Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

heteromorphous
a. Anormal şekil veya bünyeli. ...

heteronomous
a. Normalden farklı, normalden ...

heteronomy
n. Diğer bir şeyin etkisine ba ...

heteropathy
n. Zıddı ile tedavi. ...

heterophonia
n. Herhangi bir ses anomalisi, ...

heterophoria
n. Gözün görüş ekseninin, herh ...

heterophoric
a. 1. Heterofori ile ilgili; 2 ...

heterophthalmia
v. İris'lerin renk farkı göste ...

heterophthalmos
n. See: Heterophthalmia. ...

heteroplasia
n. Bir dokunun normalde bulunm ...

heteroplasm
n. Normal yeri dışında bulunan ...

heteroplastic
a. 1. Heteroplazi ile ilgili; ...

heteroplasty
n. Vücuttaki defektleri başka ...

heteroploid
a. Kromozomlarının sayısı muta ...

heteroploidy
n. Heteropolid olma hali. ...

heteropolysaccharide
n. biochem. Hidrolize uğradığı ...

heteropsia
n. İki gözün farklı görmesi, h ...

heteropyknosis
n. Kromozomların veya aynı kro ...

heteropyknotic
a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; ...

heterosexual
a. Karşıt cinse ilgi duyan8. ...

heterosexuality
n. Karşı cinsten birine karşı ...

heterosis
n. Ana ve babadan daha kuvvetl ...

heterotaxia
n. Organların anormal durumda ...

heterotopia
n. Bir dokunun bulunmaması laz ...

heterotransplant
n. See: Heterografit. ...

heterotransplantation
n. Değişik türe bağlı canlılar ...

heterotrichosis
n. Vücudda renkli kıl çıkması, ...

heterotrophia
n. Gıdasızlık, heterotrofi. ...

heteroxanthine
n. biochem. İdrarda bulunan lö ...

heterozygosis
n. Zigot'ta gen çiftini oluştu ...

heterozygosity
n. See: Heterozygosis. ...

heterozygote
n. Gen çiftinde birbirinden fa ...

heterozygous
a. Gen çifti birbirinden farkl ...

hex(a)-
pref. Altı. ...

hexachlorophane
n. Bakterisit ve bakteriyostat ...

hexad
n. biochem. Altı kıymetli bir ...

hexadactylism
n. El veya ayakta altı parmak ...

hexagon
n. Willis'in arter altıgeni (e ...

hexaloidy
n. Hücrenin türe has haploid k ...

hexamethonium bromide
n. İlk bulunan ganglion bloke ...

hexamine
n. Toksisitesi düşük bir idrar ...

hexasaccaride
n. biochem. Hidrolize olduğund ...

hexavitamin
n. biochem. 6 vitamini bir ara ...

hexobarbitone
n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ...

hexoestrol
n. Stilboestrole benzer özelli ...

hexokinase
n. biochem. Adenozin trifosfat ...

hexonic
a. biochem. Hekson esaslarına ...

hexosephosphate
n. biochem. Kaslarda bulunan v ...

hexylamine
n. biochem. Bira mayasından ve ...

hexylresorcinal
n. biochem. Beyaz veya sarımtr ...

hiatal
a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hia ...

hiatus
n. Yarık, hiyatus: Çatlak şekl ...

hibb's operation
n. Spinal tüberkülozdan sonra ...

hiccough, hiccup
n. Hıçkırık, singultus. ...

hidr-
pref. Ter. ...

hidradenitis
n. Ter bezlerinin ve çevreleri ...

hidradenoma
n. Ter bezlerinin adenomu. ...

hidroa
n. Tıkanan ter bezi kanalların ...

hidrocystoma
n. Ter bezi tümörü. ...

hidropoiesis
a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; ...

hidrorhea
n. Çok terleme. ...

hidroschesis
n. Terin dışarı atılmaksızın t ...

hidrosis
n. 1. Hidroz, bol miktarda ter ...

hidrotic
a.&n. Terletici (ilaç). ...

