Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

encephalomeningocele
n. Beyin ve meninsklerin kafat ...

encephalomeningopathy
n. Beyin ve meninkslerle ilgil ...

encephalomere
n. Embriyonik beyini oluşturan ...

encephalometer
n. Kafatasını ölçme aleti, ens ...

encephalomyelitis
n. Beyin ve omuriliğin iltihab ...

encephalomyelopathy
n. Beyin ve omurilikle ilgili ...

encephalon
n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enk ...

encephalopathy
n. Beyin hasatlığı. ...

encephalopyosis
n. Beyin apsesi. ...

encephalorrhgaia
n. Beyin kanaması. ...

encephalosclerosis
n. Beyin sertleşmesi. ...

encephalotomy
n. Beyini açma ameliyatı, ense ...

enceplalitis
n. Beyin iltihabı, ensefalit. ...

enchondral
a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş ...

enchondroma
n. Kıkırdak dokusunda olan tüm ...

encirclement
n. Etrafını çevirme, daire şek ...

enclave
n. Organ veya dokunun içine sa ...

enclavement
n. Doğum ağrıları esnasında, d ...

encolpitis
n. Vagina mukozasının iltihabı ...

encopresis
v. İstemsiz olarak gaita çıkar ...

encranial
a. Kafatas içinde bulunan. ...

encyesis
n. Normal gebelik. ...

encyst
v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese ...

encysted
a. Etrafı kalın zar veya kapsü ...

encystment
n. Bir oluşum etrafının kapsül ...

end
n. Son, uç, herhangi bir oluşu ...

end (o)
pref. içinde içine. ...

end-artery
n. diğer arterlerle anastomoz ...

end-body
n. See: Complement. ...

end-organ
n. Hissi sinirin dallanma göst ...

end-plate
n. Motor sinir dallarının kas ...

endamoeba
n. Vücutta parazit olarak yaşa ...

endangium
n. Damarın iç tabakası, intima ...

endaortitis
n. Aortu örten zarın iltihabı. ...

endarterectomy
n. Bir atardamarda bulunan ate ...

endarteritis
n. Arterlerini iç gömleğiinn i ...

endarterium
n. Arterin iç tabakası, intima ...

endarteropathy
n. Arterin iç tabakasını ilgil ...

endaural
a. Dış kulak kanalının iç bölü ...

endemic
a. Muayyen bir bölgede kalan ( ...

endemiology
n. Andemik ahstalıkların vukuu ...

endermic
a. Cilt üzerined iğleyen, cild ...

endo-intoxication
n. Andojen toksinlerle zehirle ...

endoaneurysmorrhaphy
n. Anevrizma tedavisinde uygul ...

endoangiitis
n. Kan damarları en iç tabakas ...

endoantitoxin
n. biochem. Bir hücrenin içind ...

endoappendicitis
n. Apandisin müköz zarının ilt ...

endoblast
n. Hücre nüvesi. ...

endobronchitis
n. Bronşları örten zarın iltih ...

endocardial
a. Endokarda veya kalbin iç kı ...

endocarditis
n. Endokard iltihabı. ...

endocardium
n. Kalp içzarı, kalp boşluklar ...

endocervical
a. Cervix uteri'nin iç bölümün ...

endocervicitis
n. Endoserviksin iltihabı. ...

endocervix
n. 1. Uterus boynu kanalını ör ...

endochondral
a. kıkırdak içinde (yerleşmiş ...

endocolitis
n. Kolonun mukozasının iltihab ...

endocomplement
n. eritrositte bulunan bir kom ...

endocranial
a. Kafa içi yüzüne ait, kafa i ...

endocranitis
a. Kafatasının iç yüzeyi (dura ...

endocranium
n. 1. Kafatasının iç yüzeyi; 2 ...

endocrin (e)
a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin s ...

endocrinology
n. İç salgı bilgisi, endokrino ...

endocrinopath
n. İç salgı bezi veya bezlerin ...

endocrinopathy
n. İç salgı bozukluğundan iler ...

endocrinosis
n. İç salgı bezinin disfonksiy ...

endocrinotherapy
n. Hastalık veya bozukluğun il ...

