Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

N harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

nudist
n. Çıplak yaşama taraftarı. ...

nudity
n. Çıplaklık. ...

nudomania
n. Marazi çıplaklık arzusu, çı ...

nudophobia
n. Marazi çıplaklık korkusu, n ...

nulligravida
n. Hiç gebe kalmamış kadın, nu ...

nullipara
n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, ...

nulliparity
n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğu ...

nulliparous
a. Doğum yapmamış. ...

numb
a. Uyuşuk. ...

number
n. Sayı. ...

nummular
n. Para şeklinde olan, para di ...

nummulation
n. Madeni para kümesine benzer ...

nurse
n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. ...

nursery
n. Hastanede yeni doğan bebekl ...

nursing
n. 1. Hemşire tarafından hasta ...

nursling
n. Meme (süt) çocuğu. ...

nutation
n. Baş sarkması. ...

nutatory
n. See: Nutation. ...

nutgall
n. Meşe mazısı, meşe gövdesind ...

nutrient
a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, g ...

nutrification
n. Hazır gıdaya besin değerini ...

nutriment
n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. ...

nutriology
n. Gıdabilim, yemeklerin perhi ...

nutrition
n. 1. Beslenme; 2. Besin madde ...

nutritional
a. Beslenme ile ilgili. ...

nutritionist
n. Beslenme uzmanı. ...

nutritious
a. Besleyici, nutricius. ...

nutritive
a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ...

nux vomica
n. Striknin elde edilen bitki, ...

nyct-
pref. Gece anlamına önek. ...

nyctalgia
n. Gece gelen ağrı, gece sancı ...

nyctalope
n. Gecleri gözü görmeyen şahıs ...

nyctalopia, nyctalopy
n. Gece körlüğü, niktalopi. ...

nycterine
n. Gece oluşan. ...

nycterohemeral
a. Gece ve gündüzle ilgili. ...

nycthophilla
n. Karanlıktan hoşlanma, nikto ...

nyctohemeral
a. Gece ve gündüze ait. ...

nyctophobia
n. Marazi gece korkusu, karanl ...

nyctophonia
n. Gündüzün sesi çıkmama, nikt ...

nyctotyphlosis
n. Gece körlüğü, niktotifloz. ...

nycturia
n. Geceleyin sık sık işeme, ni ...

nymph-
pref. Küçük dudak (labium minu ...

nympha
n. (pl. nymphae). Vulvadaki kü ...

nymphectomy
n. Vulvadaki küçük dudaklar (l ...

nymphitis
n. "Nympha" iltihabı, nemfit. ...

nymphohymeneal
a. Küçük dudaklar ve kızlık za ...

nymphomania
n. Kadınlarda hastalık şeklind ...

nymphomaniac
a. Nemfomaniye müptela kadın, ...

nymphomaniacal
a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. ...

nymphoncus
n. "Nympha"ların şişmesi veya ...

nymphotomy
n. Klitorisin veya küçük dudak ...

nystagmic
a. 1. Nistagmus'la ilgili, nis ...

nystagmiform
a. Nistagmusa benzer, nistagmu ...

nystagmogram
n. Nistagmograf aracılığıyla e ...

nystagmograph
n. Nistagmus halinde gözküresi ...

nystagmography
n. Nistagmus gösteren gözde ol ...

nystagmoid
a. See: Nystagmiform. ...

nystagmus
n. Gözün vertikal, horizontal ...

nystatin
n. Candidiasis tedavisinde etk ...

nystaxis
n. See: Nystagmus. ...

nyxis
n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapm ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z