Bugün : 25 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

O harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

onychogryposis
n. Tırnakların içe kıvrılması, ...

onychohelcisis
n. Tırnakların ülserli hali. ...

onychoid
a. Tırnak şeklinde, tırnaksı. ...

onycholysis
n. Tırnakların gevşemesi veya ...

onychoma
n. Tırnak ve tırnak yatağı tüm ...

onychomadesis
n. Tırnakların tamamen kaybı. ...

onychomalacia
n. Elparmağı tırnaklarının yum ...

onychomycosis
n. Tırnakların mantarlı enfeks ...

onychonosus
n. Tırnak hastalığı. ...

onychopathic
a. Onikopatiye ait veya sebebi ...

onychopathology
n. Tırnak hastalıkları patoloj ...

onychopathy
n. Tırnak hastalığı, onikopati ...

onychophagist
n. Tırnaklarını yiyen (kemiren ...

onychophagy
n. Tırnak yeme (ısırma) fena a ...

onychophosis
n. Ayak parmağı tırnak yatakla ...

onychophyma
n. Tırnak kalınlaşması veya bü ...

onychoptosis
n. Tırnak düşmesi, onikoptoz. ...

onychorrhexis
n. Tırnakların uzunlamasına kı ...

onychoschizia
n. Tırnakların yatay çatlağı. ...

onychosis
n. Tırnakların hastalık veya m ...

onychotomy
n. Tırnak ameliyatı, onikotomi ...

onychotrophy
n. Tırnakların beslenmesi, oni ...

onym
n. İlmi tabir, fenni ıstılah, ...

onyong-nyong fever
n. Doğu Afrika'da görüleln ve ...

onyx
n. 1. Oniks: Gözün iç hücresin ...

onyxis
n. See: Acronyx. ...

onyxitis
n. See: Onychitis. ...

oo-
pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi ...

ooblast
n. Yumurtayı geliştiren hücre, ...

oocephalus
n. Oval kafalı şahıs, başı yum ...

oocte
n. Olgunlaşma devresinden önce ...

oocyesis
n. Yumurtalık dış gebeliği. Se ...

oocytase
n. Yumurtalık hücrelirin tahri ...

oodeocele
n. Tıkayıcı fıtık. ...

oogenesis
n. Yumurtanın kaynak ve gelişi ...

oogonium
n. Yumurtalıktaki ilkel hücrel ...

oolemma
n. Graaf folikülü içindeki ovu ...

oophagia, oophagy
n. Yumurta yeme. ...

oophor(o)-
pref. Yumurtalık. ...

oophoralgia
n. Yumurtalık ağrısı. ...

oophorectomize
v. Yumurtalıkları ameliyatla ç ...

oophorectomy
n. Yumurtalıkları çıkarma amel ...

oophoritis
n. Yumurtalık iltihabı, oofori ...

oophorocystectomy
n. Yumurtalık kistinin ameliya ...

oophorocystosis
n. Yumurtalık kisti oluşumu. ...

oophorogenous
a. Yumurtalıktan elde edilen. ...

oophorohysterectomy
n. Yumurtalık ve uterusun amel ...

oophoroma
n. Habis yumurtalık tümörü. ...

oophoromalacia
n. Yumurtalıkların ileri derec ...

oophoron
n. Yumurtalık. ...

oophoropathy
n. Yumurtalık hastalığı. ...

oophoropexy
n. Yumurtalığın yerine tesbiti ...

oophoroplasty
n. Yumurtalığın plastik tamiri ...

oophororrhaphy
n. Yumurtalığın pelvis duvarın ...

oophorosalpingectomy
n. Yumurtalık ve salpenksin am ...

oophorosalpingitis
n. Yumurtalık ve Falliop tübü ...

oophorostomy
n. Yumurtalık kisti içinde dre ...

oophorotomy
n. Yumurtalığı yarma ameliyatı ...

oophorrhagia
n. Ovaryum'dan gelen kanama, y ...

oophorrhagia,
n. Yumurtalık bölgesinin şidde ...

ooplasm
n. Yumurta sitoplazması. ...

oosperm
n. Yeni döllenmiş yumurta. ...

oothec-
pref. Yumurtalık anlamına önek ...

ootheca
n. See: Ovary. ...

oothecalgia
n. See: Ovarialgia. ...

oothecectomy
n. Yumurtalığın ameliyatla çık ...

