Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

cholangiogastrostomy
n. Bir safra kanalının mide il ...

cholangiogram
n. Ductus hepaticus, ductus cy ...

cholangiography
n. Safra yollarının radyografi ...

cholangioma
n. Safra yollarına ait bir tüm ...

cholangiostomy
n. Drenaj ile safra kanalını k ...

cholangiotomy
n. Safra kanalını kesme, kolan ...

cholangitis
n. Safra yollarının iltihabı. ...

cholascos
n. periton boşluğuna safra sız ...

cholate
n. biochem. Kolik asit tuzu, k ...

cholcyst
n. See: Gallbladder. ...

cholecyanin
n. biochem. See: Bilicyanine. ...

cholecycstoenterostomy
n. Safra kesesi ile ince barsa ...

cholecystagogue
n. Safra kesesinin boşalmasını ...

cholecystalgia
n. safra koliği ...

cholecystangiogram
n. Kontrast madde verildikten ...

cholecystangiorgaphy
n. Kontrast madde verildikte n ...

cholecystectom
n. Safra kesesinin ameliyatla ...

cholecystic
a. Safra kesesine ait, kolesis ...

cholecystitis
n. Safra kesesi iltihabı, kole ...

cholecystocolostomy
n. Safra kesesi ile kolon aras ...

cholecystoduodenostomy
n. Safra kesesi ile duodenum a ...

cholecystogastrostomy
n. Safra kesesi ile mide arası ...

cholecystogram
n. Kontrast madde verildikten ...

cholecystography
n. Safra kesesi radyografisi. ...

cholecystojejunostomy
n. safra kesesi ile jejunum ar ...

cholecystokinetic
a. Safra kesesinde kasılma uya ...

cholecystokinin
n. Safra kesesinin kasılmasına ...

cholecystolithiasis
n. Safra kesesinde bir veya da ...

cholecystolithotriepsy
n. Safra kesesini açmaksızın i ...

cholecystonephrostomy
a. Safra keseis ile böbrek pel ...

cholecystopathy
n. Safra kesesi hastalıkalrı. ...

cholecystopexy
n. Safra kesesinin dikişle kar ...

cholecystostomy
n. Safra kesesi ampiyemlerinde ...

cholecystotomy
n. Safra kesesini kesme ameliy ...

cholecytectasia
n. Safra kesesinin genişlemesi ...

choledochal
a. Ana safra kanalı (ductus ch ...

choledochectomy
n. Ana safra kanalının ameliya ...

choledochoduodenal
n. Safra kesesi ile duodenumu ...

choledochoduodenostomy
n. Ana safra kanalı ile duoden ...

choledochoenterostomy
n. Ana safra kanalı ile ince b ...

choledochogastrostomy
n. Ana safra kanalı ile mide a ...

choledocholithiasis
n. Safra kanallarında bir veya ...

choledocholithotomy
n. Koledok kanalında bulunan b ...

choledocholithotripsy
n. Ana safra kanalını açmaksız ...

choledochorrhaphy
n. Ameilyatla açılan ana safra ...

choledochostomy
n. Taş araştırıldıktan sonra k ...

choledochotomy
n. Koledok kanalına yapılan in ...

cholehemia
n. Kanda safra bulunması, kole ...

choleic
a. Safraya ait. ...

cholelith
n. Safra taşı. ...

cholelithiasis
n. Safra taşı oluşumu, kolelit ...

cholelithotomy
n. Sarfa taşı çıkarma ameliyat ...

cholemesis
n. Safra tükürme. ...

cholemia
n. Kana safra veya safra madde ...

cholemimetry
n. Kandaki safra yollarını ilg ...

choleperitoneum
n. Periton boluğunda safra bul ...

choleperitonitis
n. Karın boşluğuna sızan safra ...

cholepoiesis
n. Karaciğerde safra oluşması. ...

choler
n. Safra choledochus. ...

cholera
n. Kolera. ...

choleraic
a. Koleraya ait. ...

cholerase
n. biochem. Vibrio comma'dan ç ...

choleresis
n. Karaciğerde safra oluşması, ...

choleretic
a. 1. Karaciğeden safra salgıl ...

choleric
a. Safralı. ...

