Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cornea
n. Kornea iltihabı ...

corneo-iritis
n. Kornea ile iris iltihabı. ...

corneoscleral
a. kornea ile sklerayı ilgilen ...

corneous
a. Boynuz gibi, boynuzsu, corn ...

corniculum
n. Küçük boynuz, boynuzcuk. ...

cornification
n. Boynuzlaşma. ...

cornu
n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. ...

cornual
a. Boynuza ait. ...

cornutine
n. biochem. Çavdar mahmuzu alk ...

cornynecabterium
n. Bir bakteri çeşidi. ...

corona
n. (pl. Coronae). 1. Koron, ta ...

coronal
a. Kafatasının kenarına ait, t ...

coronaritis
n. koroner arterlerin iltihabı ...

coronary
a. taçsı, koroner. ...

coroner
n. Sebebi bilinmeyen veya şüph ...

coronoid
a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga ...

corostasis
n. Devamlı peklik sonucu dışkı ...

corotomy
n. Korneayı kesme ameliyatı. ...

corpse
n. Ceset ...

corpulence, corpulency
n. Şişmanlık, etlilik. ...

corpulent
a. Aşırı şişman. ...

corpus
n. (pl. corpora) 1. Vücut bede ...

corpuscle
n. 1. Yuvarlak şekil gösteren ...

corpuscular
a. 1. Kan küreciklerine ait; 2 ...

correctant
a. See: Corrective. ...

corrective
a. 1. Düzeltici, uygun hale ge ...

correlation
n. 1. İki organ veya olay aras ...

correspondence
n. Birbiriyle uyuşma, birbirin ...

corresponding
a. Ugyun gelen, karşılayan, ye ...

corrosion
n. Aşınma, kemirilme, tahrip e ...

corrosive
a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıc ...

corrugator
n. Deriyi buruşturan adale, kı ...

cortex
n. Kabuk, kortek, iki maddeden ...

cortiadrenal
a. Böbreküstü korteksine ait. ...

cortical
a. 1. Bir organın dış zarına a ...

corticoafferent
a. Uyarıları çevreden beyin ko ...

corticobulbar
a. Beyin korteksi ve medulla o ...

corticocerebral
a. Beyin korteksi ile ilgili. ...

corticoefferent
a. Uyarıları beyin korteksinde ...

corticoid
a. Böbreküstü bezi korteksinde ...

corticopleuritis
n. Korteks zarı iltihabı. ...

corticospinal
a. Beyin korteksi ve omuriliğe ...

corticosteroids
n. Steroid yapıda olan ve adre ...

corticosterone
n. biochem. Böbrek üstü kortde ...

corticosuprarenoma
n. böbrek üstü korteksinden ka ...

corticotrophin
n. See: Corticotropin. ...

corticotropin
n. biochem. Adrenokortikotrop ...

cortisone
n. biochem. Böbreküstü bezinde ...

corundum
n. biochem. Dişçilikle kullanı ...

coryza
n. Burun nezlesi, koriza. ...

cosmetic
a. & n. Cildi veya saçları güz ...

cost (o)
pref. Kaburga. ...

costa
n. (pl. costae). Kaburga. ...

costal
a. Kaburgaya ait, costalis (co ...

costalgia
n. Kosta (kaburga) ağrısı. ...

costatome
n. Kot makası, kaburgalararası ...

costectomy
n. Kaburganın ameliyatla çıkar ...

costive
a. Kabız, inkıbazı olan. ...

costiveness
n. Kabız, inkibaz. ...

costoaxillary
a. Kaburgalara ve koltukaltına ...

costocervical
a. Kaburgalara ve boyuna ait. ...

costochondral
a. Kaburga ve kıkırdağına ait. ...

costoclavicular
a. Kaburgalar ve klavikulaya a ...

costocoracoid
a. Kaburgalara ve korakoid çık ...

costopleural
a. Kaburgalar ve göğüs zarı il ...

costotome
n. Kaburgayı kesmede kullanıla ...

costotomy
n. Kaburgaların kesilmesi, kos ...

