Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

chromophoric
a. 1. Pigment ihtiva eden hücr ...

chromoptometry
n. Renkleri algılama derecesin ...

chromoscope
n. Renkleri tanıma ve ayırma y ...

chromoscopy
n. 1. Kişide renkleri tanıma v ...

chromosome
n. Kromozom: Karyokinez yoluyl ...

chronic(al)
a. Müzmin, kronik. ...

chronicity
n. Uzun süre devam etme hali, ...

chronograph
n. Kısa zaman aralıklarını kay ...

chronological
a. Oluş sırasına göre dizilmiş ...

chronometer
n. Zamanı, kusursuz olarak ölç ...

chronometry
n. Zamanın, kronometre aracılı ...

chrysarobin
n. biochem. Goa tozundan elde ...

chrysocyanosis
n. Altın tedavisini takiben gö ...

chrysotherapy
n. Altın bileşikleri ile tedav ...

chthonophagia
n. Toprak, kil veya çamur yeme ...

chvostek's sign
n. N. Facialis üzerine fiske v ...

chyle
n. Barsaklara dökülen beyaz bi ...

chylemia
n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs ...

chylifaction
n. Kilüs'ün oluşması. ...

chyliferous
a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıya ...

chylomediastinum
n. Mediastinum'da kilüs bulunu ...

chylomicron
n. Yaşlı gıdaların sindirilip ...

chylomicronemia
n. Kanda yağ zerreciklerinin b ...

chylopericardium
n. Perikart boşluğunda kilüs b ...

chyloperitoneum
n. Periton boşluğunda kilüs bu ...

chylopoiesis
n. Kilüs oluşması. ...

chylorrhea
n. Barsak yoluyla dışkıya karı ...

chylosis
n. Barsakta sindirim sonucu ki ...

chylothorax
n. Ductus thoracicus'tan Plevr ...

chylous
a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilü ...

chyluria
n. İdrarda kilus bulunması hal ...

chymase
n. biochem. Pankreas suyunun f ...

chyme
n. 1. Kimus: Midede yarı hazme ...

chymification
n. Yenilen gıdaların midedeki ...

chymorrhea
n. Barsak yoluyla dışkıya karı ...

chymosin
n. biochem. See: Rennin. ...

chymotrypsin
n. Proteolitik enzim. ...

cicatrectomy
n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarı ...

cicatricial
a. Sikatrise ait. ...

cicatricotomy
n. Gerilim gösteren nedbe üzer ...

cicatrix
n. See: Scar. ...

cicatrizant
n. Nedbe oluşmasını kolaylaştı ...

cicatrization
n. Yaranın veya kesit yerinin ...

cicatrize
v. Nedbe oluşması suretiyle iy ...

cilia
n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı ...

ciliary
a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi ...

ciliate
a. Kirpikli. ...

ciliation
n. Kirpikli olma. ...

ciliectomy
n. Kirpik köklerinin ameliyatl ...

cilium
n. (pl. cilia). Kirpik. ...

cillosis
n. Göz kapağının istemdışı tit ...

cimex
n.Cimicidae familyasına mensup ...

cinchocaine
n. Yüzeysel (%12) anestezi ve ...

cinchonine
n. biochem. Cinchona'dan elde ...

cinchonism
n. Kininizm. ...

cincophen
n.biochem. Damla (gut) hastalı ...

cine-angiocardiography
n. Kontrast maddenin kalb ve d ...

cine-angiography
n. Hareketli flim şeklinde çek ...

cinefluorography
n. Floroskop ekranı üzerine ak ...

cineradiology
n. Sineradyografi'nin uzmanlar ...

cinerea
n. Beyin ve omurilikte bulunan ...

cineritious
a. Kül renkli, cinereus. ...

cingulum
n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'd ...

cinnabar
n. Kırmızı cıva sülfit. ...

cinnamaldehyde
n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve ...

cinnamene
n. See: Styrene. ...

cinnamon
n. Barsak gazlarını giderici e ...

