Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mediastinitis
n. Mediyastin(um) iltihabı. ...

mediastinography
n. Mediastinum'un röntgen ışın ...

mediastinopericarditis
n. Mediyastin(um) ve perikard( ...

mediastinoscope
n. Mediastinum'un gözle muayen ...

mediastinoscopy
n. Mediastinumdaki oluşumların ...

mediastinotomy
n. Mediyastini kesip açma amel ...

mediastinum
n. (pl. Mediastina). Mediyasti ...

mediate
a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavass ...

medicable
a. Tedavisi mümkün, tedavi edi ...

medical
a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ...

medicament
n. İlaç, tedavide kullanılan m ...

medicate
v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; ...

medicated
a. İlaçlı, ilaçlanmış. ...

medication
n. İlacla tedavi. ...

medicative
a. Tedavi edici, ilaçla tedavi ...

medicinal
a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedav ...

medicine
n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hek ...

medico
pref. Tıp. tıbbi anlamlarına ö ...

medicochirurgial
a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ...

medicochirurgic
a. see: medicochirurgical. ...

medicolegal
a. Adli tıbba ait. ...

medicosocial
a. Hem tıbba, hem de sosyoloji ...

medicus
n. Doktor, hekim ...

mediocre
a. Orta derecede, üstün bir öz ...

mediolateral
a. Orta ve kenar kısımlarında ...

mediopontine
a. Varol köprüsünün merkezine ...

meditarsal
a. Ayakbileği (tarsus) merkezi ...

medium
n. & a. (pl. Media). 1. Medyom ...

medius
n. Orta. ...

medrogestone
n. Ağızdan veya zerk yoluyla k ...

medulla
n. (pl. Medullae). İlik, öz. ...

medullablastoma
n. Çocuklarda cerebellum'un or ...

medullar
a. 1. İlikle ilgili; 2. Organı ...

medullary
a. İliğe ait, medullaris. ...

medullated
a. Bir medulla veya ilik bölüm ...

medullation
n. 1.Organ veya oluşumda korte ...

medullispinal
a. Omuriliğe ait. ...

medullitis
n. 1. See: Myelitis; 2. See: O ...

medullization
n. Kemikte ilik boşluğunun çok ...

medulloadrenal
a. Böbreküstü bezinin iç kısmı ...

medulloblastoma
n. Medulloblastlardan müteşekk ...

mefenamic acid
n. Sulphinpyrazone'un ürokozür ...

mefruside
n. İlk 12 saat boyunca en yüks ...

mega
pref. Büyük, aşırı derecede bü ...

megabacterium
n. Normalden çok büyük bakteri ...

megabladder
n. Mesanenin idrar toplanışı n ...

megacardia
n. Kalp büyümesi, kalp hipertr ...

megacecum
n. Çekum büyümesi. ...

megacephalic
a. Büyük kafalı. ...

megacephalous
a. See: megacephalic ...

megacephaly
n. Başın normale oranla büyük ...

megacoccus
n. Normalden çok büyük koküs, ...

megacolon
n. Kalın barasğın aşırı genişl ...

megacoly
n. See: Megacolon. ...

megadont
a. Normalden çok büyük dişli. ...

megakaryocyte
n. pl. Trombositlerin ana hücr ...

megakaryocytosis
n. Kanda fazla miktarda megaka ...

megal
pref. See: mega. ...

megalencephalia
See: Megalencephaly. ...

megalencephalon
n. Normale oranla iri hacim gö ...

megalencephaly
n. beyinin normale oranla iri ...

megalgia
n. Çok şiddetli ağrı, sancı, m ...

megalo
pref. See: mega. ...

megalo-ureter
n. Uretra büyümesi. ...

megaloblast
n. Eritrositlerin ana hücre,i ...

megalocardia
n. Kalbin anormal büyümesi, ka ...

megalocephaly
n. Baş hipertrofisi, büyük kaf ...

megalocerus
n. Alnında boynuzumsu bir veya ...

megalocornea
n. Kornea çıkığı. ...

megalocystis
n. See: megabladder. ...

