Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

exhibitionist
n. Cinsel organlarını, dürtü h ...

exhumation
n. Muayene için cesetin mezard ...

exit
n. See: exitus. ...

exitus
n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. ...

exo
pref. Dışında, dışarda. ...

exo-enzyme
n. biochem. Hücre dışında tesi ...

exobiology
n. Güneş etrafında dönen gezeg ...

exocardia
n. kalbin anormal durumu (norm ...

exocardial
a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiy ...

exocervical
a. 1. Servikse uteri'nin dış k ...

exocervix
n. Uterus boynunun vagina için ...

exocolitis
n. Kolonun dış tabakasının ilt ...

exocranial
a. Kafadışı yüzüne ait. ...

exocrine
n. Salgılarını özel bir kanal ...

exocrinology
n. Dış salgı bezleri tarafında ...

exocystis
n. İdrar kesesinin düşmesi (sa ...

exodeviation
n. Dışa dönme, içinin dışa dön ...

exodic
a. See: Efferent. ...

exodontia
n. Diş çekme sanatı, diş çekim ...

exodontics
n. Diş çekimi ile ilgili dişçi ...

exodontist
n. Diş çekimi üzerinde uzmanla ...

exodontology
n. Diş hekimliğinin dişleri çe ...

exogamy
n. Farklı hücrelerden meydana ...

exogastritis
n. Midenin dış tabakasının ilt ...

exogenic
a. Vücut dışından doğan, dış s ...

exogenous
a. Dıştan doğan, hariçten büyü ...

exometritis
n. Uterusun dış yüzeyinin ilti ...

exomphalos
n. 1. Bir kısım barsakların üz ...

exopathic
a. Vücudun dışından kaynaklana ...

exopathy
n. Vücut dışı etkene bağlı ola ...

exopeutiidase
n. biochem. Proteinlerin termi ...

exophalos
n. Batın duvarının gelişmesi n ...

exophoria
n. Gözün görüş eksenini dışarı ...

exophtalmic
a. Ekzoftalmiye ait. ...

exophyte
n. Dış parazit, organizmanın ü ...

exophytic
a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. ...

exoplasm
n. Hücre protoplazmasının peri ...

exopthalmia
n. See. exophthalmos. ...

exorbitism
n. See: Exophthalmos ...

exosepsis
n. Dışardan vücuda giren toksi ...

exoserosis
n. serum veya eksüdanın akması ...

exoskeleton
n. Omurgasız bazı hayvanlarda ...

exosplenopexy
n. Dalağın ameliyatla karın du ...

exospore
n. Organizmanın uç kısmında to ...

exostome
n. Tohumun dış zarındaki fetha ...

exostosis
n. 1. Mukozayı hazırladıktan s ...

exothermal
a. Isı veren, hararet yükseliş ...

exothermic
a. biochem. Hararet neşredici, ...

exothymopexy
n. Büyümüş timus bezini ameliy ...

exothyropexy
n. Büyümüş tiroid bezini, orga ...

exotic
a. Başka memleketin özellikler ...

exototoxin
n. biochem. Bakteri hücresi dı ...

exotropia
n. Dışa şaşılık. ...

expansion
n. Açılış yayılma, genişleme ( ...

expectation
n. Bekleme, ümit. ...

expectorant
n. Balgam söktürücü ilaç. ...

expectorate
n. Balgam çıkarmak. ...

expectoration
n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükü ...

expectorative
a. Balgam söktürücü. ...

experiment
n. Dene, tecrübe. ...

experimental
a. Deneysel, denel, tecrübi. ...

expiration
n. 1. Nefes verme, nefes çıkar ...

expire
v. 1. Soluk vermek, nefes verm ...

explanation
n. İzah etme, açıklama, yoruml ...

explant.
v. 1. Vücuttan alınan dokuyu s ...

explantation
n. Vücuttan alınan doku veya h ...

explode
v. 1. Patlatmak, infilak ettir ...

exploration
n. Keşif, araştırma, açınsama. ...

exploratory
a. Keşif niteliğinde, açınsama ...

explore
v. İnceden inceye muayene etme ...

explorer
n. 1. Araştırma ve muayenede k ...

explosion
n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüf ...

explosive
a. Patlayıcı. ...

expression
n. Sıkıp içini boşaltma. ...

expulsion
n. 1. Dışarı atma, dışarı itme ...

expulsive
a. Çıkartıcı, defedici, ihraç ...

exsanguination
n. Kansız bırakma işlemi. ...

exsanguine
a. Kansız. ...