cinnarizine
n. Meniere hastalığında etkili ...

cion
n. Küçük dil, uvula. ...

cionectomy
n. Küçük dil (uvula)'nın ameli ...

cionitis
n. Küçük dil (uvula) iltihabı. ...

circadien rhythm
n. 24 saatte bir tekrarlayan r ...

circinate
a. Daire veya daire parçası şe ...

circle
n. Çember, daire, circulus. ...

circuit
n. 1. Daire, çember; 2. İçinde ...

circular
a. Dairesel dairevi circularis ...

circulation
n. Dolaşım, deveran, sirkülasy ...

circulatory
a. Sirkülasyona ait, sirkülatu ...

circumanal
a. Anus çevresinde bulunan vey ...

circumarticular
a. Eklem çervesinde, eklemi sa ...

circumbullar
a. Göz küresi çevresinde, göz ...

circumcision
n. Sünnet. ...

circumcorneal
a. Kornea çevresinde. ...

circumduction
n. Kol ve bacağın tepesi eklem ...

circumference
n. Çevre, muhit, circumferenti ...

circumflex
n. Kıvrık, dönük, circumflexus ...

circumintestinal
a. Barsağın çevresinde, barsağ ...

circumnuclear
a. Çekirdek çevresinde, çekird ...

circumocular
a. Göz çevresinde, gözü çevrel ...

circumoral
a. Ağzı çevreleyen, ağız çevre ...

circumorbital
a. Orbita çevresinde, orbita'y ...

circumrenal
a. Böbrek çevresinde, böbreği ...

circumscribed
a. Sınırları belli, sınırlanmı ...

circumvallate
a. Dil papilla'larında olduğu ...

circumvascular
a. Damar çevresinde, damarı çe ...

ciresctomy
n. Ven'in genişleme gösteren k ...

cirrhogenous
a. Siroz gelişmesine sebep ola ...

cirrhonosus
n. Plevra ve peritonun sarı re ...

cirrhosis
n. Siroz: Karaciğer lobülleri ...

cirrhotic
a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu. ...

cirsenchysis
n. Variköz venleri, onları ser ...

cirsocele
n. Spermatik kordon venlerinin ...

cirsodesis
n. Variköz venin veya venlerin ...

cirsoid
a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir ...

cissa
n. Normalde arzulanmayan veya ...

cistern
n. Sarnış, cisterna, bir lenf ...

cisterna
n. Bir vücut sıvısı için depo ...

citral
n. biochem. Limondan elde edil ...

citrate
n.biochem. Sitrik asidin tuzu, ...

citrated
a. biochem. Sodyum sitratla mu ...

citric acid
n.See: acid. ...

citrin
n. biochem. P vitamini tesirin ...

citrinin
n. biochem. Penicillum citrinu ...

citronellal
n. biochem. Citronella yağının ...

citrulline
n. biochem. İlk defa karpuzdan ...

clairaudience
n. Normal olarak işitilmeyen s ...

clairvoyance
n. Normal olarak göze görünmey ...

clamp
n. Ameliyat esnasında kanayan ...

clap
n. Belsoğukluğu. ...

clapotage
n. Herhangi bir boşlukta bulun ...

clarificant
n. Sıvının bulanıklığını alan ...

clarification
n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğin ...

clarify
v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğin ...

clarity
n. Açıklık, berraklık. ...

clasp
n. 1. Herhangi bir şeyin belli ...

class
n. Sınıf, takım (order)'ların ...

classification
n. Tasnif. ...

claudication
n. Topalık, topallama. ...

claustrophobia
n. Kapalı yerlerde bulunmaktan ...

claustrum
n. (pl. clasutra). Özduvar, kl ...

clava
n.Klava (Medulla oblongata'nın ...

clavalcin
n. biochem. Aspergillus clavat ...

clavicle
n. Köprücük kemik,klavikula, c ...

clavicular
a. Klavikulaya ait, clavicular ...

claviformin
n. biochem. Aspergillus clavif ...

