Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

microcyte
n. Normalden küçük eritrosit, ...

microcythemia
n. See: Microcytosis. ...

microcytosis
n. Kanda normalden küçük eritr ...

microdactylia
n. El veya ayak parmaklarının ...

microdissection
n. Mikroskop altında yapılan d ...

microdont
a. Çok küçük dişli. ...

microdontia
n. Çok küçük dişlilik, dişleri ...

microdontism
n. See: Microdontia. ...

microdose
n. İlacın çok küçük miktarı, ç ...

microfauna
n. Belli bir bölgede yaşayan a ...

microfilaria
n. Çenenin özellikle alt çenen ...

microflora
n. Belli bir bölgede yetişen a ...

microgamete
n. Birbiriyle birleşen iki cin ...

microgastria
n. Midenin konjenital küçüklüğ ...

microgenia
n. Çenenin normale oranla çok ...

microgenitalism
n. Dış üretim organlarının küç ...

microglia
n. Merkezi sinir sisteminin ar ...

microglossia
n. Dilin normalden küçük olmas ...

micrognathia
n. Altçenenin normalden küçük ...

microgram
n. Bir miligramın binde biri ( ...

micrograph
n.Mikroskopta görüldüğü hali i ...

micrography
n. 1. Mikroskopla görülen cisi ...

microgyria
n.Beyin kıvrımlarının normalde ...

microhepatica
n. Karaciğer küçüklüğü, mikroh ...

microinvasion
n. Cüz'i yayılma, malign hücre ...

microlesion
n. Küçük lezyon. ...

microliter
n. Bir litrenin milyonda biri, ...

microlith
n. Çok küçük taş. ...

microlithiasis
n. Çok küçük taş oluşumu, mikr ...

micrological
a. Mikroplar bilgisine ait. ...

micrology
n. 1. Mikroplar bilgisi, mikro ...

micromania
n. Kendini küçük görme şeklind ...

micromastia
n. Memelerin normalden küçük o ...

micromelia
n. El veya ayakların normalden ...

micromelus
n. Anormal şekilde küçük kol v ...

micrometer
n. En küçük ölçüde mesafeleri ...

micromethod
n. Damla büyüklüğünde sıvı ile ...

micrometry
n. Mikroskopik cisimleri ölçme ...

micromillimeter
n. 1. See: Micron; 2. Bir mili ...

micromolecular
a. Küçük moleküllerden oluşan. ...

micromyelia
n. Omuriliğin normalden küçük ...

micron
n. Bir milimetrenin binde biri ...

micronize
v. Çok küçük parçalara bölmek. ...

micronutrients
n. Vücutta çok az miktarda bul ...

micronychia
n. Tırnakların çok küçük oluşu ...

microorganism
n. Yalnız mikroskopla görülebi ...

microparasite
n. Parazit halinde yaşayan mik ...

micropathology
n. 1. Çok küçük patolojik deği ...

micropenis
n. Penis'in çok küçük oluşu. ...

microphakia
n. Göz merceği (billur cisim) ...

microphallus
n. Penisin normalden küçük olm ...

microphobia
n. Marazi mikrop korkusu, mikr ...

microphone
n. Sesi yükselten alet, mikrof ...

microphonia
n. Ses zayıflığı, sesin belirl ...

microphthalmia
n. Gözlerin normale oranla çok ...

microphthalmos
n. Gözlerin narmalden küçük ol ...

microphysics
n. Maddenin ince yapısını ince ...

microphyte
n. Mikroskopik bitki. ...

micropipet
n. Küçük miktarda sıvılar için ...

micropodia
n. Ayakların normalden küçük o ...

microprosopia
n. Yüzün normale oranla çok kü ...

microprosopus
n. Küçük yüze sahip kişi, küçü ...

micropsia
n. Eşyayı ufacık görme hastalı ...

micropus
n. Ayakları çok küçük kişi. ...

micropyle
n. Spermatozoidin yumurtaya gi ...

