Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mono-amine-oxidase
n. Beyinde kate-kolaminlerin v ...

monobacterial
n. Tek türbakteriye bağlı, bir ...

monobasic
a. Her molekülünde yer değişti ...

monoblast
n. Monosit'in geliştiği öncü h ...

monoblastoma
n. Monoblast tümörü. ...

monoblepsia
n. Tek renk görme, monoblepsi. ...

monobrachius
n. Tek kolu bulunan fetüs. ...

monobulia
n. Belli bir şeye karşı aşırı ...

monocellular
a. Tek hücreli, tek gözeli. ...

monocephalus
n. Bir baş, iki ayrı vücut gös ...

monochorea
n. Tek taraflı kore. ...

monochromatic
a. Tek renge ait, monokromatik ...

monochromatism
n. 1. Bir renk gösterme hali; ...

monocle
n. Bir göz önüne konan mercek, ...

monococcus
n. Tek hücreli koküs, monokok. ...

monocrotic
a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2 ...

monocrotism
n. Kalbin her atımına tek nabı ...

monocular
a. Tek gözlü, tek göze ait. ...

monoculus
n. Tek göz bandajı. ...

monocyesis
n. Tek fetüslü gebelik. ...

monocyte
n. En büyük lökosit, monosit. ...

monocytic
a. Monosite ait. ...

monocytopenia
n. Kanda monosit azalması, mon ...

monocytosis
n. Kanda monosit fazlalığı, mo ...

monodactylism
n. El veya ayakta yalnız bir p ...

monodiplopia
n. Tek gözün çift görmesi, mon ...

monofactorial
a. Bir etkene bağlı, bir etken ...

monogenesis
n. 1.Monojenez: Bütün varlıkla ...

monogenetic
a. Eşeysiz üreme ile ilgili. ...

monogenous
a. Eşeysiz (asexual) olarak me ...

monogerminal
a. Tek hücreciğe (tohuma) veya ...

monogony
n. Eşeysiz üreme. See: monogen ...

monohydrate
n. biochem. Bir su molekülü il ...

monoiliasis
n. Monoilia (Candida) türüne m ...

monoinfection
n. Belli bir mikrobun sebep ol ...

monolocular
a. Tek boşluklu, yalnız bir bo ...

monomania
n. Yalnız bir mesele hakkında ...

monomaniac
n. Sabit fikir delisi. ...

monomastigote
a. Tek kamçılı. ...

monomelic
a. 1. Bir kol veya bacakla ilg ...

monomeric
a. Tek parçalı, teksegmente ai ...

monomicrobic
a. Tek mikroptan ileri gelen, ...

monomorphic
a. Yalnız bir şekilde olan, mo ...

monomyoplegia
n. Tek kas felci, monomiyoplej ...

monomyositis
n. Tek kas iltihabı, monomiyoz ...

mononeural
a. Tek sinirli. ...

mononeuritis
n. Tek sinir iltihabı, mononev ...

mononuclear
a. Tek nüveli. ...

mononucleosis
n. Öpüşme hastalığı (gudde ilt ...

monoparesis
n. Sadece bir kol veya bacağı ...

monoparesthesia
n. Tek taraflı parestezi. ...

monopathy
n. Vücudun tek taraflı hasta o ...

monophobia
n. Yalnızlıktan korkma, yalnız ...

monophthalmia
n. Tek göze sahip olma hali. ...

monophthalmus
n. Tek gözlü hilkat garibesi, ...

monophyletic
a. Belli bir soydan gelen bir ...

monoplasmatic
a. Belli bir madde veya dokuda ...

monoplegia
n. Bir tarafın veya bir kas gr ...

monopodia
n. Tek bacaklı hilkat garibesi ...

monopolar
a. Tek kutuplu. ...

monopsychosis
n. Belli bir şeyin kişi zihnin ...

monopus
n. Doğuştan bir ayağı bulunmay ...

monorchid
n. Skrotum'da tek testis göste ...

monorchis
n. See: Monorchid. ...

