Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hyperhenedosim
n. see: Hyperhedonia ...

hyperhidrosis
n. Bol terleme, ter salgısının ...

hyperhormonism
n. Aşırı hormon salgısı. ...

hyperhydration
n. Vücutta fazla su birikmesi. ...

hyperhydremia
n. Kanda su miktarının aşırı a ...

hyperhydropexy
n. Vücut dokularında aşırı mik ...

hyperidrosis
n. See: hyperhidrosis. ...

hyperimmunity
n. bağışıklığın yüksek oluşu, ...

hyperinosemia
n. Kanda fibrinf azlalığı. ...

hyperinosis
n. Kanda fibrinin çoğalması il ...

hyperinsulinemia
n. Kanda hipoglisemi'ye uzanma ...

hyperinsulinism
n. Aralıklı vyea devamlı olara ...

hyperinvolution
n. Normal boyutlara nazaran kü ...

hyperisotonic
a. Osmotik basıncı izotonik er ...

hyperisotonicity
n. Hiperizotonik nitelik göste ...

hyperkalemia
n. kanda potasyum imktarının a ...

hyperkeratinization
n. Epidermis'te kalınlaşmaya u ...

hyperkeratosis
n. derinin kornea tabakasının ...

hyperketonemia
n. Kanda aşırı miktarda keton ...

hyperketonuria
n. İdrarda keton fazlalığı. ...

hyperketosis
n. Aşırı keton oluşumu. ...

hyperkinesia
n. Aşırı hareket. ...

hyperkinetic
a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; ...

hyperlactation
n. 1. Emzirme devresinin norma ...

hyperleukocytosis
n. Kanda lökosit fazlalığı. ...

hyperlipemia
n. Kanda fazla miktarda kan bu ...

hyperlipoidemia
n. see: hyperlipemia. ...

hyperlogia
n. See: Hyerphasia. ...

hyperlordosis
n. Aşırı lordoz hali. ...

hyperlutemia
n. Kanda aşırı miktarda proges ...

hypermagnesemia
n. Kanda normaldan fazla magne ...

hypermastia
n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğ ...

hypermature
a. Olgunluk devresini geçirmiş ...

hypermegasoma
n. Aşırı vücut gelişimi. ...

hypermelanosis
n. deride aşırı melanin toplan ...

hypermelanotic
a. Deride aşırı melanin biriki ...

hypermenorrhea
n. Bol ve sık adet görme, ayba ...

hypermetabolism
n. Metabolizmanın artması, met ...

hypermetaplasia
n. Aşırı metaplazi. ...

hypermetria
n. Geniş hareket yeteneği. ...

hypermetrope
n. Yakını net olarak göremeyen ...

hypermetropia
n. Yakını göremeyiş, hipermetr ...

hypermetropic
a. 1. Hipermetropi ile iligili ...

hypermnesia
n. Çok kuvvetli hafıza. ...

hypermobility
n. Hareket yeteneğinin çok faz ...

hypermorph
a. & n. Vücudun üst kısmı olan ...

hypermotility
n. Hareketlerin normalden daha ...

hypermyotonia
n. Kas tonüsünde aşırı artma ...

hypermyotrophy
n. Aşırı kas dokusu gelişimi. ...

hypernatremia
n. kanda sodyum miktarının art ...

hypernephritis
n. Böbreküstü bezinin iltihabı ...

hypernephroma
n. Böbreküstü korteksinden mey ...

hypernitremia
n. kanda nitrojen fazlalığı. ...

hypernoia
n. Aşırı zihin faaliyeti. ...

hypernormal
a. Normalden fazla, normalin ü ...

hypernormocytosis
n. Kanda aşırı nötrofil nispet ...

hypernutrition
n. Fazla yeme ve zararlı sonuç ...

hyperonychia
n. Tırnakların büyümesi, tırna ...

hyperonychosis
n. See: Hyperoncyhia. ...

hyperope
n. Hiperopili kimse, hiperop. ...

hyperorchidism
n. Testislerin aşırı sekresonu ...

hyperorexia
n. Aşırı iştah, doymaz iştah. ...

hyperosmia
n. Koku alma duyusunun ileri d ...

hyperosmolar diabetic coma
n. Ketoz mevcut olmaksızın, ya ...

hyperosmolarity
n. Bir diğerine oranla daha fa ...

hyperosmotic
a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. ...

hyperostosis
n. Aşırı keimk dokusun büyümes ...

