Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hydrophobic
a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz. ...

hydrophthalmia
n. Göz küresi istiksası (gözde ...

hydrophysometra
n. Uterusta sıvı veg az toplan ...

hydropic
a. İstiska türünden istikalı. ...

hydropigenous
n. 1. Vücutta suyun birikmesin ...

hydroplasm
n. Hücre protoplazmasının sıvı ...

hydroplasmia
n. Kan plazmasının sulanması. ...

hydropneumatosis
n. Dokularda sıvı ve gaz topla ...

hydropneumonia
n. Plevra boşluğunda seröz sıv ...

hydropneumopericardium
n. Perikardda sıvı veg az topl ...

hydropneumoperitoneum
n. Periton boşluğunda sıvı ve ...

hydropneumothorax
n. Pleura boşluğuna sıvı sızma ...

hydrops
n. Sulu madde birikmesi. ...

hydropsy
n. İstiska, hidrops. ...

hydropyonephrosis
n. Ureter'in tıkanması sonucu ...

hydropyosalpinx
n. Fallop tübü (tuba uteruna)' ...

hydroquinine
n. biochem. Malarya hastalığın ...

hydroquinone
n. biochem. Fotoğrafçılıkta de ...

hydrorachitis
n. Subaraknoid aralıkta seröz ...

hydrorophilic
a. Suyu emebilen, su emici, ne ...

hydrorrhea
n. Sulu ifrazat. ...

hydrosalpinx
n. Salpenkste seröz sıvının to ...

hydroscheocele
n. İçinde sıvı bulunan skrotum ...

hydroscope
n. Suyu keşfetmek için kullanı ...

hydrosis
n. See: hydrosis. ...

hydrosol
n. biochem. Dispers ortamı sıv ...

hydrostatic
a. & n. biohem. 1. sükünette b ...

hydrostatics
n. makina biliminin sıvılar de ...

hydrosulphide
n. biochem. Sülfür asidinden ç ...

hydrosynthesis
n. Kimyasal reaksiyon sonucu s ...

hydrosyringomyelia
n. see: Syringomyelia. ...

hydrotherapeutic
a. Hidroterapiye ait. ...

hydrotherapy
n. see: Hydropathy ...

hydrothermic
a. Suyun hararet etkilerine ba ...

hydrothionemia
n. kanda hidrojen sülfat bulun ...

hydrothionuria
n. İdrarda kükürtlü hidrojen ç ...

hydrothorax
n. Göğüs boşluğuna sıvı toplan ...

hydrotis
n. Kulakta, özellikle iç kulak ...

hydrotropism
n. Canlı organizmanın gösterdi ...

hydrotypanum
n. Timpan boşluğunda sulu sıvı ...

hydrous
a. biochem. Sulu, terkibinde s ...

hydrovarium
n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulu ...

hydroxide
n. biochem. Bir maden veya rad ...

hydroxocobalamin
n. Uzun etkili bir B12 vitamin ...

hydroxychloroquine
n. Sıtma ilacı. ...

hydroxycortisone,
n. See: hydrocortisone. ...

hydroxyl
n. biochem. Tek değerli HO rad ...

hydroxylysine
n. biochem. tabii bir aminoasi ...

hydroxyproline
n. biochem. Tabi aminoaist. ...

hydroxystilbamidine
n. Aspergillosis tedavisinde k ...

hydroxyurea
n. Ağız yoluyla kullanılan bir ...

hydruria
n. Diabetes insipidus. ...

hydrutic
a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. H ...

hygeiolatry
n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ...

hygiene
n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, ...

hygienic
a. Sıhhi. ...

hygienics
n. Sağlığın korunmasını hedef ...

hygienist
n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık ...

hygienization
n. Sağlık tesisi, sıhhi şartla ...

hygro
pref. Nem, rutubet anlamına ön ...

hygroma
n. İçinde bol miktarda toplana ...

hygrometer
n. Havanın rutubetini ölçme al ...

hygrometry
n. Havanın rutubet derecesini ...

hygrophobia
n. Rutubetten aşırı korkma (Ru ...

hygroscope
n. Havadaki rutubet değişiklik ...

hygroscopic
a. Nem çekici, nem çekme özell ...

hygroscopy
n. See hygrometry. ...

hygrostomia
n. Aşırı salya ifrazı, salyanı ...

hyle
n. Ana madde ...

