Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

esthesiology
n. Duyu organlarının bilimsel ...

esthesiomania
n. His e idrak bozukluklarının ...

esthesiometer
n. Herhangi bir duyumla ilgili ...

esthesioneurosis
n. Duyusal sinirlerin çalışmas ...

esthesioscopy
n.n. Duyusal sinirlerin çalışm ...

esthesioscopy.
n. Herhangi bir duyuya ait has ...

esthetic(al)
a. Bedii, estetik. ...

esthetics
n. Güzeli ve güzelliği konu al ...

estimate
v. Ölçmek, tayin etmek, hesapl ...

estimation
n. Ölçme, tain etmek, hesaplam ...

estival
a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan ...

estivation
n. Bazı hayvanlarda yazın görü ...

estivoautumnal
a. Yaz ve sonbaharla ilgili, y ...

estradiol
n. biochem. Gebe kadın idrarın ...

estrin
n. see: estrogen. ...

estrinization
n. Over hormonlarına bağlı ola ...

estriol
n. biochem. Gebe kadın idrarın ...

estroenic
a. biochem. Estrus yapan, estr ...

estrogen
n. biochem. Dişi hayvanda estr ...

estromania
n. Kadının aşırı cinsel arzu t ...

estrone
n. biochem. Gebe kadın idrarın ...

estrous
n. Estrus'la ilgili, estrus gö ...

estrual
a. Östrusa ait. ...

estruation
n. 1. Kızışma hali, memeli hay ...

estrus
n. Hayvanların gerek kızgınlık ...

esuritus
n. Midede ülser peydah olma. ...

ethacrynic acid
n. Thiazid grubuna oranla daha ...

ethambutol
n. Sentetik bir tüberküloz ila ...

ethanolamine oleate
n. Varislerin tedavisinde kull ...

ethene
n. See: ethylene. ...

ether
n. biochem. Lokman ruhu, eter. ...

ethereal
a. biochem. Etere ait, eterik, ...

etherification
n. Alkol'ün eter haline dönüşm ...

etheriform
a. biochem. Eter şeklinde. ...

etherify
v. Eter haline çevirmek, eter ...

etherism
n. 1. Eter'in meydana getirdiğ ...

etherization
n. biochem. a) Eterle uyutma; ...

etherize
v. biochem. Etere dönüştürmek, ...

etheromania
n. Eter kullanma alışkanlığı, ...

ethics
n. pl. Bir diğer ve inanç sist ...

ethinyloestradiol
n. Genellikle iyi tahammül ede ...

ethionamide
n. Sentetik olarak elde olan p ...

ethisterone
n. Progesteron'a benzer özelli ...

ethmocarditis
n. Kalbin bağ dokusunun iltiha ...

ethmoidal
a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; ...

ethmoidectomy
n. Etmoid kemiğinin ameliyatla ...

ethmoiditis
n. Burun kemiği boşlukları ilt ...

ethmoidotomy
n. Etmoid kemiğini kesme ameli ...

ethnic(al)
a. Irki, ırka ait, ırksal ...

ethnobiology
n. Çeşitli ırkların fiziki öze ...

ethnologist
n. Etnoloji uzmanı, etnolog. ...

ethnology
n. Irkların kökenli ilk yayılm ...

ethoheptazine
n. Adale spazmını gideren anal ...

ethopropazine
n. Özellikle Parkinsonizmle il ...

ethosuximide
n. Petit mal'de kullanılan ve ...

ethotoin
n. Major, fokal ve psikomotor ...

ethyl
n. biochem. Etil (C2H5). ...

ethylene
n. biochem. Etilen (C2H4 veya ...

ethylenediamine
n. biochem. Aminofilin eriyiği ...

ethylmorphine hydrochloride
n. biochem. Öksürük ve ağrı ke ...

ethyloleamine oleate
n. Sklerozan (büzücü) bir madd ...

ethyltryptamine
n. Mono amino oksidaz inhibitö ...

etiologic
a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. ...