megalocyte
n. Normalden çok büyük eritros ...

megalocytosis
n. Kanda çok sayıda megalosit ...

megalodactylous
n. Çok büyük parmaklı, normald ...

megalodontia
n. Dişlerin anormal büyüklüğü, ...

megaloenteron
n.Barsak büyümesi (genişlemesi ...

megaloesophagus
n. Özofagus büyümesi (genişlem ...

megalogastria
n. Mide büyümesi (genişlemesi) ...

megaloglassia
n. See: macroglossia. ...

megalohepatia
n. Karaciğer büyümesi, megaloh ...

megalomania
n. Azamet hastalığı, büyüklük ...

megalomaniac
a. Büyüklük kuruntusu gösteren ...

megalomella
n. Kol ve bacakların anormal b ...

megalonychosis
n. Tırnak ve yatanğının hipert ...

megalopenis
n. Penisin anormal büyüklüğü. ...

megalophthalmus
n. Gözlerin normale oranla büy ...

megalopsia
n. Göz bozukluğu neticesi cisi ...

megalosplenia
n. Dalak büyümesi, megalosplen ...

megalosyndactyly
n. Parmakların normalden büyük ...

megalourethra
n. Uretra'nın doğuştan aşırı g ...

megarectum
n. Rektum büyümesi. ...

megrim
n. See: Migraine. ...

meibomian glands
n. Göz kapaklarının iç yüzeyle ...

meibomianitis
n. Göz kapaklarındaki Meibom b ...

meibomitis
n. See: Meibomianitis. ...

Meig's Syndrome
n. Hyidroperitoneum ve hydroot ...

meiosis
n. Nekahat (iyileşme) devresi, ...

meiotic
a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Me ...

mel
n. Bal. ...

melagra
n. Kol veya bacak kaslarında h ...

melalgia
n. Kol ve bacakların nevraljis ...

melan(o)
pref. Siyah. ...

melancholia
n. Merak, karasevda, malihülya ...

melancholiac
a. Melankoli gösteren kişi, me ...

melancholic
a. Hüzünlü, meraklı, dertli, k ...

melanedema
n. See: Anthrocosis. ...

melanemia
n. Kan kararması hastalığı, me ...

melanephidrosis
n. Siyah ter çıkarma, melanefi ...

melanic
a. Siyahımsı renk gösteren, si ...

melanidrosis
n. Siyahımsı renkte ter salgıl ...

melaniferous
a. Melaninli ...

melanin
n. Zencilerde normal olarak bu ...

melanism
n. Saç veya deri veya dokulard ...

melanistic
a. Aşırı melanin birikimi ile ...

melanoblast
n. Melanosit öncüsü hücre. ...

melanoblastoma
n. Melanoblastlardan gelişen t ...

melanocarcinoma
n. See: Melanoma. ...

melanocyte
n. 1. Melanin yapan hürce mela ...

melanodendrocyte
n. See. Melanocyte. ...

melanoderma
n. Ciltte melanin muhtevası ar ...

melanodermic
a. 1. Melanoderma ile ilgili; ...

melanogen
Melanin öncüsü renksiz madde, ...

melanogenesis
n. Melanin oluşumu, melanojene ...

melanoglossia
n. Siyah dillilik, dilin siyah ...

melanoid
a. Melanoza veya melanine benz ...

melanoidin
n. bioühem. Albüminlerden elde ...

melanoma
n. Koyu pigmantasyonla vasıflı ...

melanomatosis
n. Bütün vücutta melanomların ...

melanonychia
n. Siyah tırnaklılık, tırnağın ...

melanopathy
n. Cilt pigmantasyon fazlalığı ...

melanophore
n. Melaninli pigment hücresi, ...

melanoplakia
n. Ağız mukozasında pigmentli ...

melanorrhaga
n. Kan karışımı nedeniyle dışk ...

melanosarcoma
n. see: Melanoma. ...

melanosis
n. 1. Dokularda fazla renk mad ...

melanosome
n. Melanositler tarafından olu ...

melanuria
n. İdrar renginin kararma hast ...

