Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

myocardiopathy.
n. Kalp kasını tutan herhangi ...

myocardiosis
n. Arteryosklerotik kalp hasta ...

myocarditis
n. Miyokard iltihabı miyokardi ...

myocardium
n. Kalbin adali kısmı, kalp ka ...

myocele
n. Kas fıtığı, miyosel ...

myocelitis
n. Karın duvarındaki kasların ...

myocerosis
n. kasın balmumu dejenerasyonu ...

myoclonia
n. Belli bir kas veya kas grub ...

myoclonic
a. Klonik kasılmalar gösteren, ...

myoclonus
n. Bir kas veya bir grup kasın ...

myocrismus
n. kas kasılmasına bağlı olara ...

myocyte
n. Kas dokusu hücresi, miyosit ...

myocytolsis
n. kas liflerinin ayrılıp dağı ...

myocytoma
n. Miyositlerden oluşan tümör. ...

myodemia
n. Kasların yağlı dejenerasyon ...

myodiastasis
n. Kas liflerinin ayrılması, m ...

myodynamics
n. Kasların büzülmesinden bahs ...

myodynamometer
n. Kas gücünü ölçmede kullanıl ...

myodynia
n. See: Myalgia. ...

myofascitis
n. Kas ve fasyasının iltihabı, ...

myofibril
n. Kas hücrelrinin sitoplazmas ...

myofibroma
n. Kas ve bağ dokularından gel ...

myofibrosis
n. Adale dokusunda aşırı mikta ...

myofibrositis
n. Kas lifi kılıfının iltihabı ...

myogelosis
n. Kas sertleşmesi, miyojeloz. ...

myogen
n. biochem. Kas plazmasında ol ...

myogenesis
n. Embriyon gelişiminde kas li ...

myogenic
a. Kas yolu ile olan, miyojen. ...

myogenous
a. Kas dokusundan kaynaklanan. ...

myoglia
n. Kas hücrelerinden oluşan li ...

myoglobin
n. Oksijen taşıma özelliğine s ...

myoglobinemia
n. Kanda miyoglobin bulunuşu. ...

myoglobinuria
n. İdrarda myoglobin bulunuşu. ...

myoglobulin
n. kas dokusunda bulnan bir ci ...

myoglobulinemia
n. Kanda miyoglobulin bulunuşu ...

myogram
n. Miyografin kaydetiği çizgi, ...

myograph
n. kas büzülmelerinin tesirler ...

myography
n. 1. Miyografi: kas tanımı il ...

myohemoglobin
n. kas dokusu hemoglobini. ...

myohemoglobinuria
n. İdrarda miyoglobin bulunmas ...

myoid
a. kassı, kasa benzeyen, mioid ...

myoinositol
n. Kasta bulunan inositol, miy ...

myokinesis
n. Kas hareketi, miyokinez ...

myokinetic
a. kas hareket elementine ait, ...

myokymia
n. Adale seğirmesi. ...

myolemma
n. Çizgili kas liflerini saran ...

myology
n. Kasbilim, miyoloji, myologi ...

myolysis
n. Kas dokusu dejenerasyonu, m ...

myoma
n. Kas hücrelerinden oluşan tü ...

myomagenesis
n. Miyom gelişimi, miyomajenez ...

myomalacia
n. Marazi kas yumuşaması, miyo ...

myomatosis
n. Bütün vücutta miyom oluşuum ...

myomatous
a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu. ...

myomectomy
n. Miyomun ameliyatla çıkarılm ...

myomelanosis
n. kas melanozu. ...

myometer
n. Kas büzülmesini ölçme cihaz ...

myometritis
n. Uterus kası iltihabı, miyom ...

myometrium
n. Uterusu oluşturan kas, döly ...

myonarcosis
n. Kasın uyarıya karşı kayıtsı ...

myonecrosis
n. kas dokusunun hayatiyetini ...

myoneural
a. kas ve sinire ait, kas sini ...

myoneuralgia
n. Nevraljik kas ağrısı. ...

myoneure
n. Kası tamamlayan sinir hücre ...

myoneuroma
n. kas dokus ihtiva eden nevro ...

myoneurosis
n. Kas nevrozu. ...

myonosus
n. Herhangi bir kas hastalığı. ...

