Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

L harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

luxus
n. İfrat, fazlalık, aşırılık. ...

lycanthropy
n. Hastanın kendini kurt zanne ...

lycomania
n. See: Lycanthropy. ...

lycopene
n. biochem. Bazı sebzelerde bu ...

lycopodium
n.Açık renk, kuru bir toz pudr ...

lying
n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. ...

lying-in period
n. Doğum sona erdikten soraki ...

lymph
n. Akkan, lenfa. ...

lymphadenectasis
n.Lenf düğümü genişlemesi. ...

lymphadenectomy
n. Lenf düğümünün ameliyatla ç ...

lymphadenhypertrophy
n. Lenf bezinin aşırı büyüme g ...

lymphadenia
n. Lenf dokusunun fazla büyüme ...

lymphadenitis
n. 1. Lenf düğümü iltihab, len ...

lymphadenocyst
n. Lenf düğümü bozukluğu. ...

lymphadenogram
n. Lenfadenografi yolyla elde ...

lymphadenography
n. Lenf düğümünün, radyo-opak ...

lymphadenoid
a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; ...

lymphadenoma
n. See: Lymphoma. ...

lymphadenomatosis
n. See: Lymphomatosis. ...

lymphadenopathy
n. Lenf bezleri hastalığı. ...

lymphadenosis
n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile i ...

lymphadenotomy
n. Lenf düğümü ameliyatı, lenf ...

lymphangiectomy
n. Lenf damarı lezyonunun amel ...

lymphangiestasis
n. Lenf damarı genişlemesi, le ...

lymphangiofibroma
n. Lenfanjiomlu doku ihtiva ed ...

lymphangiogram
n. Kontrast bir madde zerkedil ...

lymphangiography
n. 1. Lenf damarlarının radyog ...

lymphangiology
n. Lenf cihazları sisteminin a ...

lymphangioma
n. Lenfa damarlarından başlaya ...

lymphangiomatous
a. Lenfanjiyomlu. ...

lymphangiophlebitis
a. Lenf damarlarının ve venler ...

lymphangioplasty
n. Lenf damarının plastik tami ...

lymphangiosarcoma
n. Yapısında hem lenfanjiyom h ...

lymphangiotomy
n. Lenf damarı ameliyatı, lenf ...

lymphangitis
n. Lenf damarı iltihabı, lenfa ...

lymphatic
a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, len ...

lymphaticostomy
n. Göğüs kanalının fistülizasy ...

lymphaticovenous
n. Bir bölgedeki drenajın, hem ...

lymphatism
n. Lenf organlarının hiperplaz ...

lymphatitis
n. See: Lymphangitis. ...

lymphatogenous
a. Lenf kanalları veya lenf va ...

lymphatolysin
n. Lenf dokusuna tesir eden to ...

lymphatolysis
n. Lenf dokusunun yokolması. ...

lymphectasia
n. Lenfa şişme (gerilme). ...

lymphedema
n. Lenf suyunun sızarak doku a ...

lymphemia
n. Kanda lenfosit bulunması, l ...

lymphenteritis
n. Seröz enfiltrasyonla görüle ...

lympho-adenoma
n. Rahim (uterus) tümörü, lenf ...

lympho-epithelioma
n. Farinkste yerleşen ve sürat ...

lymphoblast
n. İlkel lenf hücresi, lenfobl ...

lymphoblastoma
n. Lenfosit serisine ait hücre ...

lymphoblastosis
n. Kanda lenfoblastların fazla ...

lymphocele
n. Lenf ihtiva eden tümör, len ...

lymphocthmia
n. Kanda bulunan lenfosit mikt ...

lymphocyst
n. See:Lymphocele. ...

lymphocystosis
n. Lenf ihtiva eden kist oluşu ...

lymphocyte
n. Lökositlerin bir cinsi, len ...

lymphocytic
a. Lenfosite ait. ...

lymphocytoblast
n. See: Lymphoblast. ...

lymphocytoma
n. Büyük miktarda lenfosit iht ...

