Bugün : 25 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

B harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bloated
a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş ...

block
v.&n. 1. Tıkamak, yolunu kesme ...

blockade
n. 1. Anestetik madde enjeksiy ...

blocking
n. İletimin veya geçişin kesil ...

blood
n. Kan, sanguis. ...

bloodless
a. Kansız. ...

bloodlessness
n. Kansızlık, anemi. ...

bloodletting
n. Damardan kan alma, akn çekm ...

bloodshot
n. Kanlanmış, kızarmış. ...

bloody
a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. ...

blotch
n. 1. Deride zuhur eden leke, ...

blotchy
a. Lekeler gösteren, lekeli. ...

blow
v. Üflemek, dışarıya doğru kuv ...

blue
n. biochem. Mavi boya. ...

blunt
a. Hissetme yeteneği azalmış k ...

blushing
n. Kızarma, kan hücumu nedeniy ...

bodily
a. Vücutla ilgili, bedensel. ...

body
n.  pl. bodies]. 1. Vücut, bed ...

boil
n. İçi cerahatle dolu deri lez ...

bolometer
n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen ...

boloscope
n. Vücuda giren metalden yapıl ...

bolus
n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdak ...

bond
i. Kimyasal bağ, zincir, komşu ...

bone
n. Kemik, os. ...

bonelte
n. Kemikçik. ...

bonesetter
n. Kırılan kemik uçlarını yan ...

bony
a. 1. Kemiğe benzer, kemik gib ...

boopia
n. Histerik hastada görülen, i ...

borage
n. "Borago officinalis" adlı b ...

borate
n. biochem. Boraks asidi (asit ...

borax
n. Sodyum borat, boraks, (boğa ...

borborygmus
n. Mide veya barsaklardaki gaz ...

boric
a. biochem. Borik, borakslı. ...

boride
n. biochem. İçinde bor bulunan ...

born
a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan. ...

borne
a. Doğurulmuş. ...

bornholm disease
n. Coxsackie B grubunun etken ...

boron
n. biochem. B sembolü ile bili ...

boss
n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak ...

bot
n. İnsan ve hayvanlar üzerinde ...

botany
n. Bitkileri konu alan bilim d ...

botfly
n. Larvaları insan ve bazı mem ...

botryoid
a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm ...

botryotherapy
n. Üzüm tedavisi, sadece üzüml ...

bottle
n. 1. İçine sıvı madde konulan ...

botulin
n. biochem. Bozulmuş gıdalarda ...

botulism
n. Bacillus Botulismus toksinl ...

bougie
n. İğrilir uzun sonda, buji, v ...

bouillon
n. Et suyu (Bakteri üretmede k ...

boulimia
n. Oburluk, bulimi. ...

bout
n. Nöbet. ...

bouton
n. 1. Yumru veya kabacık şekli ...

bovine
a. İnek veya öküze ait olan. ...

bowel
n. Barsak. ...

bowleg
n. Dizler arasının aşırı açık ...

boyle's anesthetic machine
n. Kloroform, eter, nitröz oks ...

brachial
a. Kola ait, brachialis. ...

brachialgia
n. Kol ağrısı, brakiyalji. ...

brachiocephalic
a. Kol ve başla ilgili. ...

brachiocrural
a. Kol ve bacakla ilgili. ...

brachiocubital
a. Üst ve ön kolla ilgili. ...

brachiocyllosis
n. Kol çarpıklığı, kolun, geli ...

brachiocyrtosis
n. See: Brachiocyllosis. ...

brachiofacial
a. Kol ve yüzle ilgili. ...

brachiogram
n. Kol arteri (A. brachialis) ...

brachiotomy
n. Kolu kesme veya yarma ameli ...

brachium
n. (pl. Brachia). Kol. ...

brachybasia
n. Ayağı sürüyerek adım atma, ...

brachycardia
n. See: Bradycardia. ...

brachycephalia
n. See: Brachycephaly. ...

brachycephalic, brachycephalous
a. Kısa kafalı (Önden arkaya ç ...

brachycephaly, brachycephalism
n. Kısa kafalılık. ...