oothecitis
n. Yumurtalık iltihabı. ...

ootheco-
pref. See: oothec-. ...

oothecocyesis
n. Yumurtalık dış gebeliği. Se ...

oothecopathy
n. Herhangi bir yumurtalık has ...

oothecosalpingitis
n. Yumurtalık ve Fallop tübü ( ...

oothectomy
n. See: oophorectomy. ...

ootherapy
n. See: ovotherapy. ...

ootid
n. Olmuş (gelişmiş) yumurta. ...

opacification
n. Donuklaşma (kornea veya len ...

opacity
n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Do ...

opalescence
n. Çeşitli renkler gösterme ha ...

opalescent
a. Opal veya sedefte olduğu gi ...

opalgia
n. Yüz nevraljisi, nevraljik y ...

opaline
n. Opale benzer, opal nev'inde ...

opaque
a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) o ...

opaqueness
n. Donukluk. ...

open
a. 1. Açık (hava); 2. Açık (el ...

opening
n. Ağız, delik, aralık, menfez ...

operable
a. Ameliyat edilebilir. ...

operate
v. Ameliyat etmek. ...

operation
n. 1. Ameliyat, operasio, oper ...

operative
a. 1. Operatif: Ameliyata ait; ...

operator
n. Cerrah, operatör. ...

opercular
a. Operculum'a ait. ...

operculum
n. (pl. opercula). 1. Kapak, o ...

ophiasis
n. Saçlı deri üzerinde şeritle ...

ophidic
a. Yılanlara ait veya yılanlar ...

ophidiophilia
n. Marazi yılan sevgisi, ofidy ...

ophidiophobia
n. Marazi yılan korkusu, ofidy ...

ophidism
n. Yılan zehiri ile zehirlenme ...

ophryitis
n. Kaş bölgesi dermatiti. ...

ophryon
n. Orbitaüstü enine çizgisinin ...

ophryosis
n. Kaş spazmı. ...

ophthalm(o)-
pref. Gözle ilgili. ...

ophthalmagra
n. Ani göz ağrısı. ...

ophthalmalgia
n. Göz ağrısı, oftalmalji, oft ...

ophthalmatrophia
n. Göz atrofisi. ...

ophthalmecchymosis
n. Konjunkitva'da kan toplanma ...

ophthalmectomy
n. Gözün ameliyatla çıkarılmas ...

ophthalmencephalon
n. Retina görme siniri ve beyi ...

ophthalmia
n. Göz veya konjonktif iltihab ...

ophthalmiac
n. Gözü iltihaplanmış kimse. ...

ophthalmiatrics
n. Göz hastalıkları tedavisi. ...

ophthalmic
a. Göze ait, oftalmik, ophthal ...

ophthalmitic
a. Oftalmite ait. ...

ophthalmitis
n. Gözküresi iltihabı, oftalmi ...

ophthalmoblennorrhea
n. Cerahatli, oftalmi. ...

ophthalmocarcinoma
n. Göz kanseri. ...

ophthalmocele
n. See: Exophthalmos. ...

ophthalmocopia
n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi ...

ophthalmodesmitis
n. Göz kirişlerinin iltihabı. ...

ophthalmodiagnosis
n. Göz reaksiyonu yardımı ile ...

ophthalmodonesis
n. Gözlerin titreme hareketi. ...

ophthalmodynamometer
n. Göz arterindeki kan basıncı ...

ophthalmodynamometry
n. Göz arterindeki kan basıncı ...

ophthalmodynia
n. Göz ağrısı (romatizması), o ...

ophthalmofundoscope
n. Göz fundusu (göz dibi)'nu m ...

ophthalmograph
n. Okuma sırasında göz hareket ...

ophthalmography
n. Gözlerin tanımı, oftalmogra ...

ophthalmogyric
a. 1. İstemdışı göz hareketler ...

ophthalmolith
n. Gözyaşı taşı. ...

ophthalmologic
a. Oftalmolojiye ait. ...

ophthalmologist
n. Göz hastalıkları uzmanı, gö ...

ophthalmology
n. Göz ve göz hastalıkları bil ...

ophthalmomalacia
n. Gözküresinin anormal yumuşa ...

ophthalmometer
n. Gözün kırılma (refraction) ...

ophthalmometry
n. Gözün kırılma derecesinin t ...