choleriform
a. Kolera'ya benzeyen. ...

cholerine
n. 1. Kolerin: Hafif kolera, y ...

cholerophobia
n. Marazi kolera korkusu. ...

cholerrhagia
n. Safra akıntısı, koleraji. ...

cholestasis
n. Safra akımının azalması vey ...

cholestatic
a. 1. Safra akımının durmasıyl ...

cholesteatoma
n. Kese içinde bulunan ve kole ...

cholesterase
n. biochem. Kolesterolü parçal ...

cholesteremia
n. Kanda kolesterol seviyesini ...

cholesterin (E)
n. biochem. İnsan organizmasın ...

cholesterol
n. biochem. Hayvani sterolleri ...

cholesterolemia
n. Kanda kolesterol bulunması ...

cholesteroluria
n. İdrarda kolesterol bulunmas ...

cholesterosis
n. Anormal kolesterol birikimi ...

cholestyramine
n. Barsaklarda safra asitleri ...

choletherapy
n. Safranın ilaç olarak kullan ...

choleverdin
n. biochem. See: Bilicyanine. ...

cholic
a. Safra nevinden, safraya ait ...

cholilelithotripsy
n. Safra kesesi veya safra kan ...

choline
n. biochem. Vücut beslenmesind ...

choline-acetylase
n. biochem. Asetil kolin sente ...

cholinergic
a. Uçlarında asetilkolin açığa ...

chollateral
n. Arterlerin yandalları. ...

cholndral
a. Kıkırdağa ait, chondralis ...

cholocystoduodenal
a. Safra kesesi ile duodenumu ...

chologenetic
a. Safra yapıcı, safra salgıla ...

chololith
n. Safra taşı. ...

choluria
n. İdrarda safra veya safra tu ...

cholurix
n. İdrarda safra bulunması. ...

chondorgenesis
n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak ...

chondralgia
n. Kıkırdak ağrısı. ...

chondrectomy
n. Kıkırdağın ameliyatla çıkar ...

chondri, chnodro
pref. Kıkırdaklı veya kıkırdak ...

chondric
a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait. ...

chondrification
n. Kıkırdaklaşma. ...

chondrine
n. Kaburga, eklem v.s. yağında ...

chondritis
n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, ...

chondroangioma
n. Yer yer kıkırdak yapıda oda ...

chondroblast
n. Kıkırdakları myedana getire ...

chondroblastoma
n. Uzun kemiklerin epifizlerin ...

chondrocostal
n. Kaburga ıkırdaklarına ve ka ...

chondrocranium
n. Kıkırdak halindeki embriyon ...

chondrocyte
n. Kıkırdak hücresi. ...

chondrodynia
n. Kıkırdak ağrısı. ...

chondrofibroma
n. Yapısında yer yer kıkırdak ...

chondrogenic
a. Kıkırdak oluşturan. ...

chondrography
n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), ko ...

chondroitin
n. biochem. Kondroitik asit ay ...

chondrolipoma
n. Kıkırdak veya yağ dokusunda ...

chondrology
n. See: chondrography. ...

chondrolysis
n. Kıkırdak dokusunun erimesi. ...

chondroma
n. Kıkırdaktan başlangcını ala ...

chondromalacia
n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuş ...

chondromatosis
n. Vücutta çok sayıda kondrom ...

chondromatous
a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kon ...

chondromucin
n. Kıkırdak dokusunda, kıkırda ...

chondromyoma
n. Kıkırdak ve kas dokularında ...

chondropathy
n. Kıkırdağı ilgilendiren herh ...

chondrophyte
n. Kemiğin eklem yüzleri üzeri ...

chondroplasty
n. Kıkırdak üzerinde yapılan e ...

chondroporosis
n. Kıkırdakta yer yer küçük bo ...

chondroprotein
n. Kıkırdakta olan bir protein ...

chondrosarcoma
n. Kıkırdak hücrelerinden geli ...

chondrosis
n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkır ...

chondrosteoma
n. Yapısında yer yer kıkırdak ...

chondrosternal
a. Kaburga kıkırdaklarını ve s ...

chondrotomy
n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi ...

chondroxiphoid
a. 1. Ensiform kıkırdak (proce ...

