Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

L harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

leukotaxis
n. Lökositlerin uyarı niteliği ...

leukothrombin
n. Kanda lökositlerden oluşan ...

leukotomy
n. Beynin ön lobunun beyaz mad ...

leukotoxic
a. Lökositleri yokeden. ...

leukotoxin
n. Lökositleri yokeden, toksin ...

leukotrichia
n. Saç beyazlığı, saçın beyaz ...

leukotrichous
a. Beyaz saça sahip, beyaz saç ...

levallorphan tartrate
n. Narkotik antagonist. ...

levamisole
n. Sentetik bir anthelmintik. ...

levator
n. (pl. Levatores). 1. Kaldırı ...

levigate
v. Bir maddeiy henüz nemli ike ...

levigation
n. Övütüp toz haline getirme, ...

Levin's Tube
n. mide asiditesinin ölçülmesi ...

levitation
n. Havaya yükselme hissi, kişi ...

levo
pref. Sol. ...

levodopa
n. Sentetik anti-Parkinson ila ...

levoduction
n. Gözün sola oynaması (hareke ...

levogyration
n. Sola dönme veya döndürme. ...

levophobia
n. Vücudun sol tarafında bulun ...

levorotation
n. Sola dönme, sola çevirme ve ...

levorphanol
n. Morfin yerine kullanılan se ...

levotorsion
n. Sola bükme veya bükülme. ...

levoversion
n. Sola dönme. ...

levulose
n. biochem. Meyva, bal ve bars ...

leydigarch
n. Erkekte gonad fonksiyonunu ...

libido
n. Cinsel arzu, şehvet, libido ...

libidonus
a. Cinsel arzu uyandıran, şevh ...

libra
n. (pl. librae) 1. 325 gramlık ...

lichen
n. 1. Liken: Bir cins deri has ...

lichenification
n. Cildin kalınlaşması ve sert ...

lichenoid
a. Likene benzer, likensi. ...

lidocaine
n. Lokal anesteiz amacıyla kul ...

lie
n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ...

lien
n. Dalak. ...

lien (o)
pref. Dalak. ...

lienal
a. Dalağa ait, lienalis. ...

lienculus
n. Küçük, aksesuvar dalak. ...

lienectomy
n. Dalağın ameliyatla çıkarılm ...

lienitis
n. Dalak iltihabı, splenit. ...

lienocele
n. Dalak fıtığı, liyenosel. ...

lienography
n. Dalağın röntgenle muayenesi ...

lienomalacia
n. Dalak yumuşaması, liyenomal ...

lienomedullary
a. Dalağa ve kemik iliğine ait ...

lienomyelomalacia
n. Dalak ve kemik iliğinin yum ...

lienopancreatic
a. Dalakla pankreasa ait. ...

lienopathy
n. Dalak hastalığı, liyenopati ...

lienorenal
a. Dalakla böbreğe ait. ...

lienteric
a. 1. Lienteri ile ilgili; 2. ...

lientery
n. Yenilen yemek hazmolmadan b ...

lienunculus
n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu ...

life
n. Hayat, vita. ...

ligament
n. bağ, liagaman, ligamentu. ...

ligamentopexis
n. Aşağı sarkmoş veya arkaya d ...

ligamentous
a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ...

ligamentum
n. (pl. ligamenta). ...

ligate
v. Bağlamak, raptetmek (kan da ...

ligation
n. Bağlama, bağlanma, ligatür ...

ligator
n. Parmak uçlarının erişemediğ ...

ligature
n. 1. Ligatür: Kan damarını ba ...

light
n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan ak ...

lightening
n. doğum sancıları başlamadan ...

ligneous
a. Odun yapısında odun gibi, o ...

lignocaine
n. Procaine'e oranla etkisi da ...

ligula, ligule
n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyin ...

limb
n. Kol veya bacak. ...

limbic
a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çe ...

limbus
n. (pl. limbi). kıyı, kear. ...

