Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

epithelial
a. Epitel'e ait. ...

epithelialization
n. Çıplak bir bölgede epitel ç ...

epithelialize
v. Soyulan bölgenin yeniden ep ...

epithelioid
a. Epitele benzer, epitelsi, e ...

epitheliolysis
n. Epitelyel dokunun harabiyet ...

epithelioma
n. Bir deri kanseri tipi, epit ...

epitheliomatous
a. Epitele ait. ...

epitheliosis
n. Konjunktiva'da granüller şe ...

epitheliotropic
a. Epitel hücrelerine karşı eğ ...

epithelium
n. (pl. epithelia). Organları ...

epithelization
n. 1. Epitel dokusunun rejener ...

epithesis
n. Şekil bozukluklarının ameli ...

epitonic
a. Aşırı gerginlik gösteren to ...

epitrochlea
n. Humerus'un iç lokması. ...

epitrochlear
n. Humerus iç kondili (epitroc ...

epitympanic
a. Timpanüstü, epitimpan, epit ...

epitympanum
n. timpanın üst tarafı (kısmı) ...

epizoic
a. Epizoide ait. ...

epizoicide
n. Epizoidleri yok eden bir fa ...

epizoology
n. Hayvanlarda görülen bulaşıc ...

epizoon
n. (pl. epizoa). Hayvansal dış ...

epizoonosis
n. Deri üzerinde parazit olara ...

epizootic
a. 1. Aynı anda birçok hayvand ...

epizootiology
n. Hayvanların epideimk hastal ...

eponychium
n. 1. Embriyo'da tırnak yatakl ...

eponym
n. Hastalık, bulgu, organ, olu ...

epoophorectomy
n. "Epoophoron"un ameliyatla ç ...

epoophoron
n. paraovaryum, epiovaryum, Ro ...

Epstein barr Virus
n. Burkitt lenfosarkomu ile al ...

epulis
n. Muhtelif alveol kenarları ü ...

epuloid
a. Epulis'e benseyen, epulis g ...

epulosis
n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleş ...

equation
n. Eşitlik. ...

equilibration
n. İki şey arasında denge sağl ...

equilibrium
n. Denge, muvazene. ...

equinia
n. See: Glanders. ...

equinism
n. At yürüyüşü ...

equinocavus
n. Ayakta hem "talipes equinus ...

equipotential
a. İktidarı bir olan. ...

equivalent
a. Eşit, müsavi. ...

eradication
n. kökünden kazıma, kökünü kur ...

erasion
n. Kazıma, bir lezyonu kazıyar ...

erbium
n. biochem. Er sembolü ile bil ...

erect
v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, d ...

erectile
n. Dik, kalkabilme yeteneği ol ...

erectility
n. Kabarma yeteneği, dikleşme ...

erection
n. Dikilme, intaz: Penisin kav ...

erective
a. Kaldırıcı, dikleştirici. ...

erector
n. Kaldıran, dik tutan, erektö ...

eremophobia
n. Yalnızlık sebebiyle duyulan ...

erepsin
n. biochem. Barsak suyu enzimi ...

erethin
n. biochem. Zehirli tüberkülin ...

erethism
n. 1. Bir organın vakitsiz tek ...

erethismic
a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgil ...

erethitic
a. see: erethismic. ...

erg.ergon
n. Enerji, erg. ...

ergasia
n. 1. Kişinin zihni ve bedense ...

ergasiomania
n. Marazi çalışma arzusu. ...

ergasiophobia
n. Çalışmaktan ürkme, çalışmay ...

ergasthenia
n. Aşırı çalışma nedeniyle mey ...

ergastic
a. Yedek güç gösteren, gerekti ...

ergograph
n. Kasların kuvvetini ölçmeye ...

ergometer
n. Kas kontraksiyonlarının güc ...

ergometrine
n. Ergotun temel alkaloidi. ...

ergometry
n. Adaleler tarafından yapılan ...

ergonomics
n. İnsan ve çalışan çevresi il ...

ergonovine maleate
n. biochem. Uterus kasılmaları ...

ergostat
n. Kontraksiyon yapan kasın gö ...

ergosterol
n. biochem. Hayvan ve bitki do ...

