Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

carbuncular
a. Şirpençe türünden, iltihapl ...

carbunculosis
n. Birbiri arkasına çok sayıda ...

carburet
v. biochem. Karbon ile birleşt ...

carburization
n. biochem. Karbonlaştırma. ...

carcinelcosis
n. Kansere bağlı olarak gelişe ...

carcinogen
n. Kanser meydana getiren herh ...

carcinogenesis
n. Kanserin meydana gelmesi-ca ...

carcinogenic
a. Kansere sebep olan, kanser ...

carcinoid
n. Barsak bezlerindeki argenta ...

carcinoid syndrome
n. Barsaklarda bulunan bir kar ...

carcinolysis
n. Kanser hücrelerinin herhang ...

carcinolytic
a. Kanser hücrelerini eritip y ...

carcinoma
n. Epitel veya gudde dokusunda ...

carcinomatosis
n. Kanserin bütün vücuda yayıl ...

carcinomatous
a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kans ...

carcinophobia
n. Kanser korkusu, devamlı ola ...

carcinosarcoma
n. Hem karsinom hem sarkom oda ...

carcinosis
n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2 ...

cardia
n. Oesophagus'un mideye açıldı ...

cardiac
a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yü ...

cardiagra
n. Kalb bölgesinde hissedilen ...

cardialgia
n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu za ...

cardiant
n. 1. Kalb üzerine etki göster ...

cardiectasis
n. Kalb genişlemeesi. ...

cardiectomy
n. Mide'nin cardia kısmının am ...

cardinal
a. Esas, baş, en önemli. ...

cardio
pref. Kalbe ait. ...

cardioaccelerator
a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızl ...

cardiocele
n. Diaframdan geçen kalb fıtığ ...

cardiocentesis
n. Kalbe ponksiyon yapma, kalb ...

cardioclasis
n. Kalb yırtılması, kalb duvar ...

cardiodiosis
n. Mide'nin cardia kısmını gen ...

cardiodynia
n. Kalb bölgesinde hissedilen ...

cardiogenic
n. Kalb menşeli, kaynağını kal ...

cardiogram
n. Kardiyografın kaydettiği çi ...

cardiograph
n. Kalb vurumlarının gücünü ve ...

cardiography
n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyogra ...

cardioinhibitory
a. Kalb çalışmasını yavaşlatan ...

cardiokinetic
a. Kalb çalışmasını etkileyen, ...

cardiologist
n. Kardioloji dalında uzmanlaş ...

cardiology
n. Kalb ve kalb fonksiyonları ...

cardiolysis
n. Perikart ile komşu doku ve ...

cardiomalacia
n. Kalb kaslarının yumuşaması. ...

cardiomegaly
n. Kalb büyümesi. ...

cardiometer
n. Kalbin çalışma gücünü ölçen ...

cardiometry
n. 1. Sistol ve diyastol esnas ...

cardiomyoliposis
n. Kalb kasında yağ toplanması ...

cardiomyopathy
n. Kalb adalesinin akut, subak ...

cardiomyotomy
n. Heller ameliyatı. ...

cardionecrosis
n. Kalb kasının nekrozu, kalb ...

cardioneruosis
n. Kalbin organik bir lezyon o ...

cardiopalmus
n. Kalb çarpıntısı. ...

cardiopath
n. Kalbinden rahatsız, kalb ha ...

cardiopathy
n. Kalb hastalığı. ...

cardiopericarditis
n. Kalbte kas (myokart) ve ser ...

cardiophobia
n. Kalb hastalığı korkusu, k ...

cardiophone
n. Hastanın göğüs kafesine yap ...

cardioplasty
n. Cardia sfinkteri üzerinde y ...

cardioplegia
n. 1. Kalb felci, myokart kont ...

cardiopneumatic
a. Kalbe ve akciğere ait. ...

cardiopulmonary
n. Kalbe ve akciğere ait olan, ...

cardiopyloric
a. Mide'de "cardia" ve "pylor" ...

cardioquin
n. See: Quinidine. ...

