Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

E harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

electoanesthesia
n. Elektrikle yapılan anestezi ...

electric(al)
a. Elektriğe ait, elektriki, e ...

electricity
n. Elektrik. ...

electrization
n. Elektriklenme. ...

electro-oculogram
n. Orbita yakınında cilt üzeri ...

electroanalysis
n. Elektrik akımı ile yapılan ...

electrobiology
n. Canlı organizmaların elektr ...

electrocardiogram
n. Kalbte uyarımı sağlayan ele ...

electrocardiograph
n. Elektrokardiyogramı kaydede ...

electrocardiographyy
n. Kalbin çalışmasından doğan ...

electrocauterization
n. Dokuları ucundan elektrik a ...

electrocautery
n. Dokuyu elektrikle yakma, el ...

electrochemistry
n. Kimyasal elektrik, elektroş ...

electrocision
n. Organların elektrik akımı i ...

electrocoagulation
n. yüksek frekanslı ceryanla d ...

electrocoagulator
n. Elektrokoagülasyon amacıyla ...

electrocute
v. 1. Vücuttan elektrik akımı ...

electrocution
n. 1. Vücuttan elektrik akımı ...

electrode
n. Elektrod, bir galvanik bata ...

electrodessication
n. Cerrahi diyatermi tekniği. ...

electrodiagnosis
n. Elektrikle teşhis, sinir ve ...

electroencephalogram
n. Eletroensefalografın kaydet ...

electroencephalograph
n. Beynin muhtelif alanları ar ...

electroencephalography
n. Beynin muhtelif alanları ar ...

electroendoscopy
n. Vücut boşluklarının elektri ...

electrogastrography
n. Mide faaliyeti esnasında me ...

electrogenesis
n. Elektriksel güç meydana gel ...

electrohemostasis
n. Elektrokoterle kanamanın du ...

electrohysterograhy
n. Uterus kontraksiyonları ers ...

electrokymogram
n. Elektrokimografi ile elde e ...

electrokymograph
n. Elektrokimografi'de kullanı ...

electrokymography
n. Herhangi bir organın çalışm ...

electrology
n. Elektrikbilim, elektroloji. ...

electrolysis
n. Bir maddenin veya solüsyonu ...

electrolyte
n. Elektrikle tahlil olunabile ...

electrolytic
a. Elektrolize ve elektrolite ...

electromagnet
n. Elektrik mıknatısı. ...

electromagnetic
a. Elektrik akımı ile meydanag ...

electromagnetism
n. Mıknatısi elektrik, elektro ...

electromassage
n. 1. Elektrik akımı veren ale ...

electrometer
n. Elektrik voltaj tazyikini ö ...

electromotive
a. Elektrik akımı hasıl eden, ...

electromuscular
a. Kaslar üzerinde elektrik et ...

electromyogram
n. Elektromiyografın kaydettiğ ...

electromyograph
n. Kasta gelişen elektrik pota ...

electromyography
n. Hareket halindeki bir adele ...

electron
n. biochem. Atom çekirdeğinin ...

electronarcosis
n. Beyinden elektrik akımı geç ...

electronegative
a. Menfi (negatif) elektrikli ...

electronic
a. Elektronlara ait, elektronl ...

electrophobia
n. Elektrikten korkma, elektri ...

electrophoresis
n. Eriyik içinde dağılmış iyon ...

electrophorus
n. İndüksiyon vasıtasiyle elek ...

electrophottherapy
n. Elektrik ışınlarıyla tedavi ...

electrophysiology
n. Organizmada fizyolojik olay ...

electroplexy
n. See: electropherapy. ...

electroprognosis
n. Elektrik testi ile yapılan ...

electropuncture
n. Elektrik iğnelerle dokuları ...

electropyrexia
n. Elektrik araçlarla yüksek b ...

electroretinogram, E.R.G.
n. Faaliyet halinde ve retina ...

electroscission
n. Bir organı elektrikle çıkar ...

electroscope
n. Bir cismin ihtiva ettiği el ...

electrosection
n. cildi kesmek veya yumuşak d ...

electroshock
n. Beyine uygulanan elektrik a ...

