Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

C harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

crutchpalsy
n. El bileğinin parmakların ve ...

cryalgesia
n. Soğuk etkisiyle meydanag el ...

cryesthesia
n. Soğuka karşı aşırı duyarlık ...

crymotherapy
n. Tedavi amacıyal soğuk uygul ...

cryo-aerotherapy
n. Soğuk hava ile yapılan teda ...

cryobiology
n. Canlılar üzerinde soğuğun e ...

cryogen
n. Soğutucu madde. ...

cryogenic
n. Işı düşüklüğü sebebiyle mey ...

cryopathy
n. Aşırı soğuğa maruz kalış ne ...

cryopexy
n. Retina ayrılmalarında dondu ...

cryoprecipitate therapy
n. Hemofilide kanamaları durdu ...

cryoprobe
n. Dondurucu sonda, biopsi ama ...

cryoscope
n. Sıvıların donma noktasını ö ...

cryoscopy
n. Herhangi bir sıvının donma ...

cryosurgery
n. Hastalıklı dokuların tedavi ...

cryothalamectomy
n. Parkinson hastalığında veya ...

crypt
pref. 1. Küçük kör kese (kript ...

crypt.
n. 1. Kese şeklinde küçük kör ...

cryptectomy
n. Kriptin ameliyatla çıkarılm ...

cryptic
n. Kript iltihabı ...

cryptococcus
n. Bir mantar türü. ...

cryptodidymus
n. Bir fetüs'ün diğeri içinde ...

cryptogenetic
a. Sebep ve meydana gelişi bel ...

cryptogenic
a. Bilinmeyen bir sebepten dol ...

cryptolith
n. Küçük kör kese (kript) için ...

cryptomenorrhoea
n. Hymen imperforatus veya vag ...

cryptophthalmus
n. Üst ve alt göz kapaklarının ...

cryptorchidectomy
n. Skrotum'a inmemiş testis'in ...

cryptorchidism
n. See: cryptorchism. ...

cryptorchism
n. Testislerin torbalara kadar ...

cryptoxanthin
n. biochem. Yumurta sarısı, ye ...

crystal
n. Tabii halde köşeli şekil gö ...

crystalbumin
n. biochem. Göz merceğinde bul ...

crystalfibrin
n. biochem. Göz merceğinde bul ...

crystallin
n. biochem. Göz merceğinden el ...

crystalline
a. Billür gibi, berrak, billür ...

crystallitis
n. Göz merceğinin iltihabı. ...

crystallization
n. Kristallerin luşumu, krista ...

crystalloid
a. Kristalsi, billür şeklinde. ...

crystalloiditis
n. Göz merceğinin (lens) iltih ...

crystallophobia
n. Camdan yapılı eşyalardan aş ...

crystalluria
n. İdrarda kristal bulunması, ...

crystalluridrosis
n. Terle dışarı atılan maddele ...

cube
n. zar, küb, cubus. ...

cubiform
a. Kübbiçim, kübik, cubiformis ...

cubital
a. Ön kola ait, dirseğe ait, c ...

cubitus
n. dirsek. ...

cuboid
a. Zarsı, küboid, cuboides. ...

cuirass
n. Yapay solunum için göğüse y ...

culdocentesis
n. Vagina arka cidarından giri ...

culdoscope
n. Vaginal arka forniksi yoluy ...

cultivate
v. Mikroorganizmaları uygun or ...

cultivation
n. Mikro-organizmaların uygun ...

cultural
a. Bakteri kültürü ile ilgili. ...

culture
n. Fenni tetkik için mikroplar ...

cumulation
n. Birikme, yığılma, toplanma ...

cumulative
a. Birikerek meydana gelmiş, t ...

cumulus
n. kabartı gösteren hücre küme ...

cuneate
a. kaması, kamamsı, cuneatus. ...

cuneus
n. (pl. cunei). Beynin kaması ...

cunneiform
a. Kamabiçim, konik, cuneiform ...

cunnilingus
n. Kadın dış genital organları ...

cupping
n. Bir karşıt-tahriş öntemi. ...

cupping-glass
n. Vantuz. ...

cupric
a. biochem. Bakırdan içinde ba ...

cupula
n. (pl. capulae). Kubbe. ...

cupular
a. Kubbeye ait, cupularis. ...

