Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

enterolithiasis
n. barsaklarda taş bulunması h ...

enterologist
n. Barsak hastalıkları uzmanı. ...

enterology
n. Barsakbilim, enteroloji. ...

enterolysis
n. Barsakların gerek kenid ara ...

enteromegaly
n. Barsağın anormal şekilde ge ...

enteromycosis
n. bakterilerden ileri gelen b ...

enteromyiasis
n. Barsaklarda yerleşen sinek ...

enteron
n. Barsak ...

enteroneuritis
n. Barsak sinirlerinin iltihap ...

enteronitis
n. İncebarsak iltihabı. ...

enteroparesis
n. Barsak tonüsünün azalması v ...

enteropathy
n. Barsak hastalığı, enteropat ...

enteropexy
n. Bir kısım barsağın dikişle ...

enteroplasty
n. Barsak üzerinde yapılan est ...

enteroplegia
n. Barsak felci, enteropleji. ...

enteroplex
n. Kesik barsak kenarlarını bi ...

enteroplexy
n. Kesik barsak kenarlarının a ...

enteroproctia
n. Kişide ameliyatla oluşturul ...

enteroptosis
n. Kas kuvvetinin veya yağ dok ...

enterorhagia
n. Barsak kanaması, entroraji. ...

enterorrhaphy
n. Barsak kanalı içinde buluna ...

enterorrhexis
n. Barsak rüptürü. ...

enteroscope
n. Barsak içini muayeneye mahs ...

enterosepsis
n. Barsak muhteviyatındaki mik ...

enterospasm
n. Barsak koliği. ...

enterostasis
n. Barsak stazı. ...

enterostenosis
n. Barsak kanalının daralması, ...

enterostomy
n. Barsağın fistülizasyonu, en ...

enterotome
n. Barsağa kesit yapmada kulla ...

enterotomy
n. Barsakları kesme ameliyesi, ...

enterotoşin
n. biochem. Stafilokoklarda bu ...

enterotribe
n. Kolostomi vakalarının kapat ...

enteroviruses
n. Sindirim kanalı aracılığı i ...

enterozoa
n. Barsaklarda yerleşen havyan ...

enterozoon
n. (pl. enterozoa) Barsak para ...

entheomania
n. Dini heyecanın yarattığı ta ...

enthesis
n. Harabiyete uğramış doku vey ...

enthetic
a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. D ...

entity
n. 1. Belli özelliklere sahip ...

entochorodiea
n. Koroidin iç tabakası. ...

entoderm
n. Embriyo'nun gelişimi esnası ...

entodermal
a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. ...

entomion
n. Parietal kemiğin mastoid aç ...

entomology
n. Zooloji biliminin böcekler ...

entomophobia
n. Böceklerden aşırı korkma. ...

entonic
a. Tansiyonu intizamsız. ...

entopic
a. Normal yerinde bulunan. ...

entoptic
a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Gö ...

entoptoscopy
n. Göz içi muayenesi. ...

entrails
n. İç organlar, özellikle bars ...

entrance
n. Giriş, giriş lyeri. ...

entripsis
n. deri üzerinde sürülen yağı ...

entropion
n. Göz kapaklarının içe kıvrıl ...

enucleation
n. Bir organın tam olarak vücu ...

enunciation
n. Telaffuz, telaffuz etme, ke ...

enuresis
n. İdrar tutamama. ...

envelope
n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan ...

environment
n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. ...

enzymatic
a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzi ...

enzyme
n. biochem. a) Canlı ogranizma ...

enzymology
n. Enzimlerin aypı vefonksiyon ...

enzymolysis
n. Enzim etkisiyle meydana gel ...

enzymosis
n. Enzim etkisile meydana gele ...

enzymuria
n. İdrarda enzim bulunması, en ...

eonism
n. Erkeğin dişilik karakteri t ...

eosin
n. biochem. Bakteriyolojide ku ...

eosinoblast
n. Kemik iliğinde miyelosit ön ...

eosinopenia
n. Kanda eozinofil hücrelerini ...

eosinophil
n. a) Eosine karşı eğilimi ola ...

