Bugün : 25 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

I harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

intubate
v. Boğaz gibi bir organın için ...

intubation
n. 1. Boğazı tıkayan hastalıkl ...

intubator
n. Larenks'ten endotrakeal tüb ...

intuition
n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme k ...

intuitional
a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ...

intumecsentia
n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklı ...

intumescence
n. Şişkinlik, şiş, intumescent ...

intumescent
a. Şişen, büyüyne, kabaran. ...

intussusception
n. 1. Gıda olarak alınan şeyin ...

intussusceptum
n. Barsak bölümlerinin birbiri ...

intussuscipiens
n. Kendi içine diğer bir barsa ...

inulase
n. İnulin'i levüloz'a çeviren ...

inulin
n. biochem.Bitkilerde bulunan ...

inunction
n.Ovarak yağı vücuda sindirme. ...

invaginated
a. 1. Kendine komşu kısım için ...

invagination
n. Barsağın bir parçasının diğ ...

invalid
a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalı ...

invalidism
n. Hastalklı hal, maluliyet. ...

invalidity
n. Maluliyet, hastalıklı olma. ...

invasion
n. 1. Vücudun patojen mikro-or ...

invasive
a. İlerleme gösteren, özellikl ...

invasiveness
n. Vücuda giren herhangi bir m ...

inversion
n. biochem. 1. Dönme, ters dön ...

invert
n. Cinsi sapık, homoseksüel şa ...

invert sugar
n. biochem. Dekstroz ile levül ...

invertase
n. biochem. Bira mayasında ve ...

invertebrate
a. Belkemiği olmayan omurgasız ...

inveterate
a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, mü ...

inviable
a. Yaşama yeteneği olmayan, dı ...

invigoration
a. Canlandırma, kuvvetlendirme ...

invisible
a. Görülemeyen, gözle seçileme ...

involucrum
n. Örtü, kılıf. ...

involution
n. Genişlemiş ve açılmış bir o ...

involutional
n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. ...

involutionary
a. Gayriihtiyari, istemeyerek. ...

iodate
n. biochem. İyodik asidin tuzu ...

iodic
a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot' ...

iodid(e)
n. biochem. İyodür, iyodür asi ...

iodimetry
n. Herhangi bir bileşik veya k ...

iodination
a. Herhangi bir madde veya kar ...

iodine
n. biochem. I sembolü ile bili ...

iodinophil
a. 1. İyot boyası ile kolayca ...

iodinophile
n. See: iodinophil. ...

iodinophilous
a. İyot boyası ile kolayca boy ...

iodism
n. İyodin veya iyotlu müstahza ...

iodized oil
n. Haşhaş tohumu yağı. ...

iodochlorhydroxyquin
n. biochem. Amipli dizanteride ...

iododerma
n. Kronik iyot zehirlenmesinde ...

iodoform
n. biochem. İyodoform, iyotlu ...

iodoformism
n. İyodoform zehirlenmesi. ...

iodoglobulin
n. Tiroid bezi salgısında bulu ...

iodolography
n. Herhagni bir organa iyotlu ...

iodometry
n. See: iodimetry. ...

iodophil
n. See: iodinophil. ...

iodophilia
n. İyot boyası ile kolayca boy ...

iodophthalein
n.İyot ihtiva eden sarı renkte ...

iodopsin
n. Gözün retina tabakasındaki ...

iodotherapy
n. İyot veya iyotlu maddelerle ...

iodothyrine
n. Tiroid bezi hormonundaki pr ...

iodotyrosine
n. İyot ve tirozin'den oluşan ...

iodoventriculography
n. İyotlu radyo-opak madde enj ...

iodoxyl
n. biochem. Sodyum iyodometama ...

ioduglobulin
n. biochem. Tiroid bezinden çı ...

iodum
n. biochem. See: iodine. ...

ioduria
n. İdrarda iyot veya iyot bile ...

ion
n.Elektrik yüklü moleküller, i ...

ionic
a. İyona ait, iyonik. ...

ionium
n. biochem. Toryumdan meydana ...