electrosurgery
n. Elektrokoterizasyonla yapıl ...

electrosyntesis
n. Elektrik etkisi altınad bir ...

electrotaxis
n. Hücre veya organizmanın ele ...

electrotherapy
n. Elektrik tedavisi. ...

electrothermal
a. Elektrikle ısı meydana geti ...

electrotonus
n. Elektrik akımı etkisiyle uy ...

electuary
n. toz haline getirilmiş etkil ...

element
n. biochem. element, eleman, u ...

elementary
a. biochem. Sade, tek elementt ...

eleotherapy
n. Yağın tedavi maksadiyle kul ...

eleothorax
n. Plevra boşuğuna yağ zerkedi ...

elephantiasis
n. Çok defa organa kısılı kala ...

elevator
n. Kaldırıcı, yükseltici araç, ...

eliminate
v. İhraç etmek, çıkarmak (vücu ...

elimination
n. İhraç, çıkarma (organ). ...

elinguation
n. Dilin ameliyatla çıkarılmas ...

elixir
n. biochem. İksir. ...

ellipsis
n. Tamamlanmasını okuyana bıra ...

elliptocytosis
n. Alyuvarların oval şekilde o ...

elongated
a. Uzamış, uzun. ...

elongation
n. Uzama, bir oluşumun boyca u ...

elution
n. Bir maddenin yıkama yoluyla ...

elutriation
n. Bir maddenin yıkama ve süzm ...

elytritis
n. Vagina iltihabı. ...

elytrocele
n. Bir kısım vagina duvarının ...

elytroclasia
n. Vagina duvarını yırtılması. ...

elytrocleiss
n. 1. Vagina duvarlarının kana ...

elytroptosis
n. Vagina duvarlarının aşağıya ...

emaciation
n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık. ...

emanation
n. biochem. Emanasyon: Bir cis ...

emanotherapy
n. Emanasyonlar vasıtasıyle ya ...

emasculated
n. Kastre edilmi, hadım. ...

emasculation
n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktid ...

embalm
v. Tahnit etmek, ölüyü bozulma ...

embalmer
n. Tahnitçi. ...

embalming
n. İlaçlarla cesedi çürümeden ...

embedding
n.1. Gebelik mahsülünün uterus ...

emboitement
n. Döllenmiş ovum içinde, ilk ...

embolalia
n. Manasız söz ve kelimeler ku ...

embole
n. See: Emboly. ...

embolectomy
n. Kan damarının kesilerek tık ...

embolic
a. Tıkaca ait. ...

emboliform
a. Tıkaçbiçim, emboliform. ...

embolism
n. Bir kan pıhtısının (thrombu ...

embolization
n. Kapanması gereken herhangi ...

embologenic
a. Emboli meydana getirme özel ...

embolus
n. tıkaç. ...

emboly
n. Bir damarın başka bir yerde ...

embrocation
n. 1. hasta ibr organı su veya ...

embryectomy
Rahimdışı embriyon veya fetusu ...

embryo
n. 1. Gebeliğin dördüncü ayını ...

embryoblast
n. Blastosist'te ilerde embriy ...

embryogenesis
n. Embriyo'nun oluşma ve geliş ...

embryogeny
n. Embriyon gelişimi, embriyol ...

embryography
n. Embriyon tavsifi. ...

embryology
n. doğumdan önceki devrede gel ...

embryoma
n. Embriyonlu elementler ihtiv ...

embryonal, embryonic
a. Embriyona ait, embriyonlu. ...

embryonization
n. Farklılaşmış hücre ve dokun ...

embryopathy
n. Embriyoda mevcut olan hasta ...

embryoplastic
Embriyon oluşumuna ait, embriy ...

embryotocia
n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük. ...

embryotomy
n. Doğum imkanı olmayan haller ...

embryotoxon
n. Kornea kenarının konjenital ...

embryotroph
n. Embriyo'yu besleyen sıvı ma ...

embryotrophy
n. İlkel embriyonun beslenmesi ...

embryulcus
n. rahimden ölü fetusu çıkarma ...

emedullate
v. İlikten mahrum etmek, iliks ...