eosinophilia
n. Kanda eozinofil lökositleri ...

eosinophilic
a. Eozin'le kolayca boyanan, e ...

eosinophilous
a. 1. Eozin'le kolayca boyanan ...

eparterial
a. Arterin üstünde, arter üstü ...

epectal
a. 1. Fazladan ilave, gerektiğ ...

ependyma
n. Beyin ventriküllerini ve be ...

ependymal
a. Ependime ait. ...

ependymitis
n. Ependim iltihabı, ependimit ...

ependymoblast
n. Ependisit'i oluşturan öncü ...

ependymoblastoma
n. Ependimoblast'lardan gelişe ...

ependymocyte
n. Ependim hücresi, ependimosi ...

ependymoma
n. Ependimosit'lerden gelişen ...

ependymopathy
n. Ependim hastalıkları. ...

ephebiatrics
n. Ergenlik çağını ve bu çağda ...

ephebic
a. ergenliği (püberteye) ait, ...

ephebogenesis
n. Ergenlik çağında, bu devrey ...

ephedra
n. Kendiinden efedrin elde edi ...

ephedrine
n. biochem. Sempatomimetik bir ...

ephelides
n. Çil, benek. ...

ephialtes
n. Korkulu veya sıkıntılı rüya ...

epi
pref. üstünde, üzerinde. ...

epiblastic
a. Ektoderme ait. ...

epiblepharon
n. Üst veya alt göz kapağı ken ...

epicanthus
n. Bazan gözün iç köşesini ört ...

epicardia
n. Yemek borusunun diafragma'n ...

epicardial
a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Ep ...

epicardium
n. Epikard (iyum); Perikardın ...

epicolic
a. Kolon üzerinde. ...

epiconyle
a. Lokmaüstü, epikondil, epico ...

epicostal
a. Kaburga üzerinde. ...

epicranial
a. Kafatası üzerindeki deri il ...

epicranium
n. kafatası keimkleri üzeirni ...

epicranius
a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüs ...

epicrisis
n. Bir hastalık sonlandıktan s ...

epicritic
n. Isı, dokunma gibi hassas du ...

epicystitis
n. İdrar kesesi üstü iltihabı, ...

epicystotomy
n. Semfiz üzerinden (suprapubi ...

epicyte
n. Hücre duvarı veya zarfı, ep ...

epidemal
a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. ...

epidemic
a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın h ...

epidemic, epidermal
a. Deriye ait derisel, cildi. ...

epidemidalization
n. Silindirik epitel hücreleri ...

epidemiography
n. Epidemik hastalıklar litera ...

epidemiologist
n. Epidemiyoloji uzmanı, epide ...

epidemiology
n. Salgın hastalıklardan söz e ...

epidemis
n. Üstderi, epiderm(is). ...

epidemitis
n. Epiderm iltihabı, epidermit ...

epidermization
n. 1. Soyulmuş bir bölgenin ye ...

epidermodysplasia
n. epdirem oluşumunda bozukluk ...

epidermoid
a. Epiderme benzer, epidermsi. ...

epidermolysis
n. Deri gevşekliği, epidermoli ...

epidermoma
n. Deri üzerinde hücre artımı ...

epidermomycosis
n. Mantar ve mayalardan meydan ...

epidermophyton
n. Tırnaklarda ve deride yerle ...

epidermophytosis
n. Epidermorphyton türü mantar ...

epididymal
a. Epididime ait. ...

epididymectomy
n. Epididimin ameliyatla çıkar ...

epididymis
n. Erbezi üstü, epididim. ...

epididymitis
n. Epididim iltihabı (çok kere ...

epididymo-orchitis
n. Epididimis ve testislerin b ...

epididymotomy
n. Epididimi kesme ameliyesi. ...

epididymovasos1stomy
n. Epididim ile vas (ductus) d ...

epidural
a. Dura materin üst veya dış k ...

epidurography
n. Epidural aralığa kontrast m ...

epifolliculitis
n. Saç folliküllerinin iltihab ...

epigast7ralgia
n. Epigasr ağrısı, epigastralj ...

