Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

N harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

neurotrosis
n. Sinirin dezelenmesi, sinir ...

neurovascular
a. Sinir ve damarlara ait. ...

neurovirus
n. Aşı yapımında kullanılmak ü ...

neurovisceral
a. Beyin-omurilik ve parasempa ...

neuter
a. Belli bir cinsiyet gösterme ...

neutral
a. biochem. Ne asit ne de kale ...

neutralization
n. 1. Bir eriyiğin asit veya a ...

neutralize
v. 1. Eriyiğin asit veya alkal ...

neutrcytopenia
n. See: Neutropenia. ...

neutrocyte
n. Nötrofil lökosit, nötrosit. ...

neutrocytophilia
n. See: Neutrophilia ...

neutron
n. Atomu nyüksüz bir parçası, ...

neutropenia
n. Nötrofil lökositlerin kanda ...

neutrophil
n. Kanda akyuvarların %60-70 k ...

neutrophilia
n. Kada nötrofil lökositlerin ...

neutrophilic
a. 1. Nötr boyalarla boyanabil ...

nevocarcinoma
n. Nevus (ben)'den gelişen köt ...

nevoid
n. Ben şeklinde olan. ...

nevus
n. Ben. ...

new-growity
n. Doku artımı sonucu meydana ...

newborn
n. Yeni doğmuş bebek. See: Neo ...

nibbling
n. Az miktarda sık aralarla gı ...

niche
n. Çöküntü, yuva, mide ülserle ...

nickel
n. biochem. Ni sembolü ile bil ...

niclosamide
n. Erişkin barsak, barsak solu ...

nicotinamide
n. biochem. Pellegra tedavisin ...

nicotine
n. Nikotin, tütündeki zehirli ...

nicotined
a. Nikotinli. ...

nicotinic acid
n. Vitamin B kompleksinin teme ...

nicotinism
n. Nikotinle zehirlenme, nikot ...

nicotinyl alcohol
n. Nikotinik asit gibi damar g ...

nictitate
v. Göz kırpmak. ...

nictititation
n. Göz kırpma. ...

nidal
a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilg ...

nidation
n. Aşılanmış yumurtanın uterus ...

nidus
n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyi ...

niemann-pick disease
n. Lipid metabolizmasını ilgil ...

noci-inluence
n. Zarar verici etki, incitici ...

nociceptive
a. Ağrı veya acı verici uyarıl ...

nociceptor
n. Ağrı veya acı verici uyarıl ...

nociuty
n. Zarar, zarar verme. ...

noct
pref. Gece anlamına önek. ...

noctalbuminira
n. Geceleri idrarda albülin çı ...

noctalbuminuria
n. Geceleri idrarda albumin çı ...

noctambulation
n. Uykuda kalkıp gezme, noktam ...

noctambulism
n. Uykuda gezme, uyurgezerlik ...

noctambulist
n. Uykusunda kalkıp gezen, nok ...

noctiphobia
n. Marazi gece (Karanlık) kork ...

nocturia
n. Gece boyucna sık ve bol mi ...

nocturnal
a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece ...

nod
pref. Yumru, düğüm anlamına ön ...

nodal
a. 1. Yumru ile ilgili, düğüml ...

nodding
n. Başın aniden, istemdışı öne ...

nodus
n. (pl. Nodi). See: Node. ...

noesis
n. Anlama, zihnin idrak yetene ...

noise
n. Ses, seda, ses veren isimde ...

noli me tangere
n. Bir çeşit cilt veremii. ...

noma
n. Çok defa çocuklarda görülen ...

nomenclature
n. Bir bilim veya fen şubesine ...

nomogram
n. Birçok değişken arasındaki ...

nomography
n. Bir çok değişken arasındaik ...

nomotopic
a. Nomotop, 1. Normal yerinde ...

non compos mentis
a. Aklına malik değil, salim k ...

non repetat
n. Tekrarlama, tekrar etme. ...

non repetatur
n. See: Non repetat. ...

nona
n. Güney Avrupa memleketlerind ...