ionization
n. Elektrik cereyanı ile iyonl ...

ionometer
n. Röntgen ışınlarının yoğunlu ...

ionotherapy
n. See: iontophoresis. ...

iontophoresis
n. 1. İyonların tedavi maksadi ...

iontotherapy
Vücut dokularına deriden geçir ...

iopanoic acid
n. İyotlu bir butirik asit bil ...

iophobia
n. Marazi zehir korkusu, iyofo ...

ipecac, ipecacuanha
n. Güney Amerikaya mahsus ve k ...

iprindol
n. Trisiklik antidepresan. ...

iproniazed
n. Antidepresan, MAO inhibitör ...

ipsation
n. Kendi vücudunda erotik bölg ...

ipse-
pref. 1. Aynı, aynı tarafta an ...

ipselateral
a. Aynı tarafta bulunan. ...

iralgia
n. İris'te hissedilen ağrı, ir ...

irascibility
n. Çabuk öfkelenme, uyarı karş ...

irascible
a. Çabuk öfkelenir, kolay kıza ...

irid-
pref. İris anlamına önek. ...

iridal
a. İrise ait. ...

iridalgia
n. İris ağrısı, iridalji. ...

iridauxesis
n. İris kalınlaşması. ...

iridectomize
v. İrisi kısmen ameliyatla çık ...

iridectomy
n. Gözün iris tabakasının bir ...

iridectropium
n. İris'in bir bölümünün dışar ...

iridemia
n. İris kanaması, iridemi. ...

iridencleisis
n. Bir göz ameliyatı. ...

irideremia
n. İris yokluğu. ...

iridescence
n. Parlak nitelikte değişik re ...

iridescent
a. Parlak nitelikte değişik re ...

iridesis
n. Sun'i iris oluşumu. ...

iridic
a. İrise ait, iridicus. ...

iridium
n. biochem. Ir sembolü ile bil ...

irido-
pref. irid-. ...

iridoavulsion
n. İris'i tutunduğu çevre oluş ...

iridocapsulitis
n. İris ve lens kapsülünün ilt ...

iridocele
n. Korneadaki bir yaradan iris ...

iridochoroiditis
n. İris ve koroid iltihabı, ir ...

iridocoloboma
n. İris çatlağı. ...

iridoconstrictor
n. Gözbebeğini daraltıcı (kas ...

iridocyclectomy
n. İris ve kirpiksi cismin ame ...

iridocyclitis
n. İris ve kirpiksis cismin il ...

iridocyclochoroiditis
n. İris, silyer cisim ve koroi ...

iridocystectomy
n. İriste yapılan plastik amel ...

iridodialysis
n. İris dış kenarının, tutunmu ...

iridodiastasis
n. İris dış kenarında doğuştan ...

iridodilator
n. Gözbebeğini genişletici (ka ...

iridodonesis
n. See: Hippus. ...

iridokeratitis
n. İris ve korneanın iltihabı, ...

iridokinesis
n. İrisin daralması ve genişle ...

iridoleptynsis
n. İrisin incelmesi. ...

iridology
n. İrisin bilimsel incelenmesi ...

iridolysis
n. İris'i çevresindeki patoloj ...

iridomalacia
n. İrisin yumuşaması, iridomal ...

iridomotor
a. İrisin hareketlerine ait. ...

iridoncus
n. İris tümörü. ...

iridoparalysis
n. Gözbebeği felci. ...

iridoperiphacitis
n. lens kapsülünün iltihabı. ...

iridoplegia
n. Gözün iris tabakasının felc ...

iridoptosis
n. İris düşmesi. ...

iridorialysis
n. İrisin çevredeki yapışıklık ...

iridorrhexis
n. İris yırtılması. ...

iridosclerotomy
n. Sklera ve iris kenarını del ...

iridosteresis
n. İrisin kısmen veya tamamen ...

iridotome
n. İris'e kesit yapmada kullan ...

iridotomy
n. Gözün iris tabakasının için ...

iris
n. Gözün iris tabakası, gözbeb ...

iritic
a. İris'le ilgili. ...