epigastric
a. Mide hizasındaki karın duva ...

epigastrium
n. Göbeğin üst kısmındaki karı ...

epigastrocele
n. Epigastr fıtığı. ...

epigenesis
n. Döllenmiş ovum'da canlının ...

epigenetics
n. Gelişim olayını sebeplerile ...

epiglottic
a. Epiglota ait, epiglotticus. ...

epiglottidean
a. Eipglota ait, epiglotik. ...

epiglottidectomy
n. Epiglotun ameliyatla çıkarı ...

epiglottidis
n. Epiglotis'in iltihabı ...

epiglottis
n. 1. Dilin arkasında yer alan ...

epiglottitis
n. Epiglot iltihabı, epiglotid ...

epignathous
a. Üst çenesi, alt çene üzerin ...

epilation
n. Koagülasyon nekrozu, elektr ...

epilatory
n. Kılların dökülmesine sebep ...

epilepsy
n. Sar'a, epilepsi. ...

epileptic
a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, ...

epileptiform, epileptoid
a. Epilepsiye benzer, sar'ası. ...

epileptogenic
n. sara meydana getirebilme öz ...

epileptology
n. Epilepsi bilgisi, sar'a bil ...

epileptosis
n. Epilepsiye bağlı olarak gel ...

epiloia
n. Beyin dokusu ile ilgili ola ...

epilose
n. Saçları dökük, saçsız, dazl ...

epimenorrhea
n. Menstruasyonun sık olması, ...

epimysium
n. Çizgili kası dıştan saran e ...

epinephrine
n. Adrenalin. ...

epinephrinemia
n. Kanda epinefrin bulunması, ...

epinephritis
n. See: Adrenalitis. ...

epineurium
n. Sinir kılıfı, epinevriyum. ...

epinosis
n. hastalığa eklenen veya geçi ...

epiotic
a. Kulaküstü. ...

epiphora
n. Gözyaşlarının patolojik ola ...

epiphrenal
a. Diyafragma üzerinde. ...

epiphylaxis
n. Normal filaksinin çoğalması ...

epiphyseal
n. Epifiz'le ilgili. ...

epiphysiodesis
a. 1. Ayrılmış kemik epifizini ...

epiphysiolysis
n. Epifizin kemik diyafizinden ...

epiphysis
n. Uzun kemiklerin uçları, kem ...

epiphysitis
n. Epifiz iltihabı. ...

epiplocele
n. Omentum fıtığı, epiplosel. ...

epiploectomy
n. Omentum'un ameliyatla çıkar ...

epiploenterocele
n. İçinde omentum'la beraber b ...

epiploic
a. Epiplona ait. ...

epiploitis
n. Eiplon iltihabı, epiploit. ...

epiploon
n. (pl. epiploa). İçorgan (bağ ...

epiplopexy
n. Omentum'un kollateral dolaş ...

epiplorrhaphy
n. Omentum'un dikilmesi. ...

episclera
n. Sklera ile konjunktiva aras ...

episcleral
n. 1. Episklera ile ilgili, 2. ...

episcleritis
n. Skleranın dış tabakalarının ...

episioclisia
n. Vulvanın cerrahi olarak kap ...

episioplasty
n. Vulvanın plastik tamiri. ...

episiorrhagia
n. Vulva kanaması, vulva bölge ...

episiorrhaphy
n. Vulvanın dikilmesi. ...

episiostenosis
n. Vulvanın daralması, episyos ...

episiotomy
n. Vulvayı kesme ameliyesi, ep ...

episome
n. Mikrobun yapısında antibiyo ...

epispadias
n. Üretranın doğuştan olarak p ...

epispastic
n. Tahriş edici madde. ...

episplenitis
n. dalak kapsülünün iltihabı, ...

epistaxis
n. burun kanaması. ...

episternal
a. Sternum üstü. ...

episternum
n. Sternum'un üçgen şeklindeki ...

epistropheus
n. Eksenkemik, ikinci boyun om ...

epistrophic
a. Eksen kemiğe ait; epistroph ...

epithalamic
n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2 ...

epithalamus
n. Talamus üstü, epitalamus. ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z