costotransverse
a. Kaburgalar ile vertebraları ...

costotransversectomy
n. Torasik vertebranın transve ...

costovertebral
a. Kaburga ve vertebraya ait. ...

cotarnine
n. biochem. Narkotinden çıkarı ...

cotisol
n. Hidrokortizon hayat için ge ...

cotton
n. Pamuk ...

cotyla, cotyle
n. Hokka, oynak yerlerinde diğ ...

cotyledon
n. Kotiledon (plasenta parçası ...

cotyloid
a. Hokka gibi, hokkamsı, kotil ...

couching
n. Katarakt halinde lensin yer ...

cough
n. Öksürük. ...

coumarin
n. biochem. tat vermek için ku ...

counter
a. Ters, zıt. ...

counterpoison
n. diğer zehiri etkisiz hale g ...

course
n. Regl, adet görme, kadınlard ...

couveuse
n. Yenidoğan'ın özellikle erke ...

coverglass
n. Mikroskopik muayenede, lam ...

covering
a. Kaplama, örtme. ...

cowper's glands
n. Bulbo-uretral guddeler. ...

cowperitis
n. Cowper bezlerinin iltihabı. ...

cowpock
n. İnek çiçek hastalığı çıbanı ...

cowpox
n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. ...

coxa
n. (pl. coxae). Kalça kemiği, ...

coxal
a. Kalça eklemi ile ilgili. ...

coxalgia
n. Kalça eklemi tüberkülozu, k ...

coxarthropathy
n. Kalça eklemi hastalığı. ...

coxarthrosis
n. Kalça ekleminin iltihabı. ...

coxitis
n. Kalça kemiği iltihabı. ...

coxofemoral
a. Kalça kemiği ve femurla ilg ...

coxotuberculosis
n. Kalça eklemi tüberkülozu ...

cozymase
n. biochem. Bira mayası, kas v ...

crack
n. Çatlak. ...

cradle
n. Yanık veya yara sebebiyle i ...

cramp
n. Kas veya kas grubunun anide ...

cranial
a. Kafatasına ait, kafa tarafı ...

craniectomy
n. Bir kafatası segmentini kes ...

cranio
pref. Kafatasına ait. ...

craniocele
n. Beyin fıtığı. ...

cranioclasia
n. Ölü fetüs'te doğumu kolayla ...

cranioclast
n. Ölü fetüs başını ezip dışar ...

craniofacial
na. Yüze ve kafatasına ait. ...

craniomalacia
n. Kafatası kemiklerinin anorm ...

craniometer
n. Kafataslarını ölçme aleti, ...

craniometry
n. Kafataslarını ölçme bilimi. ...

craniopagus
n. Kafataslarından birbirine t ...

craniopathy
n. Kafatası hastalıkları, kran ...

craniopharyngeal
a. Kafatası ve farenkse ait. ...

craniopharyngioma
n. Embriyoner artıklardan geli ...

cranioplasty
n. Kafatasına uygulanan plasti ...

craniorhachischisis
n. Kafatası ve omurga üzerinde ...

craniosacral
a. kafatası ve sakruma ait. ...

cranioschisis
n. Kafatasının konjenital çatl ...

cranioscopy
n. Kafatasının bilimsel incele ...

craniostenosis
n. Kafatası kemikleri arasında ...

craniostosis
n. Kafatası kemikleri arasında ...

craniosynnostosis
n. See: Craniostosis. ...

craniotabes
n. Rahitiste kafa kemiğindeg ö ...

craniotome
n. Fetüs başını delmede kullan ...

craniotomy
n. 1. Doğum esnasında rahimde ...

craniotympanic
a. Kafatası ve timpana ait. ...

cranium
n. Kafatası, kafa (kemiği), kr ...

crapulence
n. Ayyaşlıktan ileri gelen has ...

crasis
n. Normal yapı ve kıvam göster ...

crassamentum
n.1. Pıhtı, pıhtılaşma sonucu ...

crater
n. Etrafı kabarık kenarlarla ç ...

crateriform
a. Krater şeklinde, kenarları ...