lime
n. Kireç ...

limen
n. (pl. limina). Eişk, girek. ...

liminal
a. Bilinç eşiğine ait. ...

limitans
a. Sınırlayıcı. ...

limophoitas
n. Açlığın sebep olduğu çılgın ...

limosis
n. Aşırı açlık hali, anormal a ...

limotherapy
n. Bazı hastalıklarda uygulana ...

limp
a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topa ...

limping
n. Topallama, topallayarak yür ...

lincomycin
n. Gram pozitif patojenlere ka ...

linctus
n. Tatlı, şurup şeklinde bir s ...

line
n. Çizgi, linea: Dar uzun ve b ...

linea
n. (pl. lineae). See: line. ...

lineament
n. 1. Yüzün ana çizgileri, çeh ...

linear
a. Çizgiye ait. ...

lingua
n. See: Tongue. ...

lingual
a. Dile ait, dilsel, lingualis ...

linguiform
a. Dil şeklinde, dil biçiminde ...

lingula
n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2 ...

lingulectomy
n. 1. Dilin ameliyatla çıkarıl ...

linguogingival
a. Dil ve dişetleri ile ilgili ...

liniment
n. Romatizma v.s için vücudu o ...

linin
n. Hücre çekirdeğindeki, üzeri ...

linitis
n. Mide hücrei dokunun iltihab ...

link
Zincir şeklindeki oluşumun hal ...

linkage
n. 1. Halkalar şeklinde birbir ...

linolenic acid
n. Doymamış temel bir yağ asid ...

linseed
n. Keten tohumu. ...

lint
n. Gevşek dokunmuş pamuktan ib ...

linum
n. Keten, keten tohumu. ...

liothyronine
n. Tiroid guddesinin salgısı. ...

lip
n. 1. Dudak ağzı üstten ve alt ...

lip(o)
pref.Yağ. ...

lip-reading
n. Başkalarının dudak hareketl ...

lip.
n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı ...

lipacidemia
n. Kanda yağ asitlerinin bulun ...

lipaciduria
n. İdrarda yağ asitlerinin bul ...

liparocele
n. Fıtık kesesi içinde sadece ...

liparomphalus
n. Göbeğin yağ tümörü. ...

liparthritis
n. Yumurtalık fonksiyonunun du ...

lipase
n. Yağları eriten enzim. ...

lipectomy
n. Yağ dokusu veya lipomun ame ...

lipedema
n. Derialtı yağ irikintisinden ...

lipemia
n. Kandaki lipit konsantrasyon ...

lipid
n. Yağ, canlı vücudunda oluşan ...

lipidic
a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipi ...

lipiduria
n. İdrarda yağ damlacıkları bu ...

lipio-arthritis
n. Eklelerin yağ dokusu iltiha ...

lipiodol
n. Haşhas tohumu yağına %40 or ...

lipiodosis
n. yağ metabolizmasındaki bozu ...

lipoblast
n. Yağ hücresini yapan bağ dok ...

lipoblastoma
n. See: lipoma. ...

lipocardiac
a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ...

lipocatabolic
a. Yağ katabolizmasına ait. ...

lipochondroma
n. Yağ elementleri ihtiva eden ...

lipochrome
n. Çeşitli hayvansal dokularda ...

lipochromogen
n. Lipokron öncüsü made. ...

lipoclasis
n. Yağın erimesi, yağın çözüle ...

lipocyte
n. Yağ hücresi ...

lipodieresis
n. Yağın erimesi veya yok olma ...

lipodystrophy
n. Vücudun üst taraındaki yağı ...

lipofibroma
n. Lifsel elementli lipom. ...

lipofuscin
n. Çeşitli hayvansal dokularda ...

lipogenesis
n. Yağ oluşumu, lipojenez. ...

lipogenous
a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; ...

lipohagic
a. 1. Yağı emerek içine çeken, ...

lipohemia
n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi ...