brachydactylia
n. El veya ayak parmaklarının ...

brachyesophagus
n. Yemek borusunun normale ora ...

brachyfacial
a. Kısa ve geniş yüzlü, brakif ...

brachygnathia
n. Alt çenenin anormal şekilde ...

brachygnathism
n. Alt çene (mandibula)'nin an ...

brachygnathous
a. Doğuştan alt çenesi kısa ve ...

brachymetropia
n. See: Myopia. ...

brachyphalangia
n. Parmakta bir veya birkaç pa ...

brachytherapy
n. Deri üzerinden veya deriye ...

bradford frame
n. Özel ortopdeik bir yatak çe ...

bradyarthria
n. Konuşmada anormal yavaşlık, ...

bradycardia
n. Kalbin dakikadaki vuruş say ...

bradycrotic
a. Nabzı yavaş atan. ...

bradylexia
n. Ağır okuma, sözcükleri dura ...

bradylogia
n. Akli bozukluktan ileri gele ...

bradymenorrhea
n. Adet süresinin zun oluşu. ...

bradypepsia
n. Gıda maddelerinin mide ve b ...

bradypeptic
a. Ağır hazmolan. ...

bradyphasia
n. Beyindeki bir lezyon sebebi ...

bradyphrasia
n. Konuşma zorluğu, konuşamama ...

bradypnea
n. Solunumun normalden az sayı ...

bradyrhythmia
n. Nabzın normalden daha az sa ...

bradysphygmia
n. See: Bradyrhythmia. ...

bradystalsis
n. Barsak hareketlerinin anorm ...

bradytocia
n. Doğumun uzaması, uzamış doğ ...

bradyuria
n. İşeyememe, sidik zorluğu. ...

brain
n. Beyin. ...

bran
n. Kepek. ...

branchial
a. İnsan embryosunun boyun kıs ...

branny
a. Kepek gibi, kepekli. ...

brash
n. Midede duyulan yanma hissi, ...

brassiere
n. Memeleri alttan destekleyer ...

braxy
n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun ...

breast
n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, m ...

breath
n. Nefes. ...

breathe
v. Teneffüs etmek. ...

breathing
n. Teneffüs, solunum, respiras ...

breathless
a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansı ...

breck feeder
n. Prematüre ve zayıf bebekler ...

breech
n. Kalça, but. ...

bregma
n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2 ...

bregmatic
a. Bregmaya ait, bregmaticus. ...

bretylium
n. Antihipertansif bir adrener ...

bridge
n. Diş köprüsü, briç. ...

bridle
n. Küçük bağ, bir organ veya o ...

bright hastalığı
n. Böbrek iltihabı. ...

brilliant green
n. Antiseptik anilin boyası. ...

brim
n. Boşluk gösteren bir oluşumu ...

broad ligament
n. Uterus ve tubaları pelvis c ...

broadbent's sign
n. Perikardi ile diafram arası ...

broca's area
n. Cerebrum'un sol yarı küresi ...

brocnhography,
n. Bronşlara radyo-opak madde ...

bromate
n. biochem. Bromat asidinin tu ...

bromatology
n. Gıdalar ve beslenmeyi konu ...

bromatotherapy
n. Hastalığı belli gıdalardan ...

bromatotoxin
n. Bozulmuş gıda maddelerinde ...

bromatotoxism
n. Gıda zehirlenmesi. ...

bromatoxism
n. See: Bromatotoxism. ...

bromethol
n. Cerrahide, eklampside obste ...

bromethyl
n. Etil bromür. ...

bromhexine
n. Bitkilerden elde olunan vas ...

bromhidrosis
n. Terin pis kokuda oluşu, tik ...

bromic
a. Brom'la ilgili. ...

bromic acid
n. biochem. Bromür asidi, asid ...

bromide
n. biochem. Bromür asidinin tu ...

bromidrosis
n. Özellikle ayaklarda meydana ...

bromine
n. biochem. Br Sembolü ile bil ...

bromish
n. Devamlı olarak veya fazla d ...

bromism
a. Brom zehirlenmesi, brom bil ...

