Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

D harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

diverticulitis
n. Divertikül iltihabı. ...

diverticulosis
n. Özellikle barsaklarda, birç ...

diverticulum
n. (pl. diverticula). See: Div ...

divisible
a. Bölünebilir, parçalara ayrı ...

division
n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kıs ...

divulsion
n. 1. Çekip ayırma, koparıp çı ...

divulsor
n. Garip ayırıcı, genişletici ...

dizygotic
a. 1. Birbirinden ayrı döllenm ...

dizziness
n. Baş d önmesi. ...

dizzy
a. Baş döndürücü, sersemletici ...

doctor
n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Ted ...

doderlein's bacillus
n. Asit meydanag etiren gram p ...

dogger bank itch
n. Alevonidium'a bağlı olarak ...

dogmatist
n. 1. Araştırmadan ziyade itir ...

dol
n. Ağrı birimi, ağrının şiddet ...

dolamine
n. Adrenalin ve noradrenalinle ...

dolicho
pref. Uzun anlamına önek. ...

dolichocephalic
a. 1. Dolikosefali ile ilgili; ...

dolichocephalus
a. Uzunkafalı, d olikokefal (ö ...

dolichocephaly
n. Kafatası'nın uzun oluşu, ka ...

dolo(u)r
n. Ağrı. ...

dolorific
a. Ağrılı, ağrı veren, dolorif ...

dolorogenic
a. See: Dolorific. ...

dolorous
a. Ağrılı. ...

domatophobia
n. Evde yalnız kalmaktan aşırı ...

domesticated
a. Evcilleştirilmiş, ehlileşti ...

dominance
n. Hakimiyet, üstünlük, bir şe ...

dominant
n. Başat, üstün, (kalıtımla ge ...

donor
n. 1. Transfüzyon için kendisi ...

dopa
n. Dokularda tirozin (tyrosine ...

dopamine
n. Merkezi sinir sisteminde ve ...

dope
n. 1. Herhangi bir uyaryıcı ve ...

doping
n. Uyarıcı ilaç vererek daha z ...

doraphobia
n. Hayvanların derisine dokunm ...

dormancy
n. Hareketsizlik, uyuşukluk, u ...

dormant
n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu. ...

doromania
n. Hediye verme düşkünlüğü, he ...

dors
pref. Arka, sırt anlamına önek ...

dorsad
a. Sırta yönelik, sırta yakın. ...

dorsal
a. Sırta ait, dorsal, dorsalis ...

dorsalgia
n. Sırt ağrısı. ...

dorsiflexion
n. Arkaya doğru bükülme. ...

dorsispinal
a. Sırt ve omurga ile ilgli, o ...

dorsoanterior
a. Rahim içindeki fetüs sırtın ...

dorsocentral
a. Arka tarafta ve merkezde ol ...

dorsodynia
n. Sırt kaslarında duyulan ağr ...

dorsolumbar
n. Sırtın bel bölgesi. ...

dorsoposterior
n. Rahim içindeki fetüs sırtın ...

dorsoventrad
a. Arkadan öne uzanan, arkadan ...

dorsum
n. (p. dorsa). Sırt. ...

dosage
n.Bir içimlik ilaç tertibi, do ...

dose
n.&v. 1. Bir ilacın muayyen za ...

dosimeter
n. Bir tertiplik ilaç ölçüsü. ...

dosimetry
n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın ...

dossil
n. Yara fitili. ...

dot
n. Ufak leke. ...

dotage
n. İleri yaşlılık sebebiyle ol ...

dotard
a. Bunak, yaşlılık sebebiyle h ...

double
a. 1. Çift, iki kat, iki misli ...

doublet
n. Gözdeki kırma hatalarını dü ...

douche
n. Duş, vücudun herhangi bir k ...

dovers powder
n. Sükunet ve ter veren afyonl ...

down
a. Fetüs derisinin büyük kısmı ...

dracontiasis
n. İnsanlara içme suyu ile bul ...

dracunculus medinensis
n. İnsanda dracontiasis'e sebe ...

