Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hypochloremia
n. Kanda klorid azalması. ...

hypochlorite
n. Hipoklorik asidin tuzlarına ...

hypochlorization
n. Günlük yiyeceklerden tuzun ...

hypochloruria
n. İdrarda klorid (klorür) mik ...

hypochlorydria
n. Mide suyunda hidroklorik as ...

hypocholesteremia
n. Kanda kolesterol azalması, ...

hypocholesterolemia
n. Kanda kolesterol miktarının ...

hypochondria
n. Merak, hipokondri (bir tür ...

hypochondriac
a. & n. 1. Merak hastalığına t ...

hypochondriasis
n. Az veya çok derecede ruhi d ...

hypochondrium
n. Merak nahiyesi, karnın kabu ...

hypochroma
n. Eritrositlerdeik hemoglobin ...

hypochromasia
n. See: hypochromatism. ...

hypochromatism
n. 1. Anormal pigmantasyon nok ...

hypochromatosis
n. Hücre çekirdeği içindeki kr ...

hypochromemia
n. Kanın renk endeksinin anorm ...

hypochromia
n. 1. Eritrositlerde yetersiz ...

hypochromic
n. Renk veya pigmentasyon bozu ...

hypochrosis
n. 1. Eritrositlerde yetersiz ...

hypochylia
n. Mide suyunun salgı noksanlı ...

hypocinesia
n. see: Hypokinesia. ...

hypocondylar
a. Lokmaaltı. ...

hypocorticalism
n. See: Hypoadrenocorticis. ...

hypocorticoidism
n. See. Pypoadrenocorticisim. ...

hypocrine
a. İç salgı bezinin yetersiz ç ...

hypocrinism
n. Endokrin bezinin sekresyon ...

hypocromatic
a. 1. Pigment eksikliği göster ...

hypocupremia
n. Kanda bakır miktarının iler ...

hypocyclosis
n. Gözde uyum yetersizliği. ...

hypocystotomy
n. Mesane'nin perineden yapıla ...

hypocytosis
n. Kan hücrelerinde azalma, ka ...

hypodactylia
n. Parmak noksanlığı, parmak s ...

hypodactylism
n. See: Hypodactylia. ...

hypodermal
a. İç zara ait. ...

hypodermic
a. Deri altına ait, deri altı, ...

hypodermis
n. Yağlı derialtı tabakası, de ...

hypodermoclysis
n. Derialtı dokularına sıvı ze ...

hypodiaphragmatic
a. Diyaframaltı. ...

hypodynamia
n. Kuvvetin anormal şekilde az ...

hypodynia
n. Hafif ağrı. ...

hypoendocrinism
n. İç salgı yetersizliği. ...

hypoeosinophilia
n. Kanda eozinofil lökositleri ...

hypoergasia
n. Çalışma gücünün ileri derec ...

hypoergia
n. Uyarılara karşı duyarlılığı ...

hypoesophoria
n. Gözün görüş ekseninin aşağı ...

hypoesthesia
n. Sinirlerdeki hassasiyetin a ...

hypoestrogenemia
n. kanda düşük miktarda estroj ...

hypofibrinogenemia
n. Kanda fibrinojenazalması, h ...

hypofunction
n. fizyolojik fonksiyonun norm ...

hypogalactia
n. Süt salgılanmasında azalma. ...

hypogammaglobulinemia
n. Kandaki gammaglobulin seviy ...

hypogastric
a. Karnın alt nahiyesine ait, ...

hypogastrium
n. Karnın alt nahiyesi, alt ka ...

hypogastrocele
n. Karnın alt nahiyesi (hipoga ...

hypogenesis
n. Kusurlu oluşan, oluşum anom ...

hypogenitalism
n. Cinsiyet organlarının geliş ...

hypogeusia
n. Tat alma duyusunun azalması ...

hypoglandular
a. Bez (hormon) faaliyetinin a ...

hypoglobulia
n. Kan alyuvarlarının azalması ...

hypoglossal
a. Dil altında bulunan, dil al ...

hypoglossitis
n. Dilaltı dokularının iltihab ...

hypoglossus
n. Büyük dilaltı siniri, nervu ...

hypoglottis, hypoglossis
n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: ...

hypoglycemia
n. Kandaki şeker miktarının az ...

hypoglycogenolysis
n. Glikojen'in yetersiz şekild ...

