Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

H harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hematogen
n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. ...

hematogenesis
n. Kan oluşumu, hematojenez. ...

hematogenic
a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ...

hematogenous
a. 1. Kanda meydana gelen; 2. ...

Hematoglobin,
n. See: Hemoglobin. ...

hematoid
a. Kan halinde, kana benzer. ...

hematoidin
n. biochem. Kanamalardan sonra ...

hematologist
n. Hematolog. ...

hematology
n. Normal ve patolojik kan bul ...

hematolymphangioma
n. Kan ve lenf damarlarından o ...

hematolysis
n. Kan hücrelerinin serbest ka ...

hematoma
n. Damarlardan çıkan kanın yar ...

hematomediastinum
n. Mediyastende kan toplanması ...

hematometachysis
n. Kan nakli. ...

hematometra
n. Uterus içinde kan (veya men ...

hematometry
n. Hemoglobin ve kan hücreleri ...

hematomphalocele
n. Kan ihtiva eden göbek fıtığ ...

hematomycosis
n. Kanda mantar bulunması, hem ...

hematomyelia
n. Omurilikte kanama, hematom ...

hematomyelitis
n. Kan toplanması ile beliren ...

hematoncometry
n. Kan hacminin ölçülmesi. ...

hematonephrosis
n. Böbrek pelvisinde kan bulun ...

hematonosis
n. Kan hastalığı. ...

hematopathology
n. Kan hastalıkları bilgisi, h ...

hematopericardium
n. Perikart içine kanama, kana ...

hematoperitoneum
n. Periton boşluğuna kanama, p ...

hematopexia
n. Kanın pıhtılaşması. ...

hematopexin
n. Kanın pıhtılamasına sebep o ...

hematopexis
n. See: Hematopexia. ...

hematophage
n. Eritrositleri, içine alarak ...

hematophagous
a. Kanda yaşayan, kanla beslen ...

hematophobia
n. Hemofobi, kandan korkma. ...

hematophyte
n. Kanda bulunan nebati parazi ...

hematoplastic
a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapım ...

hematopneic
a. Kanın oksijenleşmesine ait. ...

hematopoiesis
n. Kan oluşumu, hematopoez. ...

hematoporhyria
n. Porfirin metabolizmasındaki ...

hematoporphyrin
n. biochem. Hemoglobin ayrışma ...

hematoporphyrinemia
n. Kanda hematoporfirin bulunu ...

hematoporphyrinuria
n. İdrarda hematoporfirinbulun ...

hematorrhachis
n. Columna vertebralis içine k ...

hematorrhea
n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, ...

hematosalpinx
n. Salpenkste aybaşı kanı topl ...

hematoscheocele
n. Skrotum'da kan toplanması. ...

hematoscope
n.İnce kan tabakalarının muaye ...

hematoscopy
n. 1. Hematoskop aracılığıyla ...

hematosepsis
n. Mikrobun kan dolaşımına geç ...

hematosis
n. 1. Kan veya kan kürecikleri ...

hematospectroscope
n. Kan muayenesinde kullanılan ...

hematospectroscopy
n. Kanın spektroskopla muayene ...

hematospermatocele
n.İçinde kan bulunan spermatos ...

hematospermia
n. Semende kan bulunması, hema ...

hematosteon
n. Kemik iliği boşluğuna kan d ...

hematotherapy
n. Kan veya plazma vererek has ...

hematothermal
a. Sıcak kanlı. ...

hematothorax
n. Plevra boşluğuna kanama, pl ...

hematotoxic
a. Kan zehirlenmesine ait, hem ...

hematotympanum
n. Orta kulak boşluğuna kanama ...

hematoxylin
n. biochem. Doku ve hücre boya ...

hematozemia
n. Sızıntı halnide devamlı kan ...

hematozoa
n. Kandaki parazitler. ...

hematozoon
n. Kanda yaşayan herhangi bir ...

hematuria
n. Kan işeme, idrarda kan bulu ...

hemctocryal
a. Soğuk kanlı. ...

heme
n. biochem. Hemoglobin molekül ...

hemeralopia
n. Gece körlüğü, hemeralopi. ...

hemetophagia
n. 1.Eritrositlerin fagositler ...

hemi-
pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek t ...

hemiachromatopsia
n. Yarım renk körlüğü. ...