clavus
n. Bir cilt tüberkülü. ...

clawfoot
n. Ayak atrofisi ve dönmesi, p ...

clawhand
n. Parmak kaslarındaki atrofi ...

clawless
a. Ayağı tırnaksız (hayvan hak ...

cleavage
n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt ...

cleft
n. Çatlak, yarık, fisür. ...

cleft palate
n. Sağ ve sol damak bölümlerin ...

cleidal
a. 1. Köprücük kemiği ile ilgi ...

cleidarthritis
n. Sternum ile klavikula arası ...

cleidocostal
a. Köprücük kemiği (clavicula) ...

cleidocranial
a. Köprücük kemiği ve başla il ...

cleidomastoid
a. Klavikula ve mastoide ait. ...

cleidotomy
n. Fetüs'ün köprücük kemiğini ...

cleithrophobia
n. See: Claustrophobia. ...

cleoid
n. Diş oyuklarını kazımada vey ...

cleptomania
n. See: Kleptomania. ...

climacophobia
n. Merdivenle çıkmaktan aşırı ...

climacteric
a.climacterium'a ait. ...

climacterium
n. Adetten kesilme, kadınların ...

climate
n. İklim, hava. ...

climatology
n. İklimlerin tesirini araştır ...

climatotherapy
n. İklim tedavisi, hava değişi ...

climax
n. 1. Hastalığın seyri esnasıd ...

clinic
n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedav ...

clinic(al)
a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ...

clinician
n. Klinik öğreti ve uygulamada ...

clinicopathologic
a. Hastalığın klinik belirtile ...

clinicopatology
n. See: Clinical pathology. ...

clinocephalism
n. Başın üst kısmının basık ve ...

clinodactyly
n. Parmakların kıvrık kalması. ...

clinoid
a. Sedirimsi, yataksı, klinoid ...

clinomania
n. Marazi yatma eğilimi, yatak ...

clinotherapy
n. Hastayı yatak istirahatine ...

clip
n. Ameliyat esnasında kanı dur ...

clitoridauxe
n. Klitoris'in aşırı büyümesi, ...

clitoridectomy
n. Klitorisin ameliyatla çıkar ...

clitoridis
n. Klitoris iltihabı. ...

clitoridotomy
n. Klitorisi kesme ameliyesi. ...

clitoris
n. Fercin dilciği, bızır, klit ...

clitorism
n. Klitorisin hipertrofisi. ...

clitoritis
n. Klitoris'in iltihabı. ...

clitoromania
n. Kadında aşırı cinsel arzu, ...

clivus
n. (pl. clivi). Klivus (artkaf ...

cloaca
n. a) Kuş, balık ve sürüngenle ...

clohinesterase
n. Biochem. Asetil kolini aset ...

clonic
a. Spazma ait, spazm.ı ...

clonicotonic
a. Hem klonik hem tonik kasılm ...

clonism
n. Kaslarda klonik kasılmaları ...

clonus
n. Kasılma, kramp, ispazmoz. ...

clostridium
n. Oksijensiz ortamda yaşayan ...

clot
n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin ...

clotting
n. Pıhtılaşma. ...

cloveoil
n. Antiseptik, gaz giderici ve ...

clover's crutch
n. Vagina ve rektum ameliyatla ...

clownism
n. Kişinin komik veya acayip h ...

clubbed fingers
n. Uzuvlardaki yumuşak dokular ...

clubfoot
n. Yumru ayak. ...

clubhand
n. Yumru el. ...

cluneal
a. İlye (kabaet) ye ait. ...

clutton's joints
n. Eklemlerde simetrik olarak ...

clysis
n. a) Bir boşluğun yıkanması v ...

clyster
n. Rektum yoluyla kalın barsağ ...

cnemial
a. Alt bacakla ilgili. ...

cnemis
n. Alt bacak, bacağın diz ile ...

cnemitis
n. Tibia iltihabı. ...

co-ordination
n. uyum içinde cerayan eden ha ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z