Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

metamorphosis
n. Canlıların veya dokuların y ...

metamyelocyte
n. Genç lökosit, metamiyelosit ...

metanephron
n. See. Metanephros. ...

metanephros
n. Embriyon böbreği, metanefro ...

metaphase
n. Mitoz'un ikinci devresi, mi ...

metaphrenia
n. Zihin faaliyetinin çevresel ...

metaphysial
a. Metafiz'le ilgili. ...

metaphysic
a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve ...

metaphysical
a. Metafizikle ilgili. ...

metaphysis
n. Bir uzun kemik diyafizin ep ...

metaphysitis
n. Metafiz iltihabı. ...

metaplasia
n. Bir cins dokunun başka bir ...

metaplasm
n. Protoplazmanın oluşum madde ...

metaplastic
a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. ...

metaplexus
n. Beyin dördüncü karıncığının ...

metapneumonic
n. Pnömoniden sonra gelen, pnö ...

metapodalia
n. Metakarp ve metatars kemikl ...

metapophysis
n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkın ...

metapore
n. Magendie deliği. ...

metaprotein
n. biochem. Bir proteine asit ...

metaraminol
n. Hipotansif şok vakalarında ...

metarteriole
n. Küçük arter ile kılcal dama ...

metastable
a. Kararsız, istikrarsız. ...

metastasis
n. Bir hastalığın bir organdan ...

metastasize
v. Vücudun bir organ veya kısm ...

metastatic
a. Metastaza ait. ...

metasternum
n. Sternumun hançersi çıkıntıs ...

metatarsal
a. Ayak tarağına ait, metatars ...

metatarsalgia
n. Metatars ağrısı. ...

metatarsectomy
n. Metatars kemiğinin ameliyat ...

metatarsophalangeal
a. Metatars kemiğine ve falank ...

metatarsus
n. Ayak tarağı, metatars. ...

metathalamus
n. Talamusun arka parçası. ...

metathesis
n. Hastalık yapıcı sebebin sun ...

metatrophic
a. Organik maddenin gıda için ...

metencephalon
n. (pl. metencefala). Arka bey ...

meteorism
n. Barsaklarda fazla miktarda ...

meteorology
n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, ...

meteoropathy
n. İklim şartlarının sebep old ...

meteorophobia
n. Marazi meteor korkusu. ...

meteorotropic
a. Hava tesiri altında, hava t ...

meter, metre
n. Metre, yüz santimetre boyun ...

metformin
n. Bir diguanid, antidiabetik ...

methacholine
n. Etki şekli asetilkoline ben ...

methacycline
n. Özellikle kronik bronşitte ...

methadone
n. Sedatif etkisi daha az olan ...

methaemoglobin
n. Bir globin ile oksitlenmiş ...

methaemoglobinaemia
n. kanda methemoglobin bulunma ...

methaemoglobinuria
n. İdrarda methemoglobin bulun ...

methandienone
n. Antikatabolik bir madde. ...

methane
n. biochem. Metan gazı (CH4). ...

methanol
n. biochem. Berrak, renksiz, ç ...

methaqalone
n. Hipnotik. ...

methenamine
n. biochem. İdrar antiseptiği ...

methicilin
n. Penisiline direnç gösteren ...

methiodal sodium
n. biochem. Böbrek radyografis ...

methionine
n. biochem. Kükürtlü ve esansi ...

methisazone
n. Kemoterapötik ve kemoprofil ...

method
n. biochem. Usul, tarz, şekil, ...

methodology
n. Yöntembilim, metodoloji. ...

methohexitone (methohoxital) sodium
n. Çok kısa etkili bir barbitü ...

methomania
n. Ayyaşlık, içki iptilası. ...

methomaniac
n. İçkiye müptela, ayyaş. ...

methotriimeprarazine
n. Felçli uzuvlarda duyulan ağ ...

methoxamine
n. Kan basıncının yükseltilmes ...

methoxyfludrane
n. Obstetrik alanda çok kullan ...

methsuximide
n. Petit mal'ın ve temporal lo ...

