Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ceruminal, ceruminous
a. 1. Kulak yağı olan, cerumen ...

ceruminosis
n. Kulak yağının fazla miktard ...

ceruminous
a. Dış kulak yolundaki bezleri ...

cervical
a. Boyuna ait, cervicalis. ...

cervicectomy
n. Cervix uteri'nin amputasyon ...

cervicitis
n. Cervix uteri iltihabı. ...

cervicobrachial
a. Boyun ve kolla ilgili. ...

cervicocolpitis
n. Uterus serviksi ve vagina'n ...

cervicodorsal
a. Boyun ve sırtla ilgili. ...

cervicofacial
a. Boyun ve yüzle ilgili. ...

cervicoplasty
n. 1. Boyun üzerinde yapılan e ...

cervicothoracic
1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. ...

cervicovaginal
a. Uterus servikis ve vagina i ...

cervicovaginitis
n. Uterus serviksi ve vagina'n ...

cervilator
n. Daimi titreşim meydanag eti ...

cervimeter
n. Uterus serviksi'nin boyunu ...

cervix
n. (pl. Cervices). Boyun. ...

cesarotomy
n. Sezaryen ameliyatı. ...

cesium
n. biochem. Ca sembolü ile bil ...

cestode
n. Barsak şeridi. ...

cestodiasis
n. Cestoda takımı parazitlerin ...

cestodology
n. Sestod (tenya)'ları konu al ...

cestoid
a. Şerit (tenya)'e benzer, şer ...

cetrimidi
n. Deterjan etkisi olan bi ran ...

chalazion
n. Meibomian guddelerine ait s ...

chalcosis
n. 1. Solunum yoluyla giren ta ...

chalk
n. & 1. biochem. Tebeşir, kals ...

chalones
n. Havyanlarda tümörleri engel ...

chamecephaly
n. Başın ileri derecede basık ...

chancre
n. Frenginin birinci devresind ...

chancriform
n. Şankır'a benzeyen. ...

chancroid
n. Frengi ile alakası olmayan ...

chancrous
a. Frengili, şankrlı. ...

change
n. Değişme, değişim. ...

changeable
a. Bir kararda durmayan, değiş ...

channel
n. Tüp veya boru şeklindeki ol ...

chap
n. Deri üzeirnde soğuk v.s. se ...

character
n. Bir şahsın bilinen ve tahmi ...

characteristic
n. & a. 1. Özellik, hususiyet; ...

charbon
n. Bacillus anthracis'in sebep ...

charcoal
n. biochem. Odun kömürü, organ ...

charcot's
n. İleri derecede tabes dorsal ...

chart
n. & 1. Hastalığın günlük seyr ...

charta
n. İlaçlı eriyikte emdirilerek ...

charting
n. Hastalığın seyrini (ateş, n ...

chasma
n. Esneme, istemdışı ağızın aç ...

cheek
n. Yanak, bucca. ...

cheilectomy
n. & 1. Dudağın bir kısmının v ...

cheilitis
n. Dudakların iltihabı durumu. ...

cheilocarinoma
n. Dudak kanseri. ...

cheilognathopalatoschisis
n. Üst dudak, üst çene ve üst ...

cheilognathus
n. Üst dudak ve üst çenesi diş ...

cheiloncus
n. Dudak tümörü. ...

cheilophagia
n. Dudak yeme, kişide dudak mu ...

cheiloplasty
n. Dudaklar üzerined gerçekleş ...

cheilopompholyx
n. El derilerinde ve özellikle ...

cheilorrhaphy
n. Yırtık v.s sebeple dudağı d ...

cheilosis
n. Özellikle riboflavien eksik ...

cheilotomy
n. Dudağın bir kısmını veya tü ...

cheimaphobia
n. Soğuk veya kışı andıran fır ...

cheiragra
n. Eli tutan gut hastalığı. ...

cheiralgia
n. Elde hissedilen ağrı, el ağ ...

cheirokinesthesia
n. El hareketlerinin, özellikl ...

chelate
v. Gevşek yapı gösteren bileşi ...

chelating agents
n. Çeşitli metaliyonlarını ken ...

cheliectropion
n. Dudak içinin dışarıya doğru ...

chem
"Chemistry", "Chemical", "Chem ...