hieralgia
n. Sakrum ağrısı. ...

hierophobia
n. Kutsal şeylerden aşırı kork ...

highmoritis
n. Sinüs maksillaris (Highmore ...

hilar
n. Hilusa ait. ...

hilitis
n. Akcierlerin hiluslara yakın ...

hilum
n. See: Hilus. ...

hilus
n. (pl. hili). 1.Organlardan, ...

hindbrain
n. See: Rlombencephalon. ...

hip
n. Kalça. ...

hipernation
n. Bazı hayvanların kış uykusu ...

hippocampal
a. Hippocampus'la ilgili, hipo ...

hippocampus
n. (pl. hippocampi). Beyinde b ...

hippocrates
n. Milattan önce 5. yüzyıl son ...

Hippocratic
a. Hipokrat'la ilgili, Hipokra ...

hippocratism
n. Hipokrat ve onun izleyicile ...

hippocratist
n. Hipokrat okuluna mensup hek ...

hippuria
n. İdrarda asit hipüriğin fazl ...

hippus
n. 1. Pupilla çapıın spazmodik ...

hircismus
n. Koltuk altlarından gelen ti ...

hircus
n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı ...

hirschsprung's disease
n.Megakolun, konjenital olarak ...

hirsute
a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi k ...

hirsutism
n. Özellikle kadınlarda deride ...

hirudicide
a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. ...

hirudin(e)
n. biochem. Sülüğün ağız bezle ...

hirudiniasis
n. Sülüklerle meydanag elen en ...

hirudo
n. Sülük. ...

hisotgenous
a. See: Histiogenic. ...

histaminase
n. biochem. Histamini inaktive ...

histamine
n. biochem. Barsaklarda, histi ...

histaminemia
n. Kanda histamin bulunması, h ...

histaminia
n. Vücutta histamin artışının ...

histas
n. Dokuyu eritici enzim. ...

histerical letha
1. Bazı histeri vakalarında za ...

histic
a. 1. Doku ile ilgili; 2. Doku ...

histidinaemia
n. Kandaki histidin miktarının ...

histidine
n. biochem. Tabii bir amino as ...

histidinemia
n. Kanda aşırı miktarda histid ...

histiocyte
n. Fagositik özellik gösteren ...

histiocytosis
n. Kanda fazla miktarda histio ...

histiogenic
a. Dokulardan oluşturulmuş. ...

histionic
a. 1. Doku ile ilgili; 2. Doku ...

histo-
pref. See: Hist-. ...

histoblast
n. Doku hücresi. ...

histocyte
n. See: Histiocyte. ...

histocytosis
n. See: Histiocytosis. ...

histodiagnosis
n. Dokuların mikroskopik muaye ...

histodialysis
n. Dokunun normal yapısını kay ...

histogeny
n. See: Histogneesis. ...

histogneesis
a. Vücut dokularının oluşması. ...

histography
n. Dokuların tavsifi, histogra ...

histohematogenous
a. Doku ve kandan ibaret, hist ...

histohydria
n. dokuad aşırı su toplanması ...

histohypoxia
n. Dokunun oksijensiz kalışı, ...

histoid
a. Aynı dokudan gelişen. ...

histokiesis
n. Vücut dokularındaki hareket ...

histological
a. Histoloji ile ilgili, histo ...

histologist
n. Histoloji uzmanı, histolog. ...

histology
n. Mikroskopik anatomi,histolo ...

histolysis
n. Organik dokuların dağılıp ç ...

histoma
n. Doku tümörü. ...

histone
n. biochem. Suda eriyen, amony ...

histonomy
n. Doku gelişimi kanunları. ...

histonuria
n. Histon işeme. ...

histopathology
n. Patolojik histoloji ...

histophysiology
n. Dokuların küçük elementleri ...

histoplasma
n. Bir mantar türü,histoplam. ...

histoplasmin
n. Histoplasmosis teşhisinde t ...

histoplasmosis
n. Vücuttaki histoplazmların s ...