monorchism
n. Tek testisi olma hali, tek ...

monosaccharide
n. biochem. Beş veya altı veya ...

monosexual
a. Cinsiyeti tek olan, yalnız ...

monosomy
n. Otozomal bir çeşit anomali. ...

monospasm
n. 1. Bir kol veya bacakta ken ...

monostotic
a. Bir kemiği tutan, tek kemiğ ...

monosulfiram
n. Uyuz hastalığının tedavisin ...

monosymptomatic
a. Tek (bir) semptomlu. ...

monothermia
n. Sabah ve akşam vücut harare ...

monotonous
a. 1. Değişiklik göstermeyen, ...

monotony
n. 1. Değşiiklik göstermeden d ...

monotrichate
a. Tek kamçılı (protozoon hakk ...

monotrichous
a. Tek kamçılı. ...

monoxide
n. biochem. Monoksit, bir atom ...

monozygotic
a. Tek zigota ait. ...

mons
n. (p. montes). Dağ, tepe, yük ...

monster
n. Hilkat garibesi, ucube, aca ...

monstriparity
n. Bir ucube dünyaya getirme. ...

monstrosity
n. 1. Büyük konjenital sakatlı ...

monticulus
n. (pl. monticuli). Dağcık, te ...

mood
n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti ...

moon
n. 1. Ay; 2. Mehtap. ...

mooren's ulcer
n. Aşındırıcı nitelikte kornea ...

morbid
a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz ...

morbidity
n. 1. Hastalık hali; 2. Hastal ...

morbific
a. Hastalık getiren. ...

morbilli
n. Kızamık. ...

morbilliform
a. Kızamığa benzer, kızamıklı. ...

morbus
n. Hastalık. ...

morcellation
n. İri bir tümör ve oluşumun p ...

morcellement
n. See: Morcellation. ...

mordant
a.&n. 1. Renkleri sabitleştire ...

mores
n. Örf ve adetlerin bütünü. ...

morgue
n. Morg. ...

moria
n. 1. Marazi şakalaşma temayül ...

moribund
a. Ölüm halinde, ölmek üzere, ...

morning sickness
n. Gebelik belirtisi olan mide ...

moron
n. Amerika'da kullanılan bir d ...

morosis
n. Zeka bakımından 7-12 yaş ar ...

morphea
n. Derinin belli bir bölgesini ...

morphine, morphia
n. biochem. Afyon hülasası, af ...

morphinia
n. See: Morphinomaniac. ...

morphinism
n. Morfin iptilası, morfinoman ...

morphinomania
n. Morfin kullanma hastalığı, ...

morphinomaniac
n. Morfin tiryakisi, morfine m ...

morpho-
pref. 1. Şekil, biçim anlamına ...

morphogenesis
n. Canlılarda dış şekillerin t ...

morphogenetic
a. Morfogenez'le ilgili. ...

morphogeny
n. See: Morphogenesis. ...

morphography
n. Canlılarda dış şekillerin t ...

morphologic
a. 1. Organizmanın ş ekil ve y ...

morphological
n. See: Morphologic. ...

morphologist
n. Morfoloji bilgini (mütehass ...

morphology
n. Canlılarda dışşekillerden b ...

morphometry
n. Şekil ölçümü, şekilleri ölç ...

morphosis
n. Bir organın veya dış azanın ...

mors
n. Ölüm. ...

morsus
n. 1. Isırık; 2. Diş yarası. ...

mortal
a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fan ...

mortality
n. Ölüm, ölüm oranı, bütün hal ...

mortar
n.Eczacı havanı. ...

mortician
a. Cenazeyi gömülmek üzere haz ...

mortiferous
a. Ölüme sebep olucu, öldürücü ...

mortification
n. Kangren, mortifikasyon, nek ...

mortility
n. Dışardan bir etki olmadan k ...

mortinatality
n. Ölü doğumların tüm doğumlar ...

mortuary
a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün ...

morula
n. Embriyonun ilk gelişim safh ...