methyl
n. biochem. Metil a) CH3 sembo ...

methyl phenidate
n. Merkez sinir sistemini uyar ...

methyl salicylate
n. biochem. Romatizma tedavisi ...

methylamine
n. biochem. Bozulmuş balık ve ...

methylampretamine hydrochloride
n. Ampetamine benzer etkisi ol ...

methylate
n. biochem. Metil alkol ile bi ...

methylate d spirit
İçinde %5 oranında neftyağı bu ...

methylcellulose
n. biochem. Selülozun metil es ...

methyldopa
n. Dekarboksilazın inhibisyonu ...

methylene
n. biochem. Odun ispirtosu odu ...

methylparaben
n. biochem. Antiseptik olarak ...

methylpentynol
n. Kısa etkili bir sedatif. ...

methylphenobarbitone
n. Phenobarbitone'a oranla ant ...

methylprednesolone
n. Romatoid artrit, alerji ve ...

methylpyrylone
n. Barbitürat yapısında olmaya ...

methyltestosterone
n. biochem. Metiltestosteron ( ...

methylthiouracil
n. Tiretoksikoz vakalarında ku ...

methysergide
n. Migren tedavisinde kullanıl ...

metoclopramide
n. Mide sedatifi, ağız yoluyla ...

metopagus
n. Alınlarından birbirine yapı ...

metopic
a. Alınaait. ...

metopion
n. Alın çıkıntılarının arasınd ...

metopism
n. Erişkinde frontal kemikler ...

metopon
n. Alın. ...

metopoplasty
n. Alında plastik ameliyat. ...

metoposcopy
n. Fizynomi bilgisi. ...

metra
n. rahim, uterus. ratoni. ...

metralgia
n. Uterus'ta hissedilen ağrı, ...

metranemia
n. Uterus'un kansız kalışı, ut ...

metratomy
n. Uterus'a kesit yapma, kesit ...

metratonia
n. Rahim atonisi, metratoni. ...

metratrophia
n. Uterus atrofisi, metratrofi ...

metrauxe
n. Uterus büyümesi, rahim hipe ...

metrectasia
n. Rahim (uterus) genişlemesi, ...

metrectomy
n. Uterusun ameliyatla çıkarıl ...

metrectopy
n. Uterus'un normal yeri dışın ...

metreurynter
n. Servikal kanalı genişletme ...

metreurysis
n. Servikal kanalı su veya hav ...

metritis
n. Uterus iltihabı, metrit. ...

metrocarcinoma
n. Uterus karsinomu, rahim tüm ...

metrocele
n. Rahim (uterus) fıtığı, metr ...

metrocolpocele
n. Vaginanın düşmesi ile uteru ...

metrocystosis
n. Rahimde kist oluşumu, metro ...

metrocyte
n. Ana hücre, metrosit. ...

metrodynamometer
n. Doğum seyri esnasında uteru ...

metrodynia
n. Uterus ağrısı, rahim sancıs ...

metrofibroma
n. Uterus fibromu. ...

metrography
n. Uterus'un radyoopak madde i ...

metrology
n. Ölçüler veya tartılar bilgi ...

metrolymphangitis
n. Uterus lenf damarlarının il ...

metromalacia
n. Uterus'un ileri derecede yu ...

metronidazole
n. Trikomonas ve amip vakaları ...

metronome
n. Kısa zaman aralıklarını kay ...

metroparalysis
n. Rahim (uterus) felci, metro ...

metropathia
n. Uterus bozukluğu, rahim has ...

metropathic
a. Uterus hastalığı ile ilgili ...

metropathy
n. See: Metropathia. ...

metroperitonitis
n. Uterus ile peritonun iltiha ...

metrophlebitis
n. Uterus venlerinin iltihabı, ...

metroplasty
n. Uterus üzerinde uygulanan e ...

metroptosis
n. Rahim düşmesi, uterusun sar ...

metrorrhagia
n. Adetle ilgisi olmayan uteru ...

metrorrhea
n. Anormal uterus ifrazı. ...