hyperovaria
n. Yumurtalığın aşırı faaliyet ...

hyperoxaluria
n. Aşırı miktarda cereyan eden ...

hyperoxemia
n. Kanın aşırı asitli hali. ...

hyperoxia
n. dokularda oksijen fazlalığı ...

hyperpancreatism
n. Pankreasın aşırı faaliyeti. ...

hyperparasite
n. Diğer bir parazit içinde ve ...

hyperparasitism
n. Bir parazitin diğer bir par ...

hyperparathyroidism
n. Paratiroid bezlerini aşırı ...

hyperpepsia
n. Mide salgısındaki hidroklor ...

hyperpepsinemia
n. Kanda aşırı miktarda pepsin ...

hyperpepsinia
n. Aşırı pepsin salgısı. ...

hyperperistalsis
n. Peristaltik hareketlerin ar ...

hyperphagia
n. Aşırı yeme, doymak bilmez ş ...

hyperphalangism
n. El veya ayak parmağında nor ...

hyperphasia
n. Dil tutukluğu. ...

hyperphenylalaninemia
n. Kanda fenilalanin miktarını ...

hyperphoria
n. Gözün görüş ekseninin yukar ...

hyperphosphatasia
n. Vücut dokularında ve kanda ...

hyperphosphatemia
n. Kanda fosfat fazlalığı. ...

hyperphosphaturia
n. İdrarda fosfat fazlalığı. ...

hyperphosphoremia
n. See: Hyperhphossphatemia. ...

hyperpiesia
n. see: Hyperpiesis. ...

hyperpiesis
n. Yüksek tansiyon, tansiyon y ...

hyperpietic
a. 1. Esansiyel hipertansiyonl ...

hyperpigmentation
n. Pigmentasyonun artması veya ...

hyperpinealism
n. Kozalaksı bezlerin aşırı fa ...

hyperpituitarism
n. Hipofiz ön lobunun aşırı de ...

hyperplasia
n. Organların normal şekilleri ...

hyperplasm
n. Çok irileşme. ...

hyperplastic
a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2 ...

hyperpnoea
n. Süratli ve derin soluk alma ...

hyperporosis
n. Kırığı takiben kırık uçlar ...

hyperpotasemia
n. Kan potasyum seviyesinin yü ...

hyperpraxia
n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı ...

hyperproteinemia
n. Kanda protein fazlalığı. ...

hyperproteinuria
n. İdrarda protein fazlalığı. ...

hyperpyremia
n. Kanda karbonlu maddelerin ç ...

hyperpyretic
a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. ...

hyperpyrexia
n. Çok yüksek ateş, ateşin aşı ...

hypersalemia
n. Kanda tuz miktarının aşırı ...

hypersalivation
n. See: Ptyalism. ...

hypersecretion
n. Aşırı salgı. ...

hypersensibility
n. Aşırı hassasiyet (duyarlık) ...

hypersensitivite
n. Aşırı hassas, hipersansitif ...

hypersensitivity
n. Bir uyarana veya bir allerg ...

hypersensitization
n. Fazla duyarlık hali. ...

hypersialosis
n. Salya artması. ...

hypersomia
n. Vücudun aşırı gelişme ve bü ...

hypersomnia
n. Uyku fazlalığı. ...

hypersophoria
n. Gözün görüş ekseninin yukar ...

hypersphyxia
n. Dolaşımın süratli olması. ...

hypersplenism
n. Dalağın fazla çalışmasına b ...

hypersplenotrophy
n. Dalak büyümesi. ...

hypersthenia
n. Kuvvet artması, aşırı kuvve ...

hypersthenuria
n. Yüksek yoğunlukta idrar çık ...

hypersystole
n. Sistolün çok kuvvetli olmas ...

hypertarachia
n. Aşırı sinirlilik hali. ...

hypertelorism
n. İki organ arasında anormal ...

hypertensinase
n. biochem. Hipertansini tahri ...

hypertension
n. Yüksek tansiyon, tansiyon y ...

hypertensor
n. Kan basıncını yükseltici ma ...

hyperthelia
n. Çok memelilik. ...

hyperthermalgesia
n. Sıcaklığa karşı anormal duy ...

hyperthermia
n. Anormal yüksek ısı, hiperte ...

hyperthrombinemia
n. kanda trombin fazlalığı. ...

hyperthymism
n. timus bezinin aşırı çalışma ...