morulation
n. Morula adı verilen hücre kü ...

mosaic
a. 1. Küçük parçaların, serpme ...

mosaicism
n. Aynı dokuya ati hücrelerin ...

mosquito
n. Kan emici bir sinek, sivris ...

mosquitocide
a.&n. Sivrisinekleri yokeden ( ...

motile
a. 1. Kendiliğinden harekete m ...

motility
n. Hareket kuvveti veya yetene ...

motion
n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İsh ...

motor
a. Muharrik, oynatıcı, hareket ...

motorius
n. Motor sinir. ...

mottling
n. Cildin yer yer lekeler arze ...

moulage
n. Bir yapı veya lezyonun bal ...

mould
n. Çok hücreli mantar. ...

moulding
n. Çocuğun başının doğum kanal ...

moundin
n. Kas liflerine vurulduğu zam ...

mount
n.&v. 1. Avuç içindeki lop etl ...

mountain sickness
n. Deniz seviyesinden çok yüks ...

mounting
n. Mikroskopik inceleme için l ...

mournful
a. Kederli, elemli, yaslı. ...

mourning
n. Sevilen bir kimsenin ölümü ...

mouse
n. Fare. ...

mouth
n. Ağız, os. ...

mouthwash
n. Ağız ve boğazı çalkalayarak ...

movable
a. Müteharrik. ...

move
v. İşletmek (barsak). ...

movement
n. Hareket. ...

moxa
n. Deri üzerinde yakılarak uyg ...

moxibustion
n. Deri üzerine moxa uygulanar ...

mteromalacoma
n. Uterusun marazi yumuşaklığı ...

muciferous
a. Mukoza salgılayan, mukoza i ...

mucific
a. See: Muciferous. ...

muciform
a. Mukozaya benzer. ...

mucigen
n. Sümük ve mukozaya tahvil ed ...

mucilage
n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sız ...

mucilaginous
a.Erimiş zamk türünden, zamklı ...

mucin
n. Sümük. ...

mucinase
n. Sümüğe etki yapan enzim. ...

mucinemia
n. Kanda müsin bulunuşu, müsin ...

mucinogen
n. Müsin öncüsü madde, müsinoj ...

mucinoid
a. Sümüksü, sümüğe benzer. ...

mucinolysis
n. Musin'in erimesi, çözülmesi ...

mucinous
a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsi ...

mucinuria
n. İdrarda müsin bulunuşu. ...

muciparous
a. Sümük ifraz edici. ...

mucisotherapy
n. Müzikle aypılan tedavi, müz ...

mucocele
n. Bir boşluk içinde mukus top ...

mucocolpos
n. Vagina boşluğunda mukus top ...

mucocutaneous
a. Mukoza ve deriye ait. ...

mucoenteritis
n. Barsak mukozasının iltihabı ...

mucofibrous
a. Mukoza ve lif dokularından ...

mucoid
a. Sümüksü veya pelte gibi. ...

mucolysis
n. Mukus'un erimesi. ...

mucomembranous
a. Mukozadan oluşan, mukozalı. ...

mucopolysaccharidase
n. Mukopolisakkaridleri parçal ...

mucopolysaccharide
n. Protein ve polisakkarit kar ...

mucopolysaccharidosis
n. Vücutta aşırı miktarda muko ...

mucopurulent
a. Cerahatli ve balgamlı, müko ...

mucopus
n. İris ihtiva eden mukus. ...

mucosa
n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı ...

mucosal
a. Mukoza ile ilgili. ...

mucosanguineous
a. Sümük ve kandan oluşan. ...

mucosedative
a. Mukoza üzerinde, tahriş ned ...

mucoserous
a. Sümük ve serumdan oluşan. ...

mucositis
n. Mukoza iltihabı. ...

mucosocutaneous
a. See: Mucocutaneous. ...

mucostatic
a. Mukus yapımını önleyen, muk ...

mucous
a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; ...

mucus
n. Sümük, mukoza saglısı, muku ...

mud
n. Çamur. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z