Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

L harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

laryngotracheal
a. Larinkse ve trachea'ya ait ...

laryngotracheitis
n. Gırtlak ve trakeanın iltiha ...

laryngotracheobronchitis
n. Larinksin, trachea'nın ve b ...

laryngotracheotomy
n. Gırtlak ve trakeayı kesme a ...

laryngoxerosis
n. Gırtlak kuruluğu, larenksin ...

larynoscleroma
n. Gırtlak skleromu. ...

larynx
n. Gırtlak hançere, larenks. ...

lascivia
n. Erkek veya kadında aşırı ci ...

lascivious
a. 1. aşırı cinsel arzu taşıya ...

laser beam
n. Bir çeşit ışık enerjisi. ...

lash
n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uza ...

lassitude
n. Bitkinlik, ileri derecede h ...

lata
n. Geniş. ...

latency
n. Gizlilik, saklılık. ...

latent
a. Gizli, belirti göstermeyen, ...

laterad
a. yana yöneli, yan yüze yakın ...

lateral
a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgi ...

lateroflexion
n. Yana bükülme, yana yapılan ...

lateropulsion
n. Yürürken istemdışı yana doğ ...

laterotorsion
n. Uzun ekseni çevresinde yana ...

lateroversion
n. Yana anormal dönme. ...

latissimus
a. En geniş. ...

latus
a. Geniş ...

laugh
h. gülme, gülüş. ...

laughing-gas
n. biochem. Nitrik asit (uyuşt ...

lavage
n. 1. Şırınga v.s. ile temizle ...

law
n. Kural, kanun. ...

lax
n. Gergin olmayan, gevşek, sar ...

laxation
n. 1. Barsak muhteviyatını boş ...

laxative
a. & n. Müshil. ...

laxator
n. Gevşetici (kas veya ilaç). ...

laxity
n. Gevşeklik. ...

layer
n. Aynı nitelikte hücrelerin o ...

layette
n. Yenidoğan bebeğin giyecekle ...

lead
n. biochem. Pb sembolü ile bil ...

leading
n. Vüuda devamlı kurşun girişi ...

leaflet
n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; ...

lecheroussness
n. Aşırı cinsel arzu gösterme ...

lechopyra
n. Genital enfeksiyona bağlı d ...

lecithin
n. Hayvansal ve bitkisel dokul ...

lecithinase
n. Lesitin'i parçalayan enzim, ...

lectual
a. yatağa ait. ...

lectulum
n. Küçük yatak. ...

leech
n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Dokt ...

left-footed
a. Sol ayağını, sağ ayağına or ...

left-handed
a. Solak. ...

left-handedness
n. Solaklık. ...

leg
n. Bacak. ...

legal
a. Kanun gereği, kanuna uygun, ...

legitimacy
n. 1. Kanuna uygun olma hali, ...

legitimate
a. 1. Kanuna uygun, kanuni, me ...

legume
n. Baklagillere ait herhangi b ...

legumen
n. Baklagillerde bulunan bir ç ...

leguminivorous
a. Fasulye, bezelye, nohut, me ...

leio
pref. Düz anlamına önek. ...

leiomyoma
n. Çizgisiz kas lifi tümörü. ...

leiomyosarcoma
n. Çizgisiz kas hücreleri ihti ...

leiotrichous
a. düz saça sahip düz saçlı. ...

leiotrichy
n. Saçların düz oluşu, düz (kı ...

leiphemia
n. Kan seyrekliği, sulu kan, k ...

leischmania
n. İnsanın vücudunda yuvarlak, ...

leischmaniasis, leischmaniaosis
n. Layişmanyaların yaptığı enf ...

lemic
a. Bulaşıcı hastalığa ait (veb ...

lemmoblastic
a. Sinirkını (nevrilem) dokusu ...

lemmocyte
n. Sinirkını (nevrilem) hücres ...

lemniscus
n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. ...

lemography
n. Veba veya diğer bulaşıcı ha ...

lemology
n. Bulaşıcı hastalıklar bilgis ...

length
n. İki el veya ayak veya nokta ...