endocrinous
a. İç salgılara ait. ...

endocystitis
n. İrar torbası mukozasının il ...

endodascope
n. Endodiyaskopi'de vücut boşl ...

endoderm
a. Embriyonal gelişim erken de ...

endodiascopy
n. Herhangi bir vücut boşluğu ...

endodontics
n. Dişçilikte pulpa hastalıkla ...

endodontist
n. Endodonti uzmanı. ...

endodontitis
n. Diş pulpasının iltihabı. ...

endoenteritis
n. Barsak mukozasının iltihabı ...

endoenzyme
n. biochem. Hücre içi enzimi. ...

endogamy
n. 1. Aynı kabileveya sülale i ...

endogastrectomy
n. mide mukozasının ameliyatla ...

endogastric
a. mide içi (ne ait). ...

endogastritis
n. Mide mukozasının iltihabı, ...

endogen
n. içinden büyüyen. ...

endogenic
a. see: endogenous ...

endogenous
a. İç sebeplerden doğan, andoj ...

endoglobular
a. Kan küreciklerinde bulunan. ...

endolaryngeal
a. Larenkste bulunan, larenks ...

endolumbar
a. Omurilik lomber parçasının ...

endolymphatic
a. Endolenfatik, iç lenfaya ai ...

endolyph
n. İç lenfa (iç kulakta buluna ...

endolysin
n. Hücre içinde bulunan ve bak ...

endomastoiditis
n. Mastoid boşluğu ve hücreler ...

endometrectomy
Rahim mukozasının ameimlyatla ...

endometrial
a. Endometr (uterus mukozası)' ...

endometrioma
n. Endometr ihtiva eden bir tü ...

endometriosis
n. Anormal yerde endometrium b ...

endometritis
n. Rahim (uterus) mukozasının ...

endometrium
n. Uterus'un mukozası, endomet ...

endometroid
a. Endometre benzer. ...

endomitosis
n. Kromozomların iğ şekli oluş ...

endomorph
n. Endomorfi gösteren canlı. ...

endomorphy
n. Endoderm'den gelişen dokula ...

endomyocardium
a. Endokardi ve miyokardı birl ...

endonasal
a. Burun içi(ne ait). ...

endoneurial
a. Endonöriyum'la ilgili. ...

endoneuritis
n. Endonöriyum'un iltihabı. ...

endoneurium
n. Sinir liflerini çevreleyen ...

endoparasite
n. Konağın bünyesi içinde, iç ...

endopathy
n. İç sebeplerden doğan hastal ...

endopelvic
a. Leğen (pelvis) içi, endopel ...

endopeptidase
n. biochem. Proteinlerin hidro ...

endopericarditis
n. Endokard ve perikard iltiha ...

endoperimyocarditis
n. Endokard, perikard ve miyok ...

endoperitonitis
n. Periton boşluğu seröz tabak ...

endophlebitis
n. Bir ven intimasının iltihab ...

endophthalmitis
n. Gözün iç dokularının iltiha ...

endophytic
a. 1. İçeriye doğru gelişen, o ...

endoplasm
n. Protoplazmanın yumuşak iç t ...

endoplast
n. Hücre nüvesi. ...

endorhachis
n. Omurilik çevresindeki dura ...

endorrhinitis
n. Burun mukozasının, saglı ar ...

endosalpingitis
n. Dölyatağı borusunun içini ö ...

endoscope
n. Vücut içi boşluklarını aydı ...

endoscopy
n. Vücudun içini muayene, endo ...

endosepsis
n. Vücut içinde oluşan toksik ...

endoskeleton
n. İç iskelet. ...

endosmometer
n. Bir maddenin endosmoz derec ...

endosmosis
n. Dışardan içeriye doğru seyr ...

endosmotic
a. Endozmoz'lai lgili. ...

endosoma
n. Eritrosit muhteviyatı, erit ...

endosome
n. Bazı tek hücrelilerin çekir ...

endospore
n. Yalnızca beslenme fonksiyon ...

endosteum
n. kemik boşluğunu saran bağ d ...

endostitis
n. Kemik boşluğunu saran zarın ...

endostoma
n. Bir kemikiçi tümörü, endost ...