metrorrhexis
n. Uterus yırtılması, rahim yı ...

metrorthosis
n. Uterusu eski yerine getirme ...

metrosalpingitis
n. Rahim ile salpenks (tuba) i ...

metroscope
n. Rahim içini muayeneye yaray ...

metrostaxis
n. Rahimden kan sızması. ...

metrostenosis
n. Rahim stenozu, metrostenoz. ...

metrotomy
n. See: Hysterotomy. ...

mia
. ...

mia ball
Göz küresi, bulbus occuli. ...

mia bath (wash)
Göz banyosu. ...

mia brow
Kaş, supercilium. ...

mia clinic
Göz kliniği ...

mia disease
Göz hastalığı. ...

mia glass
Gözlük ...

mia lash
(winker), kirpik. ...

mia lid
Gözkapağı. ...

mia pit
(hole), Göz çukuru (yuvası). ...

mia socket
Göz çukuru. ...

mia strain
Göz yorgunluğu ...

mia string
Gözü hareket ettiren sinir vey ...

mia tooth
Köpek dişi ...

mia water
1. Göz banyosu (damlası); 2. g ...

miasma
n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. ...

miasmal, miasmatic
a. Mikroplu. ...

mication
n. Devamlı ve çabuk göz kırpma ...

michel's clips
n. Yaranın kapatılmasında diki ...

micrangiopathy
n. Kılcal damar hasatlığı. ...

micrencephalon
n. Normale oranal çok küçük be ...

micrencephalous
a. Hacımca küçük beyin göstere ...

micrencephaly
n. Beynin anormal ve küçük ve ...

micro-
pref. Küçük, ufak. ...

micro-angiopathy
n. Kan damarlarındaki bazal me ...

micro-erythrocyte
n. See: Microcyte. ...

microabscess
n. Çok küçük apse, mikroskopik ...

microaerophile
n.Normal yaşamı için çok az ok ...

microaerophilic
a. Normal yaşamı için çok az o ...

microanalysis
n. biochem. Çok ufak miktaralr ...

microbe
n. Hastalık yapan mikro-organi ...

microbial
a. See: microbic. ...

microbic
a. Mikroplu, mikroba ait, mikr ...

microbicidal
a. Mikropları yokeden. ...

microbicide
n. Mikropları yokeden faktör, ...

microbiologist
n. Mikrobiyoloji mütehassısı, ...

microbiology
n. Bakteri, protozoer, v.s. gi ...

microbiophobia
n. Mikrop almaktan aşırı korkm ...

microbiopsy
n. Şüpheli bölgeden mikroskopi ...

microbiota
n. Bir bölgeye ait ancak mikro ...

microbiotic
a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ...

microblast
n.Gelişmemiş kan yuvarı. ...

microblepharia
n. Göz kapaklarıın normale ora ...

microblepharism
n. Göz kapaklarının anormal kü ...

microbrachia
n. Kolların doğuştan çok küçük ...

microbrachius
n. Kolları normale oranla çok ...

microcalorie
n. Küçük kalori. ...

microcardia
n. Normalden küçük kalb. ...

microcephal(on)
n. Normalden küçük baş, mikros ...

microcephalic
a. Normal ölçülere göre küçük ...

microcephalous
a. Ufak kafalı, başı normalden ...

microcephalus
n. Başı normale oranla çok küç ...

microcephaly
n. Başın normalden küçük olmas ...

microcheilia
n. Dudağın normalden küçük olm ...

microcheiria
n. Elleri normalden küçük olma ...

microchemistry
n. Cüz'i miktarlar kimyası, m ...

microcinematography
n. Mikroskopik cisimlerin sine ...

micrococcus
n. Küre şeklindeki (küresel) b ...

microcolon
n. Kalın barsağın normalden kü ...

microcoria
n. Gözbebein küçük olması, mik ...

microcornea
n. Korneanın anormal küçüklüğü ...

microcosmic
a. İnsan'la ilgili, insan vücu ...

microcrystalline
a. Küçük kristallerden müteşek ...

microcyst
n. Çok küçük kist, mikrosist. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z