hypognathus
n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün ...

hypogonadism
n. testis veya yumurtalığın fa ...

hypohidrosis
n. Ter salgısının anormal şeki ...

hypoimmunity
n. Bağışıklığın azalması, muaf ...

hypoinosemia
n. Kandaf ibrin azalması. ...

hypoinsulinemia
n. Kanda düşük miktarda insüli ...

hypoinsulinism
n. nosan ensülin salgısı. ...

hypoisotonic
a. Ozmotik basıncı, izotonik e ...

hypoisotonicty
n. Hipozizotonik nitelik göste ...

hypokalemia
n. Kanda potasyum noksanlığı, ...

hypokinesia
n. Hareket azalması, hipokinez ...

hypokinetic
a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2 ...

hypokolasia
n. Vücudun karşı koyma yeteneğ ...

hypolarynx
n. Larenksin glotisaltı parças ...

hypoleukocytosis
n. Kanda lökosit azlığı, hipol ...

hypolipemia
n. Kanda yağ miktarının ileri ...

hypoliposis
n. Dokuların gerekli miktarda ...

hypoluteima
n. Kanda düşük miktarda proges ...

hypomagnesemia
n. Kandaki magnezyum seviyesin ...

hypomania
n. Bir çeşit mania. ...

hypomanic
a. Hipomani gösteren kişi. ...

hypomastia
n. Memelerin anormal küçüklüğü ...

hypomelancholia
n. Hafif melankoli, hipomelank ...

hypomenorrea
n. Adetin eksik olarak görülme ...

hypometabolism
n. Metabolizma azalmas. ...

hypometria
n. Faaliyet yeteneğinin azalma ...

hypomineralization
n. Kanda madeni elementlerin a ...

hypomnesia
n. Hafıza bozukluğu, hafıza za ...

hypomotility
n. Hareketlerin azalması, örne ...

hypomyotonia
n. Kas tonüsünde ileri dereced ...

hypomyxia
n. Mukoza salgısının azalması. ...

hyponatremia
n. Kandaki sodyum seviyesinin ...

hyponeuria
n. Sinirsel gücün azalması, si ...

hyponychial
a. Tırnak altında. ...

hyponychium
n. Tırnakaltı. ...

hypoorchidia
n. See: Hypoorchidism ...

hypopancreatism
n. Pankreas faaliyetinin azalm ...

hypoparathyroidism
n. Paratiroid bezlerinin faali ...

hypopepsinia
n. Pepsin salgısının noksan ol ...

hypoperistalsis
n. Peristaltik hareketlerin il ...

hypophalangism
n. El veya ayak parmağında nor ...

hypopharynx
n. yutakaltı. ...

hypophoria
n. Bir göze ait görme eksenini ...

hypophosphate
n. Bir göze ait görme eksenini ...

hypophosphaturia
n. İdrarda fosfat miktarının i ...

hypophosphite
n. biochem. Hipofosforik asidi ...

hypophrenia
n. Akıl zafiyeti, zayıflık, ak ...

hypophrenic
a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf a ...

hypophrenium
n. Diyafram ile enine kolon ar ...

hypophyseal
a. Hipofizeait. ...

hypophysectomy
n. Hipofizin ameliyatla çıkarı ...

hypophysin
n. Hipofiz salgısı, hipofizin. ...

hypophysis
n. Hipofiz, Türk eğeri (sella ...

hypophysitis
n. Hipofiz iltihabı, hipofizit ...

hypopiesis
n. Fevkalade düşük tansiyon. ...

hypopigmentation
n. Pigmentasyonun azalması vey ...

hypopinealism
n. Kozalaksı bezin faaliyet az ...

hypopituitarism
n. Hipofiz faaliyetinin azalma ...

hypoplasia
n. Organların iyi lgelişmemişo ...

hypoplastic
a. 1. Yetersiz gelişme ile ilg ...

hypopnea
n. Dakikadaki solunum sayısı v ...

hypopophoshatemia.
n. Kandaki fosfat seviyesinin ...

hypoporosis
n. Kırığı takiben kırık uçlar ...

hypopotasemia
n. kanda potasyum miktarının i ...

hypopraxia
n. Faaliyet noksanlığı, hipopr ...

hypoproteinemia
n. Kanda protein noksanlığı. ...

