıkları bilimi, o ...

orange
n. Portakal, aurantium. (See: ...

orb
n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. O ...

orbicular
a. Dairesel, dairevi, orbicula ...

orbiculus
n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2 ...

orbit
n. Göz çukuru, oribta. ...

orbital
a. Göz çukuruna ait, orbitalis ...

orbitale
n. Göz çukuru alt kenarı üzeri ...

orbitalis
a. Göz çukuru ile ilgili. ...

orbito-
pref. Göz çkuruu anlamına önek ...

orbitonasal
a. Göz çukuru ve buruna ait. ...

orbitosphenoid
a. Göz çukuru ve sfenoid kemik ...

orbitotemporal
a. Gözçukuru ve şakak bölgeler ...

orbitotomy
n. Gözçukuru ameliyatı, orbito ...

orchectomy
n. Testis'in ameliyatla çıkarı ...

orchi(o)-
pref. See: Testis. ...

orchialgia
n. Testis ağrısı. ...

orchiatrophy
n. Testis'in büzülüp küçülmesi ...

orchiauxe
n. Testis'in aşırı büyümesi, t ...

orchichorea
n. Cremaster kasının kasılması ...

orchidalgia
n. Testiste hissedilen ağrı, t ...

orchidectomy
n. See: Orchiectomy. ...

orchidic
a. Testislere ait. ...

orchiditis
n. Testis iltihabı, orşidit. ...

orchido-
pref. See: Orchi-. ...

orchidocele
n. See: Orchiocele. ...

orchidoncus
n. Testis tümörü. ...

orchidopexy
n. 1. İnmemiş testis'in skrotu ...

orchidoplasty
n. Testis üzerinde yapılan est ...

orchidoptosis
n. Testislerin sarkık oluşu, o ...

orchidotherapy
n. Testis ekstrelerinin hastal ...

orchidotomy
n. Testis ameliyatı, orşidotom ...

orchiectomy
n. Bir veya her iki testisin a ...

orchiepidid
n. Testis ve epididim iltihabı ...

orchilytic
a. Testis dokularını yok eden. ...

orchio-, orchi-, orchido-
pref. Testisle ilgili. ...

orchiocele
n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrot ...

orchiodynia
n. Testis ağrısı. ...

orchiomyeloma
n. Testis miyelomu. ...

orchioncus
n. Testis tümörü. ...

orchioneuralgia
n. Testis ağrısı. ...

orchiopathy
n. Testis bozukluğu (hastalığı ...

orchiopexy
n. İnmemiş bir testisin cerrah ...

orchioplasty
n. Testisin plastik ameliyatı. ...

orchiorrhaphy
n. See: Orchiopexy. ...

orchioscirrhus
n. Testis sertleşmesi. ...

orchiotomy
n. See: Orchidotomy. ...

orchis
n. Testis, haya, husye. ...

orchitic
a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ...

orchitis
n. Testis iltihabı, orşit. ...

orchos
n. Ayak bileği kıkırdağı. ...

orchotomy
n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı ...

orciprenaline sulphate
n. Bronkospazmın giderilmesind ...

order
n. 1. Sistematik tasnif; 2. Bi ...

orderly
n. Hastane hademesi. ...

ordinate
n. Bir grafikte yatay çizgiye ...

ordure
n. See: Excrement. ...

ore
n. Maden cevheri. ...

orectic
a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. ...

orexia
n. İştah, orexis. ...

orexigenic
a. İştah açıcı, iştah artırıcı ...

oreximania
n. Marazi iştah artması, zayıf ...

orf
n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlard ...

organ
n. Organ, uzuv, organum. ...

organic
a. 1. Organları olan; 2. Organ ...

organically
adv. Organizma bakımından, org ...

organicism
n. 1. Tüm hastalıkların ve has ...

organism
n. Uzviyet, beden, oluşum, teş ...

organization
n. 1. Çeşitli organ ve sisteml ...

organize
v. 1. Uzuvlaştırma,k organ olu ...

organizer
n. Embriyonda gelişimi idare e ...

organo-
pref. Organla ilgili. ...

organofaction
n. Organın oluşum ve gelişimi. ...

organoferric
a. Demir ve bazı organik bileş ...

organogenesis
n. Hayvan ve bitki organlarını ...

organogenic
a. Organdan kaynaklanan. ...

organogeny
n. See: Organogenesis. ...

organography
n. 1. Hayvan ve bitki oranları ...

organoid
a. Organ şeklinde. ...

organoleptic
a. Organa tesir eden. ...

organology
n. Organik oluşumu tanımlayan ...

organoma
n. Organlardan oluşmuş tümör. ...

organomegaly
n. İç organların anormal derec ...

organon
n. (pl. organa). See: organ. ...

organonomy
n. Organik hayat ve canlı orga ...

organopathy
n. 1. Organik hastalık; 2. See ...

organopexy
n. Bir organın cerrahi tesbiti ...

organoscopy
n. Karın duvarından sokulan uc ...

organotherapy
n. Hayvanlardan çıkarılan orga ...

organotrophic
a. Vücut organlarının beslenme ...

organum
n. See: Organ. ...

orgasm
n. Cinsel temasta şiddetli hey ...

oriental
a. Doğu memleketleri ile ilgil ...

orientation
n. 1. Kişinin çevreye oranla k ...

