Bugün : 23 Mayıs 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

D harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

demulcent
a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2 ...

demyelinate
v. Sinir lifleri çevresini sar ...

demyelinated
a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, ...

demyelination
n. sinir liflerinin etrafını s ...

denarcotize
v. Narkozsuzlaştırmak, ...

dendrite
n. Sinir hücresine giden icne ...

dendritic ulcer
n. Ağaç dallanmasına benzer ko ...

dendron
n. Sinir hücresinin dallanma g ...

denervate
n. Bir organ veya oluşuma ait ...

denervation
n. See: Enervation ...

dengue
n. Döküntülü ve lenfa bezlerin ...

denicotinize
v. Nikotinini çıkarmak. ...

denidation
n. Adet esnasında endometrium ...

denis browne splints
n. Kongenital talipes equinova ...

denitrification
n. biochem. Azotunu ayırma. ...

denominator
n. Pelvis girimine giren fetal ...

dens(-tes)
n. Dişler. ...

densimeter
biochem. Yoğunluk veya izafi a ...

densitometer
n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu o ...

density
n. Kesafet, yoğunluk, dansite. ...

dentagra
n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğ ...

dental
a. Dişlere ait. ...

dentalgia
n. Diş ağrısı. ...

dentate
a. Dişsel, diş şeklinde. ...

dentibuccal
a. Yanak ve dişlere ait. ...

denticle
n. Ufak diş, dişcik, ufak diş ...

denticular
a. 1. Ufak dişleri olan; 2. Di ...

denticulate
a. Diş şeklinde küçük çıkıntıl ...

dentification
n. Diş haline dönüşme. ...

dentiform
a. Dişşeklinde. ...

dentifrice
n. Dişleri temizlemek için kul ...

dentilabial
a. Diş ve dudaklara ait. ...

dentilingual
a. Diş ve dile ait. ...

dentimeter
n.Dişleri ölçmeye mahsus alet. ...

dentin(e)
n. Dişin oluştuğu asıl madde. ...

dentinal
a. Dentine ait, dentinden oluş ...

dentinalgia
n. Dentin ağrısı. ...

dentinification
n. Dentin oluşumu. ...

dentinitis
n. Dentin iltihabı. ...

dentinoblast
n. Dentini oluşturan hücre. ...

dentinogenesis
n. See: dentinification. ...

dentinoid
a. Dentinsi, dentin şeklinde. ...

dentinoma
n. Diş tümörü, diş dokusu (de ...

dentist
n. Dişçi, diş tabibi. ...

dentistry
n. Dişçilik, diş tabipliği. ...

dentition
n. Diş çıkarma (sürme), dentit ...

dentoalveolar
a. Diş alveolüne ait. ...

dentoalveolitis
n. Periodontitis simplex ...

dentoid
a. Dişe benzeyen, diş ş eklind ...

denture
n. Diş takımı, takım dişleri, ...

denudation
Bir kısmın soyulması veya çıpl ...

denutrition
n. Beslenme bozukluğu (noksanl ...

deobstruent
a.&n. Müshil (ilaç). ...

deodorant
n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya ...

deodorize
v. Dezenfekte etmek. ...

deodorizer
n. Dezenfekte eden faktör (ami ...

deontology
n. Vazifeler bilgisi, ahlak il ...

deossification
n. Kemikten kalsiyum kaybı, ka ...

deoxidate
v. Bir bileşiğin yapısından ok ...

deoxidation
n. See: Deoxygenation. ...

deoxycorticosterone
n. biochem. Kortikosterine ben ...

deoxycortone
n. Sodyum ve potasyum metaboli ...

deoxygate
v. Oksijen kaybetmek. ...

deoxygenation
n. biochem. Oksijensizleştirme ...

deoxyribonucleic acid
n. Hücre nukleusunda bulunan d ...

depersonalization
n. Kişiliğini kaybetme. ...

dephlegmate
v. biochem. İspirto ve asitler ...

depigmentation
n. Zardaki renk veren maddeyi ...

depilate
v. Kıllarını dökmek, kıllarını ...

