Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

N harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

nephrogen
n. Kaynağını böbrekten alan, n ...

nephrogenic
a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. ...

nephrogenous
a. see: nephrogenic. ...

nephrography
n. İntravenöz radyo-opak madde ...

nephroid
a. Böbrek şeklinde, nefroid. ...

nephrolith
n. Böbrek taşı, nefrolit. ...

nephrolithiasis
n. Böbrektaşı hastalığı, nefro ...

nephrolithotomy
n. Böbrekteki taşların ameliya ...

nephrology
n. Böbreğin bilimsel incelenme ...

nephrolysis
n. 1. Nefroliz; Böbrek paranki ...

nephrolytic
a. Böbrek dokusunu eritici. ...

nephroma
n. Genel olarak böbrek uru, ne ...

nephromalacia
n. böbrek yumuşaması, nefromal ...

nephron
n. Bir böbreğin yapısını oluşt ...

nephropathy
n. Böbrek hastalığı, nefropati ...

nephropexy
n. Yerinden ayrılmış böbreğin ...

nephrophthisis
n. Böbrek tüberkülozu, nefrofi ...

nephroplasty
n. Böbrekler üzerinde gerçekle ...

nephroptosis
n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz ...

nephropyosis
n. Böbreğin cerahatlanması, ne ...

nephrorhaphy
n. Böbreğin dikilmesi. ...

nephrorrhagia
n. böbrek kanaması, nefroraji. ...

nephrosclerosis
n. Böbrek sklerozu, nefroskler ...

nephrosis
n. Böbrek tubuluslarının dejen ...

nephrostomy
n. Böbreği ameliyatla kesip aç ...

nephrotic
a. Nefroza ait, nefrotik. ...

nephrotome
n. Embriyo'da kendisinden böbr ...

nephrotomography
n. Böbreğin bölüm bölüm röntge ...

nephrotomy
n. taş çıkarmak için böbrek am ...

nephrotoxin
n. biochem. Böbrek dokusunun p ...

nephrotresis
n. Böbrek ile böğür arasında a ...

nephrotuberculosis
n. Böbrek tüberkülozu. ...

nephrydrosis
n. Ureterdeki tıkanıklık sonuc ...

nepiology
n. Çocukbilim, nepyoloji. ...

nerathrosis
n. Sun'i eklem. ...

nerve
n. Sinir, veter, asap, nervus. ...

nervimotor
a. Motor (hareki) sinire ait. ...

nervine
a. & n. Sinirleri düzelten ve ...

nervomuscular
a. Kasta dağılan sinirlerle il ...

nervosity
n. Aşırı sinirlilik. ...

nervous
a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinir ...

nervousness
n. Sinirlilik, asabiyet, nervo ...

nervular
a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce ...

nervule
n. 1. İnce damar; 2. İnce sini ...

nervus
n. (pl. Nervi); see: Nerve. ...

nest
n. Aynı unsurlardan oluşan küm ...

nestitherapy
n. Sıkı perhiz tedavisi. ...

nettle
n. Ürtiker: mide-barsak, akciğ ...

neurad
a. Sinir ekseni tarafına doğru ...

neuragmia
n. Sinir ganglionunun yırtılma ...

neural
a. Sinirlere ait, asabi, nevro ...

neuralgia
n. Duyuru (hissi) sinirlerin a ...

neuralgic
a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. ...

neuramebimeter
n. Uyarılan sinirde uyarı ile ...

neuranagenesis
n. Sinirsel dokunun yeniden ge ...

neurapraxia
n. Çevresel sinir liflerinin g ...

neurasthenia
n. Heyecandan doğan sinir zayı ...

neurasthenic
a. 1. Nevrasteni ile ilgili, n ...

neuratrophia
n. Sinir sisteminin beslenme b ...

neuraxis
n. 1. Beyin-omurilik ekseni; 2 ...

neurectomy
n. Sinirin ameliyatla çıkarılm ...

neurectopia
n. Siniri çıkarma ameliyesi, n ...

neurergic
a. Sinir faaliyetine ait. ...

neurexeresis
n. Sinirin ameliyatla çıkarılm ...

neurilemmitis
n. Nevrilem iltihabı, nevrilem ...

neurilemmoma
n. Sinirkını tümörü. ...

neurimotor
a. Motor (efferent) sinirler i ...

neuritic
a. Nevrite it. ...