etiology
n. Hastalık sebeplerini incele ...

eubiotics
n. Sağlıklı yaşam şartlarını b ...

eubolism
n. normal metabolizmanın olma ...

eucaine hydrochloride
n. biochem. Beyaz, kokusuz ve ...

eucalyptol
n. biochem. Ökaliptus yağından ...

eucatropine hydrochloride
n. lardaki gibi boyanan kromat ...

euchlorhydria
n. Mide usaresinde asidin norm ...

euchromatin
n. biochem. Kromozomlardaki gi ...

eudiometer
n. biochem. Gazları tahlil ve ...

eugenic
a. Irkın kalıtsal özelliklerin ...

eugenics
n. Fizik ve moral bakımlardan ...

eugenol
n. biochem. Antiseptik ve loka ...

eukinesia
n. Normal çalışma, bir hareket ...

eumetria
n. Sinirsel uyarının yarattığı ...

eumycin
n. biochem. Bacillus subtilis' ...

eunuch
n. Hadım. ...

eunuchism
n. Hadımlık. ...

eunuchoidism
n. Testislerin iyi gelişmemesi ...

eupancreatism
n. Pankreas'ın normal çalışmas ...

eupareunia
n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum. ...

eupepsia
n. Normal hazım, kolay hazım, ...

euphoretic
a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. ...

euphoria
n. hastanın kendini sübjektif ...

euphoriant
a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. ...

euphoric
a. Öfori gösteren. ...

euphytmia
n. 1. Nabız atımının gösterdiğ ...

eupiesis
n. Normal basınç gösterme hail ...

euplasia
n. Dokunun normal oluşu, hücre ...

euplastic
a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. no ...

eupnea
n. Normal solunum. ...

eupraxia
n. Birbirine bağlı muntazam ha ...

eurhytmics
n. Müziğe uygun olarak yapılan ...

europium
n. biochem. Eu sembolü ile bil ...

eurycehpalic
a. Geniş kafalı, kafatasının t ...

euryon
n. Kafatasının en geniş transv ...

eusitia
n. Normal iştih. ...

eusol
n. Kalsiyum klorür ve asit bor ...

eustachian
n. XVI. yüzyılın eustachius is ...

eustachitis
n. eustachi borusu iltihabı. ...

eustachium
n. Östaki borusu. See: eustach ...

eusystole
n. Kalp sistolunun normal oluş ...

eutectic
a. biochem. Azami erime kabili ...

euthanasia
n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağ ...

euthenics
n. Çevre şartlarını daha elver ...

euthhyroid state
n. Trioid fonksiyonunun normal ...

eutocia
n. normal doğum, herhangi bir ...

evacuant
a. & n. Boşaltıcı (müshil, lav ...

evacuate
v. Vücuttan çıkarmak, boşaltma ...

evacuation
n. Bir boşluğun tahliye edilme ...

evacuator
n. Tahliye sağlayan aygıt. ...

evagination
n. Bir kısım veya organın öne ...

evaporate
n. Isı yardımıyla sıvı bir cis ...

evaporating lotion
n. bir kompres halinde cilde t ...

evaporation
n. Tebahhur, buharlaşma, evapo ...

eventration
n. Karındaki organların dışarı ...

eversion
n. ters dön(dür)me. ...

evert
v. Ters döndürmek, içini dışın ...

eviration
n. 1. Testisleri çıkarma, kişi ...

eviscerate
v. 1. Bir organın içini boşalt ...

evisceration
n. Bir organın dış kısımlarını ...

evocation
n. Embriyo'da gelişimi kontrol ...

evocator
n. Embriyo'da gelişimi kontrol ...

evolution
n. Tekamül, evrim, tekamül naz ...

evolutionary
a. Evrimle ilgili. ...

evolutionism
n. Evrim teoriis. ...

evolutionist
n. Evrim teorisine inanan kims ...

evolvement
n. Gelişme, tekamül, evrim. ...

evulsion
Bir oluşumun zor kullanılarak ...

