Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

G harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gonadotrophic
a. 1. Gonadotropizme ait; 2. G ...

gonadotrophin
n. Godaların çalışmasını uyara ...

gonadotrophism
n. Endokrin yapısında gonadlar ...

gonaduct
n. Tuba veya sperma kanalı. ...

gonagra
n. Diz nikrisi, diz damlası. ...

gonalgia
n. diz ağrısı (romatizması). ...

gonangiectomy
n. Sperma kanalının ameliyatla ...

gonarthritis
n. diz eklemi iltihabı. ...

gonarthrotomy
n. Diz eklemini kesme ameliyes ...

gonecyctis
n. Seminal vezikül. ...

gonecysititis
n. Seminal vezikül iltihabı, g ...

gonecyst
n. Seminal vezikül. ...

gonecystolith
n. Seminal vezikülde taş birik ...

gonecystopyosis
n. Seminal vezikülün cerahatla ...

goneitis
n. Diz iltihabı. ...

gonepoiesis
n. Semenin oluşumu, meni oluşu ...

gonepoietic
a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; ...

gonio-puncture
n. Gözde ön kamera açısına, to ...

goniocraniometry
n. Kafatası açılarının ölçülme ...

goniometer
n. Açıları ölçme aleit, gonyom ...

gonion
n. Altçene açsı ucu. ...

gonioscope
n. Gözde ön kamera açısını mua ...

gonioscopy
n. Gonioskop kullanarak göz ön ...

goniotomy
n. Glokom ameliyatı, gonyotomi ...

gonitis
n. Diz veya diz ekleminin ilti ...

gonocele
n. See: Spermatocele. ...

gonocide
n. Gonokokları öldürücü. ...

gonococcal
a. Gonokoklara ait. ...

gonococcemia
n. Kanda gonokokların bulunmas ...

gonococcic
a. See gonococcal ...

gonococcide
n. Gonokokları yok eden faktör ...

gonococcus
n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu ...

gonocyte
n. Embriyonun ilkel üretim hüc ...

gonohemia
n. Gonokokların kana geçmesi, ...

gonorrhea
n. Belsoğuklğu, gonokokların y ...

gonorrheal
a. Belsoğukluğu olan, gonoreli ...

gonotoxemia
n. Belsoğukluğu cerahati ile b ...

gonotoxic
a. Gonokok toksinlerinin sebep ...

gonotoxin
n. Gonokokların salgıladığı to ...

gonycampsis
n. diz kavsi. ...

gonycrotesis
n. Çarpık bacak. ...

gonyocele
n. diz sinoviti, gonyosel ...

gonyoncus
n. Diz tümörü. ...

goodpastures syndrome.
n. Glomerulonefrit ile birlikt ...

gordh needle
n. Kauçuk bir diframı olan ve ...

gorget
n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah ...

gouge
n. Kemiği kesmeğe mahsus cerra ...

goundou
n. Burnun osteoplastik periyos ...

gout
n. Gut, Nukleoprotein metaboli ...

gouty
a. Gutlu. ...

gracile
a. İnce, zarif, narin, gracili ...

gradatim
adv. Tedricen, gittikçe. ...

gradient
n. Yükselme veya düşme. ...

graduate
n. 1. Üzerinde derece işaretle ...

graduation
n. 1. Ölçü bardağı üstündeki i ...