cardiorator
n. Kalb seslerine ait gözle gö ...

cardiorenal
a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ...

cardiorespiratory
n. Kalbe ve solunum sistemine ...

cardiorrhaphy
n. Kalb cidarının dikilmesi, t ...

cardiosclerosis
n. Kalb dokularının abğ dokusu ...

cardioscope
n. Bir mercek sistemi ile opti ...

cardioscopy
n. Kalbi müşahede, kalb muayen ...

cardiospasm
n. Oesophagus ile mide arasınd ...

cardiosphygmograph
n. Kalb ve nabız atımlarını çi ...

cardiotachometer
n. Kalb atımlarının sayı ve ri ...

cardiotachometry
n. Kalb atımlarının sayı ve ri ...

cardiothoracic
a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ai ...

cardiothyrotoxicosis
n. Kalb çalışmasını büyük ölçü ...

cardiotocography
n. Fetüs kalb atımlarının ritm ...

cardiotomy
n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb ...

cardiotonic
a. Kalb üzerine uyarıcı etki g ...

cardiotoxic
a. Kalb üzerinde zararlı etki ...

cardiotron
n. Mürekkepli kalemle direkt y ...

cardiovalvular
a. Kalb kapakcıklarıyla ilgili ...

cardiovalvulitis
n. Kalb kapakcıklarının iltiha ...

cardiovascular
a. Kalbe ve kan damarlarına ai ...

cardioversion
n. Kalb ritmini normale döndür ...

carditis
n. Yürek iltihabı, kardit. ...

cardol
n. biochem. Maun kozalağından ...

care
n. İhtimam, bakım. ...

carelitis
n. Kalb iltihabı. ...

cariated
a. Et veya kemikleri çürümüş. ...

caries
n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik ç ...

carina
n. (pl. Carinae). Trakeanın ik ...

carinate
a. Orta kısmı tümsek gösteren, ...

carinocerebral
a. Kafatası ve beyine ait. ...

carinology
n. Kafataslarının şekil ve ölç ...

carinopuncture
n. Keşif maksadı ile beyini de ...

cariogenic
a. Çürük oluşmasına sebep olan ...

cariogenicity
n. Herhangi bir faktörün diş v ...

cariognomy
n. Kafatası bilgisi. ...

carious
a. Kemikleri veya dişleri çürü ...

carminative
n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. K ...

carmine
n. Koyu kırmızı bir boya madde ...

carminophil
a. Karmin boyası ile kolayca b ...

carnal
a. Cismani, nefsani, şehvani. ...

carnalism
n. Şehvete uyma, cismanilik. ...

carnality
n. Cismaniyet, nefsaniyet. ...

carnalize
v. Cismanileştirmek, şehvanile ...

carneous
a. Etli. ...

carnification
n. Dokunun, özellikle akciğer ...

carnophobia
n. Etten ve et yemekten tiksin ...

carnose
a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benze ...

caro
n. (pl. carnes), Et. ...

carotenase
n. biochem. Karoteni A. vitami ...

carotene
n. biochem. Havuç, domates, yu ...

carotenemia
n. Kanda karoten bulunuşu, yal ...

carotenoid
a.&n. biochem. a) Karoten gibi ...

carotic
a. 1. Arteria carotis communis ...

caroticus
n. Karotise ait, karotik. ...

carotid
a.&n. 1. Baş ve boyun kannı gö ...

carotin
n. biochem. See: Carotene. ...

carotniase
n. biochem. See: Carotenase. ...

carpal
a. Elbileğine ait, carpicus. ...

carpectomy
a. El bileğini oluşturan kemik ...

carphology
n. Yüksek ateşli hastalıklarda ...

carpo-metacarpal
a. Elbileği ve kemiğine ait. ...

carpopedal
a. Ellere ve ayaklara ait olan ...

carpophalangeal
a. El bileği ve parmak kemikle ...

carpus
n. Elbileği, karpus. ...

carrier
n. Patolojik olan veya patoloj ...

cart
n. Servis'te kullanılan tıbbi ...

cartilage
n. Kıkırdak, cartilago. ...