bromoderma
n. Brom bileşikleri ile zehirl ...

bromoiodism
n. Brom ve iyot bileşiklerinin ...

bromomania
n. Brom bileşiklerinin devamlı ...

bromomenorrhea
n. Adet kanının tiksindirici k ...

bromsulphalein
n. biochem. Karaciğer fonksiyo ...

bromum
n. See: Bromine. ...

bromvaletone
n. Karbromal'e benzer etkide o ...

bronchadenitis
n. Bronş duvarındaki bezlerin ...

bronchi
n. Trachea'nın alt tarafta iki ...

bronchial
a. Akciğerlerdeki nefes borula ...

bronchiectasis
n. Bronş veya bronşiyollerin g ...

bronchigenic
a. Bronş'tan doğan, bronş'tan ...

bronchiloquy
n. Sertleşmiş akciğer dokusuyl ...

bronchiole
n. Nefes yollarının akciğer lo ...

bronchiolectasis
n. Bronşiyollerin genişlemesi. ...

bronchiolitis
n. Akciğer borusunun iltihabı, ...

bronchiospasm
n. Bronşların, kasılma sonucu ...

bronchiostenosis
n. Bronş lümeninin herhangi bi ...

bronchitic
a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Br ...

bronchitis
n. Bronş mukozasının iltihabı, ...

bronchium
n. (pl. bronchia). Nefes borus ...

broncho-adenitis
n. Bronş guddelerinin iltihabı ...

bronchoalveolar
a. Bronş, bronşiyol ve akciğer ...

bronchoblennorrhea
n. Cerahatli balgam çıkışı ile ...

bronchocele
n. 1. Gırtlak iltihabı, bademc ...

bronchoconstriction
n. Bronş lümeninin daralması. ...

bronchoconstrictor
n. 1. Bronş ve bronşiyolleri d ...

bronchodilatation
n. Bronş lümeninin genişlemesi ...

bronchodilatator
n. 1. Bronş ve bronşiyolleri g ...

Bronchodilatör
n. Bronşları genişleten madde. ...

bronchoesophageal
a. 1. Bronş ve özofagus'la ilg ...

bronchogenic
n. Bronşlardan menşe alan, bro ...

bronchogram
n. Bronş sisteminin radyolojik ...

bronchogram,
n. Bronkografi ile elde edilen ...

bronchography
n. Nefes yollarına kontrast bi ...

broncholith
n. Bronş taşı. ...

broncholith,
n. Bronş veya bronşiyollerde o ...

broncholithiasis
n. Bronş veya bronşiyollerde t ...

bronchology
n. Bronş ve bronşiyol hastalık ...

bronchomotor
n. 1. Bronş ve bronşiyollerde ...

bronchomycosis
n. Akciğerlerde ve bronşlarda ...

bronchomycosis,
n. Bronş veya bronşiyolleri tu ...

bronchopathy,
n. Bronş veya bronşiyolleri il ...

bronchophony
n. Bronş sesi. ...

bronchoplasty
n. Bronş üzerindeki herhangi b ...

bronchopleural
a. 1. Bronş ve plevra ile ilgi ...

bronchopleural fistula
n. Plevra boşluğu ile bir bron ...

bronchopneumonia
n. Akciğerle nefes borularının ...

bronchopneumopathy
n. Bronş ve akciğerleri müşter ...

bronchopulmonary
a. Bronşlara ve akciğerlere ai ...

bronchorrhagia
n. Bronşlardan kan gelmesi, br ...

bronchorrhea
n. Bronş mukozasından aşırı sa ...

bronchoscope
n. Bronşların içini muayeneye ...

bronchoscopy
n. Yukarı nefes yollarından so ...

bronchospirometer
n. Akciğerin kapasitesini ölçm ...

bronchostenosis
n. Bir bronşun daralması. ...

bronchotome
n. Bronş'a kesit yapmada kulla ...

bronchotomy
n. Nefes borusunu açma ameliya ...

bronchotracheal
a. Bronşlara ve trachea'ya ait ...

bronchus
n. (pl. Bronchi). Nefes borusu ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z