depilation
n. Kıl dökme (düşürme). ...

depilatory
a. Kıl döken. ...

deplete
v. Kan almak suretiyle beden d ...

depletion
n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak. ...

deplumation
n. Kirpiklerin dökülmesi, kirp ...

depolarization
n. 1. Kutuplaşmasının ortadan ...

depolarize
v. Kutuplaşmayı ortadan kaldır ...

deposit
n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; ...

depot
n. Depo. ...

depravation
n. 1. Bozulma, bozukluk, özell ...

depressant
a. Faaliyeti azaltan, müsekkin ...

depressed
a. 1. Çukurluk gösteren, çukur ...

depression
n. Ruhi veya bedeni düşkünlük ...

depressor
n. Aşağı çeken (kas). ...

deprivation
n. Mahrum etme, mahrumiyet. ...

depth
n. Derinlik. ...

deptropine citrate
n. Bronşiyal astma, vasomotor ...

depulization
n. Hastalık taşıyan sineklerin ...

depurant
n. 1. Temizleyici, temizleyici ...

depurate
v. Temizlemek, saf hale getirm ...

depuration
n. Temizleme ameliyesi. ...

depurative
a. 1. Temizleyici, saf hale ge ...

depurator
n. 1. Temizleyici madde; 2. Bo ...

deradenitis
n. Boyun bezleri iltihabı. ...

deradenoncus
n. Boyun lenf bezi üzerinde ol ...

derangement
n. Bozukluk, intizamsızlık. ...

derealization
v. Gerçekle ilgisiz duygular a ...

dereism
n. Hayal gücünün her zaman ger ...

dereistic
n. Gerçeğe uygun olmayan düşün ...

deric
a. Ektoderme ait. ...

derivatine
n. 1. Türev, derivatif; 2. Tab ...

derivation
n. 1. Bir maddeden diğer bir m ...

derivative
n. biochem. Müştak, türev. ...

derm(a)
n. See: Cutis or Corium. ...

dermabrasion
n. Deri üzerindeki benleri vey ...

dermal, dermatic
a. Deriye ait, cildî. ...

dermalaxia
n. Derinin, sarkma gösterecek ...

dermalgia
n. Deri nevraljisi, cilt iltih ...

dermanaplasty
n. Zedelenmiş veya kötü nedbel ...

dermatalgia
n. Belli bir deri bölgesinde h ...

dermatatrophia
n. Deri atrofisi. dermatit. ...

dermatic
a. Deriye ait, cildi. ...

dermatitis
n. Deri (cilt) iltihabı. ...

dermato-
pref. See: Derm. ...

dermatocellultis
n. Cilt ve derialtı hücresel d ...

dermatoconiasis
n. Herhangi bir madde tozu ile ...

dermatodynia
n. Cilt nevraljisi. ...

dermatofibroma
n. Cilt fibromu. ...

dermatogen
n. Herhangi bir cilt hastalığı ...

dermatogenous
a. Deri hasıl eden, dermatojen ...

dermatoglyphics
n. Parmak uçlarındaki, avuç iç ...

dermatograph
n. Dermatografi'de deri üzerin ...

dermatography
n. Deri üzerinde künt uçlu bir ...

dermatoid
a. Deri gibi, derisi. ...

dermatologist
n. Cildiye (deri hastalıkları) ...

dermatology
n. Cildiye, dermatoloji. ...

dermatolysis
n. Kalınlaşan derinin kıvrımlr ...

dermatoma
n. Sınırlı bir deri bölgesinin ...

dermatome
n. Gref olarak hazırlanmak üze ...

dermatomegaly
n. Vücut derisinin yer yer kıv ...

dermatomositis
n. Ödem ve adale zaafiyeti ile ...

dermatomycosis
n. Parazit mantarlardan meydan ...

dermatomyoma
n. Meri myomu, deri içindeki k ...

dermatoneurosis
n. Sinirsel kaynaklı deri hast ...

dermatopathology
n. Deri hastalıkları ve deri l ...

dermatopathy
n. Herhangi bir deri hastalığı ...