exsanguinity
n. Kansızlık. ...

exsection
n. Kesip çıkarma, bir organı a ...

exsiccation
n. Sıcaklıktan dolayı kuruma. ...

exsiccosis
n. Yetersiz su girişi nedeniyl ...

exsorption
n. Bir maddenin zar aracılığıy ...

exstrophy
n. Bir organın içinin dışa dön ...

exsufflation
n. Özel alet aracılığıyla herh ...

exsufflator
n. Menfi basınç meydana getirm ...

extend
v. Germek, uzatmak, genişletme ...

extender
n. Genişletici, büyütücü, uzat ...

extension
n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatm ...

extensor
a. & n. Bir ogranı çekip uzata ...

exterior
a. & 1. Dışta (dışında) buluna ...

exteriorization
n. Dışarıya açılma. ...

exteriorize
v. 1. Kişinin iliği ve dikkati ...

extern
n. 1. Hastanede asistan doktor ...

external
a. Dış, dışyan, harici. ...

externalization
n. Bilinçaltı çatışmaların bil ...

externalize
v. Bilinçaltındaki çatışmaları ...

exteroceptor
n. Vücut dışından gelen uyarıl ...

extima
n. Kan damarının en dış tabaka ...

extinct
a. Soyu tükenmiş, ortadan kalk ...

extinction
n. 1. Ortadan kaldırma, yok et ...

extirpate
v. Kökünü kazımak, kesip çıkar ...

extirpation
n. Kökünü kazıma, kökünden sök ...

extorsion
n. Bir organ (kol, bacak, göz ...

extra
pref. Fazladan, dışında, ilave ...

extra-articular
a. Eklemdışı. ...

extraaligamentous
Bağdıxı. ...

extracapsular
a. Bir organın mahfazasının dı ...

extracardiac
n. Hücre dışında cereyan eden, ...

extracellular
a. Hücre dışı, hücreler dışınd ...

extracerebral
a. Beyin (cerebrum) dışında. ...

extracorporeal
n. Vücudun dışında kalan. ...

extracranial
a. Kafatası (cranium) dışında. ...

extract
n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham madde ...

extraction
n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; ...

extrahepatic
a. Karaciğere bağlı olmayan. ...

extrahoracic
n. Göğüs boşluğu dışında. ...

extramarginal
a. Bilinç dışı, idrak dışı ...

extramastoiditis
n. mastoid çıkıntısına bitişik ...

extramedullary
a. Medulla oblangata'nın dışın ...

extramural
Bir organ veya damarın çeperi ...

extranuclear
Nüvedışı, çekirdeğin dışında b ...

extraocular
a. Gözküresinin dışında buluna ...

extrapericardial
a. Perikat dışında. ...

extraperiostal
a. 1. Periyost dışında; 2. Per ...

extraperitoneal
a. Peritonun dışında olan. ...

extraplacental
a. Plasentadan ayrı olarak. ...

extrapleural
a. Plevra boşluğu dışında olan ...

extrapulmonary
a. 1. Akciğerler dışında; 2. A ...

extrarenal
n. böbrek dışında. ...

extrasensory
a. Duyu ötesi, normal duyuları ...

extrasomatic
a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutl ...

extrasystole
n. Normal sistol ritmine fazla ...

extrauterine
a. Rahimdışı. ...

extravagant
a. Aşırı, çok fazla, anormal d ...

extravaginal
a. Vaginadışı. ...

extravasation
n. Damarlardan (kan) fışkırma. ...

extravascular
a. Damardışı. ...

extravenous
n. Topladamar dışında olan ...

extraventricular
a. Ventrikül dışında. ...

extreme
Uç, son en uçta veya en sonda ...

extremital
a. 1. Kol veya bacakla ilgili, ...

extremity
n. Kol-bacak, extremitotis. ...

extrinsic
a. 1. Dışarıdan gelen sebepler ...

extroversion
n. İçinin dışına dönmesi, dışa ...

extrovert
n. Bazen extravert olarak kull ...

extrude
v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etm ...

extrusion
n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. ...

extubation
n. Tüp çıkama ameliyeis. ...

exuberance
n. Taşkınlık, coşku hali, fizi ...

exudate
n. İltihaplarda cerahatli olma ...

exudation
n. 1. Terleme; 2. Ter. ...

exudative
a. Terletici ...

exumbilication
n. Göbeğin normal çukurluğunu ...

exuvia
n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve y ...

eye
Göz. ...

eyeless
a. Kör. ...

eyepiece
n. Mikroskopta göz merceği (le ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z