hypoprothrombinemia
n. Kanda protrombin noksanlığı ...

hypopselaphesia
n. Deride duyarlığın ileri der ...

hypopsia
n. Mide salgısında pepsin eksi ...

hypopyon
n. Gözün ön kamarasında toplan ...

hyposalemia
n. Kanda tuz miktarının azalma ...

hyposalivation
n. see: Xerostomia ...

hyposecretion
n. Salgı azalması. ...

hyposensitive
a. Normalden aşağı hassas, duy ...

hyposensitiveness
n. Düşük duyarlık, herahngi bi ...

hyposensitivity
n. See: Hyposensitivitiveness. ...

hyposexuality
n. Cinsel gelişimde yetersizli ...

hyposiderosis
n. Kanda demir seviyesinin aza ...

hyposmia
n. Koklama duyusunun azalması. ...

hyposomia
n. Vücudun yeterli şekilde gel ...

hyposomnia
n. Uykunun patolojik olarak az ...

hypospadia
n. Erkeklerde uretranın, penis ...

hypospadias
n. 1. Erkekte urethra'nın peni ...

hyposphyxia
n. Kan basıncında düşüşle bera ...

hypostasis
n. dolaşım güçlüğünden ileri g ...

hypostatic
a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. H ...

hypostatical
a. Hipostaza ait. ...

hyposthenuria
n. Böbreğin idrarı teksif etme ...

hyposulfite
n. biochem. Hiposülfüröz asidi ...

hyposynergia
n. Koordinasyon bozukluğu. ...

hyposystole
n. Sistolün normalden daha az ...

hypotelorism
n. İki organ arasındaki normal ...

hypotension
n. Tansiyon düşüklüğü, hipotan ...

hypotensive
a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs) ...

hypotensor
n. Tansiyon düşürücü madde (il ...

hypothalamus
n. Hipotalamus ...

hypothenar
a. Hipotenar, karşı tenar. ...

hypothermal
a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. ...

hypothermia
n. Anormal derecede hararet dü ...

hypothermy
n. See: hypothermia ...

hypothesis
n. Bir şeyin sebep veya oluşum ...

hypothetical
a. Varsayıma dayanan, nazari, ...

hypothrombinemia
n. Kanda thrombin miktarının i ...

hypothymism
n. Timus bezinin yetersiz çalı ...

hypothyroidism
n. Tiroid salgısı noksanlığınd ...

hypotonia
n. Tonusun azalması, hipotoni. ...

hypotonic
a. Solüsyonların yoğunluğunun ...

hypotrichosis
n. Konjenital kılsızlık (kısmi ...

hypotrophy
n. 1. Doğuştan yapısal zayıflı ...

hypotropia
n. Gözün görüş ekseninin aşağı ...

hypouricemia
n. Kanda ürik asit miktarının ...

hypouricuria
n. İdrarda ürik asit miktarını ...

hypovaria
n. see: hypo-ovaria ...

hypovenosity
n. Venlerin kusurlu gelişimi, ...

hypoventilation
n. Akciğerlerdeki havanın norm ...

hypovitaminosis
n. Vitaminsizlikten ileri gele ...

hypovolemia
n. 1. Hacim azalması; 2. Özell ...

hypoxanthine
n. biochem. Birçok insan ve ha ...

hypoxemia
n. Kanın noksan oksijenleşmesi ...

hypoxia
n. Oksijen azalması, oksijensi ...

hypoxic
a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. H ...

hyps(o)
pref. Yükseklik, irtifa, boy. ...

hypsarrhythmia
n. Yüksek voltajlı yayın dalga ...

hypsicephaly
n. See: Acrocephally. ...

hypsonosus
n. Dağ hastalığı. ...

hypsophobia
n. Yüksek yerlerden korkma, ma ...

hypurgia
n. Hastalığın iyileşmesine hiz ...

hypurgic
a. Yardım edici, hizmet edici. ...

hyster
pref. Rahim (uterus) anlamına ...

hystera (g)
n. Dölyatağı, rahim, uterus. ...

hysteralgia
n. Uterus ağrısı, histeralji. ...

hysterectomy
Uterusun ameliyatla çıkarılmas ...

hysteresis
n. Bir cismin üzerinde etkili ...

hysteria
n. Histeri, beiynde organik bi ...

hysteriac
n. İsterik ...

hysteric(al)
a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z