microrrhinia
n. Burnun normalden küçük olma ...

microscelia
n. Bacakların normalden küçük ...

microscope
n. Mikroskop. ...

microscopic(al)
a. Ancak mikroskopla görülebil ...

microscopy
n. Mikroskopla inceleme, mikro ...

microsomia
n. Vücudun anormal kısalığı, c ...

microsphygmia
n. Nabzın parmakla zor duyulac ...

microsplenia
n. Dalak küçüklüğü, mikrosplen ...

microsporum
n. Bir mantar cinsi. ...

microstomia
n. Ağzın anormal ufaklığı, küç ...

microsurgery
n. Ameliyat esnasında binoküle ...

microthelia
n. Meme başlarının normale ora ...

microtia
n. Kulak sayvanının normalden ...

microtome
n. Mikroskopla muayene için in ...

microtomy
n. Mikroskopla muayene için in ...

microtrauma
n. Mikroskopik lezyon veya yar ...

microvillus
n. Bazı yüzeyel hücrelerden çı ...

microvolt
n. Voltun milyonda biri, mikro ...

microzyme
n. Havadaki mikrop. ...

miction
n.İşeme. ...

micturate
v. İdrar etmek, işemek. ...

micturition
n. Sık sık idrara çıkma hali. ...

midbrain
n. See: mesencephalon. ...

midget
n. Cüce, ufak yapılı adam. ...

midgut
n. Embriyonda orta barsak. ...

midmenstrual
a. İki adet arası. ...

midriff
n. Diyafram. ...

midsection
n. Organ veya oluşumun ortasın ...

midwife
n. Ege. ...

migraine
n. Yarım baş ağrısı. ...

migrainoid
a. Migren'i andıran, migren'e ...

migrate
v. Bir yerden diğer yere gitme ...

migrating
a. Yer değiştiren, migren (göç ...

migration
n. Bir yerden diğer yere gitme ...

migratory
a. Bir yerden diğer yere geçen ...

mikulicz's disease
n. Gözyaşı ve tükürük bezlerin ...

mild
a. Hafif, orta derecede, ılıml ...

mildew
n. Bitki yüzeyi üzerinde manta ...

miliaria
n. Ter bezi kanallarının tıkan ...

miliary
a. Darı tanesi büyüklüğünde ka ...

milieu
n. etraf, civar, muhit, ortam. ...

miligram(me)
n. Bir gramın binde biri, mili ...

milium
n. Epidermin altında olan küçü ...

milk
n. Süt. ...

milking
n. Süt sağma, meme başını sıka ...

miller-abbot tube
n. Barsakların aspirasyonu içi ...

milliliter, millilitre
n. Bir litrenin binde biri, m ...

millimicron
n. Bir milimetrenin milyonda b ...

millivolt
n. Voltun binde biri (mv). ...

mimic
a. 1. Konuşurken yapılan yüz h ...

mind
n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza k ...

miner's anemia
n. Kancalı kurt hastalığı. ...

miner's elbow
n. Dirsek bölgesinde bulunan b ...

mineral
a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. M ...

mineralization
n. Madenleştirme. ...

mineralocorticoid
n. Vücudun madeni metabolizmas ...

minim
n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak ...

minimum
a. 1. En aşağı derece; 2. En a ...

minor
a. Küçük (Parvus'un komparatif ...

miocardia
n. 1. Kalb kasılması; 2. Sisto ...

miopragia
n. Fonksyionel faaliyetin azal ...

miosis
n. Pupillanın daralması, miyoz ...

miotic
a.&n. Gözbebeğini daraltan (il ...

mirror
n. Ayna. ...

misandry
n. İnsanlardan nefret etme, in ...

misanthrope
n. Nefret sebebiyle insanlarda ...

misanthropia
n. İnsanlardan kaçma, insanlar ...

miscarriage
n.Gebeliğin düşükle sonlanması ...

miscible
a. Karışabilir, karışır. ...

