Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

homograft
n. Aynı türün bir ferdinden di ...

homohemotherapy
n. Aynı türe mensup kimseler a ...

homoiothermic
a. Etraf harareti ne olursa ol ...

homokeratoplasty
n. Aynı türe mensup hayvandan ...

homolateral
a. Aynı tarafta. ...

homologous
a. Yapı ve kaynak bakımından b ...

homologue
n. Yapı bakımından başka bir o ...

homology
n. Benzeyiş. ...

homonomous
a. 1. Seri halinde birbirine b ...

homonymous
a. Aynı gruptan, homonim. ...

homophil
a. biochem. Sadece spesifik bi ...

homoplasty
n. Bir defektin aynı cinsten f ...

homopolysaccharide
n. biochem. Hidrolize olduğund ...

homosexual
n. & a. 1. Aynı cinse karşı ci ...

homosexuality
i. Aynı cinse karşı cinsel arz ...

homostimulant
n. Belli bir organın, özellikl ...

homostimulation
n. Bir organı, özellikle salgı ...

homothermal
a. Aynı hararette olan. ...

homothermic
a. See. Homothermal. ...

homotonic
a. Aynı ton veya basınçtan ola ...

homotransplant
n. Aynı türün benzeri olmayan ...

homotransplantation
n. Aynı türe ait canlılar aras ...

homotype
n. Şekil ve görevleri aynı ola ...

homozygosis
n. Zigot'ta gen çiftini oluştu ...

homozygosity
n. Muayyen bir karakter bakımı ...

homozygote
a. Homozigotluk arzeden, homoz ...

homozygous
a. Kromozom aynı yerde benzer ...

homunculus
n. Asimetri veya şekil bozklu ...

hoof-bound
a. & a. Tırnağı sıkışmış, saka ...

hook
n. Çekme veya tutma için kulla ...

hookworm
n. İnce barsaklarda bulunan ağ ...

hordeolum
n. Gözkapağı bezi iltihabı. ...

horizocardia
n. Kalbin yatay duruşu. ...

horizontal
a. Ufki, yatay, horizontal, ho ...

hormonagogue
n. Hormon artırıcı faktör, hor ...

hormonal
a. 1. Hormon veya hormonlarla ...

hormone
n. Adrenalin ve insulin gibi k ...

hormonogenesis
n. Herhangi bir hormonun oluşm ...

hormonogenic
n. Hormonun oluşmasıyla ilgili ...

hormonology
n. 1. Hormonbilim; 2. Kilin ke ...

hormonopoiesis
n. Hormon oluşumu. ...

hormonoprivia
n. Hormonsuzluktan ileri gelen ...

hormonosis
n. Vücudda aşırı hormon bulunm ...

hormonotherapy
n. Hormon tedavisi. ...

hormopoietic
a. Hormon yapan. ...

horner's syndrome
n. Bir taraftaki servikal semp ...

horripilation
n. Tüylerin ürpermesi. ...

horror
n. 1. Ürperme, titreme; 2. Deh ...

Horton's Syndrome
n. Vücutta fazla miktarda hist ...

hospital
n. (ab. Spital): Hastane. ...

hospitalism
n. 1. Hastanede, genellikle bi ...

hospitalization
n. 1. Hastayı tedavi için hast ...

hospitalize
v. Hastayı hastaneye göndermek ...

host
n. 1. Diğer bir organizmayı iç ...

hostility
n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, ...

hour-glass contraction
n. İçi boş bir organın, bu ara ...

house
n. 1. Ev, yuva; 2. derin. ...

HPV
n. 77 numaralı geçiş seviyesin ...

hrenicotomy
n. Frenik sinirini kesme ameli ...

hterograft
n. Doku aktarımı amacıyla fark ...

huckle
n. Kalça. ...

hum
n. Vızıltı, mırıltı. ...

humectant
a. 1. Islatıcı, nemlendirici; ...

humectation
n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; ...

humeral
a. Kol kemiğine ait, humeralis ...

humeroradial
a. Humerus ve radyusa ait. ...

humerus
n. Kol kemiği, dirsekten omuza ...

humidity
n. Rutubet, nem. ...

humo(u)r
n. Cerahat, vücuta bulunan sıv ...

