Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

comprehension
n. Anlama yeteneği, idrak anla ...

compress
n. Kompres, yara veya şiş ve i ...

compression
n. Kompresiyon, alveol ve diş ...

compressor
n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıc ...

compromise
baskı altında tutulan arzuları ...

compulsion
n. Belli bir şeyi yapmaya sevk ...

compuslive
a. zorlayıcı, itici, baskı yap ...

conarium
Epizif bezi. ...

conation
v. Arzu etmek, dilemek. ...

conative
a. Kişideki iş yapma isteği il ...

concave
n. Konkav, içbükey, concavus. ...

concavity
n. İçeriye doğru yarım küre şe ...

concavoconcave
a. Her iki tarafı iç bükey. ...

concavoconvex
a. Bir tarafı içbükey diğer ta ...

concentrate
v. biochem. Teksif etmek, koyu ...

concentration
n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğ ...

concept
n. kavram, fikir,g örüş, telak ...

conception
n. Gebe kalma, ana rahmine düş ...

conceptive
a. Döllenmeye ait. ...

conceptual
a. Zihinde beliren fikir ve dü ...

conceptus
n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi ...

concha
n. (pl. Conchae). Konka: 1. Bo ...

conchal
a. Konkaya ait, conchalis. ...

conchitis
n. Konka iltihabı. ...

conchoidal
a. Mide veya salyangoz kabuğu ...

conchoscope
n. Burun boşluğunu muayenede k ...

concoction
n. İki veya daha ziyade madde ...

concomitant
a. n. 1. konkomitant: Biribri ...

concrescence
n. Beraber büyüme, birleşme. ...

concretion
n. Vücutta tuz dışkı v.s'den m ...

concussion
n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şi ...

condemn
v. İyi olmayacağına hüküm verm ...

condensation
n. biochem. Teksif, tekasüf, s ...

condense
v. Biochem. teksir etmek, takd ...

condenser
n. 1. Buhar, gaz veya sıvı hal ...

condiment
n. İştah açıcı olarak bazı yiy ...

condom
n. prezervatif ...

condroid
a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı. ...

conductance
n. İletkenlik (elektrik). ...

conduction
n. İletim (kuvvet, ısı, ses ve ...

conductive
a. İletken. ...

conductivity
n. İletkenlik ...

condylar
a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi ...

condylarthrosis
n. Lokma oymak (eklem). ...

condyle
n. 1. Elin parmak eklemlerinin ...

condylectomy
n. Kondilin ameliyatla çıkarıl ...

condyloid
a. Lokmamsı, lokmaya ait, kond ...

condyloma
n. Anus ve felç civarında mara ...

condylotomy
n. Kondil'e kesit yapma. ...

condylus
n. (pl. condyli): See: Condyle ...

cone
n. Mahrut, koni, conus. ...

confabulation
n. Uydurma hikayeler anlatma b ...

confection
n. Şeker veya balla yapılan il ...

configuration
n. 1. Baş, gövde, kol ve bacak ...

confined
a. Loğusalık yatağında olan. ...

confinement
n. Loğusalık. ...

conflict
n. Psikiyatride iki adet uyums ...

confluence
n. Toplak, confluens. ...

confluent
a. Bir araya birikip karışmış, ...

confusion
n. Bilincin bulanıklığını ve k ...

congener
n. Benzer madde ,diğer bir bil ...

congenital
a. Aynı cinsten olan, hemcins. ...

congest
v. 1. şişirmek, toplamak, dold ...

congested
a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış ...

congestible
a. Şişmesi mümkün, kan veya su ...

congestion
n. Kan toplanması (hücumu), ih ...

congestive
a. Konjestiyona ait, konjestif ...

conglobate
a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş ...

conglobation
n. Küçük taneciklerin yuvarlak ...

conglomerate
a. 1. Bir araya yığılmış, küme ...

conglomeration
n. Bir araya toplanma, küme ha ...

conglutin
n. biochem. Acı bakla, bezelye ...

conglutinant
a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, ...

conglutination
n. Birleşme, kaynaşma, yapışma ...

coni (i) ne
n. biochem. "Conium maculatum" ...

conic
a. Mahruti, konik, conicus. ...

conitomy
n. Glotisin altında hava alma ...

conization
n. Bistüri veya koter kullanıl ...

conjugate
a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik ...

conjugation
n. Birleşme, çift olma. ...

conjunctiva
n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ...

conjunctivitis
n. Konjunktiva iltihabı. ...

conjuntival
a. Konjonktive ait, conjuntiva ...

Conn's syndrome
n. Fazla miktarda aldosteronun ...

connate
a. Doğuştan olan, konjenital. ...

connective tissuse
n. Vücudun bağlayıcı dokusu, b ...

connivent
a. Birbirine yaklaşmış, yaklaş ...

conoid
a. konik, konimsi, konoid, con ...

consanguinity
n. Kan bağı. ...

consciousness
n. Bilinç, his. ...

consensual
a. İhtiyari hareketle müterafi ...

consensus
n. organların ahenkle işlemesi ...

conservative
a. Koruyucu, organ veya vücut ...

consistency
n. Kıvam, herhangi bir maddeni ...

consolidation
n. Sertleşme, konsolidasyon ...

constant
a. Sabit, değişmez, konstant. ...

constipate
v. Kabzetmek, inkibaz vermek. ...

constipation
n. Kabız(lık), peklik, inkibaz ...

constitution
n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir ...

constitutional
a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sı ...

constriction
n. 1. Sıkışma, büzülme, daralm ...

constrictor
n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü. ...

construction
n. His ile idrak etme. ...