Leniceps
n. Bebeği doğuştmakta kullanıl ...

lenitive
a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, müla ...

lens
n. 1. Mercek; 2. Mercimek, len ...

lent
pref. Mercek anlamına önek. ...

lenticonus
n. Göz merceğinin koni şeklind ...

lenticula
n. (pl. lenticulae). 1. Gözde ...

lenticular
a. Merceğe ait, merceksi, lent ...

lenticulostriate
a. Merceksi nüve ile çizgili c ...

lentiform
a. Mercimeksi (merceksi), merc ...

lentiglobus
n. Göz merceğinin küresel çıkı ...

lentigo
n. (pl. lentigines) Çil leke, ...

lentil
n. Bol miktarda protein ihtiva ...

lentitis
n. Göz merceği iltihabı, lenti ...

lentoptosis
n. Göz merceği fıtığı, lentopt ...

leontiasis
n. Yüzün aslanyüzüne benzer bi ...

leper
n. Cüzzamlı, miskin. ...

lepidic
a. Pullara ait, pullardan müte ...

lepidosis
n. Pullu kabarık (kızartı). ...

lepocyte
n. Hücre duvarı olan nüveli hü ...

lepothrix
n. Kılların pullanıdğı (pulla ...

lepraphobia
n. Lepra'dan aşırı korma, cüzz ...

leprid
n. Cüzzamlı cilt lezyonu. ...

leprologit
n. Leproji uzmanı, leprolog. ...

leprology
n. Cüzam bilgisi, leproloji. ...

leproma
n. Cüzzamlı tümör veya şiş. ...

lepromata
n. Cüzamda, görülen granülomat ...

lepromatous
a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Le ...

lepromatous leprosy
Deri üzerinde basilden zengin, ...

lepromin
n. Lepraya karşı dokusal diren ...

leprosarium
n. Lepralı hastaların tedavi e ...

leprosy
n. Cüzam, miskin hastalığı, le ...

leprotic
a. Cüzama ait, leprotik. ...

leprous
a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam ...

leptazol
n. Barbitürat zehirlenmelerind ...

lepto
pref. Narin, ince. ...

leptocephalia
n. Kafa kemiklerindeki gelişim ...

leptocephalic, leptocephalous
a. Uzun ve dar kafalı. ...

leptocephalus
n. Leptosefali gösteren kişi. ...

leptochymia
n. Vücut sıvılarının anormal ş ...

leptocyte
n. Anormal şekilde ince ve yas ...

leptocytosis
n. Kanda leptosit bulunması, l ...

leptodermic
a. İnce derili (ciltli). ...

leptomeningeal
a. Pia mater ve arachnoid ile ...

leptomeninges
n. Beyin zarları (Pia mater ve ...

leptomeningioma
n. Pia mater ve arachnoid'den ...

leptomeningitis
n. beyin zarları iltihabı, lep ...

leptomeningopathy
n. Beyin zarları hastalığı. ...

leptomeninx
n. (pl. leptomeninges). Leptom ...

leptopelvic
a. dar pelvisli. ...

leptophonia
n. Ses zayıflığı, sessizlik, l ...

leptoprosopia
n. Yüzün, uzunluğuna oranla an ...

leptoscope
n. Son deerce ince tabaka veya ...

leptosome
n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivr ...

leptospira
n. Bir bakteri türü. ...

leptospirosis
n. Spiroket hastalığı. ...

leptostaphyline
a. Yüksek ve dar damaklı. ...

leptothricosis
n. Leptothrix cinsi bakteriler ...

leptothrix
n. Bir bakteri türü. ...

leptotrichia
n. Düz veya hafif eğri şekil g ...

lesbian
n. 1. Kadın homoseksüel, dişi ...

lesbianism
n. Kadınlarda homoseksüalite, ...

lesion
n. Sakatlık, maraz, bozukluk, ...

lethal
a. Öldürücü. ...

lethality
n. Letalite, bütün hastalara n ...

lethane
n. İnsektisid özellikleri olan ...

lethargic
a. 1. Letarji ile ilgili; 2. L ...

lethargy
n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ...

lethidrone
n. Nalorphine'in müstahzar adı ...