chem (o)
pref. biochem. Kimya, kimyasal ...

chemical
a. & n. biochem. a) Kimyevi, k ...

chemically
adv. biochem. Kimyaca, ...

chemicocautery
n. biochem. Kimyasal vasıtalar ...

chemiluminescence
n. biochem. Kimyasal bileşim o ...

chemiotaxis
n. Canlı hücrelerin kimyasal ...

chemism
n. biochem. Kimyasal faaliyet. ...

chemist
n. biochem. Kimyager, kimyacı, ...

chemistry
n. biochem Kimya ...

chemistry.
n. Kimya. ...

chemoantigen
n. biochem. Antijen yerine geç ...

chemobiotic
n. biochem. Bir antibiyotik il ...

chemodectoma
n. Kemoreseptör hücrelerden öz ...

chemoheterotroph
n. Kemoheterotrofik nitelik gö ...

chemoheterotrophic
a. Yaşamı için gerekli enerjiy ...

chemokinesis
n. Kimyasal madde etkisiyle or ...

chemolysis
n. biochem. Kimyasal ayrışım, ...

chemophallidectomy
n. Kimyasal maddelerden yararl ...

chemoprophylaxis
n. Hastalıkların veya nüksleri ...

chemoreceptor
n. Vücuttaki kimyasal değişiml ...

chemosis,
n. Bulber konjunktivada görüle ...

chemosurgery
n. Dokunun kimyasal madde arac ...

chemosynthesis
n. Canlı'da kimyasal etki ile ...

chemotaxis
n. Organizmanın kimyasal uyara ...

chemotherapeutic
a. 1. Hastalık yapıcı mikro-or ...

chemotherapeutical
Kemoterapi ile ilgili. ...

chemotherapy
n. Şimyoterapi: Vücutta buluna ...

chemotropism
n. Hücrelerin bazı kimyasal ma ...

chemurgy
n. biochem. Tarım ürünlerinin ...

cheromania
n. Aşırı neşe, seviçn ve haz g ...

cherophobia
n. Neşelenme ve eğlenmeden aşı ...

cherubism
n. Bebeklik çağında çene kemik ...

chest
n. Göğüs, pektus, toraks ...

chewing
n. Çiğneme ...

cheyne-stokes respiration
See: respiration. ...

chiasm
n. Kiyasma, çapraz, chiasma. ...

chickenpox
n. Su çiçeği. ...

chief
n. Baş, şef, amir. ...

chilblain
n. Mayasıl. ...

chilblained, chilblainy
a. Mayasıllı. ...

child
n. (pl. children). Çocuk ...

chilitis
n. Dudağın veya dudakların ilt ...

chill
n. Titreme, üşüme, ürperme, vü ...

chilly
a. Üşütücü, osğuk. ...

chiloropexia
n. Vücutta fazla miktarda klor ...

chimera
n. Bir insanın kendi vücudunda ...

chimerism
n. Vücut dokularının kromozom ...

chimney Sweep's Cancer
n. Skrotumda oluşan epitelioma ...

chin
n. Çene. ...

chinchona
n. Kinin elde edilen bir bitki ...

chiniofon
n. biochem. Acı, hafif bir kan ...

chinoline
n. biochem. Bir alkaloid (C9H7 ...

chionablepsia
n. Kar körlüğü. ...

chiragra
n. Uyuz. ...

chirismus
n. El kaslarının ağrılı kasılm ...

chiro,
pref. See: Chir. ...

chirognomy
n. Kii karakterini belirtmek a ...

chirognostic
a. 1. Uyarılan vücut tarafını ...

chirology
n. Belli parmak ve el hareketl ...

chiromegaly
n. Ellerin anormal derecde iri ...

chiroplasty
n. Eldeki bir kusuru düzeltmek ...

chiropodalgia
n. El ve ayaklarda hissedilen ...

chiropodist
n. Chiropody (uayak ve el bakı ...

chiropody
n. El ve ayaklarda bulunan nas ...

chiropractic
n. Subluksasyona uğramış proce ...

chiropractor
n. Birçok hastalıkların sinirs ...

chirospasm
n. El kaslarının ağrılı kasılm ...

chirurgenic
a. Cerrahi müdahaleye bağlı ol ...

chirurgical
a. Cerrahlığa ait, cerrahi, ch ...