nonacid-fast
a. Asite dirençsiz (Boyanmasın ...

nonadherent
a. Yapışık olmayan, yapışıklık ...

nonan
a. Dokuz günde bir gelen (nöbe ...

noncellular
a. Yapısında hücre bulunmayan, ...

nonconductor
n. Isı veya elektrik veya sesi ...

nonencapsulated
a. Kapsülle sarılı olmayan, et ...

nonexistence
n. Mevcut olmayış, yokluk. ...

nonfebrile
a. Isı yükselişi göstermeyen, ...

nonflagellated
a. Kamçısız. ...

nongerminal
a. Cinsiyet hücreleriyle ilgis ...

nongranular
a. Sitoplazmasında granül adı ...

noninflammatory
a. İltihapla ilişkili olmayan, ...

nonmedical
a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp ...

nonmetal
n. biochem. Madeni olmayan ele ...

nonmetallic
a. 1. Metalle ilgili olmayan; ...

nonmotile
a. Hareket göstermeyen, hareke ...

nonnucleated
a. Çekirdeği bulunmayan, çekir ...

nonparous
a. Doğum yapmamış çocuk doğurm ...

nonpathogenic
a. Hastalık meydana getirme ye ...

nonpoisonous
a. Zehir niteliği göstermeyen, ...

nonproduction
n. Meydana gelmeme, oluşmama, ...

nonprotein
n. Protein dışı herhangi bir m ...

nonrotation
n. Dönememe, rotasyon yeteneği ...

nonseptate
a. Bölme göstermeyen, septumsu ...

nonsexual
a. See: Aseual. ...

nonspastic
a. See: Aspastic. ...

nonspecific
a. Deli bir özelliği bulunmaya ...

nonsporing
a. Spor meydana getirmeyen, sp ...

nonstriated
a. Çizgisiz, düz. ...

nonunion
n. Kırık kemik uçlarının gerek ...

nonvenereal
a. Cinsel temasla geçmeyen, zü ...

nonviability
n. Yaşama yeteneğinin olmayışı ...

nonviable
a. Yaşamaz, ömürsüz. ...

nonvillous
a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüs ...

nonvolitional
a. İrade dışı seyreden, istems ...

noradrenaline
n. Adrenalin ile birlikte adr ...

norethisterone
n. hipofiz tarafından gonodotr ...

norm
n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune ...

norma
n. Başa bakıldığı zaman, çevre ...

normal
a. Herhangi bir şekilde (yapı, ...

normo-
pref. Tabii, normal anlamına ö ...

normoblast
n. Normal eritrosit çapında (5 ...

normoblastosis
n. 1. Kemik iliğinde aşırı mik ...

normochromasia
n. Hücre veya dokuda normal bo ...

normochromia
n. Normal eritrosit rengi. ...

normochromocyte
n. Normal hemoglobin miktarına ...

normocyte
n. Herhangi bir anormallik gös ...

normocytosis
n. Kan kürelreinin normal duru ...

normoglycemia
n. Kanda normal şeker miktarı, ...

normoglycemic
n. Kan şeker seviyesi normal s ...

normokalemia
n. Kandaki potasyum miktarının ...

normospermia
n. Meni içindeki spermatozoonl ...

normosthenuria
n. İdrarın miktar ve yoğunluk ...

normotension
n. Normal basınç. ...

normotensive
a.&n. 1. Normal tansiyonla vas ...

normothermia
n. Vücut ısısının normal sınır ...

normotonia
n. Kas tonüsünün normal oluşu. ...

normotonic
a. Normal tonüslü. ...

normotopia
n. Normal yerinde bulunma, nor ...

normotopic
a. Normal yerinde bulunan. ...

normovolemia
n. Normal kan hacmi. ...

nortriptyline
n. Amitriptyline benzeyen bir ...

nos(o)-
pref. Hastalık. ...

noscapine
n. Tahriş edici, kuru ve balga ...

nose
n. Burun, nasus. ...

nosema
n. Hastalık. ...