orifice
n. Delik, ağız, orificium (ost ...

orificial
a. Ağız (orificium) a ait. ...

orificium
n. (pl. orificia). See: orific ...

origin
n. 1. Başlangıç, kaynak, origo ...

orinotherapy
n. Tedavi maksadiyle yaylalard ...

ornithine
n. biochem. Üre parçalanmasınd ...

ornithosis
n. Kuşlara ait hastalıkalrın i ...

oro-
pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Ser ...

orodiagnosis
n. Serum teşhisi. ...

orofacial
n. Ağız ve yüzle ilgili. ...

orogenital
n. Ağıza ve dış genital organl ...

orolingual
a. Ağız ve dile ait. ...

oromaxillary
a. Ağız ve üst çene bölgesine ...

oromeningitis
n. See: Orrhomeningitis. ...

oronasal
a. Ağız ve buruna ait. ...

oropharyngeal
a. Orofarenks'le ilgili. ...

oropharynx
n. Ağız ve dil arkasındaki far ...

orotherapy
n. 1. Kesilmiş sütteki suyun t ...

orphenadrine
n. Trankilizanlara ait Parkins ...

orrhaphy-
suff. 1. Ameliyatla onarma, dü ...

orrho-
pref. Serumla ilgili. ...

orrhoimmunity
n. Pasif bağışıklık. ...

orrhology
n. Serumbilim, serumların bili ...

orrhomeningitis
n. Seröz zar iltihabı. ...

orrhoreaction
n. Serum reaksiyonu. ...

orrhorrhea
i. Sulu dışkı. ...

orrhotherapeutic
a. Serum tedavisine ait. ...

orrhotherapy
n. Serum tedavisi, seroterapi. ...

orris
n. İris florentina kökü olup, ...

orth(o)-
pref. Doğru, normal. ...

orthesis
n. Eğrilik gösteren kısmın düz ...

ortho-
pref. Benzen halkasının bazı t ...

orthoarteriotony
n. Normal arter basıncı. ...

orthobiosis
n. Temiz ve sıhhi hayat, ortob ...

orthocephalic, orthocephalous
a. Kafatasının uzunluğu ile en ...

orthochorea
n. Kişinin sadece ayakta iken ...

orthochromatic
a. Normal olarak boyayabilen v ...

orthochromia
n. Eritrositlerin normal hemog ...

orthocrasia
n. Vücudun ilaç, protein, v.s. ...

orthodactylous
a. Düz parmaklı. ...

orthodiagram
n. Ortodiagrafi yoluyla elde e ...

orthodiagraph
n. Ortodiyagrafi cihazı. ...

orthodiagraphy
n. Paralel röntgen ışınları il ...

orthodigita
n. El ve ayak parmaklarının şe ...

orthodont
a. Normal (muntazam) dişli. ...

orthodontia
n. Çenedeki duruşları bozuk ol ...

orthodontic
a. Dişlerin normal duruş ve mü ...

orthodontics
n. See: Orthodontia. ...

orthodontist
n. Ortodonsi uzmanı. ...

orthodontology
n. See: orthodontia. ...

orthodromic
a. Uyarımları normal yönde nak ...

orthogenesis
n. Belirli bir yönde gelişme, ...

orthogenics
n. See: Eugenics. ...

orthoglycemic
a. Kan şekeri normal olan. ...

orthognathia
n. Çene kemiklerinin yanlış du ...

orthognathic
a. Ortognatiye ait. ...

orthograde
a. Yürürken vücudunu dik tutan ...

orthomelic
a. Kol veya bacaktaki şekil bo ...

orthometer
n. Gözkürelerinin dışarıya çık ...

orthomorphia
n. Şekil bozukluklarının cerra ...

orthopantograph
n. Diş ve dişe bitişik oluşuml ...

orthopedia
n. See: Orthopedics. ...

orthopedic
a. Ortopediye ait, ortopedik. ...

orthopedics
n. İskeletin şekil bozukluklar ...

orthopedist
n. Özellikle çocuk vücudundaki ...

orthophony
n. Seslerin doğru çıkarılması, ...

orthophoria
n. Organların (özellikle gözle ...

orthophrenia
n. Sosyal ilişkilere normal zi ...

orthopia
n. Şaşılığın düzeltilmesi, ort ...

orthopnea
n. İleri derecede kalb ve akci ...

orthopneic
a. Ortopneye ait. ...

orthopraxy
n. Şekil bozukluklarının mekan ...

orthopsychiatry
n. Zihni ve teessüri gelişmeyi ...

orthoptic
a. Görme eksenlerini düzelten. ...

orthoptics
n. Görme eksenlerinin düzeltil ...

orthoscope
n. Gözün dibini ve diğer bazı ...

orthoscopy
n. Karanlık odada ışık düşürer ...

orthosis
n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir ...

orthostatic
a. Dik durmaya ait veya dik du ...

orthostatism
n. Vücduun dik durması. ...

orthotherapy
n. Vücudun duruşunu düzelterek ...

orthotist
n. Ortopdeik korse uzmanı. ...

orthotonos
n. Bütün vücudun kaskatı kesil ...

orthotopic
a. Normal yerinde olan. ...

orthotropic
a. Ortotropizme ait. ...

orthotropism
n. Yukarı veya aşağı yönde büy ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z