Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

G harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

gastroileostomy
n. Mide ile ileum arasında ana ...

gastrointestinal
a. Mide ve barsağa ait, mide-b ...

gastrojejunocolic
a. Mide, jejunum ve kolona ait ...

gastrojejunostomy
n. Mid ile jejunum arasında ge ...

gastrolavage
n. Midenin yıkanması, gastrola ...

gastrolineal
a. Mide ve dalağa ait, mide-da ...

gastrolith
n. Mide taşı. ...

gastrolithiasis
n. Mide taşlarının oluşu. ...

gastrology
n. Mide oluşu veya hastalıklar ...

gastrolysis
n. Mide ile komşu oluşumlar ar ...

gastromalacia
n. Mide duvarlarının yumuşamas ...

gastromegaly
n. Mide genişlemesi, gastromeg ...

gastromenia
n. Adet esnasında mideden kan ...

gastromycosis
n. Midede mantar hastalığı, mi ...

gastromyxorrhea
n. Mide mukozasının aşırı salg ...

gastronephritis
n. Mide ve böbreğin iltihabı, ...

gastronomic
a. Mide ve yemeğe ait, gastron ...

gastronomist
n. Midesine düşkün, yemek mera ...

gastronomy
n. 1. Gastronomi: İyi yemek ye ...

gastropancreatitis
n. Mide ve pankreasın iltihabı ...

gastroparalysis
n. Mide felci. ...

gastropathy
n. Mide hastalıklarının genel ...

gastropexy
n. Mide düşmesini tedavi için ...

gastrophore
n. Ameliyat esnasında mide ken ...

gastrophrenic
a. Mide ve diyaframa ait. ...

gastroplasty
n. Mide üzerinde yapılan estet ...

gastroplasty.
n. Midenin plastik tamiri. ...

gastroplegia
n. Mide fecli. ...

gastroplication
n. Mide genişlemelerinde uygul ...

gastroptosis
n. Mide düşüklüğü. ...

gastropulmonary
n. Mide ve akciğerlere ait, ga ...

gastropylorectomy
n. Mide kapısının ameliyatla ç ...

gastropyloric
a. Mide ve pilora ait. ...

gastrorrhaphy
n. Midenin dikilmesi. ...

gastrorrhea
n. Mide bezlerinin aşırı salgı ...

gastrorrhegia
n. Mide kanaması, gastroralji ...

gastrorrhexis
n. Mide rüptürü. ...

gastroschisis
n. Karın duvarının doğuştan, y ...

gastroscope
n. Mide içini görerek muayeney ...

gastroscopy
n. Midenin gözle muayenesi, ga ...

gastrosis
n. Mide hastalığı. ...

gastrospasm
n. Mide spazmı. ...

gastrosplenic
a. Mide ve dalağa ait. ...

gastrostaxis
n. Mide kanaması. ...

gastrostenosis
n. Midenin anormal sıkıması, g ...

gastrostogavage
n. Karın duvarından yapılan ke ...

gastrostolavage
n. Mide fistülü yolu ile miden ...

gastrostoma
n. Mide fistülünün dışarıya aç ...

gastrostomize
v. Karın duvarı ile mide arası ...

gastrostomy
n. Yemek borusunun tıkanmaları ...

gastrosuccorrhea
n. Mide suyunun devamlı salgıl ...

gastrotherapy
n. Mide hastalıklarının tedavi ...

gastrotomy
n. Mideyi açma ameliyatı, gast ...

gastrotonometer
n. Mide içi basıncını ölçme al ...

gastrotrachelotomy
n. Karın duvarı aracılığıyla s ...

gastrovascular
n. 1. Kan damarlarına ve midey ...

gastroxynsis
n. Mide bezleri tarafından aşı ...

gastrula
n. Embriyonun gelişmesinde bla ...

gastrulation
n. Gastrula safhasının oluşumu ...

gathering
n. İÇinde cerahat bulunan şişl ...

gatophilia
n. Aşırı kedi sevgisi, gatofil ...

gatophobia
n. Marazi kedi korkusu. ...

