Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mulage
n. Balmumu, parafin, alçı gibi ...

mulatto
n. Biri beyaz diğeri siyah ırk ...

muliebria
n. Kadın cinsiyet organları. ...

muliebris
n. Kadınla ilgili, kadın cinsi ...

muliebrity
n. Kadına has tavır ve özellik ...

multangular
a. Çok açılı veya köşeli, çokg ...

multangulum
n. Üzerinde çok köşe gösteren ...

multi-
pref. Çok, mülti. ...

multi-infection
n. Birkaç patojen mikro-organi ...

multiarticular
a. Birçok eklemlere ait. ...

multicellular
a. Birçok hücrelreden oluşan. ...

multicuspid
a. 1. Üzerinde çok sayıda sivr ...

multicuspidate
a. Çok zirveli. ...

multifetation
n. Rahim içinde üç veya daha z ...

multifid
a. Çok yarıklı, çatlaklı, mult ...

multiform
a. Çok şekilli, muhtelf şekild ...

multiglandular
a.Çok guddeli. ...

multigravida
n. Üç veya daha fazla doğum ya ...

multilateral
a. Çok yanlı, çok taraflı. ...

multilobar
a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, ...

multilobate
a. See: Multilobar. ...

multilobular
a. Çok sayıda lobül'den oluşmu ...

multilocular
a. Çok loküllü. ...

multimammae
n. İkiden fazla meme bulunması ...

multinodualr
a. Çok nodüllü. ...

multinuclear
a. Çok nüveli. ...

multipara
n. İkiden fazla doğum yapan ka ...

multiparity
n. İkiden fazla doğum yapma, ç ...

multiparous
a. Çok doğuran, ikiden fazla d ...

multiple
a. Müteaddit, muhtelif (vücutt ...

multipolar
a.Çok kutuplu, multipolar. ...

multiterminal
a. Çok elektrodlu. ...

mummification
n. 1. Mumyalama; 2. Mumyalaşma ...

mummified
a. Mumyalanmış. ...

mummy
n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ...

mumps
n. Kabakulak hastalığı, epidem ...

mural
a. Duvara ait. ...

muriate
n. biochem. Hidroklorik asidin ...

muriatic
a. biochem. Tuzlu suya ait hid ...

murine
a. Fare veya sıçana ait. ...

murmur
n. Kalb v.s.yi dinlerken işiti ...

murrain
n. Hayvanlara mahsus salgın ha ...

musca
n. n(pl. musmcae). Sinek. ...

muscarine
n. "Amanita muscaria" adlı man ...

muscarinism
n. Muskarin zehirlenmesi. ...

muscle
n. Kas, adale, musculus. ...

muscular
a. Kasa ait, adali, kaslı, kas ...

muscularis
n. Kas tabakası, herhangi bir ...

muscularity
n. Adalelik, çok kuvvetlilik. ...

musculature
n. Kas oluşması, vücut kas sis ...

musculocutaneous
a. Kas ve derieye ait. ...

musculomembranosus
a. Kas ve zara ait. ...

musculophrenic
a. kas ve difarama ait. ...

musculoskeletal
a. kas ve iskelete ait. ...

musculotendinous
a. kas ve kirişlere ait. ...

musculous
a. See: Muscular. ...

musculus
n. (pll. Musculi). See: Muscle ...

musophobia
n. Marazi fare korkusu. ...

mustard
n. Hardal (bitkisi). ...

mustine
n. hodgkin hastalığında ve baz ...

mutagen
genetik değişim yaratan, genet ...

mutagenesis
n. Mutasyonların meydana gelme ...

mutagenicity
a. Genlerle ilgili mutasyonlar ...

mutant
n. Değişikliğe uğramış cins. ...

mutase
n. biochem. Molekülün inşa tar ...

mutation
n. Değişme; 2. Ses değişmesi, ...

mute
n. See: Dumb. ...

mutilation
n. Bozma, tahrip etme, sakat b ...

mutism
n. 1. Konuşma yeteneğinin olma ...

mutual
a. İki taraflı, karşılıklı. ...

mutualism
n. Farklı iki canlının birbiri ...

