Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

I harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

interfascicular
a. Fasiküllerarası. ...

interfemoral
a. Kalçalararası, uyluk kemikl ...

interference
n. 1.Işık veya ses dalgalarını ...

interferon
n. Bilinen bütün virusler üzer ...

interfibrillar
a. Küçük lifler arasında. ...

interfibrillary
a. Fibrillerarası. ...

interfibrous
a. Lifler arasında. ...

interfurca
n. Çok sayıda kök uzantısı gös ...

interganglionic
a. Gangliyonlararası. ...

intergluteal
a. İki kalça arasında, kaba et ...

intergrade
n. Ara devre, geçiş devresi. ...

interictal
a. Nöbet sırasında gelen, kriz ...

interior
a. 1. İç, dahili; 2. İç taraft ...

interlobar
a. Loplararası, loplar arasınd ...

interlobitis
n.Akciğerlopları arasında bulu ...

interlobular
a. Lobüllerarası. ...

interlocking
n. Kenetlenme, kilitlenme, bir ...

intermammary
a. Memeler arasında. ...

intermarriage
n. 1. Farklı ırklar arasında e ...

intermaxillary
a. Maksillalararası. ...

intermediary
a. Arada meydana gelen seyir e ...

intermediate
a. 1. İki şeyni arasında yerle ...

intermedius
n.Ara. ...

intermeningeal
a. Meninkslerarası. ...

intermenstrual
n. Menstruasyon periodları ara ...

intermenstruum
n. İki adet arasındaki devre. ...

intermission
n. Hastalık ateşinin muvakkat ...

intermittent
a. Gayrimuntazam, fasılalı, in ...

intermuscular
a. Kaslararası. ...

intern
n. Hastanede yatıp kalkan dokt ...

intern(al)
a. İç, içyan, internus. ...

internals
n. Vücudun iç organları. ...

internatal
a. İlyelerarası. ...

internist
n. Dahiliye (iç hastalıkları) ...

internuclear
a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinan ...

internuncial
a. Vücudun farklı kısımlarını ...

interofective
a. Organizmanın iç fonksiyonla ...

interolivary
a. Zeytinsi cisimlerarası. ...

interorbital
a.Orbitalararası. ...

interosculate
v. Aynı özellikleri olmak. ...

interosseous
a. İki kemik arasında bulunan, ...

interpalpebral
a. Gözkapaklararası. ...

interparietal
a. Pariyetal kemiklerarası. ...

interphalangeal
a. Falankslar arasında bulunan ...

interpolar
a. Kutuplar arası, iki kutup a ...

interpolation
n.Vücudun herhangi bir yerine ...

interpupillary
a.Gözbebekleri arası. ...

interrelation
n. Karşılıklı ilişki, iki şey ...

interrenal
a. Böbrekler arası, böbrekler ...

interrupted
a. Kesilmiş, kesik kesik, aral ...

interrupter
n. Devreden geçen elektrik akı ...

interscapular
a. Skapulalararası. ...

interscapulum
n. Kürek kemikleri arasındaki ...

interseptal
a. İki septum arası, iki septu ...

interserosal
a. Plevra, periton ve perikard ...

intersex
n. Her iki cinsiyet karakterle ...

intersexuality
n. Her iki cinsin karakterleri ...

interspinal
a. İki dikensi çıkıntı arası, ...

interspinalis
a. (pl. interspinales). Omurla ...

interspinous
a. Processus spinosuslar arası ...

interstice
n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. ...

interstitial
a. 1. Doku arasında bulunan; 2 ...

interstitioma
n. Testisin Leydig hücrelerini ...

intersystole
n. Kalb kulakçığı sistolu ile ...

intertriginous
a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2 ...

intertrigo
n. Nemli deri katları arasında ...

intertrochanteric
a. Trokanter'ler arası, femur' ...

intertubular
a. Tübler veya tübül'ler arası ...

interureteric
a. Ureter'ler arası, ureter'le ...

