Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

B harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

bifurcation
n. İki dala ayrılma, çatal (ye ...

bigeminus
a. n. 1. Eş; 2. Çift; 3. İkiz ...

bilateral
a. Her iki tarafa ait olan. ...

bile
n. Öd, safra, bilis. ...

biliary
a. Safraya ait, bilyer. ...

biliation
n. Safra sekresyonu. ...

bilic
a. See: Biliary ...

bilicyanin
n. biochem. Bilirübinden elde ...

bilifecia
n. Dışkıda safra bulunması, öd ...

biliferum
n. Öd taşıyıcı, bilifer. ...

bilification
n. Safra (öd) oluşumu veya sal ...

bilifulvin
n. biochem. Bilirübin. ...

biligenesis
n. Safra meydana gelme, bilije ...

biligenetic, biligenic
a. 1. Safra meydana getiren; 2 ...

bilineurine
n. biochem. See: Choline. ...

bilious
a. Öde ait, ödlü, safravi, bil ...

bilirachia
n. Belsuyunda safra bulunması. ...

bilirubin
n. biochem. Hemoglobinin yıkıl ...

bilirubinemia
n. kanda bilirübinin çoğalması ...

bilirubinuria
n. İdrarda bilirübinin çoğalma ...

biliuria
n. İdrarda safra bulunması, bi ...

biliverdin
n. biochem. Safrada bulunan ye ...

billroth ameliyatı
n. Kısmi gastrektomi. ...

bilobate
a. İki loplu. ...

bilobular
a. İki lobüllü. ...

bilocular
a. İki gözlü, iki boşluk veya ...

bimanous
İki eli bulunan, iki elli. ...

bimanual
a. Her iki el kullanılarak ger ...

bimastic
a. İki memeli. ...

bimastism
n. İki memelilik. ...

bimastoid
a. Her iki mastoid çıkıntısına ...

binaural
a. Her iki kulağa ait, kulakla ...

binauricular
a. Her iki oriküle ait, orikül ...

binet test
n. Bir kişinin zihinsel yaşı i ...

binocular
a. İki gözde yapılan her iki g ...

binodide of mercury
n. Potasyum iyodür çözeltisi i ...

binovular
a. İki ayrı yumurtadan türeyen ...

bio
pref. Hayat ...

bio-engineering
n. Hastalar tarafından haricen ...

biocatalyst
n. biochem. Enzimlere verilen ...

biochemistry
n. biochem. Hayati kimya, canl ...

biocolloid
n. biochem. Hayvanı veya nebat ...

biodynamics
n. Yaşatıcı hareketler veya fa ...

bioelectricity
n. Doku hücrelerinde oluşan el ...

bioelement
n. Canlı hayatı için gerekli h ...

bioenergetics
n. Canlı organizmalada meydana ...

bioflavonoid
n. Birçok bitkilerin yapısında ...

biogenesis
n. Ruhiyat ilmi, canlı maddeni ...

biokinetics
n. Canlıların hareketlerini ko ...

biological
a. Biyolojiye ait, biyolojik. ...

biologist
n. Biyoloji uzmanı veya bilgin ...

biology
n. Hayat ilmi, hayatiyet, canl ...

biolysis
n. Canlıların eritme hassası, ...

biomagnetism
n. Canlı varlıktaki mıknatıslı ...

biomathematics
n. canlının hayat faaliyetleri ...

biometeorology
n. fiziksel çevre ve iklim fak ...

biometer
n. Canlı organizma tarafından ...

biometrical
a. Hayat mukayesesine ait. ...

biometry
n. 1. İnsan hayatının müddetin ...

biomicroscope
n. 1. Canlı hücre veya dokuyu ...

biomicroscopy
n. 1. Canlı hücre veya dokunun ...

biomutation
n. Deney havyanına enjekte edi ...

bionecrosis
n. Doku hücrelerinin dejeneras ...

bionics
n. Elektronik aletlerin işleyi ...

biophagism
n. Gıdasını üzerinde yaşadığı ...

biophagous
a. Canlıların sindirme ve yutm ...

biophilia
n. Canlıdaki kendini koruma iç ...