myopachynsis
n. kas hipertrofisi. ...

myoparalysis
n. kas felci, miyoparalizi. ...

myopathic
a. Miyopatiye ait. ...

myopathy
n. Kas hastalığı, miyopati. ...

myope
n. Gözü uzağı görmeyen kimse, ...

myopericarditis
n. Miyokard ile perikardın ilt ...

myophonia
n. Kas kasılması esnasında duy ...

myopia
n. Uzaktan iyi görmemekle beli ...

myopic
a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. ...

myoplasm
n. Kas hücresinin bağ dokusund ...

myoplasty
n. Kasa yapılan plastik ameliy ...

myorrhaphy
n. Kas dikilmesi. ...

myorrhexis
n. Kas yırtılması. ...

myosalgia
n. Kasta hissedilen ağrı, kas ...

myosalpingitis
n. Fallop tübü kas tabakası (m ...

myosalpinx
n. Salpenksin kas dokusu. ...

myosarcoma
n. Adale dokusudan kaynağını a ...

myosclerosis
n. Kas sertleşmesi, miyosklero ...

myoseism
n. Belli bir kas veya kas grub ...

myosin
n. biochem. kas globülünün sud ...

myosinose
n. biochem. Miyosinin sindiril ...

myosinuria
n. İdrarda miyozin bulunuşu, m ...

myosis
n. Gözbebeği (pupilla) ufalmas ...

myositis
n. kas iltihabı, miyozit. ...

myospasm
n. Kas kasılması, miyospazm. ...

myosteoma
n. kas içinde kemikli tümör. ...

myosuria
n. İdrarda miyozin bulunuş, mi ...

myosynizesis
n. Kasların yapıqması. ...

myotasis
n. Kas uzaması, miyotaz. ...

myotatic
a. Miyotaza ait. ...

myotenosits
n. Kas ve kiriş iltihabı, miyo ...

myotenotomy
n. Kas ve kiriş ameliyatı, miy ...

myotic
a. Miyozise ait. ...

myotome
n. Kas kesme aleti, miyotom. ...

myotomy
n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas am ...

myotonia
n. bir kasın tonik spazmı, miy ...

myotonic
a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. ...

myotonometer
n. Kas tonüsünü ölçme aleti, m ...

myotonus
n. See: Myotonia. ...

myotrophy
n. Kas beslenmesi, miyotrofi. ...

myovascular
a. Kalp kasına ve kan damarlar ...

myringa
n. Timpan zarı. ...

myringectomy
n. Timpan zarının ameliyatla ç ...

myringitis
n. Timpan zarı iltihabı, miren ...

myringomycosis
n. Timpan zarının mantar hasta ...

myringoplasty
n. Timpan zarının plastik tami ...

myringoscope
n. Timpan zarını muayene aleti ...

myringotome
n. Kulak zarı üzerinde insizyo ...

myringotomy
n. timpan zarı ameliyatı, miri ...

myrtiform
a. Mersin yaprağı biçiminde, m ...

mysophobia
n. Kirlenme veya hastalık alma ...

mythomania
n. Marazi yalan söyleme ve müb ...

mythophobia
n. Yalan söylemekten duyulan m ...

mytilotoxine
n. biochem. Midyeden çıkarılan ...

myx(o)
pref. 1. Sümük; 2. Balgam. ...

myxadenitis
n. Mukoza bezi iltihabı, miksa ...

myxadenoma
n. mukoza bezi yapısında epite ...

myxastehnia
n. Sümük salgısı noksanlığı, s ...

myxedema
n. Tiroid bezi salgısındaki ye ...

myxedematous
n. Miksödeme ait, miksödemli. ...

myxoblastoma
n. Miksom ve mikrosarkomu için ...

myxocyte
n. Mukoza dokusu hücresi, miks ...

myxoedema
n. Tiroid yokluğu veya az çalı ...

myxoma
n. Muhtelif cins hücrelerden o ...

myxomatous
a. Miksomalı. ...

myxopoiesis
n. Sümük oluşumu. ...

myxorrhea
n. Sümük akması. ...

myxosarcoma
n. Miksomla karışık sarkom tüm ...

myxovirus
n. Influenza grubuna dahil vir ...

myzesis
n. Emme. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z