chitin
n. biochem. Böcek kabuğunu olu ...

chitinous
a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Ki ...

chloasma
n. Yüz ve diğer değri bölgeler ...

chloral
n. biochem. Klordan yapılmış b ...

chloralformamide
n. biochem. Acı, renksiz kokul ...

chloralimide
n. biochem. Renksiz, tatsız, b ...

chloralism
n. 1. Keyif verici etkisi sebe ...

chloralization
n. 1. Kloral ile uyuşturma, kl ...

chlorambucil
n. Bir azot hardalı. ...

chloramine-T
n. biochem. Soluk sarımtrak, b ...

chloramphenicol
n. biochem. Kloramfenikol klor ...

chloranemia
n. Yetersiz beslenmeye bağlı ö ...

chlorate
n. Klorik asit tuzu. ...

chlordiazepoxide
n. Anksiyete ve ruhi gerginliğ ...

chlorhexidine
n. Birçok bakteri üzerinde etk ...

chlorhydria
n. Mide'de hidroklorik asit fa ...

chloride
n. biochem. Klorür. ...

chloridemia
n. Kanda klorid miktarının art ...

chloridimeter
n. Sıvıdaki klorid miktarını ö ...

chloridimetry
n. Kan, idrar gibi vücut sıvıl ...

chlorinate
n. Klorlamak. ...

chlorinated
a. 1. Klorlanmış, klorla temiz ...

chlorine
n. biochem. Cl işaretiyle bili ...

chlorite
n. biochem. Klor asidi tuzu, k ...

chloroazodin
n. biochem. Antiseptik olarak ...

chlorobutanol
n. biochem. Renksiz veya beyaz ...

chlorocresol
n. Koruyucu olarak kullanılan ...

chlorodyne
n. Meyan kökü, şeker pekmezi v ...

chloroform
n. & v. biochem. 1. Kloroform ...

chloroformism
n. 1. Devamlı kloroform kullan ...

chloroguanide hydrochloride
n. biochem. Acı, kukusuz, beya ...

chloroma
n. Yüz, kafa kemikleri ile ver ...

chloropenia
n. kanda klorid miktarının ile ...

chlorophenol
N. biochem. Klorin ve fenol bi ...

chlorophenothane
n. biochem. Ensektisid olarak ...

chlorophyli
n. biochem. Fotosentezi meydan ...

chloroplast
n. İçinde klorofil bulunan pro ...

chloroprivic
a. Klorid eksikliği ile ilgili ...

chloropsia
n. Yeşil görme, tüm eşyanın ye ...

chloroquine
n. biochem. Sıtma tedavisinde ...

chlorosis
n. Genç kadınlarda kansızlıkta ...

chlorothiazide
n. Kan basıncını orta derecede ...

chlorothymol
n. biochem. Mantar menşeli cil ...

chlorotrianisene
n. Stilboesterol yerine kullan ...

chlorpheniramine
n. Kısa etkili antistaminik. ...

chlorpromazine
n. Sedatif, antiemetik, antspa ...

chlorpromazine.
n. biochem. Sinir sisteminde d ...

chlortetracycline.
n. biochem. Streptomyces auref ...

chloruremia
a. İdrarla itrah edilmesi gere ...

chloruresis
n. İdrarla fazla miktarda klor ...

chloruretic
a. 1. İdrarla klorid atılışını ...

chloruria
n. İdrarda kloridlerin çoğalma ...

choana
n. (pl.Choanae). 1. Huni, kova ...

choked disc,
n. Herhangi bir sebepten dolay ...

chokes
n. Yüksek basınçtan ani olarak ...

choking
n. Boğulma, tıkanma. ...

cholaemia
n. Kanda safra bulunması chola ...

cholagogia
n. Safra kesesinden barsağa sa ...

cholagogue
n. safra söktürücü ilaç, kolag ...

cholalic
a. Sarfa ile ilgili, safraya a ...

cholaligenic
a. Kolesterol'den kolik asit o ...

cholangeitis
n. Safra yolları iltihabı, kol ...

cholangiectasis
n. Safra kanallarının genişlem ...

cholangieohepatitis
n. Karaciğer ve safra yolların ...

cholangiocarcinoma
n. Intrahepatik safra yolları ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z