biophore
n. Teorik olarak daha ufak par ...

biophotometer
n. Gözün karanlığa uyum derece ...

biophysics
n. fizik kanunlarının biyoloji ...

bioplasm
n. Canlı madde, protoplazma. ...

bioplast
n. Canlı maddenin atomu, hücre ...

biopsy
n. Canlı bir dokudan muayene e ...

biorace
n. Yaşayan ırk, bugün de varlı ...

bioracial
a. Yaşayan, bugün de varlığını ...

biorbital
a. Her iki göz çukuru ile ilgi ...

biorheology
n. Faaliyet halindeki organ ve ...

bioscopy
n. Canlılık işaretlerinin bulu ...

biose
n. biochem. See: Sacchapose. ...

biostatics
n. Organların bünyesi ile faal ...

biostatistics
n. İnsan organizmasıyla ilgili ...

biosynthesis
n. Canlı organizmada kimyasal ...

biotaxis
n. 1. Canlı organizmaların sis ...

biotaxy
n. Bk. biotaxis. ...

biotherapy
n. Canlılardan alınıp ve hazır ...

biotic
a. Canlı organizmalara ait, ya ...

biotics
n. Canlıların yaşamları, fonks ...

biotin
n. biochem. Biyotin, B grubu v ...

biotoxicology
n. Canlı organizmalar tarafınd ...

biotoxin
n. biochem. Canlı dokudan çıka ...

biotransformation
n. Vücuda giren herhangi bir m ...

biotripsis
n. Yaşlılığa bağlı olarak deri ...

biotropism
n. Vücut direncinin kırılması ...

bipara
n. İki doğum yapmış kadın. ...

biparasitism
n. Bk. hyperparasitism. ...

biparietal
a. Her iki parietal kemiği ber ...

biparous
a. Bir seferde iki yavru birde ...

bipartite
a. İki kısım gösteren, iki böl ...

biped
a. 1. İki yaağı bulunan, iki a ...

bipedal
a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2 ...

bipolar
a. İki kutbu olan, iki kutuplu ...

birth
n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni ...

bisexual
a. Hem erkek hem dişi, iki cin ...

bisexuality
n. İki cinse karşı cinsel arzu ...

bishydroxycoumarin
n. biochem. Beyaz billuri bir ...

bisilicate
n. biochem. Bisilikat. ...

bismarsen
n. biochem. Frengi tedavisinde ...

bismuth
n. biochem. Bi sembolü ile bil ...

bismuthosis
n. Bizmut'un organizma tarafın ...

bistoury
n. Neşter, bir çeşit ince cerr ...

bisulfate
n. biochem. Sülfata nazaran ik ...

bisulphite
n. biochem. Sülfite nazaran ik ...

bite
v.&n. 1. Isırmak, dişlemek, so ...

bitelock
n. Protez'in damak üzerine gel ...

bitemporal
a. 1. Her iki temporal kemikle ...

biteplate
n. Dişleri tedavi esnasında da ...

bitewing
n. Diş filmi almak için ağıza ...

bitot lekeleri
Kornea kenarlarında epitel kur ...

bitters
n. Mideyi kuvvetlendiren madde ...

biuret
n. biochem. Üre ve protein ana ...

bivalent
a. biochem. Çift değerli, iki ...

bivalve
a. Vaginal spekulum'da olduğu ...

biventer
a. İki karınlı, iki dolgun (et ...

biventral
a. İki karınlı, biventer. ...

black
a. Siyah, kara. ...

blackhead
n. 1. Karaciğer ve yüzde ülser ...

blackout
n. Beyin dolaşımındaki yetersi ...

blackwater fever
n. Tropik bölgelerde ve özelli ...

bladder
n. 1. Mesane, idrar kesesi, si ...

blalock's operator
n. A. pulmonalis'in stenozları ...

Bland
n. Orta şiddetle, tahriş etmey ...