ophthalmomycosis
n. Mantarlardan meydana gelen ...

ophthalmomyitis
n. Gözküresini hareket ettiren ...

ophthalmomyositis
n. Göz kası iltihabı, oftalmom ...

ophthalmoneuritis
n. Göz siniri iltihabı, oftalm ...

ophthalmoparalysis
n. Göz kaslarının felci, oftal ...

ophthalmopathy
n. Göz hastalığı, oftalmopati. ...

ophthalmophthisis
n. 1. Gözün büzülerek küçülmes ...

ophthalmoplasty
n. Göz üzerinde yapılan esteti ...

ophthalmoplegia
n. Göz kaslarının felci, oftal ...

ophthalmoplegic
a. Oftalmite ait. ...

ophthalmoreaction
n. Göz reaksiyonu. ...

ophthalmorrhagia
n. Göz kanaması, oftalmoraji. ...

ophthalmorrhea
n. Gözden akıntı gelişi, oftal ...

ophthalmorrhexis
n. Gözküresi yırtılması, oftal ...

ophthalmoscope
n. Göz içi muayenesi aleti, gö ...

ophthalmoscopy
n. Göz muayenesi, oftalmoskopi ...

ophthalmostat
n. Göz küresini hareket göster ...

ophthalmosteresis
n. Gözünü kaybetme. ...

ophthalmothermometer
n. Göz hararetini kaydetme cih ...

ophthalmotomy
n. Göz ameliyatı, oftalmotomi. ...

ophthalmotonometer
n. Göziçi basıncını ölçme alet ...

ophthalmotonometry
n. Göziçi basıncının ölçülmesi ...

ophthalmotropometer
n. Göz hareketlerinin derecesi ...

ophthalmotropometry
n. Göz hareketlerinin genişlik ...

ophthalmovascular
a. Gözün kan damarlarına ait. ...

ophthalmoxerosis
n. See: Xerophthalmia. ...

ophthalmoxsis
n. Konjunktiva üzerindeki lezy ...

ophthalmoxyster
n. Konjonktivi kazıma aleti. ...

ophthalmus
n. Göz. ...

opia-
suff. Görme anlamına sonek. ...

opiate
n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; ...

opiomania
n. Afyon iptilası, afyonkeşlik ...

opiomaniac
n. Afyonkeş. ...

opiophagism
n. Afyonkeşlik. ...

opisthenar
n. El sırtı. ...

opisthencephalon
n. See: Cerebellum. ...

opisthocheilia
n. Dudakların normal yerine or ...

opisthognathism
n. Çenelerin, özellikle alt çe ...

opisthotic
a. Kulakardı, kulakarkası. ...

opisthotonic
a. 1. Opisthotonos'la ilgili; ...

opisthotonos
n. Vücudun gerici kaslarının k ...

opium
n. Afyon, papaver somniferum. ...

opiumism
n. 1. Afyon kullanma alışkanlı ...

opotherapy
n. 1. Hayvan organlarından eld ...

oppilation
n. See: Constipation. ...

oppilative
a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (ink ...

opponens
n. Karşı kas, musculus opponen ...

opportunistic infection
n. Normal olarak hastalığa seb ...

opposite
a. Karşı, aksi, zıt. ...

opposition
n. Karşıtlık, zıtlık, karşı ko ...

oppression
n. Sıkıntı, opresyon. ...

opsialgia
n. Yüz nevraljisi. ...

opsigenes
n. Akıl dişlerinin geç çıkması ...

opsinogen
n. Opsonin yapan madde, opsino ...

opsinogenous
a. Opsonin yapıcı. ...

opsiuria
n. Aç karınla fazla idrar çıka ...

opsogen
n. See: Opsinogen. ...

opsomania
n. Belirli bir cins gıdaya aşı ...

opsomenorrhea
n. Adet (menstruasyon) gecikme ...

opsonic
a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Op ...

opsoniferous
a. Opsonin taşıyıcı. ...

opsonin
n. Normal kan serumunda buluna ...

opsonization
n. Bakterilerin opsonin yardım ...

opsonize
v. Opsoninlerle tedavi etmek. ...

opsonology
n. Opsonin ve opsonin tekniği ...

opsonometry
n. Herhangi bir enfeksiyöz has ...

opsonophilia
n. Bakterinin opsoninlerin bir ...

opsonotherapy
n. Kanda spesifik opseninlerin ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z