emepronium bromide
n. İdrar kesesinin kasılmasını ...

emergence
n. narkozdanaçılma, genel anes ...

emergency
n. Acil hal. ...

emergent
a. 1. Bir boşluk veya diğer bi ...

emesis
n. Kusma. ...

emetic
a. n. kusturucu (ilaç. ...

emetine
n. biochem. Ipeac'dan elde edi ...

emetism
n. "Ipecac" bitkisinden zehirl ...

emetology
n. Kusturucu ilaç bilgisi, eme ...

emetophobia
n. Kusmaktan aşırı korkma, kus ...

emiction
n. 1. İşeme; 2. İdrar. ...

emictory
a. n. İdrar söktürücü (ilaç). ...

eminence
n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: ...

eminentia
n. anat. Kabartı. ...

emissary
a. Çıkartıcı (ven), emisser. ...

emission
n. l. Fışkırtma veya ileriye d ...

emmenia
n. See: Menstruation. ...

emmenic
a. Menstruasyona ait. ...

emmeniopathy
n. Adetleri ilgilendiren herha ...

emmenology
n. Menstruasyon hakkındaki bil ...

emmetrope
n. Gözü normal gören kimse, em ...

emmetropia
n. Gözün görüş yeteneğinin nor ...

emmission
n. Dışarı verme, çıkarma, ihra ...

emollient
a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi ...

emotion
n. Heyecan, emosyon. ...

emotional
n. Hislere bağlı olarak gelişe ...

emotionalism
n. Kişinin fazla duygusal oluş ...

empathic
a. 1. Empati ile ilgili; 2. Em ...

empathy
n. Bir kimsenin kendisini başk ...

emphysema
n. Doku ve organlar arasında h ...

empiric
a. 1. görgü'ye dayanan, ustada ...

empirical
a. Gözlem ve deneylere dayanıl ...

empiricism
n. Bilimsiz tecrübeye dayanan ...

emprosthotomus
n. Alın ve ayak sırtlarının yr ...

emptysis
n. Akciğer kanaması. ...

empyema
n. Kapalı bir boşlukta cerahat ...

emulgent
a. Boşaltıcı, dışarı atıcı. ...

emulsification
n. 1. Emülsiyon haline getirme ...

emulsifier
n. Emülsiyon yapıcı madde. ...

emulsion
n. Merhem gib kullanılan ve sü ...

emulsum
n. See: Emulsion ...

emunctory
n. a. 1. vücudun ifrazatını dı ...

emylcamate
n. Trankilizan bir madde. ...

enamel
n. Diş minesi. ...

enarthritis
n. Enartroz iltihabı, enartrit ...

enarthroidal
a. Enartrozla ilgili. ...

enarthrosis
n. Yuvarlak oynak (eklem) ena ...

encapsulated
a. Etrafı kapsülle çevrili, ka ...

encapsulation
n. Bir küpsülün içerisinde bul ...

encarditis
n. See: Endocarditis. ...

encellialgia
n. Bir karın organında duyulan ...

encephalalgia
n. Baş ağrısı. ...

encephalameia
n. Beyine kan hücumu, beyin ko ...

encephalasthenia
n. Beynin kuvvetsizliği. ...

encephalatrophy
n. Beyin atrofisi ...

encephalic
a. Dimağı, enketal (on)a ait, ...

encephalin
n. biochem. Beyinden elde edil ...

encephalitogenic
a. Beyin iltihabı yapan, ensef ...

encephalo-cancer
n. Beyin kanseir. ...

encephalocele
n. Beyin fıtığı. ...

encephalodialysis
n. Beyin yumuşaması. ...

encephalogram
n. Ensefalografi yoluyla alına ...

encephalography
n. Beynin hava veya kontrast m ...

encephaloid
a. 1. Beyin madde ve yapısına ...

encephalolith
n. Beyin taşı. ...

encephalology
n. Enkefalonun bilimsel incele ...

encephaloma
n. Beyin kanseri, ensefalom. ...

encephalomalacia
n. Beyin yumuşaması. ...

encephalomeningitis
n. Beyin ve beyin zarlarının b ...

Diğer Terimler : 1234567
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z