Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

M harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

mammiform
a. Meme şeklinde, memeye benze ...

mammilla
n. 1. Meme başı, meme başı şek ...

mammillary
a. Memebaşına benzer. ...

mammillated
a. Memebaşı gibi çıkıntıları o ...

mammillation
n. 1. Meme başı şeklinde kabar ...

mammilliform
a. Meme başı şeklinde, meme ba ...

mammilliplasty
n. Memebaşı plastik ameliyatı. ...

mammillitis
n. See: Thelitis. ...

mammitis
n. See: Mastitis. ...

mammogram
n. Mammografi yoluyla elde edi ...

mammography
n. Meme radyografisi. ...

mammoplasia
n. See: Mastoplasia. ...

mammoplasty
n. See: Mammaplasty. ...

mammose
n. Büyük memelilik, memelerin ...

mammotomy
n. See: Mastotomy. ...

mammotrophic
a. See: Mammotropic. ...

mammotropic
a. Memeyi uyartan. ...

mammotropin
n. Memeyi uyartan ön hipofiz h ...

mancinism
n. Sol elini daha hünerle kull ...

mandelic acid
n. Kalsiyum veya magnezyumt uz ...

mandible
n. Altçene (kemiği), mandibula ...

mandibular
a. Altçeneye ait. ...

mandibulectomy
n. Alt çene kemiğinin ameliyat ...

mandrin
n. Sonda veya sonda şeklindeki ...

manducation
n.Çiğneme. ...

maneuver
n. El aracılığıyla yapılan bel ...

manganate
n. biochem. Manganit, manganik ...

manganese
n. biochem. Mn sembolü ile bil ...

manganite
n. biochem. Bir manganez filiz ...

mange
n.Uyuz hastalığı. ...

mania
n. Patolojik neşe ş eklinde be ...

maniac
n. Deli, manyak. ...

maniacel
a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani ...

manic-depressive
a. Münavebe ile mani veya mela ...

manifest
a. Aşikar, gizli olmayan, mani ...

manifestation
n. 1. Hastalığa has belirtiler ...

manikin
n. Anatomi modeli. ...

manipulation
n. El ile işleme veya işletilm ...

manipulative
a. El hünerine dayanan, eli us ...

mankind
n. İnsanlık, beşeriyet. ...

manner
n. Şekil, tarz. ...

mannerism
n. Kendine mahsus hareket veya ...

mannitol
n. biochem. Manitol, [C6H8(OH) ...

mannityl hexanitrate
n. Uzun etkili bir damar geniş ...

mannomustine
n. Kanser tedavisinde kullanıl ...

mannose
n. Mayalanma özelliği gösteren ...

manoeuver, maneuver
n. 1. Manevra; 2. Tedbir. ...

manometer
n. Sıvı basıncını ölçme aleti, ...

mantle
n. Beyin korteksi. ...

mantoux reaction
n. Bir hastanın eski tüberküli ...

manual
a. Ellere ait. ...

manubrium
n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. ...

manus
n. El. ...

map
n. Grafik, şema, harita. ...

mapple syrup urine disease
n. Resesif familial tipte gene ...

marantic, marasmic
a. Marazma ait. ...

marantology
n. Kronik hastalık gösteren il ...

marasmic
n. See: Marantic. ...

marasmus
n. Beden ve ruh bakımından kuv ...

marfan's syndrome
n. Sebebi bilinmeyen herediter ...

marfanil
n. biochem. Cilde tatbik edil ...

margarine
n. biochem. Hayvan ve bitki ya ...

margin
n. Kenar, limbus. ...

marginal
a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda m ...

marginoplasty
n. Herhangi bir oluşumun çevre ...

margo
n. (pl. margines). See: margin ...

marihuana, marijuana
n. Esrar, "cannabis sativa"nın ...

marion's disease
n. İç üriner meatus'un hipertr ...

maritonucleus
n. Döllenmiş yumurta nüvesi. ...

mark
n.İşaret, nişan, leke, yara ye ...