misocainia
n. Yeni fikirlere karşı duyula ...

misogamist
n. Evlenmeden nefret eden kims ...

misogamy
n. İzdivaçtan nefret, evlenmey ...

misogynic, misogynous
a. Kadından nefrete ait. ...

misogynist
n. Kadından nefret eden kimse, ...

misogyny
n. Kadınlardan nefret, kadın d ...

misopedia
n. Çocuksevmeme, çocuklardan n ...

mistura
n. Karışım. ...

mithramycin
n. Antitümoral bir madde. ...

mithridatism
n. Gittikçe artan dozlarla zeh ...

miticide
n. Parazitleri yokeden ilaç, m ...

mitochondria
n. Hücre protoplazması içinde ...

mitogneesis
n. Mitoz şeklinde bölünme. ...

mitoma
n. See: Mitome. ...

mitome
n. Protoplazmanın ipliksi şebe ...

mitosis
n. Mitoz: Hücrenin indirekt ol ...

mitotic
a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mito ...

mitral
a. Kalbde iki yapraklı kapağa ...

mittelschmerz
n. Bazı kadınlarda iki adet ar ...

mixoscopia
n. Cinsel birleşim halindeki k ...

mixoscopy
n. See: Mixoscopia. ...

mixture
n. Bir maddenin diğer bir madd ...

mlphosphagenic
a. Fosfat meydana getiren, fos ...

mnemasthenia
n. Hatırlama yeteneğinin azalm ...

mnemic
a. Hafıza (bellek) ile ilgili. ...

mnemism
n.Canlının karşılaştığı uyarıl ...

mnemonic
a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan ...

mnfme
n. Hafıza, bellek. ...

mobile
a. Oynar, müteharrik, hareketl ...

mobility
n. Hareket yeteneği, hareketli ...

mobilization
n. Harekete gelme veya getirme ...

modality
n. Tedavi usulü veya cihazı. ...

modiols
n.Cochlea ortasındaki kemik kı ...

modulation
n. 1. Uyma, intibak etme, hücr ...

mogilalia
n. Herhangi bir çeşit konuşma ...

moist
a. Nemli, ıslak. ...

moisture
n. Nem, rutubet, ıslaklık. ...

molar
n. 1. Azıdişi, moler, molaris; ...

molariform
a. Azı dişi şeklinde, azı dişi ...

mold
n. 1. iplikçik halinde yapı gö ...

moldiness
n. Küfle örtülü olma, küflülük ...

molding
n. 1. Bir cisme şekil kazandır ...

moldy
a. 1. Küf tabakası ile örtülü; ...

mole
n. Et beni, ben, nevus. ...

molecular
a. Zerrevi, moleküle ait veya ...

molecule
n. Zerre, atom, molekül. ...

molilalia
n. Herhagni bir çeşit konuşma ...

molimen
n. Gayret. ...

molinima
n. Molimen'in çoğulu. ...

mollities
n.Anormal yumuşama. ...

molluscous
a. Yumuşak cilt tümörüne ait. ...

molluscum
n. Yumuşak deri tümörü, molusk ...

molybdenum
n. biochem. Mo sembolü ile bil ...

momentum
n. 1. Bir cismin hareket mikta ...

monad
a.&n. 1. Tek hücreli (protozoi ...

monarthritis
n. Tek eklem iltihabı, monartr ...

monarticular
a. Tek ekleme ait. ...

monathetosis
n. Vücudun bir kısmının atetoz ...

monatomic
a. Tek atomlu. ...

monckeberg's sclerosis
n. Atardamarların, özellikle u ...

mongol
n. Down's sendromu için kullan ...

mongolism
n. Mongollara benzeyen yüz biç ...

mongoloid
a. Mongolizm gösteren. ...

monilethrix
n. Saçların kırılması ve boncu ...

moniliasis
n. Monilia cinsi mantarların, ...

moniliform
n. Boncuklu, boncuksu. ...

monitor
n. 1. Bir olayı veya durumu de ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z