gaucher's disease
n. Özellikle yahudi ırkına men ...

gauntlet
n. Eli ve parmakları kaplayan ...

gauss
n. Elektromanyetik ölçü birimi ...

gauze
n. Gaz bezi. ...

gavage
n. Çiğnetici kasların tetanosu ...

gaze
v. & n. 1. Gözü belli bir nokt ...

gel
n. biochem. Katılaşmış pelte h ...

gelatin(e)
n. biochem. deri ve diğer bağ ...

gelatinase
n. biochem. Jealitini eriten b ...

gelatininiferous
a. Jelatin meydana getiren. ...

gelatinization
n. Jelatin haline dönüşme. ...

gelatinize
v. 1. Jelatin haline dönüştürm ...

gelatinoid
a. Jelatin'e benzeyen, jelatin ...

gelatinous
a. Jelatinli, jelatinsi. ...

gelation
n. Sıvı halindeki maddenin pel ...

gelmesine
n. biochem. Gelsemum'dan çıkar ...

gelose
n. biochem. Agardan çıkarılan ...

gemellary
a. İkizlerle ilgili. ...

gemellology
n. ikiz gebeliğin oluşması, ge ...

gemellus
n. (pl. gemelli). Leğen ikiz k ...

geminate
a. Çift, eş geminus. ...

gemination
n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişm ...

gemma
n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şe ...

gemmate
a. Tomurcuklanan, tomurcuklar ...

gemmation
n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla ...

gemmule
n. 1. Ana hücreden gelişen, il ...

genal
a. Yanağa iait. ...

gender
n. Cins, cinsiyet. ...

gene
n. Kromozomlarda bulunan ve he ...

general
a. Genel, umumi, generalis. ...

generalize
v. 1. Yaymak, yaygın hale geti ...

generation
n. Zürriyet, nesil, doğuş, ten ...

generative
a. Reprodüksiyona ait, üreme y ...

generic(al)
a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ...

genesiology
n. Jenerasyon ilmi, üremebilim ...

genesis
n. Meydanag elme, doğam, üreme ...

genetic
a. 1. Genlerle ilgili kalıtıml ...

geneticist
n. Gebelik uzmanı. ...

genetics
n. Genetik (jenetik), soya çek ...

genetopathy
n. Üreme fonksiyonlarını bozan ...

genetotrophic
a. Kalıtsal nitelikteki metabo ...

genetous
a. Doğuştan, doğuştan mevcut. ...

genial
a. Çeneye ait. ...

genic
a. Genlerle ilgili. ...

genicular
a. Dize ait, jeniküler. ...

geniculate
a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi ...

geniculum
n. (pl. geniculi). Diz, dizcik ...

genion
n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiği ...

genioplasty
n. Çenenin plastik ameliyatı, ...

genital
a. Üremeye (döllenmeye) ait, g ...

genitalia
n. pl. Üreme organları. ...

genito
a. tenasüli. ...

genitocrural
a. Genital bölgeye ve bacaklar ...

genitofemoral
a. Cinsiyet organları ve bacak ...

genitoinfectious
a. Cinsel temas yoluyla geçen, ...

genitoplasty
n. Üretim (jenital) organlara ...

genitourinary
a. Üretim ve idrar çıkaran org ...

genoblast
n. 1. Döllenmiş yumurtanın çek ...

genodermatology
n. kalın yoluyla geçen deri ha ...

genodermatosis
n. Herediter bir cilt hastalığ ...

genotype
n. 1. Jenotip, aynı herediter ...

gentamicin
n. Micromonospora purparea tar ...

gentian
n. "gentiana" adlı bitkinin kö ...

genu
n. (pl. genua). Diz ...

genual
a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize be ...

genuclast
n. Diz eklemindeik yapışıklıkl ...

genus
n. (pl. 1. genera). Birkaç tür ...

genyantralgia
n. Üstçene sinüs ağrısı. ...

genyantritis
n. Üstçene sinüsünün iltihabı ...

genyplasty
n. Yanak plastik ameliyatı. ...