chorda
n. (pl. chordae),Kiriş, tel, i ...

chordal
a. 1. Kordon veya kordon şekl ...

chordee
n. Uretrit nedeniyle penisin a ...

chorditis
n. Ses telleri iltihabı. ...

chordoma
n. Omurgayı oluşturan embriyon ...

chordoskeleton
n. Embriyo'da omurga taslağı ç ...

chordotomy
n. İlerlemiş durumdaki habis h ...

chorea
n. Kore, vücudu titreten ve sı ...

choreic
a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye ...

choreiform
a. Korea'ya benzeyen. ...

choreoathetosis
n. Kore'de ve athetosis'de gör ...

choreomania
n. Koreik hareketlerle birarad ...

chorioadenoma
n. Koryon hücrelerinden gelişe ...

chorioamnionitis
n. Fetal zarlar (chorion ve am ...

chorioangioma
n. Plasental kan damarlarından ...

chorioblastosis
n. Koryon vilüslarının aşırı g ...

choriocarcinoma
n. Koryon vilüsları epiteli (t ...

chorioma
n. Koryon hücrelerinden gelişe ...

choriomeningitis
n. Beyni zarları ve choroid pl ...

chorion
n. 1. Koryon: Ovum'un dış zarı ...

chorionepithelioma
n. Genellikle malhidatiform'u ...

chorionic
a. Koryon'la ilgili. ...

chorionitis
n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. D ...

chorioretinitis
n. Choroid ve retina tabakalar ...

chorista
n. Embriyoner gelişim hatası o ...

choristoma
n. Normal yeri dışında bulunan ...

choroid
n. Gözün damar tabakasının ark ...

choroidal
a. Choroid (choroiden) ile ilg ...

choroidea
n. Gözün retina ile sklera ara ...

choroideremia
n. Gözde retina ile sklera ara ...

choroiditis
n. Koroid iltihabı, koroidit. ...

choroidocyclitis
n. Choroid'in ve corpus ciliar ...

choroidoretinal
a. Choroid'e ve retina'ya ait ...

christmas disease
n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtı ...

chromaffin
n. biochem. Krom tuzların ile ...

chromaphil
n. See: chromaffin. ...

chromat-
pref. biochem. Renk, kromatin, ...

chromate
n. biochem. Krom asidi tuzu, k ...

chromatic
a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ai ...

chromatogram
n. Kromatografi yöntemi ile el ...

chromatography
n. biochem. Bir maddenin bir c ...

chromatolysis
a. 1. Hücre çekirdeği içindeki ...

chromatometer
n. 1. Kişide renkleri algılama ...

chromatophore
n. Pigment hücresi, pigment ih ...

chromatopsia
n. Cisimleri olduğundan farklı ...

chromatosis
n. Herhangi bir yüzeyde renk d ...

chromaturia
n. İdrarın anormal renk alması ...

chromhidrosis
n. Renkli ter salgılanması (Kı ...

chromic
a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'd ...

chromicize
v. biochem. Kromla muamele etm ...

chromidium
n. Sitoplazmada çekirdek dışın ...

chromium
n. biochem. Cr. sembolü ile bi ...

chromobacterium
n. Protoplazmalarında pigment ...

chromoblast
n. Öncü piment hücresi, pigmen ...

chromoblastomycosis,
n. Bazı mantar türlerinin deri ...

chromogen
n. biochem. Renkli madde öncüs ...

chromoma
n. Pigment hücrelerinden geliş ...

chromomere
n. Kromatin iplikçiği üzerinde ...

chromometer
n. Sıvının gösterdiği rengi ve ...

chromometry
n. Sıvı renginin veya renk koy ...

chromomycosis
n. See: Chromoblastomycosis. ...

chromophil
a. 1. Kolayca boyanan; 2. Kola ...

chromophile
n. See: Chromophil. ...

chromophilic
a. Kolayca boyanan. ...

chromophobe
a. 1. Güç boyanan veya boya al ...

chromophobia
n. 1. Hücrenin hafif boyanma v ...

chromophobic
a. Güç boyanan veya hiç boyanm ...

chromophore
n.1. Boya madesi (pigment) iht ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z