Graefe's Knife.
n. Gözdeki katarakt amemliyatl ...

graft
n. 1. Yaralı yere parça ekleme ...

grafting
n. Yaralı veya zedelenmiş vücu ...

grain
n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum ...

gram
n. Gram. ...

gram-molecule
n. Maddenin molekül ağırlığını ...

gram-negative
a. Gram metodu ile boyandığı z ...

gram-positive
a. Gram metodu ile boyandığı z ...

gramicidin
n. biochem. a) Tyrothricin. b) ...

gran
pref. Tane, tanecik anlamına ö ...

granula
n. (pl. granulae) See: granule ...

granular
a. Tanecikli, granüler, granul ...

granulate
v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara ...

granulation
n. 1. Dokuların içinde anormal ...

granule
n. Tanecik, granül, granulum. ...

granulitis
n. Milyer tüerküloz, granülit. ...

granuloadipose
n. Yağ granülleri ihtiva eden. ...

granuloblast
n. Gelişmemiş granülosit. ...

granulocyte
n. Nötrofil, bazofil ve eozino ...

granulocytemia
n. Kanda granülositlerin çoğal ...

granulocytopenia
Kand granülositlerin eksilmesi ...

granulocytopoiesis
n. Granülositlerin meydana gel ...

granulocytosis
n. See: granulocytemia ...

granuloma
n. Göbek kordonu düştükten son ...

granulomatosis
n. Multipl granülomların oluşu ...

granulomatous
a. 1. Granulomlardan oluşmuş; ...

granulomere
n. Trombosit'in boyandığı zama ...

granulopenia
n. kanda granülosit sayısınn a ...

granuloplastic
a. Granül oluşan. ...

granulopoiesis
n. Granülositlerin oluşum ve g ...

granulosarcoma
n. see. Mycosis fungoides. ...

granulose
n. biochem. Nişastanın eriyebi ...

granulosis
n. Granül oluşumu, granüloz. ...

granum
n. See: Grain. ...

grape sugar
n. Dekstroz veya glikoz. ...

graph
n. Grafik. ...

graphoanalysis
n. Ruhsal özellikleri tesbit a ...

graphology
n. Ruhi özellikleri tesbit ama ...

graphomania
n. İçten gelen devamlı yazma d ...

graphophobia
n. Yazmaktan sebepsiz yere kor ...

graphorrhea
n. Anlamsız kelime ve cümlecik ...

graphospasm
n. yazarlara arız olan kramp, ...

gratification
n. Herhangi bir arzunun yerine ...

grave
a. Şiddetli, ağır, tehlikeli. ...

gravedo
n. burun nezlesi, koriza. ...

gravel
n. Kum, kum hastalığı, idrar t ...

gravid
a. Gebe, hamile. ...

gravida
n. Gebe kadın. ...

gravidic
a. 1. Gebelikle ilgili, gebe k ...

gravidism
n. Gebelik. ...

graviditas
n. Gebelik. ...

gravidity
n. Gebelik. ...

gravidocardiac
a. Gebelikte meydana gelen kal ...

gravimeter
n. Maddenin özgül ağırlığını b ...

gravindex
n. İmmünolojik gebelik testler ...

gravitation
n. Cisimlerin yere doğru çekil ...

gravitational
a. Yerçekimi etkisi altında ka ...

gravity
n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çeki ...

Grcer's itch
n. kontakt dermatitis, özellik ...

green
a. & n. 1. Kapanmamış (yara); ...

greensickness
n. Genç kadınlarda ileri gelen ...

greffotome
n. Deri veya doku grefi almada ...

gregarious
a. grup halinde yaşama eğilimi ...

grid
n. 1. Üzerinde deliler bulunan ...

grimace
n. Yüz ekşitme, surat buruştur ...

grin
n. sırıtma sırıtış. ...

grind
n. Öğütme, ezme. ...

grinder's asthma
n. Mental tozlarının inhalasyo ...

grinders
n. pl. Azı dişleri ,molar dişl ...

grip
n. Grip hastalıı. ...

gripe
v. & n. 1. Barsaklarda şiddetl ...

grippal
a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip ...

grisea
a. Boz gri, griseus. ...

gristle
n. Kıkırdak. ...

gristly
a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırd ...

groin
n. kasık. ...

groove
n. oluk. ...

gross
n. & a. 1. İri büyük, gözle gö ...

group
n. biochem. Kimyasal bileşim h ...

grouping
n. Benzer ve müşterek özellikl ...

