Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

meningorrhagia
n. Beyin zarı (meninks) kanama ...

meningosis
n. Zar vasıtasiyle kemiklerin ...

meningovascular
a. Beyin zarlarına ve beynin k ...

meninx
n. (pl. meninges) Beyin-omuril ...

meniscectomy
n. Diz eklemi yarımay şeklinde ...

meniscitis
n. Diz eklemi yarımay şeklinde ...

meniscocyte
n. Ortak şeklinde alyuvar, men ...

meniscus
n. (pl. menisci). Bazı eklemle ...

meno
pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, a ...

menolipsis
n. Geçici menopoz. ...

menometrorrhagia
n. Adetler sırasında ve arasın ...

menopausal
a. 1. Menopoz'la ilgili, menop ...

menopause
n. Adetten kesilme, menopoz. ...

menophania
n. Ergenlik çağındaki kız çocu ...

menoplania
n. Adet esnasında uterus dışı ...

menorrhagia
n. Adet kanamasının normalden ...

menorrhalgia
n. Menstruasyon sırasında duyu ...

menorrhoea
n. Aybaşı (adet) tutukluğu, me ...

menostasis
n. See: Menoschesis. ...

menostaxis
n. Menstruasyon (aybaşı) müdde ...

menouria
n. Adet esnasında, uterus ile ...

menses
n. See: menstruation. ...

menstrual
a. Aybaşına ait, adet kabilind ...

menstruate
v. Adet görmek. ...

menstruation
n. Adet görme, menstruasyon, 4 ...

mensuration
n. Ölçme, mesaha. ...

mentagra
n. see: Sycosis. ...

mental
a. Mentalis: 1. Zihni, akli ma ...

mentality
n. Kişinin zihni yapısı kişide ...

menticide
n. Bir şahsın zihninin tahrip ...

mentism
n. Zihinde, istemdışı davranış ...

mento-anterior
n. Yüzle gelişte, fetusun çene ...

mentolabial
a. Çene ve dudakla ilgili. ...

mentoposterior
n. Yüzle gelişte, fetusun çene ...

mentulagra
n. Penis'in uzun süre ağrılı e ...

mentulate
a. Büyük penisli. ...

mentulomania
n. Zihnin devamlı mastürbasyon ...

mentum
n. Çeneucu, çene. ...

mepacrine
n. Kininden daha güçlü ve daha ...

meperidine hydrochloride
n. biochem. İnce, beyaz, billü ...

mephenesin
n. biochem. Parkinsonizme kas ...

mephitic
a. Zehirleyici, fena kokulu. ...

meprobamate
n. Bir carbamate, merkez sinir ...

mepyramine
n. Alerjik deri hastalıklarınd ...

meralgia
n. Kalça ağrısı, meralji. ...

merbromin
n. biochem. Antiseptik olarak ...

mercaptomerin sodium
n. Civalı diüretik, hasta, cil ...

mercaptopurine
n. Çocuklarda görülen lösemile ...

mercurial
a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ila ...

mercurialism
n. Civa ile zehirlenme. ...

mercurialize
v. Cıva ile tedavi etmek. ...

mercuric
a. biochem. İki değerli civa a ...

mercurochrome
n. Bir çeşit anticiva atomu ih ...

mercurous
a. biochem. Tek değerli septik ...

mercury
n. biochem. Hg sembolü ile bil ...

mericysm
n. Geviş getirme, regurrisman. ...

meroacrania
n. Bir kısım kafa kemiklerinin ...

merocaxalgia
n. Kalça ağrısı, merokoksalji. ...

merocele
n. Femur fıtığı, merosel. ...

merocrine
a. Yapısında bir değişme veya ...

merogenesis
n. Bölünme suretile çoğalma (D ...

merogony
n. Yumurtanın sadece bir kısmı ...

meromicrosomia
n. Vücudun bazı kısımlarının n ...

meronecrosis
n. Belli bir bölgede hücreleri ...

meropia
n. Kısmi körlük, yarım körlük, ...

merorhachischisis
n. Omuriliğin kısmen çatlaması ...