ergot
n. İlaçta kullanılan hastalıkl ...

ergotamine
n. Migren tedavisinde kullanıl ...

ergotherapy
n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıy ...

ergotinine
n. Ergot'dan elde edilen alkal ...

ergotism
n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden ...

ergotoxine
n. 1. Ergot'dan elde edilen al ...

eriometer
n. Çok ufak taneciklerin büyük ...

erode
v. Aşındırmak. ...

erogenous
a. Cinsel heycan (veren), eroj ...

erosio
n. 1. See: Erosyon: Mukozalard ...

erosion
n. 1. Belli bir yüzey üzerinde ...

erosive
a. Aşındırıcı: Erosyon meydana ...

erotic
a. Aşk veya cinsel iktidara ai ...

erotism
n. insel arzuların diğer herha ...

erotogenesis
n. Cinsel arzunun oluşması, şe ...

erotogenic
a. Cinsi arzu uyandıran, eroto ...

erotographomania
n. Kişide, hastalık derecesind ...

erotology
n. aşk bilgisi, aşkbilim, erot ...

erotomania
n. Şehvani (cinsel) fikirlerin ...

erotomaniac
a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. ...

erotopath
n. Cinsel arzu ve davranışları ...

erotopathy
n. Cinsel aruz ve davranışlard ...

erotophobia
n. Cinsel ilişkilerden korkma, ...

erratic
a. 1. Düzensiz, kararsız, yer ...

errhine
n. & a. 1. Burna çekilip akmas ...

erubescence
n. Kızarma, derinin kızarması. ...

eructation
n. Geğirti, geğirme. ...

eruption
n. Tezahür, kızartı, kabarık, ...

erysipelas
n. Yılancık, deride streptokok ...

erysipelatous
a. Erizipelli. ...

erysipeloid
n. Erysipelas'a benzeyen clit ...

erythema
n. Kızıl, iltihaptan sonra der ...

erythematous
a. Eritemli. ...

erythemia
n. Kanda eritrosit sayısının a ...

erythemogenic
a. Eritem meydana etiren, erit ...

erythr (6)
pref. Kırmızı, al. ...

erythrasma
n. Uylukların iç taraflarında ...

erythrism
n. Saç ve sakalın kırmızı (kız ...

erythrite
n. biochem. Eritrit, renksiz v ...

erythrityl
n. biochem. C4H9 formülünde ol ...

erythroblast
n. Hemositoblast'dan sonra gel ...

erythroblastemia
n. Kanda eritroblastların çoğa ...

erythroblastoma
n. Eritroblastlardan doğan bir ...

erythroblastosis fetalis
n. Anne kanı ile fetal kan ara ...

erythroclasis
n. Eritrositlerin parçalanması ...

erythroclastic
a. 1. Eritrositleri parçalayan ...

erythrocyanosis
Derini bazı bölgelerinin kaşın ...

erythrocytes
n. Dolaşım kanında bulunan ve ...

erythrocythaemia
n. Fazla miktarda alyuvar yapı ...

erythrocyto-opsonin
n. biochem. Eritrositlere etki ...

erythrocytolysis
n. Eritrositlerin erimesi, hem ...

erythrocytopenia
n. Alyuvar sayısında azalma gö ...

erythrocytorrhexis
n. Eritrositlerin parçalanması ...

erythrocytosis
n. see: erythrocythemia. ...

erythroderma
n. Derinin anormal kızartısı, ...

erythrodermatitis
n. kızartılı deri iltihabı, er ...

erythrodextrin
n. biochem. İyodinle kırmızı b ...

erythroedema polyneuritis
n. Uzuvların kırmızı bir renk ...

erythrogenesis
n. Eritrositlerin oluşması. ...

erythrogenic
n. a) Leke meydana getirme vey ...

erythroid
a. Kırmızı (kızıl) renkli, eri ...

erythrol
n. See: erythritol. ...

erythroleukemia
n. kanda genç eritrosit ve lök ...

erythrolysin
n. biochem. Eritrositleri erit ...

erythromania
n. İstemdışı gelişen kızarma h ...

erythromelalgia
n. El ve ayaklarda nöbetler ha ...

erythrometer
n. kırmızılık derecesini ölçme ...