grow
v. Büyümek, gelişmek, çıkmak. ...

growing pains
n. Gençlerde görülen ve muhtem ...

growth
n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sa ...

grumbling
n. Garguyman: Barsaklarda meyd ...

grume
n. Pıhtı. ...

grumous
a. Pıhtılı. ...

grutum
n. Deri üzerinde yağ bezleri s ...

gryposis
n. Herhangi bir oluşumun anorm ...

guaiacol
n. biochem. Balgam söktürücü, ...

guanase
n. biochem. Timus böbreküstü v ...

guanethidine
n. Hipotansif etkili bir sempa ...

guanidine
n. biochem. Aminokarbomik asid ...

guanine
n. Hücre çekirdeğinde nukleik ...

guanoclor
a. Antihipertansif, tansiyon d ...

guanoxan sulphate
n. Antihipertansif, tansiyon d ...

guide
n. Oluklu sonda. ...

guillotine
n. Bademcikleri çıkarmakta kul ...

guilt
n. Suçluluk duygusu. ...

gullet
n. 1. Yemek borusu, özofagus; ...

gum
n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zam ...

gum boil
Diş etleri iltihabı (apsesi) p ...

gumboil
n. Dişeti apsesi. ...

gumma
Frengi çıbanı, gom. ...

gummy
a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk ...

gurgling
n. Sıvı içinden geçen gazın ha ...

gustation
n. Tatma duyusu. ...

gustatory
a. tatma duyusuna ait, tadıma ...

gustometer
n. Tat duyumunun keskinlik der ...

gustometry
n. Gustometre ile tat duyumunu ...

gut
n. Barsak. ...

gutta
n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. D ...

gutta-percha
n. Gütaperka ağacından elde ed ...

guttate
a. 1. Benekli, beneksi; 2. Dam ...

guttatim
adv. Damla damla ...

guttering
n. Kemikten oluk şeklinde bir ...

guttur
n. Boğaz, gırtlak. ...

guttural
a. Gırtlağa ait. ...

gymnastics
n. sistemli kas idmanı, cimnas ...

gymnocyte
n. Duvarsız hücre, jimnosit. ...

gymnophobia
n. Marazi çıplaklık korkusu. ...

gymnospore
n. Zarfsız spor. ...

gynaecography
n. Pneumoperitoneum'dan sorna ...

gynaecologist
n. Jinekoloji sahasında uzmanl ...

gynaecomastia
n. Erkeklerde meme guddelerini ...

gynander
n. Jinandrizm gösteren kişi. ...

gynandrism
n. 1. Jinandri, erkekte hermaf ...

gynandroblastoma
n. Erkek ve dişi hücreli eleme ...

gynandroid
n. Erkeklik niteliklerini taşı ...

gynandromorph
n. Jinandromorfizm gösteren ki ...

gynandromorphism
n. Vücudun çeşitli dokularıda ...

gynatreisa
n. Konjenital olarak vagina de ...

gynecic
a. Kadınlara ait. nisai. ...

gynecogenic
a. Dişilik vaıfları veya reaks ...

gynecography
n. kadın pelvisinin radyografi ...

gynecoid
a. Kadın gibi, jinekoid. ...

gynecologic (al)
a. Jinekolojiye ait. ...

gynecologist
n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın ...

gynecology
n. Nisaiye, kadın hastalıkları ...

gynecomania
n. Erkekte aşırı cinsel arzu, ...

gynecomastia
n. Erkek memelerinin aşırı gel ...

gynecopathy
n. Kadın hastalığı. ...

gynecophonus
a. Kadınsı sese sahip erkek. ...

gynephobia
n. Kadınlardan tiksinme, kadın ...

gyniatrics
n. Kadın hastalıklarını tedavi ...

gynopathic
a. Kadın üreme organlarının ha ...

gynoplasty
n. Kadın üreme organları üzeri ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z