marmgarine
n. biochem. Margarin. ...

marriage
n. Evlenme, evlilik. ...

marriageable
a. Cinsel gelişimini tamamlaya ...

marriageableness
n. Cinsel gelişimini tamamlayı ...

marrow
n. İlik, medulla. ...

marshall - marchetti - krantz operation
n. Kolporafi ameliyatları ile ...

marsupialization
n. Özellikle kist hidatik açıl ...

marsupium
n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.S ...

martial
a. Demirli, demir ihtiva eden. ...

maschaladenitis
n. Koltuk altı bezlerinin ilti ...

maschale
n. Koltuk altı. ...

masculation
n.Erkekleşme, erkeklik vasıfla ...

masculine
a. 1. Erkek (cins bakımından), ...

masculinity
n.Erkeklik, erkek vasıflarına ...

masculinization
n. Kadında erkeğe hassekonder ...

masculinize
v. Erkekleştirmek, kadınlarda ...

masculinovoblastoma
n. Erkekleştirenyumurtalık tüm ...

masculonucleus
n. See: Arsenoblast. ...

mask
n. 1. Maske; 2. Alçı veya balm ...

masochism
n. Cinsel isteklerin başkasını ...

masochist
n. İşkenceden hoşlanan kimse, ...

masotideocentesis
n. Mastoid boşlukların parasen ...

mass
n. Kitle, massa, herhangi bir ...

massa
n. (pl. massae). See: Mass. ...

massage
n. Tedavi maksadı ile yapılan ...

masseter
n. Çiğneme kası, masseter. ...

masseteric
a. Masseter'e ait. ...

masseur
n. Masaj yapan adam, masör. ...

masseuse
n. Masaj yapan kadın, masöz. ...

massive
a. AĞır, çok fazla, bol (kanam ...

massotherapy
n. Masajla yapılan tedavi, mas ...

mast-
pref. Meme anlamına önek. ...

mastadenitis
n. Meme iltihabı, mastadenit. ...

mastadenoma
n. Meme bezinden gelişen iyi h ...

mastalgia
n. Göğüs (meme) ağrısı. ...

mastatrophia
n. Göğüs (meme) atrofisi, mast ...

mastatrophy
n. Memenin küçülmesi, meme atr ...

mastauxe
n. Göğüs (meme) büyümesi, büyü ...

mastectomy
n. Göğsün (memenin) ameliyatla ...

masthelcosis
n. Meme dokusunda ülser oluşma ...

masticate
v. Çiğnemek. ...

mastication
n. Çiğneme. ...

masticator
n. Çiğnetici, masticatorius. ...

masticatory
a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğ ...

mastigophora
n. See: Flagellata. ...

mastitis
n. Meme iltihabı, mastit (emzi ...

masto-
pref. Meme, göğüs. ...

masto-occipital
a. Mastoid çıkıntı ile artkafa ...

mastocarcinoma
n. Meme kanseri. ...

mastocyte
n. Mast hücresi, mastosit. ...

mastocytoma
n. Mast hücrelerinden müteşekk ...

mastodynia
n. Gebe kadınlarda (ve bazı ha ...

mastoid
a. Mememsi, mastoid. ...

mastoidal
a. Mastoid çıkıntı ile ilgili. ...

mastoidale
n. Mastoid çıkıntının en alt n ...

mastoidalgia
n. Mastoid bölge ağrısı. ...

mastoidea
n. Şakak kemiğinin mastoid çık ...

mastoidectomy
n. Mastoid hücrelerinin çıkarı ...

mastoideum
n. T emporal kemiğin mastoid ç ...

mastoiditis
n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, ...

mastoidotomy
n. Mastoid sinüsü ameliyatı, m ...

mastology
n. Meme anatomisinden ve hasta ...

mastomenia
n. Adet esnasında memelerden k ...

mastoncus
n. Meme tümörü veya göğüs şişm ...

mastopathy
n. Göğüs hastalığı veya ağrısı ...