endostosis
n. Kıkırdak hücreleri arasında ...

endothelial
a. 1. Endotel tabakası (endote ...

endotheliitis
n. Endotelyum iltihabı. ...

endotheliolysin
n. biochem. Endotel hücrelerin ...

endothelioma
n. Endotel dokusundan (damar c ...

endotheliosis
n. Endotel hücrelerinin çoğalm ...

endotheliotoxin
n. biochem. Endoteli yokeden b ...

endothelium
n. Damarların iç zarı (tabakas ...

endotheloid
a. Endotelyuma benzeyen. ...

endothermal
a. Isı emen, ısı depo eden. ...

endothermic
a. biochem. Isı alan, hararet ...

endothermy
n. Deriden yüsek frekanslı ele ...

endothoracic
a. Göğüsiçi, endothracicus. ...

endotoxin
n. biochem. Hücreiçi toksini. ...

endotoxoid
n. biochem. Endotoksinden hazı ...

endotracheal
n. Soluk boruus içinde. ...

enema
n. Lavman, rektuma sıvı gönder ...

energometer
n. Nabzı tetkike mahsus alet. ...

energy
n. Enerji, erke, kuvvet, kudre ...

enervation
n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. ...

engagement
n. Fetüs başının pelvis boşluğ ...

engastrius
n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün ...

engine
n. Belli bir enerji oluşturan ...

engorgement
n. Tıkanma kan hücumu, kanlanm ...

engram
n. anlının karşılaştığı etkili ...

enlargement
n. Büyüme, artma. ...

enomania
n. 1. Alkollü içkilere aşırı i ...

enophthalmos
n. Göz küresinin orbita içine ...

enostosis
n. Kemiğin ilik kanalı içine d ...

ensiform
a. Hançerbiçim, hançeri. ...

ensisternum
n. Sternum'un uç kısmı. See: X ...

entamebiasis
n. Entaboeba cinsi protozoonla ...

entamoeba
n. Bazı türleri insan barsakla ...

entasia
n. Kasta aniden beliren geçici ...

entelechy
n. 1. Tamamlanma, gelişimini t ...

enter
pref. Barsak anlamına önek. ...

enteradenitis
n. Barsak mukozasındaki bezler ...

enteral
a. gastrointestinal kanalın iç ...

enteralgia
n. Barsak ağrısı, barsaklarda ...

enterangiemphraxis
n. Barsak kan damarlarının tık ...

enterectasis
n. Barsakların genişlemesi. ...

enterectomy
n. Bir kısım barsağın ameliyat ...

enteric
a. entericus, iç organ (bağır) ...

enteritis
n. Barsak iltihabı, Enterokoli ...

entero
pref. Barsak, içorgan, bağır. ...

entero-anastomosis
n. Barsak anastomozu. ...

enteroantigen
n. biochem. Dışkı (feçes)'den ...

enterobacteriotherapy
n. Barsak bakterilerinin tedav ...

enterobiasis
n. Enterobius cinsi kurtların ...

enterobius vermicularis
n. İnce ve kalın barsaklarda y ...

enterocele
n. Barsak fıtığı, özellikle va ...

enterocholecystostomy
n. İncebarsakla safra kesesi a ...

enterococcus
n. Küçük zincirler şeklinde gr ...

enterocolitis
n. İnce ve kalın bağırsak ilti ...

enterocolostomy
n. İncebarsak ile kolon arasın ...

enterocrinin
n. biochem. İnce barsak guddel ...

enterodynia
n. Barsak ağrısı, enterodini. ...

enterogastritis
n. Mide-barsak iltihabı, enter ...

enterogastrone
n. biochem. Mide salgısını dur ...

enterogenous
a. Barsaktan doğan, barsaklard ...

enterogram
n. Enterograf ile elde edilen, ...

enterograph
n. Barsak hareketlerini kayded ...

enterography
n. Barsak hareketlerinin, ente ...

enterohelcosis
n. Barsakların ülserli hali. ...

enterohepatitis
n. Karaciğer ve barsakların il ...

enterokinase
n. biochem. Barsak cidarından ...

enterolith
n. İç organlarda hasıl olan ta ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z