Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

A harfi ile başlayan tıp terimleri

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

arrectores pilorum
n. Kıl foliküllerine bağlı ola ...

arrhenoblastoma
n. Ovariumlarda meydana gelen ...

arruga suture
n. Retina yapışıklıklarının te ...

arrythmia
n. Bir olayın, normalden daha ...

arsenate
n. biochem. Bir arsenik asid t ...

arsenic
a. biochem. Arseniğe ait, arse ...

arsenical
a. biochem. a) Arseniğe ait, b ...

arsenicated
a. Arsenikle karışık olan, ars ...

arsenious
a. biochem. Arseniğe ait, arse ...

arsenite
n. biochem. Arsenik asidin tuz ...

arsine
n. biochem. Renksiz ve çabuk a ...

arsonvalisation
n. 300.000 ila 600.000 frekans ...

arsphenamine
n. biochem. Frengi tedavisinde ...

artefact
n. Fiziksel veya kimyasal olay ...

arteralgia
n. Bir atardamarda duyulan ağr ...

arteria
n. (pl. arteriae). ...

arterial
a. Artere ait, arteryel. ...

arterialization
n. Damarlardaki pis kanın ciğe ...

arterialize
v. Oksijen vasıtasiyle ciğerle ...

arteriasis
n. Arter cidar (duvar) larının ...

arteriectasis
n. Arter dilatasyonu, atardama ...

arteriectomy
n. Bir atardamarın kısmen veya ...

arteriectomy,
n. arterin ameliyatla çıkarılm ...

arteriogram
n. Anjiografi ile elde edilen ...

arteriography
n. Arter radyografisi. ...

arteriola (-ae)
n. anat. Kılcaldamardan biraz ...

arteriology
n. Atardamarlardan bahseden il ...

arteriopathy
n. Atardamarları ilgilendiren ...

arterioplasty
n. Atardamarlara uygulanan pla ...

arteriorraphy
n. Atardamar üzerinde yapılan ...

arteriosclerosis
n. Damar sertliği, arteryoskle ...

arteriotomy
n. Damar kesme ameliyatı, dama ...

arteriovenous
a. Bir atardamarla bir toplard ...

arteritis
n. Atardamar (arter) iltihabı. ...

artery, arteria
n. [pl. arteriae]. Kırmızı kan ...

arthralgia
n. Eklem romatizması, artrodin ...

arthrectomy
n. Mafsalı kesip çıkarma ameli ...

arthritic(al)
a. Eklem iltihabı (arterit) na ...

arthritis
n. Eklem (mafsal) iltihabı, ar ...

arthritism
n. Damar hastalığı (istidadı). ...

arthro-endoscopy
n. Endoskop kullanılarak eklem ...

arthrocele
n. Eklem şişmesi, artrosel. ...

arthroclasia
n. Hareket alanını genişletmek ...

arthrodesis
n. Artifisiyel ankiloz, artrod ...

arthrodia
n. Düzyüzlü eklem, düz yüzeyli ...

arthrodynia
n. See: arthralgia. ...

arthrogram
n. Eklem filmi. ...

arthrography
n. Bir eklemin durumunu göster ...

arthrolith
n. Oynakta serbestçe hareket e ...

arthrology
n. Eklembilim, artroloji, arth ...

arthropathy
n. Oynak (eklem) hastalıkları ...

arthroplasty
n. Eklemler üzerinde yapılan p ...

arthroscope
n. Bir eklem boşluğunun içini ...

arthrosis
n. 1. Eklem, mafsal; 2. İki ek ...

arthrostomy
n. Eklemi kesip açma ameliyesi ...

arthrotomy
n. Eklem insizyonu. ...

articular
a. Ekleme (eklemlere) ait, art ...

articulation
n. See: Joint. ...

articulator
n. Artikülatör, ...

artifact
n. Sağ iken mevcut olmayıp ölü ...

artificial
a. Sun'i, artifisyel. ...

aruicle
n. 1. Sayvan, kulak kepçesi, k ...

aryta(e)noid
n.&a. 1. İbriksi kıkırdak, ari ...

arythmia
n. 1. Ritim bozukluğu; 2. Kalb ...

asbestos
n. Isıyı iletmeyen fibröz yapı ...