lipoid
a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağs ...

lipoidemia
n. Kanda lipid miktarının aşır ...

lipoidosis
n. Yağ metabolizmasındaki bozu ...

lipolipoidosis
n. Doku hücrelerinde yağ ve ya ...

lipolysis
n. Yağın erimesi, yağın çözülü ...

lipolytic
a. 1. Yağın erimesi ile ilgili ...

lipoma
n. Yağ dokusu tümörü, lipom. ...

lipomatosis
n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun ...

lipomatous
a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici. ...

lipomeria
n. Kol veya bacağın konjenital ...

lipometabolic
a. Yağ metabolizmasına ait. ...

lipometabolism
n. Yağ metabolizması. ...

lipomicron
n. Yağ taneciği. ...

liponephrosis
n. Lipoid nefroz. ...

lipopenia
n. Kanda yağ noksanlığı, lipop ...

lipopexia
n. Dokularda yağ toplanması, l ...

lipopexic
a. Lipopeksiye ait. ...

lipophage
n. Yağ emen hücre, lipofaj. ...

lipophagia
n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yo ...

lipophilia
n. Yağ tutulması, yağ emilmesi ...

lipophilic
a. Yağ tutan, yağ emen. ...

lipophrenia
n. Zihni iktidarsızlık, akıl y ...

lipoprotein
n. biochem. Bir proteinle bir ...

liposarcoma
Yağ elementleri ihtiva eden sa ...

liposin
n. biochem. Kanda bulunan yağ ...

liposoluble
a. Yağda erir veya eritileilir ...

lipostomy
n. Ağzın çok küçük oluşu (doğu ...

lipothymia
n. Geçici bilinç kaybı, baygın ...

lipotrophic substances
n. Transmetilasyon yoluyla kar ...

lipotrophy
n. Vücut yağının çoğalması, li ...

lipoxeny
n. Parazitin gelişimini tamaml ...

lipoxidemia
n. Kanda yağ asidi bulunması, ...

lipping
n. Osteoartritte kemiksi dudak ...

lippitude
n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağ ...

lipsis
n. Kesilme, bitme, sonlanma. ...

lipsotrichia
n. Saç dökülmesi. ...

lipuria
n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri ...

liquefacient
a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaş ...

liquefaction
Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı ...

liquefactive
a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. S ...

liquescent
a. Sıvılaşır, erimeğe müsait. ...

liquor
n. See: Fluid. ...

lissencephalia
n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyr ...

lissencephalic
a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)' ...

lissencephaly
n. See lissencephalia. ...

lissotrichy
n. See: Leiotrichy. ...

listeria
n. Gram-pozitif hareketli bir ...

listeriosis
n. See: Listeriosis. ...

liter, litre
n. Litre, metre usulüne göre b ...

lith(o)
Pref. taş. ...

lithagogue
n. 1. Böbreklerde veya mesaned ...

litharge
n. biochem. Kurşun oksidi, mür ...

lithectasy
n. Apışarası (perine)'nı keser ...

lithemia
n. Kanda ürik asit fazlalığı, ...

lithia
n. biochem. Lityum oksidi. ...

lithiasis
n. Böbrek, safra kesesi v.s'De ...

lithiatry
n. Taşlardan bahseden tıp dalı ...

lithic
a. Taşa ait, mesane taşına ait ...

lithicosis
n. Lityum tozlarının, devamlı ...

lithium
n. biochem. Li sembolüi ile bi ...

lithocenosis
n. Urethra'dan geçirilen alet ...

lithoclast
n. Taşları ezmeye yarayan bir ...

lithocystotomy
n. Mesaneden taş çıkarma ameli ...

lithodialysis
n. Taş erimesi veya ezilmesi, ...

lithogenesis
n. Taş oluşum, litojenez. ...

lithoid
a. Taşa benzer, taş gibi. ...

lithokonion
n. Mesane taşlarını ezip toz h ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z