humoral
a. Vücut sıvılarından ileri ge ...

humpback
n. 1. Kamburluk; 2. Kifoz göst ...

huncback
n. See: Humpback. ...

hunger
n. Açlık. ...

huntirean chancre
n. Primer sifilizin sert çıban ...

hutchinson's teeth
n. Konjenital sifilizli çocukl ...

hyalin
n. biochem. Amiloid dejenerasy ...

hyaline
a. 1. biochem. Cam gibi, şeffa ...

hyalinization
n. Hiyalin'den ibaret kitle ol ...

hyalinosis
n. Hiyalin dejenerasyonu. ...

hyalinunira
n. Hiyalin işeme. ...

hyalitis
n. Hiyaloid zar iltihabı, hiya ...

hyalogen
n. biochem. Hiyalene dönebilen ...

hyaloid
a. 1. Camsı, saydam, hialoid; ...

hyaloidin
n. biochem. Mükoproteinlerde b ...

hyalophagia
n. am yeme, hiyalofaji. ...

hyalophobia
n. marazi cam korkusu, camdan ...

hyaloplasm
n. Hücre protoplazmasının daha ...

hyaloserositis
n. Seröz zarların iltihabı, hi ...

hyaluronidase
n. biochem. Dokulardaki hiyalü ...

hybrid
a. & n. Melez, karışık. ...

hybridism
n. 1. Melezlik; 2. Melezleştir ...

hybridity
n. Melezlik. ...

hybridization
n. Melezleştirme. ...

hybridize
v. Melez olarak yetiştirmek. ...

hydantoin
n. biochem. Allantoinden elde ...

hydatic
a. 1. Hidatid kist'le ilgili; ...

hydatid
n. İnsan veya hayvan vücudunda ...

hydatidiform
a. Hidatide benzer. ...

hydatidocele
n. İçinde hidatitler bulunan s ...

hydatidoma
n. Hidatid ihtiva eden tümör. ...

hydatidosis
n. Vücutta çoksayıda hidatid k ...

hydatism
n. Herhangi bir vücut boşluğun ...

hydatoid
a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; ...

hydracid
n. biochem. Oksijensiz hidroje ...

hydradenitis
n. Ter bezlerinin iltihabı. ...

hydradenoma
n. Ter bezleri epitelinden gel ...

hydraeroperitoneum
n. Periton boşluğunda su ve ga ...

hydragogue
n. Kuvvetli müshil. ...

hydrallazine
n. basit hipertansiyonda ve ge ...

hydramnios
n. Amniyon suyunun anormal çoğ ...

hydrargyrate
a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapı ...

hydrargyrism
n. Civa zehirlenmesi. ...

hydrargyrum
n. biochem. See: Mercury. ...

hydrarthrosis
n. Eklem boşluğuna su dolması, ...

hydrastine
n. biochem. Hydastis'ten elde ...

hydrate
n. v. biochem. 1. Su ile başka ...

hydration
n. biochem. Kimyasal ayrışım o ...

hydraulics
n. Cereyan (hareket) halindeki ...

hydrazine
n. biochem. Gaz şeklinde olan ...

hydremia
n. Kanın aşırı sulanması, hidr ...

hydrencephalitis
n. Hidrosefalus'ta kafatası iç ...

hydrencephalocele
n. Bir kısım beyin dokusunun k ...

hydrencephalus,
n. See: hydrocephalus. ...

hydriatric
a. Su tedavisiyle ilgili. ...

hydriatrist
n. Hidroterapi uzmanı. ...

hydriatry
n. Hastalıkların su ile tedavi ...

hydric
a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidroj ...

hydro
pref. 1. Su anlamına önek; 2. ...

hydro-electrization
n. Elektrik kuvveti ile tedavi ...

hydro-ureter
n. Üreterlerin aşırı miktarda ...

hydroa
n. See: hydroa aestivale. ...

hydrobilirubin
n. Safra pigmenti. ...

hydrocarbon
n. biochem. Karbon ve hidrojen ...

hydrocarbonism
n. Hidrokarbon bileşikleriyle ...

hydrocardia
n. Perikart boşluğunda aşırı s ...

hydrocardium
n. Perikard boşluğunda sulu sı ...

hydrocele
n. testislerde yaralanma, ilti ...