melarsoprol
n. Tripanosomiasis tedavisinde ...

melasicterus
n. Derinin koyu esmer renk ald ...

melasma
n. Deride siyah lekeler hasıl ...

melena
n. Sindirim sisteminde kanamal ...

melenemesis
n. Siyah kusmuk. ...

meliodosis
n. Pseudomonas pseudomallei'ni ...

melissophobia
n. Arılardan aşırı korkma. ...

melitemia
n. Kanda şeker fazlalığı. ...

melitis
n. Yanak (yüz) iltihabı. ...

melitoptyalism
n. Glükozlu salya salgısı. ...

melituria
n. Diabetes mellitus. ...

mellite
n. Balla hazırlanan ilaç. ...

melomania
n. Musiki ile aşırı ilgilenme, ...

melomelus
n. Fazla sayıda kol veya bacak ...

meloncus
n. Yanaktan gelişmiş tümör, ya ...

melonoplasty
n. Yanaktaik herhangi bir şeki ...

meloplasty
n. 1. Yanak plastik ameliyatı; ...

melosalgia
n. Bacaklarda hissedilen ağrı, ...

meloschisis
n. Yanağın doğuştan yarıklık g ...

melotia
n. Kulak kepçesinin doğuştan n ...

member
n. Kol ve bacak gibi vücut par ...

membrana
n. (pl. membranae). See: membr ...

membranaceous
a. Zara benzer, zar şeklinde, ...

membrane
n. Zar, mambran, membrana. ...

membraniform
a. Zara benzeyen, zar şeklinde ...

membranous, membranoid
a. Zarsı, zar biçim, membranac ...

membrum
n. Organ. ...

memory
n. 1. Geçmişe ait olayları hat ...

men
pref. Her ay tekrarlayan uteru ...

menacme
n. Bir kadın hayatının menstrü ...

menadione
n. biochem. K vitamini benzeri ...

menapthone
a. Kan pıhtılaşmasında K vitam ...

menarche
n. Adet (aybaşı kanı) başlangı ...

mendacity
n. Yalan söyleme eğilimi, yala ...

mendel's laws
n. Avusturyalı bir rahip taraf ...

mendelism
n. Kalıtsal özelliklerin geçiş ...

mendelson's syndrome
n. Mide muhtevasının akciğerle ...

menhidrosis
n. Menstruasyonda normalden fa ...

meniere's disease
n. Orta kulaktaki zar labirent ...

mening(o)
pref. Meninksler. ...

meningeal
a. Beyin zarına ait, meninkse ...

meningeorraphy
n. Zarların dikilmesi. ...

meninges
n. pl. Beyni ve omuriliği çevr ...

meningina
n. Arachnoid ve pia mater. ...

meningioma
n. Meninks tümörü, meninjiyom. ...

meningism
n. Menenjit belirtileri veren, ...

meningitic
a. Menenjite ait. ...

meningitis
n. Meninkslerin (beyin zarları ...

meningocele
n. Meninkslerin kafada ve bel ...

meningocerebritis
n. Beyin ve omurilik zarı ilti ...

meningococcemia
n. Kanda menengokokların bulun ...

meningococcidal
a. Menengokokları yokeden. ...

meningococcus
n. Menenjit mikrobu, menengoko ...

meningocortical
a. Meninkslere ve kortekse ait ...

meningocyte
n. Meninks histiyositi, meneng ...

meningoencephalitis
n. Beyin ve zarlarının iltihab ...

meningoencephalocele
n. Meninks ve sinir dokusu fıt ...

meningoencephalomyelitis
n. Meninks, beyin ve omurilik ...

meningoencephalomyelopathy
n. Meninks, beyin ve omurilik ...

meningomalacia
n. Zar yumuşaması. ...

meningomyelitis
n. Omurilik ve zarların iltiha ...

meningomyelocele
n. Meninkslerin ve omuriliğin ...

meningomyeloradiculitis
n. Meninks, omurilik ve omurga ...

meningopathy
n. Meninks hastalığın. ...

meningorhachidian
a. Omurilik ve meninkslere ait ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z