consult
v. İstişare etmek. ...

consultant
n. Müşavir hekim (doktor), kon ...

consultation
n. İstişare, konsültasyon. ...

consulting
a. & n. 1. İstişare etme; 2. M ...

consumption
n. Göğüs hastalığı, verem, tüb ...

consumptive
a. Veremli. ...

contact
n. Bir hasta ile temas halinde ...

contagion
n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. ...

contagionist
Bir takım hastalıkların sair o ...

contagious
a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli ...

contaminant
n. Kirletici madde, enfekte ed ...

contaminate
v. Kirletmek, yabancı madde et ...

contamination
n. Yabancı madde etkisi ile ki ...

continence
1. Kendini tutma aşırılığa sap ...

continuity
n. Devamlılık. ...

continuous
a. Devamlı, fasılasız. ...

contortion
n. Burulu olma, burma, burulma ...

contra
pref. Karşı, zıt. ...

contraception
n. Cinsel birleşimi takiben er ...

contraceptive
a. & n. Gebeliği önleyici (ila ...

contract
v. a) Birbirine doğur çekmek, ...

contractile
a. Kısalma yeteneğine sebep ol ...

contraction
n. Çekilme, kasılma, büzülme, ...

contractor
n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici. ...

contracture
n. 1. Kasın devamlı kasılma ha ...

contrafissura
n. Travma'ya maruz kalan kemik ...

contraindicant
a. Hastada, belli bir tedavi v ...

contraindication
n. Belirli bir tedavinin münas ...

contralateral
a. 1. Karşı tarafla ilgili; Ka ...

contrary
a. Ters, zıt, karşı. ...

contrasexual
a. Karşı cinsiyet ile ilgili k ...

contrast
a. Zıtlık, iki şey arasındaki ...

contrastimulant
a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı o ...

contravolitional
a. İstemsiz, irade dışı. ...

contre-coup
a. Etki eden kuvvetin iletilme ...

contrectation
n. Karşı cinsten bir kimseyi s ...

control
n. 1. Gözlem altında tutmak, k ...

controlled cord tractional
n. doğumdan ve oksitosik madde ...

contuse
v. Berelemek, yaralamak, çürüt ...

contusion
n. Ezik, çürük, bere ...

conus
n. (pl. coni): See: Cone. ...

conutertransference
n. Psikoterapi esnasında anali ...

convalescence
n. Nekahat, iyileşme, konvales ...

convalescent
n. & a. 1. Nekahat devresine a ...

convection
n. Yaklaşma durumu, mesela yak ...

convergecne
n. Yaklaşma durumu, mesela yak ...

conversion
n. 1. Dönüşme, değişme, çevril ...

converter
n. Değiştirici, çevirici. ...

convertible
a. Değişebilir, çevrileiblir, ...

convex
a. Dışbükey konveks, convexus. ...

convolution
n. 1. Barsakta, renal tubulusl ...

convulse
v. Çırpınma hasıl etmek. ...

convulsions
n. p. Birçok nedenlere bağlı o ...

convulsive
a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2 ...

convulsive-therapy
n. Elektropleksi, elektroterap ...

cooley's anemia
n. Akdeniz anemisi, çocuklarda ...

cooling
n. Vücut ısısının düşürülmesi. ...

cophosis
n. İşitme arazı. ...

copper
n. biochem. Bakır, Cu sembolü ...

copperas
n. biochem. Demir sülfatı, zaç ...

coprecipitin
n. biochem. İki veya daha fazl ...

copremesis
n. Dışkı kusma. ...

coprolagnia
n. Dışkı veya aptes eden kişi ...

coprolalia
n. Pis ve müstehce şekilde kon ...

coprolith
n. Barsakta bir kısım dışkının ...

coprology
n. Dışkının incelenmesi, dışkı ...

coprophagy
n. Dışkı yeme. ...

coprophilia
n. 1. Dışkı'ya karşı anormal i ...

coprophiliac
n. Koprofili'ye müptela kişi. ...

coprophobia
n. Dışkı veya aptes eden kişi ...

coproporphyrin
n. biochem. Dışkı (feçes) ve i ...

copula
n. 1. Birleştirici oluşum, iki ...

copulation, cohabitation
n. Cinsi münasebet, çiftleşme, ...

cor pulmonale
n. Bir akciğer hastalığına (an ...

cor,
n. See: Heart. ...

coraco-acromial
a. Akromyon ve korakoid çıkınt ...

coracoid
a. Kargamsı, coracoides. ...

cord
n. Kiriş, veter, tel, ip, kord ...

cordal
a. Herhangi bir kordonla ilgil ...

cordate
a. See: cordiform ...

cordectom
n. Kordon'un ameliyatla çıkarı ...

cordial
a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi ...

cordiform
a. yürek şeklinde, yüreksi. ...

corditis
n. Sperma kordonu iltihabı. ...

cordopexy
n. Yerinden kaymış kordon şekl ...

cordotomy
n. See: Chordotomy. ...

core
n. Merkezi bölüm, özellikle çı ...

corectasia
n. Hastalık sonucu olarak gözb ...

corectasis
n. Pupillanın marazi dilatasyo ...

corectoipa
n. Pupillanın yer değiştirmesi ...

corectomy
n. İris'in bir bölümünün ameli ...

coredialysis
n. İris dış kenarının, genelli ...

corediastasis
n. Gözbebeğinin genişlemesi, g ...

coreometer
n. Gözbebeğinin çapını ölçen a ...

coreometry
n. Pupillayı ölçme. ...

coretomy
n. İris'e kesit yapma ...

corium
n. See: Cutis. ...

corn
n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z