curability
n. Tedaviden istifade yeteneği ...

curable
a. tedavisi mümkün, iyileşmesi ...

curare
n. Tborkürarinin elde edildiği ...

curarine
n. biochem. "Curare" adlı zehi ...

curarization
n. Hastaya kürar vererek kasla ...

curarize
v. Kürar vererek kaslarda gevş ...

curative
a. Tedavi edici, hastalığı iyi ...

curd
n. Kesilmiş sütün, peynirimsi ...

cure
v. 1. Tedavi etmek, iyileştirm ...

curet (te)
n. Kürtaj aleti. ...

curettage
n. Kürtaj. ...

curium
n. biochem. Cm sembolü ile bil ...

curvature
n. Eğrilik, curvatura. ...

curve
n. Bir hareketin özel aletlerl ...

cushing's syndrome
n. Klinik bakımından Cushing h ...

cusp
n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı ...

cuspid
n. Köpek dişi, cuspidis. ...

cuspidate
a. Sivri uç veya uçlar göstere ...

cutaneous
a. Deriye (cilde) ait, cildi, ...

cutdown
n. Ven küçük bir kesit yapma v ...

cuticle
n. Üst deri, derinin dış zarı, ...

cuticular
a. Dış deriye ait, epidermis'l ...

cuticularization
n. Sıyrılmış deri kısmı veya y ...

cutin
n. Fidanların kütikülinde bulu ...

cutis
n. Deri, cilt, derma kütis, ko ...

cutization
n. dış ortama maruz kalan muko ...

cyanemia
n. Kanın, oksijen azlığı sebeb ...

cyanhidrosis
n. Terin mavimsi renkte salgıl ...

cyanic
a. & n. biochem. Kiyanusa ait, ...

cyanide
n. biochem. Siyanür. ...

cyanocobalamine
n. biochem. Kobalt ihtiva eden ...

cyanoderma
n. Cildin mavi renk alması. ...

cyanogen
n. biochem. Zehirli bir gaz, s ...

cyanopsia
n. Mavi görme, cisimlerin mavi ...

cyanosed
a. Siyanoz gösteren, siyanoz'l ...

cyanosis
n. Siyanoz, deri ve mukozaları ...

cyanotic
a. Siyanoza ait. ...

cyanuria
n. İdrarın mavimsi renkte oluş ...

cyasma
n. Gebe kadınların cilt pigman ...

cycle
n. Devir, period, siklus, cycl ...

cyclectomy
n. Kirpiksi cismin bir bölümün ...

cyclic
a. 1. Devri; 2. Kendi kendini ...

cyclical syndrome
n. Menstruasyon öncesi meydana ...

cyclical vomiting
n. Çocuklarda ketosis ile birl ...

cyclitis
n. Kirpik cisminin iltihabı. ...

cyclobarbitone
n. Uykuya zor dalan kimselerce ...

cyclodialysis
n. Glokom'da göz içi basıncını ...

cyclodiathermy
n. Corpus ciliare'nin diatermi ...

cycloid
n. Devri olarak iyileşen ve de ...

cyclophoria
n. Göz küresiinn ön arka eksen ...

cyclophorometer
n. Siklofori derecesini belirl ...

cyclophrenia
n. Devri, periodik delilik. ...

cyclopia
n. İki göz yerine tek göz oluş ...

cycloplegia
n. Gözdeki m.ciliaris'in felci ...

cyclopropane
n. biochem. Genel anestezide k ...

cycloserine
n. tüberkülozda kullanılan bir ...

cyclothymia
n. Bazı depresif manilerde, ru ...

cyclotomy
n. Kirpik kasını kesme ameliye ...

cyema
n. Gebelik ürünü, rahim içinde ...

cyesiognosis
n. Gebelik teşhisi. ...

cyesiology
n. Gebelik bilimi (bilgisi). ...

cyesis
n. Gebelik. ...

cylindroma
n. Tükrük guddelerinin habis t ...

cyllosis
n. Ayakta herhangi bir şekil b ...

cymba
n. Cumba. ...

cynanche
n. Boğaz ağrısı. ...

cynanthropy
n. Hastanın kendini köpek olmu ...

cynophobia
n. See: Kynophobia. ...