mutualist
n. Mutualizm gösteren iki canl ...

mxomatosis
n. 1. Multipl miksom gelişimi; ...

myalgia
n. Belli başlı bir bozukluk gö ...

myasthenia
n. Kas zayıflığı, miyastein. ...

myasthenic
a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. ...

myatonia
n. Kas atonisi, miyatoni. ...

myatrophy
n. Kas atrofisi, miyatrofi. ...

myc(o)
pref. Mantar. ...

mycelium
n. Mantarın lifsel kısmı. ...

mycete
n. Mantar. ...

mycethemia
n. Mantarların kana geçmesi, k ...

mycetism
n. Zehirli mantarların yenmesi ...

mycetismus
n. Mantarla zehirlenme. ...

mycetogenic
a. Mantarlardan ileri gelen, m ...

mycetoma
n. El ve ayak kemiklerine tesi ...

mycetoza
n. Mantar cinsi organlar grubu ...

mycobacterium
n. pl. Çubuk şeklinde ince, uz ...

mycocide
n. Mantarları öldürücü ilaç, m ...

mycoderma
n. deri mantarı, mikoderm ...

mycodermatitis
n. Mukoza iltihabı, mikodermat ...

mycogastritis
n. Mide mukozasının iltihabı, ...

mycohemia
n. Mantarların kana geçmesi, k ...

mycologist
n. Mikoloji mütehassısı. ...

mycology
n. Mantar ve mantar hastalıkla ...

mycomypringitis
n. Kulak zarının mantarlı ilti ...

mycophylaxin
n. Mikropları yok eden filaksi ...

mycoplasma
n. pl .Büyüklük bakımından vir ...

mycosis
n. Vücutta mantarcıklar hasıl ...

mycostatic
a. Mantar gelişimini durdurucu ...

mycostatin
n. Nystatin'in müstahzar adı, ...

mycotic
a. 1. Mantarların sebep olduğu ...

mycotoxin
n. Mantar tarafından salgılana ...

mycotoxination
n. Belli bir mantar hastalığın ...

mydriatic
a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. P ...

mydricaine
n. Göz hekimliğinde kullanılan ...

mydriSİS
N. Gözbebeği büyümesi, pupilla ...

myectomy
n. Kasın ameliyatla çıkarılmas ...

myectopia
n. kas düşmesi, miyektopi. ...

myel
pref. Omurilik. ...

myelalgia
n. Belkemiği ağrısı, miyelalji ...

myelapoplexy
n. Omurilik kanaması. ...

myelasthenia
n. Belkemiği zafiyeti, miyelas ...

myelatelia
n. Omuriliğin kusurlu gelişimi ...

myelatrophy
n. Belkemiği çürümesi, omurili ...

myelauxe
n. Kemik iliği hiperfonksiyonu ...

myelemia
n. kanda ilik hücrelerinin bul ...

myelencephalitis
n. Beyin ve omuriliğin birarad ...

myelencephalon
n. İlik miyelinkefal(on) (arka ...

myelic
a. 1. Omurilikle ilgili; 2. Ke ...

myelin
n. Sinir iplikleri ile Schwann ...

myelinated
a. Miyeli kılıfına sahip, çevr ...

myelination
n. Sinir lifi çevresinde miyel ...

myelinic
a. Miyeline ait. ...

myelinoma
n. Miyelin tümörü. ...

myelinopathy
n. Beynin ak maddesinin veya o ...

myelinosis
n. Miyelin oluşumu ile meydana ...

myelitic
a. 1. Omurilik iltihabı ile il ...

myelitis
n. Omurilik (murdar ilik) ilti ...

myelo-encephalic
a. Omurilik ve beyine ait. ...

myelo-encephalitis
n. Beyin ve omurilik iltihabı, ...

myeloblast
n. Miyelosit öncüsü hücre, gen ...

myeloblastic
a. 1. Miyeloblastlarla ilgili; ...

myeloblastosis
n. Kanda fazla miktard miyelob ...

myelocele
n. Omuriliğin fıtığı ile birli ...

myelocitic
a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, ...

myelocoele
n. Omurilik merkez kanalı miye ...