neuritis
n. Sinir iltihabı, nevrit. ...

neuro
pref. Sinirlere ait, nevro (nö ...

neuro-induction
n. Zihni telkin. ...

neuroanastomosis
n. İki sinir arasında anastomo ...

neuroanatomy
n. Sinir sistemi anatomisi. ...

neurobiology
n. Sinir sistemi biyolojisi. ...

neuroblast
n. Sinir dokusunu oluşturan em ...

neuroblastoma
n. Nevroblastlardan müteşekkil ...

neurocanal
n. Omurilik merkez kanalı. ...

neurocardiac
a. 1. Kalbte dağılan sinirlerl ...

neurocentrum
n. Omur cismi. ...

neurochemistry
n. Sinir sistemi kimyası. ...

neurochhorioretinitis
n. Göz siniri, koroid ve retin ...

neurochoroiditis
n. Görme siniri ve koroid ilti ...

neuroclonic
a. Sinir kasılması ile belirli ...

neurocranium
n. Kafatasının beyini içine al ...

neurocutaneous
a. Sinirlere ve cilde ait. ...

neurocyte
n. Sinir hücresi, nevrosit. ...

neurocytolysis
n. Sinir hücrelerinin harabiye ...

neurodermatitis
n. Sinir bozukluğuna bağlı mey ...

neurodermatosis
n. Sinir kaynaklı dermatoz. ...

neurodiagnosis
n. sinir hastalıkları tehisi. ...

neurodynamic
a. sinir enerjisine ait. ...

neurodynia
n. Sinir ağrısı. ...

neuroectomy
n. Bir sinirin ameliyatla kesi ...

neuroencephalomyelopathy
n. Sinir, beyin ve omuriliği i ...

neuroendocrine
a. Sinir sistemi ve iç salgı b ...

neuroendocrinology
n. Sinir sistemi ile iç salgı ...

neuroepitelial
a. 1. Dış uyarıları alan hücre ...

neuroepithelioma
n. Kötü tabiatlı bir beyin tüm ...

neuroepithelium
n. 1. Sinirsel uyarımları alan ...

neurofibril
n. Sinir hücrelerinde sitolazm ...

neurofibrilia
n. See: neurofibril. ...

neurofibroma
n. Sinirlere ait bağ dokusunda ...

neurofibromatosis
n. Sinirlerin mültipl fibromu, ...

neurofibrositis
n. Duygusal sinir liflerini iç ...

neurogangliitis
n. Sinir ganglionunun iltihabı ...

neuroganglion
n. Sinir hücrelerinin oluşturd ...

neurogenesis
n. Embriyon gelişiminde sinir ...

neurogenetic
a. 1. Sinir sisteminden kaynak ...

neurogenic
a. Sinir dokusu oluşturan veya ...

neurogenous
n. Sinir sisteminden doğan, nö ...

neuroglia
n. Merkezi sinir sisteminin de ...

neurogliacyte
n. Nevrogliyi oluşturan hücrel ...

neuroglial
a. Sinir sistemi destek dokusu ...

neuroglioma
n. İçinde sinir hücreleri bulu ...

neuroglyopaenia
n. Sinir hücrelerindeki glikoz ...

neurohistology
n. Sinir sistemi histolojisi. ...

neurohumor
n. biochem. Nevrondan salgılan ...

neurohumoral
a. Sinir ucunda açığa çıkan ma ...

neurohypophysis
n. Hipofizin arka lobu, pars n ...

neuroid
a. Sinire benzer, nevroid (nör ...

neurokeratin
n. Sinir sistemi destek doku h ...

neuroleptanalgesia
n. Bir nörolepti kve bir analj ...

neuroleptics
n. Sinir sistemi üzerinde etki ...

neurological
a. Nevroljiye ait. ...

neurologist
n. see: Nerve specialist. ...

neurology
n. Sinir bilgisi, sinirbilim, ...

neurolymph
n. Beyin-omurilik sıvısı. ...

neurolysis
n. 1. Sinirin etrafındaki ilti ...

neuroma
n. Sinir uru, nevrom. ...

neuromalacia
n. Sinirlerin yumuşaması, nevr ...

neuromatous
a. Nevroma ait. ...

neuromechanism
n. Bir organın fonksiyonunun s ...

neuromimesis
n. nevrotik veya histerik kişi ...

neuromuscular
a. Sinir ve kaslara ait. ...