Blast
n. 1. Patlama sonucu meydana g ...

blastocele
n. Blastula devresindeki gebel ...

blastocyst
n. Blastula safhasını izleyen ...

blastocyte
n. Döllenmiş ovum (zigot)'un m ...

blastocytoma
n. Farklılaşmamış embriyoner h ...

blastoderm
n. Gelişen embriyoda üç ana ta ...

blastogenesis
n. Bir hücreden oluşan canlıla ...

blastolysis
n. Gelişme devresindeki embriy ...

blastoma
n. Blastom: 1. Bir mikroba bağ ...

blastomyces
n. Bira mayasına benzer yapıda ...

blastomycosis
n. Blastomyces'ler tarafından ...

blastophore
n. Tomurcuk zarfı, blastofor. ...

blastophthoria
n. Kurşun, arsenik, alkol zehi ...

blastula
n. Morula'yı oluşturan hücre k ...

blastulation
n. Blastula oluşması, morula'y ...

bleaching
n. Ağarma, beyazlaşma. ...

bleb
n. Büyük kabarcık. ...

bleed
v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; ...

bleeder
n. Hemofili'de olduğu gibi, sı ...

bleeding
n. Kanama, hemonaji. ...

bleedingtime
n. Cildin delinmesi halinde ka ...

blemish
n. Leke, çevresine oranla renk ...

blend
n. Karışım. ...

blender
n. Karıştırıcı (alet veya kims ...

blennadenitis
n. Mukoza'da mukus salgılayan ...

blennemesis
n. Mukus kusma, mukustan ibare ...

blennogneic
a. Mukus meydana getiren, muku ...

blennoid
a. Mukus gibi, mukus'a benzer. ...

blennophthalmia
n. Kataral konjuktivit-blennop ...

blennorrhagia
n. a) Fazla miktarda müköz akı ...

blennorrhea
n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı ...

blennorrhea,
n. Bel soğukluğu, blenoraji. ...

blennorrheal
a. Blenore ile ilgili. ...

blennostasis
n. Mukus salgılanmasının azalm ...

blennothorax
n. Göğüste mukus birikimi, öze ...

blennuria
İdrarda mukus bulunuşu, idrarl ...

blephar
pref. 1. Göz kapağı anlamına ö ...

blepharadenitis
n. Meibomian bezlerinin iltiha ...

blepharal
a. Göz kapaklarıyla ilgili. ...

blepharectomy
n. Göz kapağının herhangi bir ...

blepharelosis
n. Kirpik uçlarının içeriye dö ...

blepharism
n. Göz kapaklarının istem dışı ...

blepharitis
n. Göz kapaklarının, özellikle ...

blepharo
pref. Göz kapaklarına ait (pat ...

blepharoadenoma
n. Göz kapağı adenomu, göz kap ...

blepharoatheroma
n. Göz kapağında gelişen yağ k ...

blepharocarcinoma
n. Göz kapağı kanseri. ...

blepharochalasis
n. Üst göz kapağı derisinin ka ...

blepharodiastasis
n. Göz kapaklarının birbirinde ...

blepharon
n. Göz kapağı. ...

blepharoncus
n. Göz kapağında gelişen tümör ...

blepharopachynsis
n. Göz kapağının kalınlaşması. ...

blepharophimosis
n. Göz kapakları aralığının ka ...

blepharophthalmia
n. Göz kapağı ve göz konjunkti ...

blepharoplasty
n. Göz kapağı üzerinde herhang ...

blepharoplegia
n. Göz kapağı felci. ...

blepharoptosis
n. Göz kapağı. ...

blepharorrhaphy
n. Göz kapağı kenarlarını birb ...

blepharospasm
n. Göz kapağı kaslarında görül ...

blepharostat
n. Gözküresi üzerinde yapılaca ...

blepharosynechia
n. Alt ve üst göz kapaklarının ...

blepharotomy
n. Göz kapağına kesit yapma, g ...

blepsopathia
n. Aşırı göz yorgunluğuna bağl ...

blind
a. Kör. ...

blind spot
n. Optik sinirlerin retinadan ...

blindness
n. Körlük. ...

blinking
n. Göz kapağının hızla açılıp ...

blister
n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pe ...

blistering fluid
n. Karşıt tahriş yapan bir mad ...

bloat
n. Karın şişkinliği, barsaklar ...

Diğer Terimler : 1234
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z