Draft
n. 1. Bir defada içilen sıvı i ...

dragee
n. Üstü şeker kaplanmış hap, d ...

drain
v.&n. 1. İltihaplı yaradan cer ...

drainage
n. Patolojik sııların bir last ...

dramatism
n. Kişide ani ve canlı hareket ...

drastic
n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. T ...

draw
v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı bo ...

dream
n. 1. Uyku esnasında beliren, ...

drepanocytemia
n. Orak hücreli anemi. See: Si ...

drepanoycte
n. Orak şekli gösteren eritros ...

dresser
n. Cerrah yardımcısı. ...

dressing
n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı ( ...

drill
v. 1. Sert bir maddeyi oyarak ...

drip
v. 1. Damlamak, damlalar halin ...

drive
n. Dürtü, içten gelen şiddetli ...

drivelling
n.1.Ağızdan salya akması, saly ...

dromomania
n.Avare gezip dolaşma eğilimi, ...

drooping
n.Aşağı düşük, sarkık. ...

drop
n. Damla. ...

dropper
n. Damlalık. ...

drops
n. Damlatılarak kullanılan sıv ...

dropsical
a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; ...

dropsy
n. Sıskalık. ...

drowning
n. Suda boğulma. ...

drowsiness
n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğ ...

drowsy
a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku ...

drug
n. İlaç, ecza, drog. ...

drug-store
n. İlaç satılan dükkan, eczane ...

druggist
n. Eczacı. ...

drum
n. Kulak davulu, timpan. ...

drunkenness
n. Aşırı miktarda alkol alımın ...

drusen
n. Gözde choroid'in retina ile ...

dry
a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ...

dualism
n. 1. İnsanın ruh ve beden olm ...

ducrey's bacillus
n. Küçük gram negatif basiller ...

duct
n. Özellikle guddelerden sıvı ...

ductal
a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait. ...

Ductile
a. Çekilebilir, götürülebilir, ...

ductless
a. Atıcı kanalı olmayan (endok ...

ductule
n. Kanalcık, borucuk, ductulus ...

ductulus
n. (pl. ductuli). See: ductule ...

ductus
n. (pl. ducti). See: duct. ...

duhammel's operation
n. Hirschprung hastalığnda uyg ...

duipara
a. İkinci doğumunu yapan (kadı ...

dull
a. Perküsyonda matite veren. ...

dullness
n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölg ...

dumb
a. dilsiz. ...

dumbness
n. Mütizm: Konuşamama, bazı ak ...

duodenal
a. Onikiparmak barsağa ait, du ...

duodenectasis
n. Duodenum'un genişlemesi. ...

duodenectomy
n. Duodenumun ameliyatla çıkar ...

duodenitis
n. Duoednum iltihabı. ...

duodenoenterostomy
n. Duodenum ile ince barsak ar ...

duodenogram
n. Radyo-opak madde ile doluun ...

duodenojejunal
n. Duodenum ile jejunumu ilgil ...

duodenopancreatectomy
n. Pankreas başı kanserlerinde ...

duodenostomy
n. Duodenumla bir diğer anatom ...

duodenotomy
n. Duodenum'a kesit yapma, kes ...

duodenum
n. Onikiparmak barsağı. ...

duplication
n. 1.Çift olma, iki mislini ih ...

duplicature
n. Kırım, kat. ...

duplicitas
n. Çift olma, iki misli bulunm ...

dura mater
n. Beynin ve omuriliğin en dış ...

dural
a. Dura mater'e ait. ...

duraplasty
n. Dura mater'e uygulanan plas ...

durematoma
n. Dura mater'in hematomu. ...

duritis
n. Dura mater iltihabı. ...

duro-arachnitis
n. Dura mater ile araknoidin i ...

dust
n. Toz, toz şeklinde ufak tane ...