history
n. Tarih, özellikle hastanın g ...

histotherapy
n. Hayvan dokuları ile yapılan ...

histotome
n.Mikrotomide kullanılan kesme ...

histotomy
n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See ...

histotoxic
a. Dokular üzerine toksik etki ...

histotoxin
n. Dokular üzerine toksik etki ...

histozyme
n. biochem. Doku fermantasyonu ...

hitch
n. Düğüm, bağ. ...

hives
n. Ürtiker, urticaria. ...

hobby
n. Kişinin boş zamanlarında ya ...

hobnail liver
n. Karaciğer sirozu. ...

hodgkin's disease
n. Lymphadenoma, retikülo-endo ...

hodophobia
n. Yolculuk etmekten, sebepsiz ...

hole
n. Foramen, delik. ...

holergasia
n. Şahsiyet bozukluğu ile müte ...

holism
n. İnsanı ruh ve beden olarak ...

holistic
a. Bütünlüğe ait. ...

holmium
n. biochem. Ho sembolü ile bil ...

holoblast
n. Birbiri arkasına hızla bölü ...

holoblastic
a. Döllenmiş ovumun birbiri ar ...

holodiastolic
a. bütün diyastolü işgal eden. ...

holoenzyme
n. biochem. Koenzim ile apoenz ...

hologastroschisis
n. karnın uzunluğu boyunca doğ ...

hologenesis
n. İnsan türünün yeryüzünün he ...

holorachischisis
n. Omurga arkasının seyri boyu ...

holosteosclerosis
n. Yaygın osteoskleroz. ...

holosystolic
a. Bütün sistolü işgal eden. ...

holotetanus
n. Genel tetanoz. ...

holotomy
n. Bir organın tümüyle çıkarıl ...

holotonia
n. bütün vücudun kasıl spazmı, ...

holotonic
a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. ...

homalocephalous
a. basık kafaya sahip, basık k ...

homalocephalus
n. Basık kafalı kişi. ...

homan's sign
Ayak dorsofleksiyon haline get ...

homatropine
n. biochem. Tropin asid ve man ...

homeo
pref. Benze. ...

homeomorphous
a. Aynı şekil ve bünyede olan. ...

homeopath
n. Homeopati yoluyla tedavi ya ...

homeopathic
a. Homeopati ile ilgili. ...

homeopathist
n. See: homeopath. ...

homeopathy
n. Benzeri ile tedavi usulü ve ...

homeoplasia
n. Bir dokunun yanında ona eş ...

homeostasis
n. Organizmada normal şartları ...

homeotherapy
n. Hastalığa sebep olan bir ma ...

homeotranplantation
n. Aynı türden bir şahıstan di ...

homeotypical
a. Normal veya mutat tipe benz ...

homergy
n. Normal metabolizma ...

homicidal
a. Adam öldürme ile ilgili. ...

homicide
n. Bir insanın öldürülmesi, ci ...

homilophobia
n. Öğütten özellikle dinsel öğ ...

hominal
a. İnsanla ilgili, insan cinsi ...

homo
pref. Benzer aynı. ...

homocerebrin
n. Beyin maddesinden elde edil ...

homocladic
a. Aynı arter dalları arasında ...

homocystinuria
n. İdrarda homosistin (sistine ...

homodont
a. Dişleri şekil bakımından bi ...

homodromous
a. Aynı veya mutat yönde bulun ...

homoerotic
a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2 ...

homoeroticism
n. See: homoerotism. ...

homoerotism
n. Cinsel dürtü ve arzunun ayn ...

homogeneity
n. Bütünüyle aynı yapı ve özel ...

homogenesis
n. Nesilden nesile aynı şekild ...

homogenetic
a. Hemcins olan. ...

homogenization
n. Yapı bakımından bütünlük ka ...

homogenize
v. Homojenleştirmek. ...

homogenous
a. Aynı cinsten olan mütecanis ...

homogeny
Bünyece birbirine benzeyiş, te ...

homoglandular
a. Aynı guddeye ait. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z