merosmia
n. Bazı kokuları alamama (koku ...

merostotic
a. Kemiğin bir kısım ile ilgil ...

merosystolic
a. sistolün ibr kısmına ait. ...

merotomy
n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ...

merozite
n. Sıtmalı kanında schizont'un ...

mersalyl
n. biochem. İdrar söktürücü ol ...

merycism
n. Geviş getirme. ...

mesad
a. See: Mesiad ...

mesal
a. See: Mesial ...

mesanterium
n. Mesarika: Peritonun barsakl ...

mesaortitis
n. Aortun orta (kas) gömleğini ...

mesaraic
a. Mezentere (mesarikaya) ait, ...

mesarteritis
n. Arterlerin tunica media'sın ...

mescaline
n. Halusinasyonlar meydana get ...

mesencephalic
a. Orta beyine ait. ...

mesencephalitis
n. Orta beyin iltihabı, mezens ...

mesencephalon
n. Orta beyin, mesenkefal(on). ...

mesenchymal
a. Mezenşim ile ilgili. ...

mesenchyme
n. Gelişen embriyo'da üç ana t ...

mesenterectomy
n. Mezenterin ameliyatla çıkar ...

mesenteric
a. see: Mesaraic ...

mesenteriorrhaphy
n. Mezenter iltihabı, peritoni ...

mesenteron
n. İlkel vücut boşluğu olup, s ...

mesentery
n. Mezenter(yum), mesarika, in ...

mesiad
a. Ortaya veya merkeze doğru, ...

mesial
a. Orta, ortada bulunan merkez ...

mesially
adv. Orta çizgiye doğru. ...

mesmeric
a. Hipnotizma ile ilgili, hipn ...

mesmerism
n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizm ...

meso
pref. 1. Arasında (orta); 2. P ...

meso-epididyms
n. Epididim testisi birbirine ...

meso-ileum
n. İleum mezosu. ...

mesoappendicitis
n. Appendix vermiform is mezen ...

mesoappendix
n. Apandisi ileuma bağlayan pe ...

mesoarium
n. See: Mesovarium. ...

mesoaster
n. Ortakarın, mideyi karnın du ...

mesoblast
n. See: mesoderm. ...

mesobronchitis
n. Bronşların orta gömleğinin ...

mesocaecum
n. Körbarsak mezosu. ...

mesocardia
n. Kalbin göğüs orta çizgisind ...

mesocardium
n. Embriyonik kalbi vücut dvar ...

mesocele
n. Sylvius kanalı, mezosel. ...

mesocephalic
a. Orta beyine ait. ...

mesocolic
a. Kolon mezenteri ile ligili. ...

mesocolon
n. Kolon mezosu. ...

mesocolopexy
n. Kolon düşüklüğünü önleme am ...

mesocord
n. Plasentaya yapışık göbek ko ...

mesocyst
n. Safra kesesini karaciğere b ...

mesocystoma
n. Bağ dokusu tümörü, mezosist ...

mesoderm
n. Ektoderm ile endoderm arasa ...

mesodermal, mesodermic
a. Mezoderme ait. ...

mesodermitis
n. Mediyasten iltihabı. ...

mesoduodenum
n. Duodenum mezosu. ...

mesogastirum
n. Embryonik mide mezosu. ...

mesogastric
a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. ...

mesoglia
n. See: Oligodendroglia. ...

mesohyloma
n. Mezotelyumdan gelişen tümör ...

mesojejunum
n. Jejunum mezosu. ...

mesolylmphocyte
n. Orta büyüklükte lenfosit ...

mesometritis
n. Mezometr (geniş bağ) iltiha ...

mesometrium
n. Geniş bağ, mezometr, ligame ...

mesomorh
n. Mezomorfi gösteren kişi ...

mesomorphy
n. Mezoderm'den gelişen dokula ...

meson
n. See: mesion. ...

mesonephric
a. Mezonefrona ait. ...

mesonephroma
n. Mezonerfondan kaynak alan t ...

mesonephron
n. See: mesonephros. ...

mesoneuritis
n. 1. Sinir maddesinin iltihab ...