Dwarfishness, Dwarfness
n. Boyun 100 cm. den aşağı olm ...

dwarfism
n. Boyun ileri derecede kısa o ...

dyad
n. biochem. Atomdan oluşmuş bi ...

dyflos
n. Neostigmin ve eserine benze ...

dynamic
a. 1. Vücut azasının vazife ve ...

dynamica
n. Enerji taşıma, hareket göst ...

dynamics
n. Cisimlerin hareketini ve bu ...

dynamization
n. Canlılık verme, ilaçla kişi ...

dynamo
n. Mekanik enerjiyi elektrik e ...

dynamogenesis
n. Enerji meydanag elişi, güç ...

dynamograph
n. Kas gücünü, çizelge halinde ...

dynamometer
n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2 ...

dynamopathic
a. Fonksiyonel. ...

dys-
pref. Güç, zahmetli, intizamsı ...

dysacousia
n. Bir çeşit işitme bozukluğu. ...

dysadrenia
n. Böbreküstü bezi fonksiyon b ...

dysaesthesia
n. Hissizlik, dimağ felci. ...

dysalbumose
n. biochem. Erimeyen bir albüm ...

dysarthria
n. Beyinde bir lezyona bağlı k ...

dysarthrosis
n. Bir eklemin hareket kabiliy ...

dysautonomia
n.Otonom sinir sisteminin düze ...

dysbarism
n. Hava basıncında ani değişim ...

dysbasia
n. Yürümede güçlük, disbazı. ...

dysbulia
n. 1. Dikkatli belli bir nokta ...

dyscheiria
n. Temas duyusunda, herhangi b ...

dyschezia
n. Zor veya ağrılı defekasyon. ...

dyschondroplasia
n. Gövdenin normal oluşuna kar ...

dyschroa
n. Sarılıkta olduğu gibi cilt ...

dyschromatopsia
n. Renkleri ayırmakta zorluk. ...

dyschromia
n.Cildin anormal pigmantasyonu ...

dyscinesia
n. Harekette güçlük, diskinezi ...

dyscoria
n. Anormal gözbebeği. ...

dyscrasia
n. Kan bozukluğu, diskrazi. ...

dysentery
n. Kanlı ve sancılı ishal, kan ...

dysesthesia
n. Duyguların herhangi birinin ...

dysfunction
n. Herhangi bir organın veya v ...

dysfunctional
a. Organın çalışmasındaki bozu ...

dysgalactia
n. Lohusalık devresinde meme b ...

dysgammaglobulinaemia
n. Gamma globulin yapımındaki ...

dysgenesis
n. Embriyonun gelişmesi sırası ...

dysgerminoma
n. Fazla habis olmayan ovarium ...

dysgeusia
n. T at alma duygusundaki bozu ...

dyshematopoiesis
n. Kan hücrelerinin kusurlu ve ...

dyshidrosis
n. Terlemede bozukluk, dishidr ...

dysinsulinism
n. Düzensiz insülin salgılanma ...

dyskaryosis
n. Servikal smear'daki anormal ...

dyskaryotic
a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. ...

dyskeratoma
n. Epitel hücrelerinin kusurlu ...

dyskeratosis
n. Keratin oluşmasında bozuklu ...

dyskinesia
n. İstemli (iradi) hareketleri ...

dyslalia
n. Kelimelerin telaffuzunda bo ...

dyslekxia
n. Okumada bozukluk, okuma güç ...

dyslogia
n. 1. Muhakeme yeteneğininbozu ...

dysmasesis
n.Çiğneme güçlüğü. ...

dysmaturity
n. Doğum sırasında, gelişim ge ...

dysmegalopsia
n. Cisimleri olduğundan daha b ...

dysmelia
n. Kol veya bacaklarda görülen ...

dysmenorreha
n.Adet (aybaşı) güçlüğü, disme ...

dysmetropsia
n. Cisimleri, hacim ve biçim b ...

dysmnesia
n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırd ...

dysmoiphogenic
n. Hamilelik sırasında alındık ...

dysmorphism
n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki ...

dysmorphophobia
n. Vücudunda herhangi bir şeki ...

dysmorphosis
n. Şekil bozukluğu. ...

dysmyotonia
n. Kas tonüsünde bozukluk, kas ...

dysneuria
n. Sinir sisteminin çalışması ...

dysodontiasis
n. Diş çıkımında güçlük, çocuk ...

Diğer Terimler : 123456
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z