Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

F harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

föelling's disease
n. Fenilpiruvik oligofreni (As ...

fogging
n. 1.Göz hekimliğinde kişinin ...

fold
n. Kat, kıvrım. ...

foliaceous
a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yapr ...

foliate
a. Yapraksı, foliatus. ...

folic acid
n. B vitamin kompleksine dahil ...

folie
n. See: Psychosis. ...

folium
n. (pl. folia). Yaprak. ...

follicle
n. Bezcik, fölikül (foliculus. ...

follicular
a. 1. Folikül veya foliküllerl ...

folliculitis
n. Folikül iltihabı, folikülit ...

folliculoma
n. Graaf folikülünün epitelind ...

folliculosis
n. Lenf foliküllerinin aşırı g ...

folly
n. Delilik hali, psikoz. ...

foment
n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2. ...

fomentation
n. Pansuman yapma. ...

fomite
n.Enfeksiyonla teması olan ve ...

fontanel(le)
n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmu ...

fonticulus
n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, ...

food
n. Yemek, gıda, besin. ...

foodpipe
n. Yemek borusu. See: esophagu ...

foot
n. (pl. feet). (11). Ayak, pes ...

footdrop
n. Bacağın ön kaslarının felci ...

forage
n. Hipertrofi gösteren prostat ...

foramen
n. (pl. foramina). Delik: Bri ...

foraminal
a. Deliğe ait. ...

foraminous, foraminated
a. Delikli. ...

force
n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji ...

forceps
n. (pl. forcipes). Rahimden dı ...

forcipate
a. Pensbiçim, forseps şeklinde ...

forcipressure
n. Kanamayı kontrol için pensl ...

forearm
n. See: Antebrachium. ...

forebrain
n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım ...

forefinger
n. Şahadet parmağı. ...

forehead
n. Alın. ...

foreign
a. Yabancı. ...

forensic medicine
n. Aynı zamanda "legal medicni ...

foreplay
n. Kadını cinsel birleşime haz ...

forerunner
n. Öncü, herhangi birmaddenin ...

foreskin
n. Sünnet derisi, gulfe. ...

forewaters
n. Amnion kesesinde, fetüs'ün ...

fork
n.Çatal dişi şeklinde sivri uz ...

form
n. Formül ...

formaldehyde
n. biochem. Ekseriyetle su ile ...

formaldehydogenic
a. biochem. Formaldehid yapan ...

formalin
n. biochem. Su ile karıştırıla ...

formate
n. biochem.Formik asit tuzu. ...

formation
n. Oluşum, teşekkül, formatio. ...

formative
a. 1. Şekil alma ile ilili, ol ...

forme
n. Şekil, biçim. ...

formic
a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. ...

formic,
a. biochem. Karıncalarda bulun ...

formication
n. Deri üzerinde karınca yürüm ...

formiciasis
n. Karınca ısırıklarından meyd ...

formilase
n. biochem. Asetik asidi formi ...

formol
n. biochem. Formaldehid solüsy ...

formula
n. (pl. formulae). 1. Formül; ...

formulary
n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; ...

fornix
n. (pl. fornices). Çıkmaz, tav ...

forsa
n. (pl. fossae). Çukur (özelli ...

fortuitous
a. Tesadüfi. ...

fossette
n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; ...

fossula
n. (pl. fossulae). Çukurcuk, f ...

fothergill's operation
n. Genital prolapsus vakaların ...

foulage
n. Yoğurur şekilde kaslara bas ...

foundation
n. Temel, kaide, dayanak, üzer ...

foundling
n. Terkedilmiş bebek, doğuran ...

fourchette
n. Labia majora (Büyük dudakla ...

fovea
n. (pl. foveae). Çukur (daha ç ...

foveate
a. Çukurlu. ...

foveation
n. Deride çukur oluşu. ...

foveola
n. (pl. foveolae).Çukurcuk. ...

foveolar
a. Çukurcuğa ait, foveolaris. ...

fractional
a. biochem. Cüzi, kesri, ...

fracture
n. Kırık, fraktür. ...

fradicin
n. biochem. Mantarlara karşı e ...

fraenotomy
n. Bir fraenumun cerrahi olara ...

fraenum
n. Bir organın hareketlerini k ...

fragilitas
n. Se: fragility. ...

fragility
n. Kolay kırılma, frajilite. ...

fragilocyte
n. Hipotonik tuzlu eriyiklere ...

fragilocytosis
n. Kanda frajilositlerin bulun ...

fragment
n. Kırılmış parça, fragman. ...

fragmentation
n. Ufak parçalara bölünme, par ...

fragrance
n. Güzel koku, hoş koku. ...

fragrant
a. Güzel kokulu, hoş kokulu. ...

frambesia
n. Frengiye benzeyen bir tür z ...

frame
n. Beden, vücut. ...

framework
n. 1. Sun'i diş takımı (protez ...

framycetin
n. Neomisine çok benzeyen bir ...

francium
n. biochem. Fr sembolü ile bil ...

franklinization
n. Statik elektriğin tedavide ...

freckle
n. Çil, leke, benek. ...

free
a. biochem. Serbest, terkipsiz ...

freezing
n. Donma, konjelasyon. ...

fregut
n.Embryo'da, gelişerek sindiri ...

freiberg's disease
n. İkinci metatarsal kemik baş ...

fremitus
n. Ancak palpasyonla hissedile ...

frenal
a. Geme ait. ...

french chalk
n. Pudra. ...

frenectomy
n. Gmin ameliyatla çıkarılması ...

frenkel's exercises
n. Tabes dorsalis vakalarında ...

frenotomy
n. Gemi kesme ameliyesi, gem a ...

frenulum
n. (pl. frenula). Gem. ...

frenum
n. (pl. frena). Bir organın ha ...

frenzy
n. Delicesine taşkınlık, çılgı ...

frequency
n. Frekans, titreşim sayısı (e ...