cravat
n. Üçgen bandaj. ...

cream
n. Kaymak. ...

creasol, creosol
n. See: Cresol. ...

createrization
n. Kemikten krater'e benzer bi ...

creatinase
n. biochem. Kreatinini üre ve ...

creatine
n. biochem. kas dokusu usaresi ...

creatinemia
n. kanda aşırı miktarda kreati ...

creatinine
n. biochem. Kreatinden türeyen ...

creatinuria
n. İdrarda aşırı miktarda krea ...

creatorrhea
n. Dışkıda sindirilmemiş et li ...

creatotoxism
n. Et zehirlenmesi. See: Kreat ...

creature
n. Yaratık (hayvan veya insan) ...

crede's method
n. Placentanın ayrılması için ...

cremaster
a. & n. Asıcı, kreman (kas). ...

cremasteric
a. Kremaster kasına ait, crema ...

cremate
v. Cesedi yakarak kül haline g ...

cremation
n. Cesedi yakarak kül haline g ...

cremator
n. Cesedi yakıp kül haline get ...

crematorium
n. Cesetlerin yakılarak kül ha ...

cremnophobia
n. Uçurum ve benzeri sarp yerl ...

cremor
n. Bir sıvının yüzeyinde oluşa ...

crena
n. (pl. Crenae). Çentik. ...

crenate, crenated
a. Kertikli, cretanus. ...

crenation
n. Çentikleşme, çevresinde çen ...

crenocyte
n. Kenarları yıldız şekli göst ...

crenotherapy
n. Maden sularla yapılan tedav ...

creosote
n. biochem. Odun katranından ç ...

crepitation
n. 1. Krepitasyon: İki sert yü ...

cresol
n. biochem. Katrandan çıkarıla ...

cresomania
n. Kişinin kendisini çok varlı ...

crest
n. Kabartı, özellikle kemik üz ...

cretin
n. 1. Miskin, kreten; 2. Bazı ...

cretinism
n. 1. Doğuştan tiroidin az çal ...

cretinous
a. Miskin(leşmiş). ...

cri du chat
n. Bebeğin kedi yavrusunun acı ...

cribriform
a. Kalburbiçim, kabursu, kalbu ...

cribrose
a. Kalbursu, kalbur gibi, crib ...

cribrum
n. Kalbur ...

cricoid
a. Halka gibi, halkası, krikoi ...

cricoidectomy
n. Larenks'te krikoid kıkırdağ ...

cricotracheotomy
n. Krikoid kıkırdak aracılığıy ...

cripple
n. Sakat (kötürüm) adam. ...

crisis
n. 1. Hastalığın dönüm noktası ...

crista
n. (pl. cristae). Krista ibik: ...

criterium
n. Mihenk, kriteryom. Bir olay ...

critical
n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgil ...

crocus
n. biochem. koyu sarı maden to ...

Crohn's Disease
n. Genellikle genç erişkinlerd ...

cromoprotein
n. biochem. Renkli bir prostet ...

cross
n. 1. Farklı türden hayvanları ...

cross-eyed
a. Şaşı gözlü şaşı. ...

crossbreeding
n. Melez meydana getirme. See: ...

crossed
a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan ...

crossmatching
a. Kan transfüzyonundan önce a ...

croup
n. Boğmaca, krup. ...

croupous
a. 1. Krup hastalığı ile ilgil ...

croupy
a. Boğmacalı. ...

crown
n. 1. Dişin gözle görünen kısm ...

Crowning
1. dişi kaplama, diş üzerine m ...

crucial
a. Haç şeklinde, haçsı, crucia ...

cruciate
a. Haç şeklinde olan, ıstavroz ...

cruciform
a. Haç biçiminde, haçsı, crici ...

cruor
n. Pıhtılaşmış kan. ...

crural
a. Bacağa ait, cruralis. ...

crus
n. (pl. crura). Bacak, incik, ...

crush syondrome
n. Travma nedeniyle meydana ge ...

crust
n. Yara kabuğu ...

crusted
a. Kabuk bağlanmış. ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z