Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

coagulant
a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, ...

coagulase
n. Kanda pıhtı oluşmasını kola ...

coagulate
v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak ...

coagulation
n. 1. Bir sıvının akıcı niteli ...

coagulator
n. Pıhtılandıran. ...

coagulin
n. biochem. See: Precipitin. ...

coagulometer
n. Kanın pıhtılaşma zamanını ö ...

coagulopathy
n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanın ...

coagulum
n. Pıhtı. ...

coalescence
n. Birleşme, kaynaşma, normald ...

coaltar
n. Kömürün damıtılması ile eld ...

coarctation
n. Büzülme, kasılma, daralma, ...

coarctotomy
n. Kanal lümenindeki darlığın ...

coat
n. 1. Bir organ veya oluşumu, ...

cobalt
n. biochem. Co sembolü ile bil ...

cobraism
n. Kobra zehirlenmesi. ...

cocaine
n. biochem. Çeşitli Erythroxyl ...

cocainism
n. 1. Keyif verici olarak deva ...

cocainization
n. Kokain ile lokal anestezi m ...

cocainomania
n. 1. Kokain iptilası; 2. Koka ...

cocarboxylase
n. biochem. Pirüvik asidin par ...

coccal
a. 1. Yuvarlak şekil gösteren ...

coccus
n. (pl. cocci). Küresel bir ba ...

coccyalgia
n. Koksiks üzerinde hissedilen ...

coccydynia
n. Kuyruk sokumu bölgesinde hi ...

coccygeal
a. Koksikse ait, coccycus, coc ...

coccygectomy
n. Koksiksin ameliyatla çıkarı ...

coccygodynia
n. Koksiks ağrısı. ...

coccyx
n. Kuyruk sokumu kemiği, koksi ...

cochlea
n. Kulak salyangozu, kulağın i ...

cochlear
a. Kokleaya ait, cochlearis. ...

cochleitis
n. Koklea iltihabı. ...

cocoa
n. Theobroma cacao bitkisinin ...

cocontraction
n. Herhangi bir hareketin yapı ...

coctolabile
a. Isıtılmakla değişen, ısıtıl ...

coctoprecipitin
n. biochem. Isıtılmış serum ve ...

coctostabile
a. Isıtılmakla değişmeyen, ısı ...

code
n. Bir kimsenin hareket ve dav ...

codeine
n. biochem. Afyondan elde edil ...

codex
n. Eczacılıkta formül kitabı, ...

coeliac
a. Karna veya barsaklara ait, ...

coenzyme
n. biochem. Bir apoenzim ile b ...

coferment
n. See: Coenzyme. ...

coffeinism
n. Aşırı kahve içimine bağlı k ...

cognition
n. Aklın bilme veya idrak kabi ...

cohabitation
n. Cinsel birleşim, kadın ve e ...

cohere
v. 1. Birbirine yapışmak, birb ...

coherence
n. 1. Yapışıklık, birbirine ya ...

coherent
a. 1.Birbirine yapışık, birbir ...

cohesion
n. 1. Yapışma, ayrı olması ger ...

cohesive
a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya s ...

coil
n. Halka veya helezon şeklinde ...

coital
a. Cinsel birleşim (coitus) il ...

coition
n. See: Coitus. ...

coitophobia
n. Cinsel birleşim'den aşırı k ...

coitus
n. Cinsi münasebet, çiftleşme, ...

cola
n. Kola. ...

colalgia
n. Kolon ağrısı. ...

colauxe
n. Kolon genişlemesi (dilatasy ...

colchicine
n. biochem. Colchicum autumnal ...

colcothar
n. biochem. Kırmızı demir oksi ...

cold
n. Nezle. ...

colectomy
n. Kolonun ameliyatla çıkarılm ...

coleitis
n. Vagina iltihabı. ...

coleocystitis
n. Vagina ve mesanenin beraber ...

coleotomy
n. Vaginayı kesme ameliyesi. ...

coles
n. Erkek cinsiyet organı, kamı ...

colibacillemia
n. Kanda Escherichia coli bulu ...