ewing's tumor
n. 20 yaştan önce meydana gele ...

exacerbation
n. Şiddetin artması, örneğin s ...

exacrinous
a. Bir guddenin dış salgısına ...

exaggerate
v. Büyültmek, bir şeyi olduğun ...

exaggeration
büyültme, abartma, mübalağa. ...

exaggeration,
büyültme, bir şeyi olduğundan ...

exaltation
n. Kendinde manevi kuvvetler h ...

examination
n. Muayene, hastalığı teşhis m ...

examiner
n. Muayene yapan kimse. ...

exangia
n. Kan damarı genişlemesi. ...

exanimation
n. Bilinç kaybının eşlik ettiğ ...

exanthema
n. (pl. exanthemata) Enfeksiyo ...

exanthematous
a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. E ...

exarteritis
n. Arter dış gömleğinin iltiha ...

exarticulation
n. Eklemde yapılan kesme ameli ...

exathem
n. 1. Deri üzerinde meydana ge ...

excalation
n. Eksiklik, yokluk, dizi veya ...

excavation
n. Çukur, boşluk, excavatio. ...

excavator
n. 1. Nekrotik dokuları kazıma ...

excementosis
n. Bir diş kökünün çapında bir ...

excentric
a. Merkez dışı, merkezden uzak ...

excerebration
n. Beynin çıkarılması. ...

excernant
a. Boşaltıcı ...

excessive
a. Fazla aşırı. ...

exchange
n. Değişme, değiştirme, bir şe ...

exchanger
n. Herhangi bir şeiy diğer bir ...

excipient
n. Reçetedeki ilaçlara kullanı ...

excision
n. Kesm, kesip çıkarma, şirürj ...

excitability
n. Uyarana karşı çabucuk cevap ...

excitableness
n. Tahriş yeteneği. ...

excitant
n. Uyarıcı ilaç. ...

excitation
n. Tahrik ve tenbih, uyartı. ...

excite
v. Tahrik etmek, harekete geti ...

excited
a. Tahrik edilmiş, uyartılmış ...

excitement
n. Uyarının sebep olduğu fizik ...

exciting
a. Uyarıcı, harekete sevkedici ...

excitomotor
a. Hareket yeteneğini uyaran i ...

excitonutrient
a. Belenmeyi canlandıran ilaç. ...

excitor
n. Uyarıcı (sinir). ...

excitosecretory
a. Salgıyı uyaran. ...

excittovascular
a. Damarları genişleten veya d ...

exclave
n. Anaorgana tutunmuş organla ...

exclusion
n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerr ...

excochleation
n. Bir boşluğun kazınması. ...

excoriation
n. Cildin bir kısmının çıkarıl ...

excrement
n. Feçeş dıskı. ...

excremental
a. 1. Vücuttan dışarı atılan y ...

excrementitious
a. Dışkıya ait. ...

excrescence
n. Dokularda anormal bir çıkın ...

excreta
n. See: excretion. ...

excrete
v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzu ...

excreter
n. İdrar veya dışkısı ile çevr ...

excretion
n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, ...

excretory
a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait ...

excurrent
a. 1. Kalbden akan (kan); 2. M ...

exemia
n. Vücutta eksilme olmaksızın ...

exenterate
v. Bir organı kesip çıkarmak. ...

exenteration
n. see: Evisceration. ...

exenteritis
n. Barsak serozasının iltihabı ...

exercise
n. 1. Vücut kaslarını kuvvetle ...

exeresis
n. Bir sinir, damar, veya diğe ...

exfetation
n. Dış gebelik. ...

exflagellation
n. Protozoon'n dışarıya doğru ...

exfoliatie
a. 1. Pul pul veya ince tabaka ...

exfoliation
Derinin pul pul dökülmesi. ...

exhalation
n. Nefes verme. ...

exhaustion
n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvve ...

exhibit
v. İlaç olarak vermek. ...

exhibition
n. İlaç olarak verme. ...

exhibitionism
n. 1. Kendini teşhir etme anom ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z