myelocyst
n. İlkel omurilik kanallarında ...

myelocystocele
n. Omuriliğin kistik tümörü, m ...

myelocyte
n. Miyelosit; 1. Beyaz seri ka ...

myelocythemia
n. Kanda aşırı miktarda miyelo ...

myelocytoma
n. Plazma hücreli miyelom. ...

myelocytosis
n. Kanda miyelositlerin çoğalm ...

myelodysplasia
n. Omuriliğin kusurlu gelişimi ...

myelofibrosis
n. Kemik iliğinde lif dokusu o ...

myelogenesis
n. Merkezi sinir sisteminin ge ...

myelogenous
a. Kemik iliğinden kaynaklanan ...

myelogeny
n. Sinir lifleri miyelin kılıf ...

myelogone
n. Miyeloid seriden ilkel hücr ...

myelogonic
a. Miyelogona ait. ...

myelogram
n. Omurilik kanalının röntgen ...

myelography
n. Kontrast madde vererek omur ...

myeloid
a. İliğe benzer, iliksi, miyel ...

myeloidosis
n. İlik dokusu oluşumu, miyelo ...

myelolymphocyte
n. Normalden küçük ve anormal ...

myeloma
n. Omurilik tümörü, miyelom. ...

myelomalacia
n. Marazi omurilik yumuşaması, ...

myelomatosis
n. Plazma hücresi miyelomu, mi ...

myelomenia
n. Adet esnasında omurilikten ...

myelomeningitis
n. Belkemiği (omurilik meninks ...

myelomeningocele
n. Omurilik meninks fıtığı, mi ...

myelon
n. Omurilik, miyelon. ...

myelonal
a. Omurilik gibi. ...

myeloneuritis
n. Miyelit ve nevritin bir ara ...

myelonic
a. Omuriliğe ait. ...

myeloparalysis
n. Omurilik felci, miyelopati. ...

myelopetal
a. Omuriliğe giden ...

myelophthisic
a. 1. Miyelofiitiz gösteren, m ...

myeloplast
n. Kemik iliği lökosiit ...

myeloplax
n. Kemik iliğinin çok nüveli d ...

myeloplegia
n. Omurilik felci, miyelopleji ...

myelopoiesis
n. İlik veya miyelosit oluşumu ...

myeloradiculitis
n. Omurilik ve belkemiği sinir ...

myeloradiculodysplasia
n. Omurilik ve belkemiği sinir ...

myeloradiculopathy
n. Omurilik ve belkemiği sinir ...

myelorrhagia
n. Omurilik kanaması, miyelora ...

myelorrhaphy
n. Omuriliğin dikilmesi, miyel ...

myelosarcoma
n. Plazma hücreli miyelom. ...

myelosclerosis
n. Omurilik veya kemik iliğin ...

myelosis
n. Granülositik lösemi, miyelo ...

myelotome
n. Ameliyat esnasında omurilik ...

myelotomy
n. Omurilik ameliyatı, miyelot ...

myelotoxin
n. İlik hücrelerini yok eden b ...

myenteric
a. Miyenterona ait. ...

myentericus
n. Miyokard(iyum), kalp (yürek ...

myenteron
n. Barsak kas gömleği, miyente ...

myesthesia
n. kas duyarlığı, miyestezi. ...

myiasis
n. Sinek larvalarının sebep ol ...

myitis
n. Kas iltihabı. ...

mylohyoid
a. Azı dişlere ve lami kemiğe ...

myo
pref. Adale, kas. ...

myo-edema
n. Kas ödemi. ...

myo-electric
a. Kasın elektriki vasıflarına ...

myo-endocarditis
n. Miyokardit ve endokarditin ...

myoalbumin
n. biochem. Kas dokusunda bulu ...

myoatrophy
n. Kas atrofisi. ...

myoblast
n. Kas lifi hücresi olan embri ...

myoblastoma
n. Miyeloblastlara benzeyen hü ...

myobradia
n. Kasın uyarıya karşı normale ...

myocardial
a. Miyokarda ait. ...

myocardiograph
n. Kalp kasları hareketlerini ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z