geobiology
n. Yeryüzündeki hayatı konu al ...

geode
n. Genişlemiş lenfa boşlğu. ...

geomedicine
n. İklim ve çevre şartlarının ...

geopathology
n. Hastalıkların değişik bölge ...

geophagia
n. See: geophagism. ...

geophagism
n. See: geophagy. ...

geophagy
n. Toprak yeme itiyadı, jeofaj ...

geotaxis
n. Yerçekimi doğrultusunda gel ...

geotropism
n. Yeredoğrulum. ...

gephyrophobia
n. Köprü üzerinde veya denize ...

geriatic
a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait ...

geriatric
a. Yaşlının bakım ve tedavisiy ...

geriatrician
n. Geriatri konusunda uzman ol ...

geriatrics
n. İhtiyarlama meseleleri ile ...

geriodontics
n. Yaşlılık çağındaki diş prob ...

germ
n. 1. Tohum, çim, tohum veya y ...

germanium
n. biochem. Ge sembolü ile bil ...

germicidal
a. Mikropları öldürücü ...

germicide
a. & n. 1. mikrop öldürücü (kı ...

germiculture
n. Mikropların kültür ortamınd ...

germinal
a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, ...

germination
n. Filizlenme. ...

gerocomy
n. Yaşlıların uyması gereken s ...

geroderma
n. İhtiyarlıkta olduğu gibi, c ...

gerodontia
n. Yaşlı insanlnarın diş mesel ...

geromorphism
n. Erken yaşlılık, erken ihtiy ...

gerontal
a. See: geratic. ...

gerontology
n. İhtiyarlık ve onunla ilgili ...

gerontopia
n. Yaşlı kimsede azalan görüş ...

gerontoxon
n. İhtiyarlarda korneanın çevr ...

gestagen
n. Progesteron etkisi gösteren ...

gestagenic
a. Progesteron etkisi gösteren ...

gestaltism
n. Algılanan unsurların zihind ...

gestation
n. Gebelik (müddeti). ...

gestosis
n. Gebelik sırasında toksemik ...

gesture
n. Konuşurken sözü kuvvetlendi ...

geumaphobia
n. tat veya koku veren maddele ...

giant
n. 1. vücutça çok iri kimse, d ...

giantism
n. see: Gigantism. ...

giardia
n. Bazı türleri insan barsakla ...

giardiasis
n. Giardia intestinalis adlı k ...

gibberish
n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı v ...

gibbosity
n. Kamburluk, jibozite. ...

gibbous
a. Kambur ...

gibbus
n. Kambur ...

gid
n. Hayvanlara mahsus damla has ...

giddiness
n. Baş dönmesi, denge kaybı ve ...

gigantic
a. Deve benzer, dev gibi. ...

gigantism
n. Hipofiz ön lobunun fazla ça ...

giganto
pref. İri, kocaman anlamına ön ...

gigantoblast
n. Çekirdekli iri eritrosit, n ...

gigantocyte
n. Çok büyük eritrosit. ...

giggling
n. kıkır kıkır gülme (Bazı akı ...

gill
n. Solungaç, suda yaşayan hayv ...

gilliams operation
n. Ligamentum rotundumların kı ...

ginger
n. Barsak galarını giderici et ...

gingiva
n. (pl. gingivae). Diş eti. ...

gingival
a. Diş etlerine ait. ...

gingivalgia
n. Dişetlerinin nevraljisi. ...

gingivectomy
n. Dişetinin ameliyatla çıkarı ...

gingivitis
n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ...

gingivo
pref. Dişetleri anlamına önek. ...

gingivoglossitis
n. Dişeti ve idlin iltihabı, j ...

gingivolabial
a. Dişeti ve dudaklara ait. ...

gingivostomatitis
n. Dişeti ve ağız mukozasının ...

ginglyform
a. Sadece öne ve arkaya hareke ...

ginglymus
n. Dirsek gibi tek eksenli maf ...

girdle
n. Kuşak kemer. ...

girdlestone's operation
n. Osteoartrit tedavisinde uyg ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z