cartilaginification
n. Kıkırdak haline dönüşme, kı ...

cartilaginiform
a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırda ...

cartilaginoid
a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benze ...

cartilaginous
a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdakl ...

cartilago
i. Kıkırdak. ...

caruncle
n.Etcik, karonkül (mukoza kaba ...

carvacrol
n. biochem. Timolün izomeri ol ...

carver
n. Doldurulan veya sun'i olara ...

caryophyllin
n. biochem. Karanfil yağından ...

cascara
n. Purgatif etkisi olan bir bi ...

case
n. Hastalık hali, vak'a. ...

casease
n. biochem. Albümini eritebile ...

caseation
n. Yumuşak, peynir gibi bir kü ...

casein
n. biochem. Sütte bulunan fosf ...

caseinogen
n. biochem. Kazeinin ön maddes ...

caseous
a. Peynir gibi, peynirsi. ...

cast
n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hasta ...

castor oil
n. Hintyağı. ...

castrate
v.&n. 1. Yumurtalık veya testi ...

castrated
a. Testis ve overleri çıkarılm ...

castration
n. Sağlam tesztis veya yumurta ...

casuistics
n. Bir hastalığa ait vak'aları ...

cat scratch disease
n. Kedi tırmığı hastalığı, tip ...

catabasis
n. Hastalığın hafiflediği döne ...

catabatic
a. Hastalığın hafiflediği veya ...

catabolic
a. Katabolizmaya ait. ...

catabolism
n. Dokularda maddelerin yüksek ...

catabolite
n. biochem. Katabolizmada meyd ...

catacoustics
n. Yankı bilgisi, aksiseda ilm ...

catacrotic
a. Sphygmogram'ın inen kolu üz ...

catacrotism
n. Nabzın inen dalında görülen ...

catadicrotic
a. Sphygmogram'ın ien kolu üze ...

catadicrotism
n. Arterde ana atımı iki küçük ...

catagenesis
n. Geçici olarak büyümüş bir o ...

catagmatic
a. Kırık kemik uçlarını birbir ...

catalase
n. biochem. Hidrojen peroksidi ...

catalepsy
n. Adalelerin donması ve irade ...

cataleptic
a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. ...

cataleptiform
n. Katalepsi'ye benzeyen. ...

cataleptoid
n. See: Cataleptiform. ...

catalyse
v. Katalize etmek, kimyasal re ...

catalysis
n. biochem. Kataliz, bazı madd ...

catalyst
n. biochem. Katalizleyen, kata ...

catalytic
n. biochem. Katalize ait. ...

catalyze
v. biochem. Kolaylaştırmak, ka ...

catamenia
n. Regl, kadınların aybaşısı, ...

catamenial
a. Aybaşı (adet) na ait. ...

catamite
n. İbne, oğlanl ...

catamnesis
n. Hastanın tedaviye alındıkta ...

cataphasia
n. Herhangi bir soruya verilen ...

cataphora
n. Zaman zaman bilincin avdet ...

cataphoresis
n. Eriyik içinde dağılmış iyon ...

cataphoria
n. Gözde görüş ekseninin aşağı ...

cataphoric
a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. ...

cataphrenia
n. Zeka geriliği gösteren bir ...

cataphylaxis
n. 1. Enfeksiyon bölgesinde, s ...

cataplasia
n. Gelişmiş doku hücrelerinin ...

cataplasm
n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya ...

cataplectic
a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2 ...

cataplexy
n. Büyük korku veya heyecan ne ...

cataract
n. Göz perdesi, lensin saydaml ...

cataractous
a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. K ...

catarrh
n. Bir müköz zarın iltihaplana ...

catarrhal
a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait. ...

catastalsis
n. Yukardan aşağıya doğru, dal ...

catastrophic
a. Felaket getiren, sonu kötü ...

catatonia
n. Adalenni özel bir donmuşluk ...

catatonic
a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. ...

cataxia
n. Birarada yaşayan iki mikro- ...

catecholamines
n. Adrenalin noradrenalin ve i ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z