mesonphros
n. (pl. mesonephron) Embriyonu ...

mesopexy
n. Mezo tamiri. ...

mesopharynx
n. Yutağın ağız parçası. ...

mesophlebitis
n. Ven orta gömleğinin iltihab ...

mesophryon
n. Glabellumun merkez noktası. ...

mesopneumon
n. Akciğere yapışan plevra kıs ...

mesorchium
n. Fetüs testini yerinde tutan ...

mesorectum
n. rektum mezosu. ...

mesoretina
n. Retina orta tabakası. ...

mesorrhaphy
n. Mezenter dikişi, mezonun di ...

mesosalpinx
n. Fallop tübü (tuba uterina)' ...

mesosigmoid
n. Sigmoid dirseği mezosu. ...

mesosternum
n. Sternumun orta parçası. ...

mesosyphilis
n. Frenginin ikinci devresi. S ...

mesotendon
n. Tendonu kılıfına bitiştiren ...

mesothelial
a. Mezotelyuma ait. ...

mesothelioma
n. mezotelyum hücrelerinin olu ...

mesothelium
n. Mesotelium mesoderm'e ait s ...

mesotitis
n. Orta kulak iltihabı. ...

mesovarium
n. Yumurtayı yerinde tutan per ...

meta
pref. 1. Arasında ortasında (y ...

metabasis
n. 1. Tedavi değişikliği tedav ...

metabatic
a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. ...

metabiosis
n. Bir organizmanın diğer bir ...

metabobileter
n. Bazal metabolizma hızının ö ...

metabolic
a. 1. Metabolizmayaait; 2. Has ...

metabolimetry
n.Bazal metabolizma hızının me ...

metabolism
n. Canlı maddelerde daimi olar ...

metabolite
n. Metabolizmadan gelen (doğan ...

metacarpal
a. Metakarpa ait, metacarpalis ...

metacarpectomy
n. Metakarp kemiğinin ameliyat ...

metacarpophalangeal
a. Metakarpusa ve parmaklara a ...

metacarpus
n. El tarağı, metakarp. ...

metachromasia
n. Metokromazi. ...

metachromatic
a. 1. Aynı boya ile farklı ren ...

metachromatin
n. biochem. Kromatinde bulunan ...

metachromatism
n. 1. Bir dokunun çeşitli unsu ...

metachronic
a. 1. Farklı zamanlarda aynı s ...

metachronous
a. See: Metachronic ...

metachrosis
n. Renk değişimi, rengin değiş ...

metacoele
n. Beyinde dördüncü karıncık, ...

metacyesis
n. Dış gebelik. ...

metagaster
n. Embriyonun temeli barsak ka ...

metagenesis
n. Zürriyet (nesil) değişimi, ...

metagglutinin
n. Birbirine çok yakın organiz ...

metagranulocyte
n. See: Metamyelocyte. ...

metahemoglobin
n. Zehirlenme ile değişen hemo ...

metaicteric
a. İkteri izleyen, sarılık son ...

metakinesis
n. Mitoz'da metafez devresine ...

metal
n. Maden. ...

metalic
a. biochem. a) Madeni, madense ...

metalliferous
a. biochem. Maden hasıl eden. ...

metalliform
a. biochem. Maden şeklinde. ...

metalline
a. biochem. a) Madeni. b) Made ...

metallization
n. biochem. Madenleştirme. ...

metallize
v. biochem. Maden haline koyma ...

metallography
n. biochem. Maden ve maden kar ...

metalloid
a. & n. biochem. a) Madene ben ...

metallophobia
n. Madeni cisimlerden korkma h ...

metallotherapy
n. Bir takım sinir hastalıklar ...

metallurgy
n. Maden tasfiyeciliği bilgisi ...

metamer
n. Homolog bir seirnin parçala ...

metamere
n. Hayvan vücudunda seri halin ...

metameric
a. Metameri ile vasıflı. ...

metamerism
n. 1. İki bileşiğin yapı bakım ...

metamorphology
n. Şekil değiştirme ilmi, meta ...

metamorphopsia
n. Cisimlerin çarpık algılanma ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z