colibacillosis
n. Escherichia coli'nin sebep ...

colic
n.&a. 1. Colica: Birdenbire nö ...

colicystitis
n. Escherichia coli'nin sebep ...

coliform
n. Eschercihia coli'ye benzeye ...

colilysin
n. biochem. Eschercihia coli t ...

colistin
n. Birçok gram pozitif organi ...

colitis
n. Kalın barsak (kolon) iltiha ...

colitoxin
n. biochem. Escherichia coli'd ...

coliuria
n. İdrarda Escherichia coli bu ...

collagen
n. biochem. Bağ dokusunun ana ...

collagenase
n. biochem. Kollajenin sıvı ha ...

collagenic
a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. K ...

collagenolytic
a. Kollajen'in erimesine sebep ...

collagenosis
n. Yer yer fibrinoid nekroz bö ...

collagenous
a. 1. Kollajen ihtiva eden, ko ...

collapse
n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Pe ...

collapsotherapy
n. Kolaps tedavisi. ...

collar-bone
n. Clavicula, köprücük kemiği. ...

collateral
a. Yanda bulunan, yan, Collate ...

colles'law
n. Bir annenin, kendisi enfekt ...

colliculus
n. (pl. colliculi). 1. Tomurcu ...

collidine
n. biochem. Bozulmuş hayvani m ...

colliquation
n.Hücrelerdeki protoplazmanın ...

colliquative
a. Bol, aşırı derecede olan, ç ...

collodion
n. biochem. Kolodyon: Yara vey ...

collodium
n. See: Collodion. ...

colloid
a. Jelatin gibi, jelatinsi, ko ...

colloidal
a. biochem. Kolloide ait, koll ...

colloidin
n. biochem. Kolloid dejenerasy ...

colloidoclasis
n. Kan kolloidlerinin stabilit ...

colloma
n. Koloid kanser. ...

collum
. (pl. colla). Boyun. ...

collutorium
n. Ağız veya boğazı çalkalayar ...

collutory
n. Ağzı yıkama, gargara. ...

collyrium
n. Göz banyosu. ...

colo(u)r
n. 1. Renk; 2. Boya. ...

coloboma
n. Göz küresinde veya bu organ ...

colocolostomy
n. Kolon'un iki ayrı bölümünün ...

colocynth
n. Citrullus colocynhtis (acı ...

colocynthin
n. biochem. Kolosint'den çıkar ...

colocystoplasty
n. İdrar kesesinin büyütülmesi ...

colofixation
n. Düşüklük gösteren kolon'u t ...

colohepatopexy
n. Kolon'un ameliyatla karaciğ ...

colon
n. Kalın barsağın rektumdan ön ...

colonalgia
n. Kolon'da hissedilen ağrı, k ...

colonic
a. Kolona ait, colicus, kolik. ...

colonization
n. 1. Aynı hastalığı gösteren ...

colonometer
a. Kültür ortamında gelişen ba ...

colonorrhagia
n. Kolon'dan gelen kanama, kol ...

colonorrhea
n. Kolon'daki herhangi bir lez ...

colony
n. Bir veya daha çok sayıda ba ...

colopexy
n. Kolon'un bir bölümünün amel ...

coloproctitis
n. Kolonl ve rektum iltihabı. ...

coloptosis
n. Kolonun sarkması (düşmesi). ...

colorrhaphy
n. Kolon'un dikilmesi. ...

colostomy
n. Kolonda açılan bir yarıkla ...

colostrum
n. Doğumdan sonra, bazan memel ...

colotomy
n.Kolon açma ameliyatı, koloto ...

colour index
n. Bir hastanın alyuvarlarında ...

colourless
a. Renksiz. ...

colovaginal
a. 1. Kolon ve vagina ile ilgi ...

colovesical
a. 1. Kolon ve mesane ile ilgi ...

colpalgia
n. Vagina'da hissedilen ağrı, ...

colpatresia
n. Vagina'nın kapalı oluşu. ...

colpectasia
n. Vagina'nın genişlemesi. ...

colpeurynter
n. Uterus boynunu genişletmek ...