intervaginal
a. İki tabaka arasında bulunan ...

interval
n.İki obje veya kısım arasında ...

intervalvular
n. Valvüllerarası. ...

intervascular
a. Damarlararası. ...

intervention
n. 1. Araya girme, karışma, mü ...

interventricular
a. Kalb karıncıkları arasında ...

intervertebral
a. Omurlararası. ...

intervillous
a.Villüs'lararası, vilüs'lar a ...

intestinal
a. Barsaklara ait, intestinali ...

intestine
n. Barsak, intestinum. ...

intima
n. Damarların en iç tabakası ( ...

intimal
a. İntima ile ilgili. ...

intimitis
n. Damarın iç tabakası (intima ...

intolerance
a. Tahammülsüzlük. ...

intonation
n. Ses ahengi, heceleri yerine ...

intoxation
n. Bakteri toksinlerininsebep ...

intoxicant
a. 1. Zehirlenmeye sebep olan, ...

intoxication
n. 1. Toksik maddenin vücutta ...

intra vitam
adv. Hayatta. ...

intra-
pref. İçinde, içi. ...

intra-abdominal
a. Karında olan, karıniçi. ...

intra-amniotic
a. Amnion kesesi içi, amnionsı ...

intra-appendicular
a. Apendiks içi, apendiks için ...

intra-arterial
a. Damar içinde hasıl olan, ad ...

intra-articular
a.Eklemiçi. ...

intra-atrial
a. Kalb kulakçığı (atrium) içi ...

intra-orbital
a. Göz boşluğu içinde. ...

intra-osseous
a. Kemiğin içinde. ...

intraabronchial
a. Bronş içinde. ...

intracanalicular
a. Birkanalikül içinde. ...

intracapillary
a. Kapiler damar içinde. ...

intracapsular
a. Kapsül içinde olan veya vüc ...

intracardiac
a. Kalbde bulunan veya hasıl o ...

intracartilaginous
a. Kıkırdakiçi. ...

intracaval
a. Vena cava'nın içinde. ...

intracavitary
a. Boşluk içi, organ boşluğu i ...

intracellular
a. Hücre içinde bulunan veya m ...

intracerebellar
a. Beyincik (cerebellum) içi, ...

intracerebral
a. Beyniniçinde. ...

intracervical
a. Serviks uteri'nin kanalı iç ...

intracorporeal
a.Vücut içi, vücut içinde. ...

intracorpuscular
a. Korpüskül içi, korpüsküller ...

intracranial
a. Kafatasında bulunan veya me ...

intractable
a. İnatçı, tedaviye kolay ceva ...

intrad
adv. İçte, içerde. ...

intradermal
a. Deri içinde. ...

intradermic
a. Deride bulunan veya meydana ...

intradermoreaction
n. Herhangi bir maddenin deri ...

intraduct
na. Kanal içi, kanal içinde. ...

intraduodenal
a. Duodenumiçi. ...

intradural
a. Dura mater içi. ...

intraepidermal
a. Epidermis içi, epidermis iç ...

intraepithelial
a. 1. Epitel hücreleri içinde; ...

intrafebrile
a. Ateşli devrede, ateşli edvr ...

intrafetation
n. Bir fetüs'ün diğer bir fetü ...

intrafissural
a. Yarık içinde, oluk içinde, ...

intragastric
a. Mide içi. ...

intraglandular
a. Bez içi, bez içinde. ...

intraglobular
a.Globül içi, özellikle eritro ...

intragluteal
a. Kalçayı meydana getiren. ...

intrahepatic
a. Karaciğer içinde. ...

intraintestinal
a. Barsak içi,barsak içinde. ...

intralaryngeal
a.Gırtlak içi, ırtlak içinde. ...

intraligamentous
a.Bağ içi, bağ içinde, özellik ...

intralobar
a. Lob içi, lob içinde. ...

intralobular
a. Lobulus'un içinde. ...