hyperthyroidism
n. boynun önünde bulunan tiroi ...

hyperthyroidosis
n. see. Hyperthyroidism. ...

hypertona
n. Tonusun fazlalaşması, hiper ...

hypertonic
n. Solüsyonların fazla kesafet ...

hypertoxic
a. Çok zehirli. ...

hypertrichiasis
n. Aşırı derecede akıl bulunma ...

hypertrichosis
n. Aşırı akıllılık, anormal de ...

hypertrophic
a. Hipertrofi ile vasıflı, hip ...

hypertrophy
n. Bir organın veya bunun bir ...

hypertropia
n. Gözün görüş ekseninin yukar ...

hyperuricemia
n. Kanda aşırı ürik asit bulun ...

hypervenosity
n. Venlerin aşırı gelişimi. ...

hyperventilation
n. Anormal derecede uzun ve de ...

hypervitaminosis
n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ...

hypervolemia
n. 1. Kan hacminin anormal yük ...

hyphemia
n. 1. Göz ön odacığı içine kan ...

hyphephilia
n. Sürtünmekle cinsel zevk alm ...

hyphydrosis
n. Yok denecek kadar az ter sa ...

hypinosis
n. Kandaf ibrin miktarının ile ...

hypnagogic
a. 1. Uyku getirici, uyutucu; ...

hypnagogue
n. 1. Uyku getirici, uyutucu; ...

hypnalgia
n. Uykuda gelen ağrı. ...

hypnapagogic
a. Uyanık tutan, uykuyu önleye ...

hypnic
a. 1. Uyku ile ilgili; 2. Uyku ...

hypno
pref. Uyku. ...

hypnogenesis
n. Uyku meydana getirme, uyutm ...

hypnogenetic
a. Uyutucu. ...

hypnoid
a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz d ...

hypnolepsy
n. Anormal uykusuzluk. ...

hypnology
n. Uykubilim. hipnoloji. ...

hypnonarcosis
n. Narkozla birarada uygulanan ...

hypnophobia
n. Uykuya dalmaktan aşırı kork ...

hypnosia
n. Uyku basması ve uyuşuklukla ...

hypnosis
n. Uyku hastalığı, hinoz. ...

hypnotherapy
n. Hipnotizma ile yapılan teda ...

hypnotic
a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuy ...

hypnotism
n. Sun'i uyutma, hipnotizma. ...

hypnotist
n. Telkinle uyutan kişi, hipno ...

hypnotize
v. Hipnotize etmek, uyutmak. ...

hypo
pref. Aşağı, daha az, altında, ...

hypo-asthesia
n. Bir bölgeye ait duyarlılığı ...

hypo-orchidism
n. Testislerin salgı yapamamas ...

hypo-osmolarity
n. Bir çözeltiye ait osmolarit ...

hypo-ovaria
n. Yumurtalığın faaliyet bozuk ...

hypoacidity
n. Mide suyundaki asidin azalm ...

hypoacusis
n. İşitme yeteneğinin ileri de ...

hypoadrenalism
n. Böbreküstü bezinin faaliyet ...

hypoadrenocorticalism
n. Böbreküstü korteksi faaliye ...

hypoadrenocorticism
n. Böbreküstü bezi korteksinde ...

hypoalbuminemia
n. Kanda albümin azalması. ...

hypoaldosteronism
n. böbreküstü bezi korteksinde ...

hypoalgesia
n. See: Algesia. ...

hypoalimentation
n. Beslenme yetersizliği. ...

hypoalkaline
a. Normalden daha az kalevi. ...

hypoalkalinity
n. Alkali azalması. ...

hypoazoturia
n. İdrarda azotlu maddelerin a ...

hypobaric
a. 1. Çevreye oranla basıncı d ...

hypobarism
n. See: Hypobaropathy. ...

hypobaropathy
n. Düşük hava basıncına maruz ...

hypobilirubinemia
n. Kanda bilirubin miktarının ...

hypoblast
n. Embriyonun en iç zarı, endo ...

hypobranchial
a. Solunum organlarının altınd ...

hypobulia
n. Anormal irade zayıflığı, ir ...

hypocalcemia
n. Kanda kalsiyum azalması, hi ...

hypocalcia
n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiy ...

hypocapnia
n. Kanda karbon diyoksid azalm ...

hypocatharsis
n. Hafif bir müshille barsak m ...

hypocellularity
n. Dokudaki normal hücre sayıs ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z