hemiageusia
n. Dilin bir yarısında tat alm ...

hemialbumose
n. biochem. Bazı proteinlerin ...

hemialgia
n. Tek taraflı duyulan ağrı. ...

hemiamyosthenia
n. Vücudun tek tarafında kas k ...

hemianacusia
n. Tek kulağın işitmemesi, tek ...

hemianalgesia
n. Vücudun tek tarafında olana ...

hemianesthesia
n. Yarım anestezi (vücudun yar ...

hemianopia
n. See: Hemianopsia. ...

hemianopsia
n. Görüş alanının yarısını gör ...

hemianosmia
n. Burnun tek tarafının koku a ...

hemiataxia
n. Yarım ataksi (vücudun tek t ...

hemiathetosis
n. Vücudun tek tarafında ateto ...

hemiatrophy
n. Yarım atrofi (vücudun tek t ...

hemiazygos
n. Küçük azigos,vena hemiazygo ...

hemiballism
n. Nucleus subthalamicus'daki ...

hemic
a. Kana ait. ...

hemicardia
n. Yarım kalb ağrısı. ...

hemicephalia
n. Kafatasının doğuştan yarım ...

hemichorea
n. Vücudun bir yarısında istem ...

hemichromatopsia
n. Yarım renk körlüğü. ...

hemicolectomy
n. Kalın barsağın bir parçasın ...

hemicrania
n. 1. Başın bir yarısını tutan ...

hemicraniosis
n. Kafa kemiği ve yüzün tek ta ...

hemidiaphoresis
n. Vücudun yarısının terlemesi ...

hemidiaphragm
n.Diyafragmanın yarı parçası. ...

hemidysergia
n. Vücudunbir yarısında, istem ...

hemidystrophy
n. Vücudun her iki tarafının e ...

hemiectromelia
n. Vücudun bir yarısında kol v ...

hemiepilepsy
n. Yarım epilepsi (vücudun tek ...

hemifacial
a. Yüzün tek tarafında (yarısı ...

hemigastrectomy
n. Midenin yarısının ameliyatl ...

hemigeusia
n. Dilin tek tarafında tat alm ...

hemiglossectomy
n. Dilin kısmen ameliyatla çık ...

hemiglossitis
n. Yarım dil iltihabı, hemiglo ...

hemihidrosis
n. Yarım terleme (vücudun tek ...

hemihypalgesia
n. Vücudun tek tarafında ağrıy ...

hemihyperesthesia
n. Vücudun tek tarafındaki duy ...

hemihyperhidrosis
n. Vücudun tek tarafının aşırı ...

hemihypertrophy
n. Vücudun tek taraflı büyümes ...

hemilaminectomy
n. Omur yaprağının kısmen amel ...

hemilaryngectomy
n. Larenksin kısmen ameliyatla ...

heminephrectomy
n. Böbreğin kısmen ameliyatla ...

hemiopia
n. See: Hemianopsia. ...

hemiparaplegia
n. Vücudun tek tarafının alt y ...

hemiparesis
n. Vücudun veya yüzün yalnızca ...

hemiplegia
n. Yarım felç, hemipleji. ...

hemiplegic
a. Hemiplejiye ait. ...

hemiprostatectomy
n. Prostatın yarısının ameliya ...

hemisection
n. İkiye bölme. ...

hemispasm
n. Yarım spazm. ...

hemisphere
n. Beyin yarım küresi, hemisph ...

hemithyroidectomy
n. Tiroidin bir lopunun ameliy ...

hemivertebra
n. Anormal embriyon gelişimi s ...

hemo-
pref. Kan. ...

hemoagglutination
n. See: Hemagglutination. ...

hemoagglutinin
n. See: Hemagglutinin. ...

hemoalkalimeter
n. Kanın alkaliliğinin tayinin ...

hemobilinuria
n. Kanda ve idrarda ürobilin b ...

hemoblast
n. İlkel kan hücresi. ...

hemoblastosis
n. Kan dolaşımında çok sayıda ...

hemocatheresis
n. Kırmızı kan yuvarlarının yo ...

hemochromatosis
n. Demir metabolizması ile ala ...

hemochrome
n. Kanın oksijentaşır pigmenti ...

hemochromogen
n. biochem. Hem ve azotlu bir ...

hemochromometer
n. Kanın renk deneylerini yapm ...