iritis
n. Gözün iristabakasının iltih ...

iritoectomy
n. İrisin kısmen ameliyatla çı ...

iron
n. biochem. Demir, Fe sembolü ...

irotomy
n. İris'e kesit yapma. ...

irradiate
v. Işınla tedavi etmek. ...

irradiating
a. Yayılan, belli bir noktadan ...

irradiation
n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya ...

irreducible
a. Yerinden ayrılmış bir organ ...

irregular
a. İntizamsız, düzensiz. ...

irregularity
n. Düzensiz çalışma hali, riti ...

irremediable
a. Tedavisi mümkün olmayan. ...

irreparable
a. Onarımı mümkün olmayan, düz ...

irrespirable
a. Teneffüs olunamaz. ...

irresponsibility
n. Sorumluluğunu kavrama yeten ...

irresponsible
a. 1.Sorumluluğunu kavrama yet ...

irreversibility
n. Geri döndürülememe hali, te ...

irreversible
Geriye döndürülemez, tersine ç ...

irrigate
v. Bir yarayı antiseptik su il ...

irrigation
n. Yıkama, özel olarak barsak ...

irrigator
n. İrigatör. ...

irritability
n. 1. Hafif uyartılara karşı ş ...

irritable
a. Hafif uyartılara şiddetle c ...

irritant
a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, ...

irritation
n. 1. Büyük reaksiyon uyandıra ...

irritative
a. İritasyona ait. ...

ischemia
n. Muayyen bir bölgenin geçici ...

ischemic
a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İske ...

ischi-
pref. See: ischio-. ...

ischiac
n. See: ischiatic. ...

ischiadic
n. See: ischiatic. ...

ischial
n. See: ischiatic. ...

ischialgia
n. siyatik. ...

ischiatic
a. Siyatike (iskiyuma) ait. ...

ischidrosis
n. Terin durdurulması. ...

ischio-
pref. İschium anlamına önek. ...

ischioanal
a. İschium ve anüs ile ilgili. ...

ischiobulbar
a. İskiyum ve uretra bulbusuna ...

ischiocavernous
a. İschium ve corpora cavernos ...

ischiocele
n. Sakrasiyatik çentikte fıtık ...

ischiococcygeal
a. İschium ve coccyx ile ilgil ...

ischiodidymus
n. Kalçalarından birbirine yap ...

ischiodynia
n. İskiyum ağrısı. ...

ischiofemoral
a. İskiyum ve femura ait. ...

ischiofibular
a. İskiyum ve fibulaya ait. ...

ischiohebotomy
n. See: ischiopubiotomy. ...

ischiomenia
n. Adetin kesilmesi, adet görm ...

ischioneuralgia
n. Siyatik, siyatalji. ...

ischiopubic
a. İskiyum ve çatılara ait. ...

ischiopubiotomy
n. Foramen obturatum'un alt ke ...

ischiorectal
a. İskiyum ve rektuma ait. ...

ischiosacral
a. İschium ve sakrum'la ilgili ...

ischiovertebral
a. İschium ve omurga ile ilgil ...

ischium
n. Kalça kemiğinin bir kısmı, ...

ischo-
pref. Durma, kesilme, önlenme ...

ischocholia
n. Safra salgılanmasının durma ...

ischochymia
n. Mide hazımsızlığı. ...

ischogalactia
n. Lohusalık devresinde süt sa ...

ischogalactic
a. 1. Süt salgılanmasını durdu ...

ischolochia
n. Lohusalık devresindeki kanl ...

ischomenia
n. Aybaşı kanının akmaması, ad ...

ischospermia
n. Meni salgılanmasının durmas ...

ischuria
n. İdrar tutulması, işüri. ...

island
n. Ada, tecrit edilmiş doku ki ...

islet
n. Adacık. ...

iso-
pref. Aynı müsavi, eşit izo. ...

iso-immunization
n. Rh pozitif bir fetusu taşım ...

isoagglutination
n. Bir serum'un, ihtiva ettiği ...

Diğer Terimler : 123456
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z