mastopexy
n. Sarkık göğsün cerrahi tesbi ...

mastoplasia
n. Meme dokusu hiperplazisi, m ...

mastoplasty
n. Meme plastik ameliyatı. ...

mastoptosis
n. Meme sarkması, mastoptoz. ...

mastorrhagia
n. Meme kanaması, mastoraji. ...

mastoscirrhus
n. Meme bezinin sertleşmesi. ...

mastosis
n. Meme hipertrofisi, memenin ...

mastotomy
n. Memenin ameliyatla çıkarılm ...

masturbate
v. Cinsel organlarını el ile u ...

masturbation
n. İstimna, cinsel arzuyu el v ...

mate
n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Ç ...

materia
n. Madde. ...

maternal
a. Anneye ait. ...

maternity
n. Analık. ...

mating
n. Erkek ve dişinin yavru meyd ...

matrix
n. (pl. matrices or matrixes). ...

matrixitis
n. Tırnak yatağının cerahatli ...

matter
n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin. ...

maturation
n. 1. Cerahat toplama veya top ...

maturative
a. 1. Olgunlaştırıcı, 2. Cerah ...

mature
a. Tam gelişmiş, yetişkin, olg ...

maturity
n. Olgunluk hali. ...

matutinal
a. Sabahları görülen, sabah ol ...

maurice-lee tube
n. Nazogastrik aspirasyonu ve ...

maxilla
n. (pl. maxillae). Üstçene (ke ...

maxillary
a. Üstçeneye ait, maxillaris. ...

maxillitis
n. Üstçene kemiği iltihabı, ma ...

maxillofacial
a. Üst çeneye ve yüze ait olan ...

maximal
a. 1. Azami, en büyük, en fazl ...

maximum
a.&n. 1. Azami (miktar, had, d ...

mazodynia
n. Memede hissedilen ağrı, mem ...

mazopathy
n. See: Mastopathy. ...

mazopexy
n. See: Mastopexy. ...

mazoplasia
n. See: Mastopalsia. ...

mdiwifery
n. 1. Ebelik; 2. See: Obstetri ...

meal
n. 1. Yemek; 2.Öğün. ...

mean
n. Orta, vasat, ortam. ...

measles
n. Kızamık, morbili. ...

measly
a. Kızamıklı. ...

meat
n. Et. kanala dikiş koyma amel ...

meatal
a. Meatus ile ilgili. ...

meato
pref. Geçit veya geçit ağzı an ...

meatometer
n. Bir kanalın veya kanala açı ...

meatorrhaphy
n. Uretra dış deliğinin ameliy ...

meatoscopy
n. Uretra ağzının sistoskopik ...

meatotome
n. Uretra dış deliğini genişle ...

meatotomy
n. Mea (kanal) ameliyatı. ...

meatus
n. Kanal yol, kısa yol veya yo ...

mecamylamine
n. Hipertansiyon tedavisinde k ...

mecanote
n. biochem. Mekanik asidin tuz ...

mechanical
a. Hareket kanunlarına ait vey ...

mechanics
n. Kuvvetlerin cisimler üzerin ...

mechanism
n. 1. Belli birişin başarılmas ...

mechanology
n. Makina ilmi, mekanikbilim, ...

mechanotherapy
n. Jimnastik, masaj ve aletler ...

mechanothermy
n. Masaj, idman v.s. ile meyda ...

mechlorethamine
n. Sitotoksik bir madde. ...

Meckel's Diverticulum
n. Bazen ileum'un serbest sını ...

meconiorrhea
n. Yeni doğan bebekte barsakla ...

meconism
n. Afyonlu zehirlenme, mekoniz ...

meconism.
n. 1. Keyif verici olarak kull ...

meconium
n. Yenidoğanın kalınbarsağı iç ...

media
n. Bir damarı meydana getiren ...

medial
a. İçyan, medial. ...

median
a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. ...

mediastinal
a. Mediyastin'e ait, mediyasti ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z