hemocidal
a. Kan hücrelerini yok eden. ...

hemoclasis
n. Kanın alyuvarlarının yok ol ...

hemoconcentration
n. Alyuvar hacminin, plazma ha ...

hemocrystallin
n.See: Hemoglobin. ...

hemoculture
n. Kanın bakteryolojik kültürü ...

hemocuprein
n. biochem. Eritrositlerde bul ...

hemocyanin
n. biochem. Demir yerine bakır ...

hemocyte
n. Kan yuvarı, kan küreciği. ...

hemocytoblast
n. Henüz olgunlaşmamış eritros ...

hemocytocatheresis
n. Kan hücrelerinin yok olması ...

hemocytogenesis
n. Kan hücrelerinin oluşumu. ...

hemocytology
n. Kan hücreleri bilgisi, hemo ...

hemocytolysis
n. Eritrositlerin erimesi, aly ...

hemocytometer
n. Kan hücrelerinin sayılarını ...

hemocytopoiesis
n. Kan hücrelerinin oluşumu. ...

hemocytozoon
n. Kan hücrelerinde yaşayan bi ...

hemodiagnosis
n. Kan muayenesi ile yapılan t ...

hemodialysis
n. Bir dializ işlemi aracılığı ...

hemodiastase
n. Kanda bulunan bir enzim, he ...

hemodilution
n. Kanda, eritrositlere oranla ...

hemodromometer
n. Kan akımının süratini ölçme ...

hemodromometry
n. Kan akımı hızının,hemodromo ...

hemodynamics
n. Kan dolaşımı bilgisi. ...

hemoflagellate
n. Çeşitli hayvan ve kuşların ...

hemofuscin
n. Hemoglobin'in parçalanması ...

hemogastric
a. Midenin içine kan akmasına ...

hemogenic
a. Kan oluşumuna (yapımına) ai ...

hemoglobin
n. Kana renk veren madde, hemo ...

hemoglobinemia
n. Kan plazmasında anormal hem ...

hemoglobinocholia
n. Safrada hemoglobin bulunuşu ...

hemoglobinolysis
n. Hemoglobin'in parçalanması, ...

hemoglobinometer
n. Kandaki hemoglobin yüzdesin ...

hemoglobinometry
n. Kanda hemoglobin miktarının ...

hemoglobinopathy
n. Hemoglobin ile alakalı anor ...

hemoglobinous
a. Hemoglobinli. ...

hemoglobinuria
n. İdrarda hemoglobin çıkarma, ...

hemoglobinuric
a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili ...

hemogram
n. Kanı oluşturan maddeleri gö ...

hemoid
a. Kana benzer, kan gibi. ...

hemokonia
n. Eritrositlerin parçalanması ...

hemokoniasis
n. Kanda aşırı miktarda eritro ...

hemoleukocyte
n.Beyaz kanyuvarı. ...

hemolith
n. Kan damarları duvarlarında ...

hemolymph
n. Kan ve lenfa. ...

hemolysin
n. Eritrositlerin parçalanması ...

hemolysis
n. Kırmızı kürelerdeki hemoglo ...

hemolytic
a. Hemoliz meydanag etiren. ...

hemolytopoietic
a. Kan hücrelerinin yokolması ...

hemolyzation
n. Hemoliz oluşması. ...

hemomediastinum
n. See: Hematomediastinum. ...

hemometer
n. See: Hemoglobinometer. ...

hemometra
n. See: Hematometra. ...

hemometry
n. See: Hemoglobinometry. ...

hemonephrosis
n. Böbrek pelvisinde kan topla ...

hemopathic
a. 1. Kan hastalığı ile ilgili ...

hemopathology
n. Kan hastalıkları bilgisi, h ...

hemopathy
n. Kan hastalıkları. ...

hemopericardium
n. Perikardın içine kan toplan ...

hemoperitoneum
n. periton boşluğunda kan topl ...

hemopexin
n. biochem. Kanı pıhtılaştıran ...

hemopexis
n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtıs ...

hemophagocyte
n. Kan yuvarlarını yokeden bir ...

hemophilia
n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokl ...

hemophiliac
n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofi ...

hemophilic
a. Hemofiliye ait. ...

hemophilus
n. Bir bakteri çeşidi. ...

hemophobia
n. See: Hematophobia. ...

Diğer Terimler : 123456789
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z