Freud
n. Sigmunt Freud (1856-1939), ...

Freudism
n. Nevrozların oluş mekanizmas ...

Freyer's operation
n. Suprapubik transvezikal pro ...

friability
n. Kolayca parçalanabilme veya ...

friable
a. Koay ufalanır. ...

friar's balsam
n. Eskiden bronşit tedavisinde ...

friction
n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru ...

friedlander's bacillus
n. Özellikle üst solunum yolla ...

friedreich's ataxia
n.Çocuklarda görülen ilerleyic ...

fright
n. Korku. ...

frigid
a.Cinsel soğuk (kadın). ...

frigidity
n. Kadında cinsel arzuda noksa ...

frigorific
a. Soğutan, soğutucu. ...

frigorism
n. Vücudun tümünün veya bir kı ...

frigotherapy
n. Hastalığın soğukla tedavisi ...

frit
n. Sun'i diş imalinde kullanıl ...

frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis
n. Hipotalamusla ilgili bozukl ...

frog plaster
n. D oğuştan kalça çıkığı vaka ...

frolement
n. 1. Perikart lezyonlarında o ...

frons
n. Alın, kaşlarla saçlı deri a ...

front
n. Alın, frons. ...

frontal
a. Alına ait, frontalis. ...

frontomalar
a. Frontal ve elmacık kemikler ...

frontonasal
a. Sinüs frontalis ve burun'la ...

frontooccipital
a.Frontal ve oksipital kemikle ...

frontoparietal
a. Frontal ve paryetal kemikle ...

frontotemporal
a.Frontal ve temporal kemikler ...

frost bite
n.Aşırı derecede soğuğa maruz ...

frottage
n.1. Masajda oğma hareketi, oğ ...

frotteur
n. 1.Ovucu, ovma şeklinde masa ...

frozen shoulder
n. Sebebi bilinmeyen şiddetli ...

fructose
n. biochem. Bütün tatlı meyval ...

fructosuria
n. İdrarda fruktoz bulunuşu. ...

fructus
n. See:fruit. ...

fruit
n. Meyva. ...

fruncle
n. Çıban, furunculus. ...

frusemide
n. Kısa zamanda etkili bir diü ...

frustration
n. Herhangi bir arzuyu tatmin ...

fugitive
a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geç ...

fugue
n. Kişiyi evinden ve çevresind ...

fulgurant
n. Aniden gelen ve çabucak geç ...

fulguration
n.Elektrik kıvılcımları ile ya ...

full term
n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 h ...

fulminant
a. Yıldırım gibi birdeng elen ...

fulminate
n.biochem. Fulminat asidinin t ...

fulmination
n.Aniden şiddetle oluşma, bird ...

fulminic
a. biochem.Fulminat asidine ai ...

fumigant
n. Buharla dezenfeksiyon (fumi ...

fumigation
n. Tütsüleme (ensektisid bir m ...

functio
n. See: function. ...

function
n. Bir organın normal olarak y ...

functional
a. 1. Vücut organının görev ve ...

fundal
a. Dibe ait. ...

fundament
n. Makat, anus. ...

fundectomy
n. Bir organın dip kısmının am ...

fundic
a.See: Fundal. ...

fundiform
a. Sapanbiçim, fundiformis. ...

Fundus
n. (pl. Fundi). Dip. ...

funduscope
n. Göz fundusu (göz dibi)'nu m ...

funduscopy
n. Göz fundusu'nun funduskop a ...

fundusectomy
n. Mide fundusunun ameliyatla ...

fungal
a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mant ...

fungate
v. Mantar gibi büyümek, mantar ...

fungemia
n. Mantarların kana geçmesi, k ...

fungi
n. Mantarlar, mantar, küf, may ...

fungicide
n. Fongüsleri yokeden faktör, ...

fungiform
a. Mantarbiçim, fungiformis. ...

fungistasis
n. Mantar gelişimini durdurma. ...

fungistatic
n. Mantarların üreyip gelişmes ...

fungoid
a. Mantar görünümünde, mantara ...

fungosity
n. Mantarı andıran tümörler ve ...

fungous
a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı ...

fungus
n. (pl. Fungi). Sünger gibi ka ...

funic
a. Kordon (funis) a ait. ...

funicular
a. Fonikül (funiculus) e ait, ...

funiculitis
n. 1. Meni (sperma) kordonu il ...

funiculus
n. (pl. funiculi).Göbek kordon ...

funiform
a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benze ...

funis
n. See:Funiculus. ...

funk
n. Korku. ...

funnel
n. Huni. ...

fur
n. Dil pası. ...

furazolidone
n. Nonspesifik diyarelerde, ba ...

furcula
n.Gelişen embriyo'da farenksin ...

furfur
n. 1. Epidermis'ten pul halind ...

furfuraceous
a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer ...

furibund
a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli ...

furor
n. Kızgınlık, kudurma, öfke, h ...

furrow
n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Ol ...

furunculoid
a. Çıbanımsı, çıbana benzer. ...

furunculosis
n. Çıbanlar nedeniyle meydana ...

furunculous
a. Çıbanlı. ...

fuscin
n. biochem. Retinada epitel ta ...

fusible
a.Eritilir. ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z