nosetiology
n. Hastalık sebeplerini konu a ...

noso-
pref. See: Nos-. ...

nosochthonography
n. See: Geomedicine. ...

nosocomial
a. Hastane ile ilgili. ...

nosocomium
n. Hastane. ...

nosogenesis
n. Hastalığın oluşması. ...

nosogeny
n. See: Pathogenesis. ...

nosogeography
n. See: Geomedicine. ...

nosography
n. Hastalıkların bilimsel tanı ...

nosohemia
n. Herhangi bir kan hastalığı, ...

nosology
n. Hastalık tasnifinin bilimse ...

nosomania
n. Bir kimsenin kendisinde bel ...

nosonomy
n. Hastalıkların tasnifi, nozo ...

nosophilia
n. Marazi hastalanma arzusu, n ...

nosophobe
n. Hastalıktan aşırı korkan ki ...

nosophobia
n. Hastalıktan korkma, marazi ...

nosopoietic
a. Hastalandıran, hasta eden, ...

nosotaxy
n. Hastalıkların tasnifi. ...

nosotherapy
n. Bir hastalığı diğer bir has ...

nosotrophy
n. Hastaların bakımı, nozotrof ...

nostalgia
n. Vatan (ev) hasreti, nostalj ...

nostomania
n. Psişik bozukluğa uzanan ağı ...

nostrils
n. Burun delikleri. ...

nostrum
n. 1. Formülü gizli tutulan il ...

notal
a. See: Dorsal. ...

notalgia
n. Sırt ağrısı. ...

notancephalia
n. Kafatası arkası yokluğu. ...

notanencephalia
n. Beyinciğin doğuştan yokluğu ...

notch
n. Çentik, diş. ...

notched
a. Çentikli, üzeri diş veya da ...

notencephalocele
n. Kafatası arka bölümündeki b ...

notifiable
a. Bildirilmesi zaruri (hastal ...

notochord
n. Embriyo'nun sırt tarafında ...

notomelus
n. Sırta yapışık fazladan kol ...

notomyelitis
n. Omurilik iltihabı, notomiye ...

nourish
v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, m ...

nourishment
n. 1. Gıda, besle(n)me, tagadd ...

novobiocin
n. Ağızdan alındığı zaman etki ...

novocain(e)
n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi ...

noxa
n. (pl. noxae) 1. Patojen mikr ...

noxious
a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; ...

nubecula
n. Kornea'da oluşan donuk leke ...

nubile
a. Evlenecek çağda bulunan, ci ...

nubility
n. Evlenecek çağa gelmiş olma, ...

nucha
n. (pl. nuchae). See: Nape. ...

nuchal
a. Ense ile ilgili, nuchalis. ...

nuclear
a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; ...

nuclease
n. biochem. Nükleik asidi mono ...

nucleated
a. Çekirdekli, nüveli, nucleat ...

nucleiform
a. Çekirdek şeklinde, çekirdek ...

nuclein
n. biochem. Hücre nüvelerinde ...

nucleofugal
a. Nüveden uzaklaşan. ...

nucleohistone
n. biochem. Lenfosit nüvelerin ...

nucleoid
a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğ ...

nucleolar
a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ...

nucleolus
n. (pl. nucleoli). Bir çok hüc ...

nucleomitaphobia
n. Atom korkusu, nükleomitofob ...

nucleopetal
a. Nüveye giden. ...

nucleoplasm
n. Hücre çekirdeğinin asıl mad ...

nucleoprotamine
n. biochem. Umumiyetle balık y ...

nucleoprotein
n. biochem. Prostatik grubunu ...

nucleosidase
n. biochem. Nükleozidleri parç ...

nucleoside
n. biochem. Nükleotidlerin hid ...

nucleotide
n. biochem. Nükleaz faaliyeti ...

nucleotoxic
n. Bazı ilaçlar, toksinler ve ...

nucleotoxin
n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde ...

nucleus
n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, ...

nude
a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. ...

nudism
n. Çıplak halde dolaşıma itiya ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z