colpeurysis
n. Colpeurynter ile vagina'yı ...

colpitis
n. Vagina (vajen) iltihabı, ko ...

colpo
a. Vaginaya ait. ...

colpocele
n. Vaginada şişkinlik, vagina ...

colpocentesis
n. Vaginada bulunan sıvının dı ...

colpocleisis
n. 1. Vagina duvarlarının, kan ...

colpocystosyrinx
n. Mesane ile vagina arasında ...

colpocystotomy
n. Vagina duvarından kesit yap ...

colpocytology
n. Vagina epitel tabakasından ...

colpodesmorrhaphy
n. Vaginal sfinkter'in dikilme ...

colpodynia
n. See: Colpalgia. ...

colpoedema
n. Vagina'da meydana gelen öde ...

colpohyperplasia
n. Vagina mukozasının kalınlaş ...

colpohysterectomy
n. Uterus'un vagina yoluyla çı ...

colpohysteropexy
n. Sarkmış uterus'un vagina yo ...

colpohysterotomy
n. Vagina duvarı aracılığıyla ...

colpomicroscope
n. Serviks uteri'nin boyanması ...

colpomicroscopy
n. Serviks uteri yüzeyini hist ...

colpomycosis
n. Mantarın sebep oludğu vagin ...

colpoperineoplasty
n. Vagina ve perine üzerinde y ...

colpoperineorraphy
n. Vaginada doğumlara bağlı ge ...

colpopexy
n. Vagina'nın ameliyatla tesbi ...

colpophotography
n. Bir kamera ve kolposkop kul ...

colpoplasty
n. Vaginada plastik ameliyat, ...

colpoptosis
n. Vaginanın düşmesi (sarkması ...

colporrhagia
n. Vagina kanaması, kolporaji. ...

colporrhea
n. Vagina'dan gelen akıntı, va ...

colporrhexis
n. Vaginanın yırtılması, vajen ...

colporrphaphy
n. 1.Vagina'daki yırtık kenarl ...

colposcope
n. See: Culdoscope. ...

colposcopy
n. Vagina ve serviks'in kolpos ...

colpospasm
n. Vagina spazmı. ...

colpostenosis
n. Vagina daralması. ...

colpotomy
n. Vaginanın kesilmesi, kolpot ...

colpoxerosis
n. Vagina kuruluşu, vagina muk ...

columbium
n. See: Niobium. ...

columella
n. Septum nasi ve modiolus'un ...

column
n. Kolon, direk, columna. ...

colypeptic
a. Sindirimi engelleyen, sindi ...

coma
n. Bilincin tamamen kaybı ile ...

comatose
a. Koma durumunda olan. ...

combustion
n. Yanık, kombüstiyon (4 derec ...

comedo
n. (pl. comedones). Ciltte yağ ...

comissurotomy
n. Fibröz bantların veya halka ...

comma
n. Virgül ...

commensal
a. Tam parazit olmayarak başka ...

commensalism
n. Farklı iki organizmadan bir ...

comminuted
a. Parçalanmış. ...

commissure
n. Birleşik iki organın birbir ...

common
a. Müşterek, ana, birleşik, il ...

communicable
a. Bir kimseden diğerine geçeb ...

communicans
a.Birleştirici. ...

compact
a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt ...

compatibility
n. Uyum, uygunluk. ...

compatible
a. Kimyasal yapısı değişmeksiz ...

compensation
n. Sistemler veya organlarda b ...

comperssorium
n. Baskı aleti, özellikle kana ...

complement
n. biochem. Normal kanda bulun ...

complementary
a. Tamamlayan. ...

complementoid
n. biochem. Isıtıldığı zaman i ...

complex
n. 1. Basit olmayan karışık, m ...

complexion
n. Deri rengi, clit görünümü, ...

complicated
a. 1. Karmaşık yapı gösteren, ...

complication
n. Bir hastalığın seyri esnası ...

component
n. Bir bileşiği veya karışım o ...

composition
n. Bir maddenin yapı ve bileşi ...

compound
n. biochem. Bileşim, terkip. ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z