hylic
a. Embriyonik dokudan müteşekk ...

hyloma
n. Mediyasten tümörü. ...

hymen
n. Kızlık zarı, himen. ...

hymenal
a. himene ait, hymenalis. ...

hymenectomy
n. Himeni kesip çıkarma ameliy ...

hymenitis
n. Himen iltihabı, himenit. ...

hymenology
n. Himen bilgisi, zar anatomis ...

hymenorrhaphy
n. Vagina girişini kapatmak am ...

hymenotome
n. Herhangi bir zarı kesmede k ...

hymenotomy
n. Himen ameliyatı. ...

hyocyamin (e)
n. biochem. Banotu bitkisinden ...

hyoepiglottidean
a. Hiyoid kemiği ve epitlota a ...

hyoglossal
a. Hiyoid kemik ve dile ait. ...

hyoglossus
n. Dilaltı, hiyoglas. ...

hyoid
a. Dil kemiği şeklinde. ...

hyolaryngeal
a. dil kemiği veg ırtlak'la il ...

hyoscine
n. biochem. Bazı bitkilerin kö ...

hyoscyamus
n. p. Banotunun çiçek ve yapra ...

hyothyroid
a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kı ...

hypacusia
n. İşitmede azalma, hipakuzi. ...

hypalbuminosis
n. Kanda albümin noksanlığı. ...

hypalgesia
n. Ağrıya karşı duyarlık azalm ...

hypalgia
n. Sızısı azalma ve sızıdan ku ...

hypalgic
a. Sızı dindirici. ...

hypamnion
n. Amnion sıvısının ileri dere ...

hypamnios
n. See: Hypamnion. ...

hypaphrodisia
n. Cinsel arzuda azalma, cinse ...

hypastenia
n. Hafif derecede kuvvet kaybı ...

hypaxial
a. Vücut ekseninin önünde, omu ...

hypazoturia
n. See: Hypoazoturia. ...

hypengyophobia
n. Sorumluluktan aşırı korkma, ...

hyper
pref. Yukarı, çok, hiper. ...

hyperacidaminuria
n. İdrarda aminoasitlerin çoğa ...

hyperacidity
n. hiperaksidite, aşırı asitli ...

hyperactivity
n. Aşırı faaliyet. ...

hyperadenosis
n. Guddelerin büyümesi, bez bü ...

hyperadiposis
n. Aşırı şişmanlık. ...

hyperadipositiy
n. See: hyperadiposis. ...

hyperadrenalemia
n. Kanda adrenal salgısının ço ...

hyperadrenalism
n. Böbreküstü bezlerinin aşırı ...

hyperadrenocorticism
n. Böbreküstü bezi korteksinde ...

hyperalbuminemia
n. Kanda albümin miktarının aş ...

hyperalbuminosis
n. See: hyperalbuminemia ...

hyperalgesia
n. See: Algesia. ...

hyperalkalinity
n. Alkalin fazlalığı. ...

hyperanakinesis
n. Aşırı mekanik faaliyet. ...

hyperaphia
Dokunma hissinin çok artması. ...

hyperaphrodisia
n. Cinsel arzuların çok artmas ...

hyperasthenia
n. Aşırı zaafiyet. ...

hyperazotemia
n. kanda azotlu maddelerin art ...

hyperazoturia
n. Azotlu maddelerin idrarda f ...

hyperbaria
n. Yüksek atmosfer basıncına m ...

hyperbaric
a. Normalden daha yüksek basın ...

hyperbilirubinemia
n. Kanda bilirubin fazlalığı. ...

hyperbulia
n. Aşırı isteklilik. ...

hypercalcemia
n. Kanda kalsiyum fazlalığı. ...

hypercalciuria
n. İdradda kalsiyum fazlalığı. ...

hypercapnia
n. Kanda karbon diyoksit fazla ...

hypercardia
n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp ...

hypercardiotrophy
n. See: Hypercardia. ...

hypercatharsis
n. Şiddetli ishal. ...

hypercathartic
a. İshal şeklinde dışarı çıkar ...

hypercausia
n. İşitme yeteneğinin anormal ...

hypercementosis
n. Diş sementinin aşırı büyüme ...

hypercenesthesia
n. Aşırı iyilik hissi. ...

hyperchloremia
n. Kada klorid fazlalığı. ...

hyperchlorhydria
n. Mide suyunda hidroklorik as ...