cyprıdopathy
n. Cinsel temasla geçen herhan ...

cyprıdophobia
n. Cinsel temasla geçebilen he ...

cyst
n. Vücutta cerahat v.s. ile do ...

cyst-urethritis
n. İdrar kesesi ve uretra ilti ...

cystadenocarcinoma
n. Bez epitelinden gelişip yer ...

cystadenoma
n. Gudde dokusunda görülen sel ...

cystalgia
n. Mesane'de hissedilen ağrı, ...

cystase
n. biochem. Fagositlerin ihtiv ...

cystathioninusia
n. Methionin'in sistin'e dönüş ...

cystdoceliotomy
n. Karın duvarından yapılan ke ...

cystectasia
n. 1. Mesane'nin genişlemesi; ...

cystectomy
n. kistin ameliyatla çıkarılma ...

cysteine
n. biochem. Sistein, proteinle ...

cystelcosis
n. Mesane'de ülser oluşması. ...

cystendesis
n. Safra kesesi veya mesane'de ...

cysterethism
n. Sık idrar etme hissi ile be ...

cystic
a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Sa ...

cysticercosis
n. Tenya larvalarının vücutta ...

cysticercus
n. tenya larvalarının keseyi a ...

cysticolithotripsy
n. Safra kanalındaik taşın ezi ...

cysticotomy
n. Kesit yaparak safra kanalın ...

cystiform
a. Kist şeklinde, kiste benzey ...

cystigerous
a. Kistli. ...

cystine
n. biochem. Kemik ve saç v.s'd ...

cystinemia
n. Kanda kistin bulunuşu. ...

cystinosis
n. Vücutta kristal halinde sis ...

cystinuria
n. İdrarda sistin bulunmasına ...

cystistaxis
n. Mesane mukozasından organ b ...

cystitis
n. Mesane iltihabı, sistit. ...

cystitome
n. Göz merceği kapsülüne kesit ...

cystitomy
n. 1. Göz merceği kapsülüne ke ...

cysto-urethrogram
n. İdrar kesesini ve uretrayı ...

cysto-urethrography
n. Konrast madde ile dolduruld ...

cysto-urethropexy
n. İdrar kaçırmanın önüne geçm ...

cystocele
n. Mesane fıtığı. ...

cystocolostomy
n. 1. Safra kesesi ile kolon a ...

cystodiatherm
n. sistoskop aracılığı ile vey ...

cystodynia
n. Mesane (idrar kesesi) ağrıs ...

cystoepithelioma
n. kistik dejenerasyon göstere ...

cystogram
n. İdrar kesesini gösteren rön ...

cystography
n. içine kontrast madde dolams ...

cystoid
a. Mesanemsi: Kist gibi, sisto ...

cystolith
n. mesane taşı. ...

cystolithectomy
n. Mesaneden taş çıkarma ameli ...

cystolithiasis
n. İdrar kesesinde bir veya da ...

cystology
n. mesane bahsi (bilgisi), sis ...

cystolutein
n. biochem. Yumurtalık kistler ...

cystoma
n. kist. ...

cystometer
n. Mesanenin doluş yeteneği v ...

cystometrogram
n. Çeşitli şartlar altında idr ...

cystometrography
n. mesane içindeki basınç deği ...

cystometry
n. İdrar kesesine ait basınç d ...

cystopexia
n. Mesane'nin ameliyatla karın ...

cystophthitis
n. Mesane tüberkülozu. ...

cystoplasty
n. İdrar kesesinin cerrahi ola ...

cystoptosis
n. Mesane mukozasının uretra i ...

cystopyelitis
n. mesane ve böbrek pelvisinin ...

cystoradiography
n. See: cystography. ...

cystorectostomy
n. Mesane ile rektum arasında ...

cystorrhagia
n. Mesaneden gelen kanama, mes ...

cystorrhaphy
n. Mesane duvarındaki yırtık v ...

cystorrhea
n. Mesane'den müköz akıntı gel ...

cystosarcoma
n. yapısında yer yer kistik ol ...

cystoscirrhus
n. Sert kıvam gösteren mesane ...

cystosclerosis
n. Sertleşme gösteren kist, ba ...

cystoscope
n. Mesane içinin gözle muayene ...

Diğer Terimler : 1234567891011
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z