erythromycin
n. Penisilin'e benzer etkiye s ...

erythropathy
n. Eritrosit bozuklukları. ...

erythropenia
n. Eritrosit yokluğu, eritrope ...

erythrophil
n. biochem. Kolayca kırmızıya ...

erythrophobia
n. 1. Yüz kızarmasından aşırı ...

erythropia
n. kırmızı görme, tüm cisimler ...

erythroplasia
n. Mukoza üzerinde kırmızımtır ...

erythropoiesis
n. Eritrosit oluşumu. ...

erythropoietic
a. Eritrositlerin oluşumuna ai ...

erythrorrhexis
n. Alyuvarların parçalanması. ...

erythrosis
n. Deri ve mukozalnarın kırmız ...

erythrotoxin
n. biochem. Eritrositlere etki ...

erythruria
n. Eritrosit işeme, eritrüri. ...

Esbach's Albuminometer
n. Üzerinde dereceler olan bir ...

escape
n. 1. sızma, sızıntı (kan, len ...

eschar
n. Yakıcı bir madde temasiyle ...

escharotic
n. Kabuklanmaya sebep olan her ...

escherichia
n. Bir bakteri türü. ...

esculin
n. biochem. At kestanesi kabuğ ...

eserine
n. See: Physostigmine. ...

eşesion
n. Doku yüzeyinin derece derec ...

Esmarch's Bandage
n. Uzuvlarda yapılacak ameliya ...

esmodil
n. Carbachol'a benzeyen antisp ...

esoethmoiditis
n. Etmoid sinüslerinin iltihab ...

esogastritis
n. Mide mukozasının iltihabı, ...

esohagectasis
n. Yemek borusunun genişlemesi ...

esophageal
a. Özofagusa ait, oesophageus. ...

esophagectomy
n. Özofagusun ameliyatla çıkar ...

esophagism
n. Yemek borusunun spazmı, yem ...

esophagismus
n. Ösofagus spazmı. ...

esophagitis
n. Özofagus iltihabı, özofajit ...

esophagocele
n. Özofagus fıtığı, Özofagosel ...

esophagoduodenostomy
n. Yemek borusu ile duodenum a ...

esophagodynia
n. Özofagus ağrısı ...

esophagoenterestomy
n. Yemek borusu ile ince barsa ...

esophagogastoplasty
n. Yemek borusu ile mide arası ...

esophagogastrectomy
n. Özofagus ve midenin ameliya ...

esophagogastrostomy
n. Yemek borusu ile mide arası ...

esophagogram
n. Özofagografi yoluyla edilen ...

esophagography
n. Kişiye radyo-opak madde eri ...

esophagojejunostomy
n. Yemek borusu ile jejunum ar ...

esophagology
n. Özofagus ve hastalıklarının ...

esophagomalacia
n. Özofagus duvarlarının yumuş ...

esophagometer
n. Özofagusu ölçme aleti, özof ...

esophagomycosis
n. Mantarların sebep olduğu ye ...

esophagoptosis
n. Özofagusun düşmesi (sarkmas ...

esophagoscope
n. Özofagusun içini muayeneye ...

esophagoscopy
n. Özofagusu görerek muayene e ...

esophagospasm
n. Özofagus spazmı. ...

esophagostenosis
n. Yemek borusunun daralması. ...

esophagostomy
n. Dışardan tüp geçirmek suret ...

esophagotomy
n. Özofagusu kesme ameliyesi, ...

esophagus, oesophagus
n. Yemek borusu, özofagus, oes ...

esophoric
a. 1. Özofori ile ilili; 2. Öz ...

esoteric
a. 1. Organ içind başlayan; 2. ...

espundia
n. Güney Amerika'da görülen mu ...

essence
n. Tasfiye edilmiş durumdaki a ...

ester
n. biochem. Ester: Asitlerle a ...

esterase
n. biochem. Ester bağlarının h ...

esterification
n. Bir asitin ester haline dön ...

esterolysis
n. Ester'in hidroliz sonucu al ...

esterolytic
a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. ...

esthematology
n. See: Esthesiology. ...

esthesia
n. Algılama, duyma, hissetme. ...

esthesioblast
n. See: Ganglioblast. ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z