hyperchloruria
n. İdrarda aşırı miktarda klor ...

hypercholesterolemia
n. Kanda kolesterol fazlalığı. ...

hypercholia
n. Safra salgısının artması, h ...

hyperchroma
n. Eritrositlerdei hemoglabin ...

hyperchromatic
a. 1. Pigment fazlalığı göster ...

hyperchromatism
n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. B ...

hyperchromatosis
n. See: hyperchromatism. ...

hyperchromemia
n. Kanda renk endeksinin yükse ...

hyperchromic
a. Aşırı derecede boya veya pi ...

hyperchylia
n. Mide suyunun aşırı salgılan ...

hypercorticalism
n. hyperadrenocorticism. ...

hypercortisonism
n. See: hyperadrenocorticism. ...

hypercrine
a. İç salgı bezinin aşırı çalı ...

hypercrinism
n. Endokrin bezinin aşırı sagl ...

hypercryalgesia
n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık ...

hypercythemia
n. kanın alyuvarlarının çoğalm ...

hyperdactiylsim
n. See: hyperdactylia. ...

hyperdactylia
n. Fazla parmaklılık, hiperdak ...

hyperdiastole
n. Kalp diyastolünün uzaması. ...

hyperdicrotic
a. Belirgin şekilde dikrotizm ...

hyperdicrotism
n. Her kalp atımı esnasında na ...

hyperdiuresis
n. İdrar çoğalması. ...

hyperdynamia
n. Aşırı kuvvet, hiperdinami. ...

hypereccrisia
n. Aşırı itrah. ...

hyperelectrolytemia
n. Klinik olarak meydana çıkma ...

hyperemesis
n. Aşırı derecede kusma. ...

hyperemia
n. Kan hücumu, hiperemi. ...

hyperemic
a. Kan hücumuna ait. ...

hyperendocrinism
n. İç salgı bezlerinin aşırı ç ...

hyperenergy
n. Kişinin aşırı enerji göster ...

hypereosinophilia
n. Kanda eozinofil hücrelerini ...

hyperephidrosis
n. Aşırı terleme. ...

hyperepinephrinemia
n. Kanda aşırı miktarda adrena ...

hypererethism
n. Aşırı duyarlık veya sinirli ...

hyperergasia
n. Aşırı fonksiyonel faaliyet. ...

hyperergia
Aşırı derecede alerji. ...

hypererotism
n. Cinsel his ve davranışlarda ...

hyperesthesia
n. Aşırı boy atma, iri vücutlu ...

hyperestrinism
n. see: Hyperestrogenism. ...

hyperestrogenemia
n. Kanda aşırı miktarda östroj ...

hyperestrogenism
n. Aşırı östrojen salgılanması ...

hyperestrogenuria
n. İdrarda aşırı östrojen bulu ...

hyperexophoria
n. Gözün görüş ekseninin yukar ...

hyperextension
n. Aşırı tevessü, aşırı ekstan ...

hyperfibriignogenemia
n. Kanda fibrin miktarının aşı ...

hyperflexion
n. Aşırı derecede bükülme, kıv ...

hyperfunction
n. Fizyolojik fonksiyonun fazl ...

hypergalactia
n. süt ifrazında fazlalık, hip ...

hypergenesis
n. Aşırı gelişme. ...

hypergenitalism
n. Genital bezlerin fazla çalı ...

hypergeusia
n. Tat alma duyusunun çok geli ...

hypergigantosoma
n. Aşırı boy atma, iri vücutlu ...

hyperglandular
a. Aşırı salgılama gösteren, b ...

hyperglobulia
n. Kandaki alyuvar fazlalığı. ...

hyperglobulinemia
n. Kanda globülin fazlalığı. ...

hyperglobulism
n. See: Hyerglobulia. ...

hyperglycemia
n. Kandaki şeker miktarının ar ...

hyperglycinemia
n. Serumda fazla miktarda glis ...

hyperglycistia
n. Dokulardaf azla şeker birik ...

hyperglycoenolysis
n. Glikojen'in aşırı şekilde g ...

hyperglycorrhachia
n. Beyin omurilik sıvısında fa ...

hyperglycosuria
n. İdrarda çok fazla şeker bul ...

hypergonadism
n. Cinsiyet bezlerinin aşırı h ...

hypergravidarum
n. Gebelrin aşırı derecede kus ...

hyperhedonia
n. Anormal neşelilik. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z