neuromyelitis
n. Sinir ve omurilik iltihabı, ...

neuromyopathy
n. Sinir ve kas arasındaik ili ...

neuron
n. Sinir hücresi, nevron. ...

neuronal, neuronic
a. Sinir hücresine ait, nevron ...

neuronitis
n. Sinir hücresi iltihabı, nev ...

neuronophage
n. Sinir hücrelerini yokeden f ...

neuronophalgia
n. Sinir hücrelerinin fagosito ...

neuronosis
n. Sinirsel kaynaklı herhangi ...

neuronotmesis
n. Bir sinirin tam olarak kesi ...

neuronyxis
n. Sinire zerk yapma. ...

neuropapillitis
n. Göz papillasının iltihabı, ...

neuroparalysis
n. Sinir hastalığı sebebiyle g ...

neuropath
n. 1. Sinirsel hastalık göster ...

neuropathic
a. Nevropatiye ait. ...

neuropathist
n. see: Nerve specialist. ...

neuropathogneesis
n. Sinirsel hastalığın meydana ...

neuropathology
n. Sinir (sistemi) hastalıklar ...

neuropathy
n. Sinir (sistemi) hastalığı, ...

neuropharmacology
n. Sinir sisteim üzerind etkil ...

neurophonia
n. Konuşmayı idare eden kaslar ...

neurophysiology
n. Sinir sistemi fizyolojisi, ...

neuroplasm
n. Sinir hücresi protoplazması ...

neuropsychiatry
n. nöroloji ve psikiyatrinin b ...

neurorelapse
n. Frengi tedavisinden sonra b ...

neuroretinitis
n. Görme siniri ve retinanın i ...

neuroretinopathy
n. Optik disk ve retina'da pat ...

neuroroentegenography
n. Sinir sistemi radyografisi. ...

neurorrhaphy
n. Parçalanmış sinirin dikilme ...

neurosarcoma
n. Nevromlu elementleri buluna ...

neurosclerosis
n. Sinir dokusu sertleşmesi, n ...

neurose
a. Sinir bozukluğuna ait. ...

neurosecretion
n. Bazı sinir hücreleri tarafı ...

neurosecretion.
n. Sinir hücrelerinden meydana ...

neurosensory
a. Uyarıyı merkezi sinir siste ...

neurosis
n. Sinir ve ruh bozukluğu, nev ...

neuroskeletal
a. Sinir dokusu ile iskelet ka ...

neuroskeleton
n. İskelet sisteminin beyin ve ...

neurosome
n. Sinir hücresi cismi, nevros ...

neurospasm
n. Bir kasın sinirsel spazmı. ...

neurosplanchnic
a. Otonom sinir sisteimnden iç ...

neurospongioma
n. See: Neuroglioma. ...

neurosurgeon
n. Sinir sistemi cerrahisi üze ...

neurosurgery
n. Sinir (sistemi) cerrahisi. ...

neurosuture
n. See: Neurosyphilis, n. sini ...

neurosyphilis
n. Merkezi sinir sisteminde ağ ...

neurotension
n. See: Neuectasia. ...

neurothecitis
n. Sinirkını iltihabı. ...

neurotherapy
n. sinir hastalığı tedavisi, n ...

neurothlipsis
n. Sinir üzerine yapılan taziy ...

neurothophy
n. Sinir dokusunun beslenmesi, ...

neurotic
a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sini ...

neuroticisim
n. Anormal veya aşırı sinirin ...

neurotization
n. İncinmiş sinirin, yeni doku ...

neurotmesis
n. Sinirin kopması, sinirin ko ...

neurotome
n. Siniri kesmede veya diseke ...

neurotomical
a. Sinir ameliyatına ait. ...

neurotomist
n. Sinir anatomisi veya ameliy ...

neurotomy
n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevr ...

neurotonia
n. Vejetatif sinir sitemi tonu ...

neurotonic
a. 1. Siniri germe ile ilgili; ...

neurotony
n. Ağrıyı ortadan kaldırma ama ...

neurotoşin
n. Sinir dokusunu harap eden t ...

neurotoxic
a. sinir hücreleri üzerine tok ...

neurotrauma
n. sinirin zedelenmesi, sinir ...

neurotripsy
n. Sinirin ezilmesi, hastalığı ...

neurotropic
a. Sinir dokusuna karşı özel i ...

neurotropism
n. 1. Bazı patojen mikro-organ ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z