lymphocytopenia
n. Kanda lenfosit sayısının il ...

lymphocytopoiesis
n. Lenfosit oluşumu. ...

lymphocytosis
n. Kanda lenfositlerin çoğalma ...

lymphocytotoxin
n. Lenfositleri yokeden toksin ...

lymphodermia
n. Deride seyreden lenf damarl ...

lymphoduct
n. Lenf damarı (kanalı). ...

lymphoedema
n. Lenf damaralrının tıkanması ...

lymphogenesis
n. Lenf'in oluşması. ...

lymphogenic
a. See: Lymphogenous. ...

lymphogenous
a. Lenf yapan, lenfojen. ...

lymphoglandula
n. (pl. lymphoglandulae), Lenf ...

lymphogonia
n. Lenfatik lösemide görülen b ...

lymphogram
n. Lenfografi yoluyla elde edi ...

lymphogranuloma
n. Hodgkin hastalığı, lenfogra ...

lymphogranulomatosis
n. See: Lymphogranuloma. ...

lymphoid
a. 1. Lenfe benzer, lenfli, le ...

lymphoidectomy
n. Lenf dokusunun ameliyatla ç ...

lymphokinesis
n. Yarımdairesel kanallardaki ...

lympholeukocyte
n. Büyük tek nüveli lökosit. ...

lymphology
n. Lenf bilgisi, lenfoloji. ...

lymphoma
n. Lenfoid dokudan başlangıcın ...

lymphomatosis
n. Vücudda mültipl lenfomların ...

lymphomatous
a. Lenfomlu, lenfoma ait. ...

lymphonodus
n. Lenf düğümü, beze. ...

lymphopathia
n. Lenf düğümleri veya lenf da ...

lymphopathy
n. Lenfatik organlar hastalığı ...

lymphopenia
n. Kanda lenfositlerin azalmas ...

lymphoplasm
n. See:Spongioplasm. ...

lymphoplasmia
n. Kanın alyuvarlarında hemogl ...

lymphopoiesis
n. Lenfosit veya lenf dokusu g ...

lymphorrea
n. Kesilmiş veya yırtılmış len ...

lymphorrhagia
n. See: Lymphorrhea. ...

lymphosarcoma
n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. ...

lymphosarcomatosis
n. Vücudun çeşitli bölgelerind ...

lymphostasis
n. Lenf akımının durması veya ...

lymphotomy
n. Lenf yollarının diseksiyonu ...

lymphous, lymphy
n. See: Lymphoid. ...

lymphuria
n. Lenf'in idrara geçişi, idra ...

lymphvascular
a. Lenf damarlarına ait. ...

lympography
n. Kontrast madde zerkedildik ...

lyoglycogen
n. biochem. Hücre içinde bulun ...

lyophil
a. Sıvı çeken, liyofil. ...

lyophobe
a. Sıvı atan, liyofob. ...

lyophobic
a. Eritmeyne, eritici ortamda ...

lyotropic
a. Derhal erir, hemen eriyen, ...

lypothymia
n. See: Melancholia. ...

lyse
v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, ...

lysemia
n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp ...

lysin
n. biochem. Birçok proteinlerd ...

lysine
n. biochem. Esansiyel bir amin ...

lysinogen
n. biochem. Lizin yapan madde, ...

lysis
n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmes ...

lysogen
n. biochem. Lizin yapan antije ...

lysogenesis
n. Lizin oluşumu, liozjenez. ...

lysol
n. Mikropları öldürücü özelliğ ...

lysozyme
n. Hayvan ve bitki dokularında ...

lyssa
n. See: Hydrophobia. ...

lyssic
a. Kuduza ait. ...

lyssodexis
n. Kuduz hayvanın deri üzerind ...

lyssoid
a. Kuduzsu, kuduza benzer, liz ...

lyssophobia
n. Marazi kuduz korkusu, lizof ...

lytic
a. 1. Erime (lysis) ile ilgili ...

lyze
v. Eritmek. ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z