dermatophobia
n. Deri hastalığına yakalanmak ...

dermatophylaxis
n. 1. Derinin enfeksiyona karş ...

dermatophyte
n. Deri yüzeyini tutan bir çeş ...

dermatophytosil
n. See: Tinaepedis. ...

dermatoplasty
n. Cildin bir yerini tamir içi ...

dermatorrhagia
n. Cilt (deri) kanaması, derma ...

dermatorrhea
n. 1. Deri yağ bezlerinden aşı ...

dermatosclerosis
n. Sklerodermi. ...

dermatoscopy
n. Cilt muayenesi, dermatoskop ...

dermatosiophobia
n. Deri hastalığına yakalanmak ...

dermatosis
n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. ...

dermatotherapy
n. Cilt hastalıkları tedavisi, ...

dermatothlasia
n. Deriyi devamlı çimdikleme, ...

dermatotomy
n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriy ...

dermatoxerasia
n. Derinin kuruyup sertleşmesi ...

dermatrophia
n. Deri atrofisi. ...

dermic
a. Cildi, derisel. ...

dermis
n. See: Derma. ...

dermitis
n. Deri iltihabı, dermit. ...

dermo-jet
n. Basınçla çalışna ve deri iç ...

dermoblast
n. Mesoderm'in dermis (iç deri ...

dermocyma
n. İçinde daha küçük diğer bir ...

dermographia
n. Cilt üzeri bir kalem veya i ...

dermographism
n. Sivri uçla deri çizildiği v ...

dermoid
a. Deriye ait olan, deriyi ilg ...

dermolipoma
n. Epitelyal dokulardan fakir, ...

dermonosology
n. Cilt hastalıkları patolojis ...

dermopathy
n. Cilt (deri) hastalıkları. ...

dermophlebitis
n. Cilt venlerinin iltihabı, d ...

dermostenosis
n. Cilt kontraksiyonu. ...

dermosynovitis
n. Ayak tabanının habis iltiha ...

dermosyphilopathy
n. Frengili bir cilt hastalığı ...

dermovaccine
n. Virüs aşılayarak oluşturula ...

dermovascular
a. Cilt ve kan damarlarına ait ...

desaturation
n. Doymuş bileşiğin doymamış b ...

descendens
a. İnen. ...

descendent
a. 1. İnen, aşağı inen; 2. Ayn ...

descending
n. İnen, aşağıya doğru seyir g ...

descensus
n. Aşağı inme, aşağı sarkma, d ...

descent
n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, ...

desensitization
n. 1. Nevrastenik halden muaf ...

desensitize
1. Nevrastenik halden muaf kıl ...

desexualize
v. Cinsel iktidardan mahrum et ...

desferrioxamine
n. Demir zehirlenmesinde kulla ...

desiccant
a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kol ...

desiccate
v. Kurutmak. ...

desiccation
n. Kurutma. ...

desiccative
a. Kurutucu, kurutan. ...

desmalgia
n. Bağ (ligaman) ağrısı. ...

desmectasia
n. Herhangi bir bağın gerilmes ...

desmitis
n. Bağ (ligaman) iltihabı. ...

desmodynia
n. See: Desmalgia. ...

desmogenous
a. Bağ dokusundan gelişen, bağ ...

desmoid
n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi ...

desmology
n. Bağbilim, demoloji. ...

desmopathy
n. Bağ hastalıkları, demopati. ...

desmorrhexis
n. Bağ rüptürü. ...

desmosis
n. Bağ dokusu hastalığı. ...

desmotomy
n. Bağ diseksiyonu. ...

desquamate
v. Dökülme, pul pul dökülmek. ...

desquamation
n. Derinin epitelyal elemanlar ...

desternalization
n. Göğüs kemiği (sternum)'ni k ...

destruction
n. Bozulma, harabiyet, yıkım. ...

destructive
a. 1. Tahrip edici, harap edic ...

desudation
n. Deri üzerinde su toplayıcı ...

detachment
n. Ayrılma, bir oluşumun oturd ...

Diğer Terimler : 123456
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z