intralumbar
a. Omurilik lomber parçası içi ...

intraluminal
a. Tübe benzer, içi boş bir ol ...

intralymphatic
a. Bir lefn damarı veya lenf g ...

intramammary
a. Meme içi, meme içinde. ...

intramastoiditis
n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve ...

intramedullary
a. Kemik iliği içinde. ...

intramural
a. Bir organın duvarları (cida ...

intramuscular
a. Adale (kas) içi, entramüskü ...

intranasal
a. Burunboşluğu içinde. ...

intranatal
a. Doğum anında. ...

intranuclear
a. Çekirdek içi, çekirdek için ...

intraocular
a. Göziçi. ...

intraoral
a.Ağız içinde. ...

intraosteal
a. Kemik içi, kemik içinde. ...

intraovarian
a. Over içi, yumurtalık içinde ...

intrapalcental
a. Plasenta içinde. ...

intraparietal
a. Duvariçi. ...

intrapartum
a. Doğum sırasında. ...

intrapelvic
a. Pelvis içi, pelvis içinde. ...

intrapericardial
a. Perikart içi, perikart için ...

intraperitoneal
a. Periton kesesi içinde bulun ...

intrapharyngeal
a. Pharynx içinde. ...

intrapleural
a. Plevraiçi. ...

intrapolar
a. İki kutup arasındaki boşluk ...

intraprotoplasmic
a. Protoplazma içi, protoplazm ...

intrapulmonary
a.Akciğeriçi. ...

intrapunitive
a. Kusuru kendisinde arayan. ...

intrapyretic
a. Ateşli devrede, hastalığın ...

intrarectal
a. Rektum içi, rektum içinde. ...

intrarenal
a. Böbrek içi, böbrek içinde. ...

intraretinal
a. Retina içinde. ...

intrascrotal
a. Skrotum içi, skrotum içinde ...

intraserosal
a. Seröz bir zarın içinde. ...

intraspinal
a. Omurilikiçi. ...

intrasplenic
a. Dalağın içinde. ...

intrastromal
a. Stroma içi, organın stromas ...

intrasynovial
a. Sinoviyal bir boşluk ve zar ...

intratesticular
a. Testis içi, testis içinde. ...

intrathecal
a. Beyin zarlarının içinde. ...

intrathoracic
a. Göğüsiçi. ...

intratonsillar
a. Bademcik (tonsil) içi, bade ...

intratracheal
a. Trachea içinde veya trachea ...

intratubal
a. Tüp içi, kanal şeklindeki o ...

intratumour
a. Tümörüniçnide. ...

intratympanic
a. Timpan boşluğunun içinde bu ...

intraureteral
a. Ureter içi, ureter içinde. ...

intraurethral
a. Uretra içi, uretra içinde. ...

intrauterine
a. Rahimiçi, in utero. ...

intravaginal
a. Vagina içinde. ...

intravasation
n. Komşu dokularda oluşan yaba ...

intravascular
a. Kandamarı içinde bulunan ve ...

intravenous
a. Kara damar içi, entravenöz. ...

intraventricular
a. Ventriküliçi. ...

intravesical
a. Mesane içi, mesane içinde. ...

intravillous
a. Vilüs içi, vilüs içinde. ...

intravital
a. Hayatta olagelen. ...

intrinsic
n. 1. İçerden olan sebeplerle ...

introducer
n. Herhangi bir boşluk veya ka ...

introduction
n. İçeri sokma, içeri yerleşti ...

introitus
n. Bir boşluğa veya aralığa gi ...

introjection
n. Bir şahsın, kendisini bir d ...

intromission
n. Bir kısım veya eşyanın diğe ...

introspection
n. Kend idüşünce ve hislerini ...

introversion
n.İçeriye doğru dönme veya çev ...

introvert
n. 1. Daima kendini tetkik ede ...

intrruption
n. Kesilme, kesinti, fasıla, a ...

Diğer Terimler : 123456
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z