asbestosis
n. İnce asbest liflerinin veya ...

ascariasis
n. Askaris enfestasyonu, en ço ...

ascaricide
ni. Askarisleri öldüren madde. ...

ascarides
n. Bir nematod ailesi, yuvarla ...

ascaris
n. Solucan, askarid. ...

aschoff's node
n. Bütün memeli hayvanların ka ...

aschoff's nodules
n. Romatizmada görülen myokard ...

ascites
n. Karın sıskası, karna su dol ...

ascomycetes
n. Bir tür mantar, askomiçes. ...

ascorbate
n. biochem. Bir askorbik asit ...

ascorbic acid
n. C vitamini. ...

asepsis
n. Mikrop bulunmaması, mikrops ...

aseptic
a.&n. 1. Çürütmez, kokutmaz; 2 ...

asepticism
n. Aseptik nazariye veya tedav ...

asexual
a. 1. Cinsiyetsiz, eşeysiz, er ...

asexuality
n. 1. Zürriyetsizlik; 2. Tohum ...

asitia
n. Gıdasızlık. ...

aspariginase
n. Mikroorganizmalardan elde o ...

asper
a. Pürtüklü. ...

aspergillosis
n. Aspergilluslar tarafından m ...

aspergillus
n. Toprakta, gübrede ve çeşitl ...

aspermatism
n. Sperm yokluğu keyfiytei. ...

aspermia
n. Sperm yokluğu, menideki kuy ...

asphyxia
n. Boğulma, solunumun durması, ...

aspiration
n. Hava veya sıvıların emilmes ...

aspirator
n. Vücut boşluklarında bulunan ...

aspirin
n. biochem. Asetilsalisilik as ...

assimilate
v. Yemekleri hazımdan sonra be ...

assimilation
n. Hazım suretiyle gıdayı kend ...

association
n. Psikolojide ...

astasia
n. Otomatik koordinasyon bozuk ...

astatine
n. biochem. At semboli ile bil ...

asteatosis
n. Sebase sekresyonu azlığı ve ...

astereognosis
n. Cisimlerin şekillerini ve k ...

asthenia
n. Kuvvetsizlik, kuvvetten düş ...

asthenic
a. & n. 1. Kuvvetsizliğe ait; ...

asthenopia
n. Görme bozukluğu, görüş zaaf ...

asthma
n. Nefes darlığı. ...

astigmatic
a. Astigmatik, astigmatizme ai ...

astigmatism
n. Kornea eğriliğinin düzensiz ...

astigmometer
n. Astigmatizmin derecesini öl ...

astragal
n. 1. Aşık kemiği, astragal; ...

astriction
n. Kabız. ...

astringent
n. Organik dokuları büzerek sa ...

astrocytoma
n. Beyin ve omurilikteki glia ...

asymmetry
n. Her iki taraftaki organları ...

asymptomatic
n. Semptomsuz, belirti vermeks ...

asynergy
n. Uygunsuzluk. ...

asystolism
n. Dolaşım yetmezliği, asistol ...

atactic
n. See: Ataxia. ...

ataractic
n. Dalgınlığa sebep olmaksızın ...

ataraxia
n. Sükunet ve rahatlık hali, a ...

atavism
n. 1. Bir hastalığın intikali; ...

ataxic
a. 1. Ataksik, Bedeni intizams ...

atelectasis
n. Akciğerlerin bir kısmının k ...

atherogenic
n. Atheroma meydana getirebilm ...

atheroma
n. Derialtı gözeli örgüsündeki ...

atherosclerosis
n. Atheroma ve artesiosklerozu ...

athetosis
n. El ve bacakların titremesi, ...

athymia
n. 1. Bunaklık; 2. Boyun altın ...

atlas
n. Boyun fıkra kemiklerinin bi ...

atmosphere
n. Atmosfer. ...

atom
n. biochem. Zerre, cevher, ato ...

atomic
a. biochem. Zerrevi, atomik, a ...

atomization
n. Bir sıvının çok küçük parti ...

atomy
n. Atom, zerre. ...

atonic
a. Dermansız, takatsız (zayıf ...

atony
n. Zaaf, kuvvetsizlik, takatsi ...

atopy
n. Saman nezlesi, asthma, ürti ...