leucine
n. Temel aminoasitlerden biri. ...

leucinosis
n. Başta karaciğer olmak üzere ...

leucinuria
n. İdrar'da lösin bulunuşu hal ...

leucitis
n. ...

leuco
n. Lökositlerin azalması. ...

leucocyte
n. Akyuvar, lökosit, kandaki b ...

leucocythemia
n. See: leukemia. ...

leucocytolysis
n. Lökositlerin azalması. ...

leucocytosis
n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sa ...

leucoderma
n. Şerit ve bantlar şeklinde g ...

leucoma
n. 1. Lökom: Korneanın beyaz r ...

leucomaine
n. Canlı hayvan dokusundan alı ...

leuconychia
n. pl. Tırnaklar üzerinde görü ...

leucopathy
n. Renkizlik, albinoz. ...

leucopenia
n. Lökopeni. ...

leucoplakia
n. Mukoza üzerinde oluşan beya ...

leucopoiesis
n. Lökositlerin oluşumu, lökop ...

leucorrhea
n. Kadınlarda olan beyaz akınt ...

leucotomy
n. Beynin ön lopunun beyaz mad ...

leukanemia
n. Tehlikeli kansızlık ve lenf ...

leukemia
n. Lökositlerin devamlı şekild ...

leukemic
a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Ls ...

leukemogen
a. Lösemi yapan madde, lökemoj ...

leukemoid
a. Lösemiye benzer, lökosemili ...

leukencephalitis
n. Beynin beyaz maddesinin ilt ...

leukoblast
n. Gelişmemiş lökosit. ...

leukoblastosis
n. Gelişmemiş lökositlerin çoğ ...

leukocidin
n. Lökositleri yokeden madde, ...

leukocyte
n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, ...

leukocytic
a. Lökositlere ait. ...

leukocytoblast
n. Lökosit yapan hücre, lökosi ...

leukocytoclasis
n. Lökositlerin parçalanıp dağ ...

leukocytogenesis
n. Lökosit oluşumu, lökositoje ...

leukocytology
n. Lökosit bilgisi, lökositolo ...

leukocytolysis
n. Lökositlerin parçalanması a ...

leukocytoma
n. Tümörsü lökosit kitlesi ...

leukocytopoiesis
n. Lökosit oluşumu. ...

leukocytosis
n. Kandaki lökosit sayısının ç ...

leukocytotoxin
n. Lökositleri yok eden bir to ...

leukocyturia
n. İdrarda lökosit bulunması, ...

leukoderma
n. deri üzerinde yer yer süt b ...

leukodiagnosis
n. Lökositlerin çeşitli tipler ...

leukodystrophy
n. Beyin beyaz cevherinin, sin ...

leukoencephalitis
n. Beynin beyaz cevherinin ilt ...

leukoencephalopathy
n. Beyin beyaz cevherini tutan ...

leukoerythroblastosis
n. Kanda gerek löksit gerekse ...

leukolysin
n. Lökositleri yokeden bir lis ...

leukoma
n. 1. Korneanın beyaz donukluğ ...

leukomaine
n. Canlı dokularda, metabolik ...

leukomatosis
n. Çok sayıda beyaz lekeler ol ...

leukomatous
a. Lökomlu veya lökoma ait. ...

leukomyelitis
n. Beyin beyaz maddesinin veya ...

leukomyelopathy
n. Omurilik beyaz maddesinin h ...

leukon
n. Vücut lökositleri ile lökos ...

leukonychia
n. Tırnakların anormal beyazlı ...

leukopeinc
a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. ...

leukopenia
n. Kanda lökosit sayısının aza ...

leukophlegmasia
n. Phlegmasia alba dolens. ...

leukoplakia
n. Dil, yanak mukozası, dişeti ...

leukopoiesis
n. Lökosit oluşumu, lökositler ...

leukoprotease
n. biochem. Lökositlerde bulun ...

leukorrhea
n. Vaginadan gelen beyazımtrak ...

leukosarcoma
n. Beyaz sarkom. ...

leukosis
n. Lökosit yapan dokuların çoğ ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z