hydrocelectomy
n. Vagina gömleği (tunica vagi ...

hydrocenosis
n. Toplanan sıvı boşaltma. ...

hydrocephalic
a. Hidrosefaliye ait. ...

hydrocephaloid
a. Hidrosefaliye benzer. ...

hydrocephalus
n. Beyide su toplanması, hidro ...

hydrochloceystis
n. Safra kesesinin sulu bir sı ...

hydrochlorate
n. biochem. Hidroklorik asidin ...

hydrochloric
a. biochem. Klorhidrik. ...

hydrochlorothiazide
n. Chlorathiazid'e oranla daha ...

hydrocholeresis
n. Karaciğerden düşük yoğunluk ...

hydrocholeretic
a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. ...

hydrocolpos
n. Vaginanın içinde sulu sıvı ...

hydrocortisone
n. Kortizon, yaşam için varlığ ...

hydrocyanic
a. biochem. Hidrojen ile siyan ...

hydrocyst
n. Sulu kist, hidrosist. ...

hydrocystoma
n. ter bezinin kistik tümörü, ...

hydrodiuresis
n. Düşük yoğunlukta bol idrar ...

hydroenterorrhea
n. Su gibi dışkı çıkışı ile be ...

hydroflumethiazide
n. Diüretik. ...

hydrogel
n. biochem. Jelatin veya album ...

hydrogen
n. biochem. H sembolü ile bili ...

hydrogenate
v. biochem. Hidrojenle birleşt ...

hydrogenation
n. Bileşiği hidrojenle birleşt ...

hydrogenize
v. biochem. Hidrojenle birleşt ...

hydrogenylase
n. biochem. Escherichia coli t ...

hydroglossa
n. Dil altında gelişen kistik ...

hydrogymnastic
a. Sualtı idmanına ait. ...

hydrogymnastics
n. Sualtı cimnastiği (idmanı). ...

hydrohymenitis
n. Seröz zarın iltihabı, hidro ...

hydrohystera
n. See: hydrometra. ...

hydrokinesitherapy
n. sulatı idmanı ile aypılan t ...

hydrokinetics
n. Hareket halinde sıvılardan ...

hydrolactometer
n. Sütteki su yüzdesini ölçmed ...

hydrolase
n. biochem. Hidroliz yapan enz ...

hydrology
n. Sulardan ve suyun vasıfları ...

hydrolysis
n. Maddelerdeki su molekülünün ...

hydrolyst
n. Hidrolize sebep olan bir en ...

hydrolytic
a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. H ...

hydroma
n. 1. Vücutta herhangi bir kes ...

hydromeningitis
n. Seröz sıvaların toplanması ...

hydromeningocele
n. Kafatası üzerindeki bir açı ...

hydrometer
n. biochem. Sıvıların yoğunluğ ...

hydrometra
n. Uterusta sulu sıvı toplanma ...

hydrometrocolpos
n. Uterus ve vaginada sulu sıv ...

hydrometry
n. Hidrometre ile sıvı yoğunlu ...

hydromicrocephaly
n. Çok büyük miktarda beyin-om ...

hydromphalus
n. Göbekte sulu tümör. ...

hydromyelia
n. Omurilikte içi sıvı dolu bo ...

hydromyelocele
n. Bir kısım omuriliğin omurga ...

hydromyoma
n. İçinde sıvı bulunan kistik ...

hydromyrinx
n. Orta kulakta toplanan sulu ...

hydroncus
n. su toplanmasının sebep oldu ...

hydronephrosis
n. Böbrek pelvisinin idrar bir ...

hydronephrotic
a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2 ...

hydropancreatosis
n. Pankreas içinde seröz sıvı ...

hydropathy
n. Su ile tedavi usulü, hidrot ...

hydropenia
n. Vücutta su eksikliği ile be ...

hydropericarditis
n. Sulu perikardit. ...

hydroperitoneum
n. Periton boşluğunda sulu sıv ...

hydropexia
n. Suyun vücutta alıkonulması, ...

hydrophilia
n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. ...

hydrophilic
a. Suyu emebilen su emici, nem ...

hydrophilous
a. 1. Suya karşı fazla ilgisi ...

hydrophobia
n. Sudan korkma, kuduz hastalı ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z