atresia
n. Tabii kanalların deliklerin ...

atrial flutter
n. Atrium adelesinde mevcut ek ...

atrioventricular
n. Kalbin atriumları ile ventr ...

atrium
n. [pl. Atria]. Atriyum: 2. Ka ...

atrophy
n. Organların lokal veya genel ...

atropine
n. biochem. Güzel avrat otunda ...

attenuate
n. Sıvıları hafifleten ilaç. ...

attenuation
n. Mikroorganizmaları uygun ol ...

attic
n. 1. Ortakulakta atriyum üzer ...

atticotomy
n. Attikte yapılan kesme ameli ...

attitude
n. 1. Vücut pozisyonu şekli), ...

attraction
n. Cazibe, çekme kuvveti, çeki ...

atypical
n. Tipik olmayan, alışılmışın ...

audioanalgesia
n. Müzikle analjezi, ağrıyı mü ...

audiogram
n. Audiometre kullanılarak eld ...

audiology
n. İşitme ile ilgili olan bili ...

audiometer
n. Klinikte işitme yeteneği öl ...

audiometry
n. İşitme yeteneğinin derecesi ...

audiovisual
a. işitme ve görme duyularında ...

audition
n. İşitme duyusu (kuvveti), iş ...

auditory, auditive
a. 1. İşitmeye ait; 2. Kulak v ...

auditus
n. İşitme, duyma. ...

audogenic
a. 1. Sesin sebep olduğu, sese ...

augmentation
n. Arttırma, çoğaltma, büyütme ...

augmentor
n. Artırıcı, etkisini çoğaltıc ...

aulo
n. Beinde üçüncü karıncığın ön ...

aura
n. 1. Sar'a histeri veya astma ...

aural
a. Kulağa ait. ...

aureomycin
n. biochem. Klortetrasiklin'in ...

auricula
n. Bk. auricle. ...

auricular
a. Sayvana ait, kulak ve işitm ...

auriculoventricular
a. Bk. atrioventricular ...

auriform
a. Kulak şeklinde. ...

aurinasal
a. Kulak ve burunla ilgili. ...

auris
n. Kulak ...

auriscope
n. Kulak muayenesi aleti, otos ...

auriscopy
n. Kulak muayenesi, kulağı gör ...

aurist
n. Kulak uzmanı (dostoru). ...

auristics
n. Kulak hastalıklarını konu a ...

aurotherapy
n. Tedavi amacıyla altın kulla ...

aurothiomalate
n. (Romatoid artrite ve lupus ...

auscult
v. Organdan gelen sesleri dinl ...

auscultation
n. vücuttaki sesleri kulakla d ...

auscultatory
n. Oskültasyonla ilgili, oskül ...

australia antigen
n. Virus B hepatatisinde bulun ...

australian lift
n. işman hastaların taşınmasın ...

autarcesis
n. Dışarıdan verilen antikorla ...

autism
n. İçe dönüklük, kişinin ileri ...

autistic
n. Şizofreniye mahsus, gerçek ...

auto
pref. Kendi kedine, kendiliğin ...

auto-antibody
n. Vücutta bulunan herhangi bi ...

auto-antitoxin
n. Hastalığa karşı korunmada v ...

auto-eroticism
n. Cinsel içgüdünün kendi kend ...

auto-immunity
n. sebebi bilinmeyen, anormal ...

auto-immunization
n. Bir kimsenin kendi vücudund ...

auto-infection
n. Vücutta bulunan veya vücudu ...

autoagglutination
n. kii eritrositlerinin, kendi ...

autoagglutinin
n. Kişi kanında oluşarak kedi ...

autoantigen
n. Kişide otoantikor oluşmasın ...

autochthonous
a. 1. Meydana geldiği yerde bu ...

autocinesis
n. İstemli hareket. ...

autoclasis
n. Kendi kendini tahrip etme, ...

autoclave
a) Yüksek basınçlı buhar kulla ...

autodiagnosis
n. Kendi hastalığını teşhis, o ...

autodigestion
n. Vücut dokularının kendi ken ...

autoerotic
a. Kendi vücudundan cinsel haz ...

autoerotism
n. Kişide cinel dürtü ve arzun ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z